Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009

2 Přehled o zjištěné trestné činnosti, objasněných trestných činech a objasněnosti za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008 trestná činnost celkem (+1,2 %) počet tr. činů na 10 tis. obyvatel 682 objasněno trestných činů (+3,9 %) stíháno osob (+3,0 %) objasněnost 18,8 % (+0,5 %) zkrácené přípravné řízení – stíháno osob (+23,4 %) počet tr. činů (+25,0 %) celkem objasněné trestné činy (spáchané v roce dodatečně objasněné spáchané před ) (+10,2 %)

3

4 Územní rozložení kriminality (porovnání 2009 – 2008) Podle počtu zjištěných trestných činů Obvodní ředitelství Praha I nárůst +439 TČ (Správní obvod Praha 1, 6, 7, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha II nárůst +232 TČ ( Správní obvod Praha 2, 5, 13, 16, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha III pokles TČ (Správní obvod Praha 3, 8, 9, 14,18,19, 20, 21) Obvodní ředitelství Praha IV nárůst TČ (Správní obvod Praha 4, 10, 11, 12,15, 22)

5 Podle počtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel Obvodní ředitelství Praha I 891 Obvodní ředitelství Praha II 801 Obvodní ředitelství Praha III 561 Obvodní ředitelství Praha IV 611

6

7 Pachatelé trestné činnosti porovnání Recidivisté spáchali trestných činů (+1 501) tj. 56,3 % (+3,6 %), z celkem objasněných trestných činů, trestně stíháno jich bylo (+590), podíl z celkem stíhaných osob představuje 50,3 (+2,7 %), spáchali trestných činů: krádeží vloupáním 935 (tj. 79,9 %), krádeží prostých (tj. 75,2 %), ostatní kriminality (tj. 62,5 %), zbývající kriminality (tj. 47,5 %) násilné kriminality 563 (tj. 43,4 %),

8 Cizinci spáchali TČ (+109) tj. 14,9 % (-0,8 %), z celkem objasněných trestných činů, 537 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, 261 trestných činů násilné kriminality tj. podíl 20,1 % – z toho 94 loupeží (22,3 %). Mládež a děti celkem spácháno 449 TČ (-82) tj. 2,5 % (-0,7 %), z celkem objasněných trestných činů, z toho dětmi bylo spácháno 145 TČ (-40) tj. 0,8 % (-0,3 %), z objasněných trestných činů, na objemu kriminality spáchané mládeží se podílí 32,3 % (-2,5 %).

9

10

11

12 Porovnání dlouhodobého vývoje trestné činnosti na území hlavního města V roce 1999 zjištěn nejvyšší počet trestných činů od roku 1989 ( ), současně evidován nejvyšší počet objasněných trestných činů , 1999 – 2008 (s výjimkou roku 2002) zaznamenán trvalý pokles kriminality (celkem o tr. činů tj. o 30,8%), mírný nárůst celkem zjištěných trestných činů (+1 008) v roce 2009 je zapříčiněn především nárůstem kriminality majetkového charakteru, kde se pravděpodobně projevuje dopad současné hospodářské krize, jako příklad lze uvést nárůst u trestných činů krádeží součástek motorových vozidel (+1 001), vloupání do ostatních objektů (+971), krádeží jízdních kol (+545) a krádeží v jiných objektech např. v obchodních domech (+399).

13 Porovnání dlouhodobého vývoje objasněnosti na území hlavního města Objasněnost 1999 – 2008 se pohybovala v rozmezí 31 – 18 %, nejnižší objasněnost od roku 1990 zaznamenána v roce 1993 – 18,2 %. Důvody poklesu objasněnosti Změny ve způsobu vykazování kriminální statistiky (vykazování dílčích útoků, typické pro trestnou činnost na úseku drog, porušování autorských práv a podvodů), dále např. vykazování padělků měny (nyní 1 ks padělané bankovky evidován jako 1 trestný čin) v minulosti vykazováno podle typové, druhové shodnosti a odborných vyjádření). Objasněnost v roce 2009 Celková objasněnost i objasněnost všech statisticky sledovaných druhů kriminality (s výjimkou hospodářské kriminality) zaznamenala nárůst.

14

15 Přehledy vývoje jednotlivých druhů trestné činnosti za období 2005 – 2009 obecná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,64-5, ,72-6, ,52-3, ,95-6, ,80+1,47

16

17 Násilná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,36-1, ,88-12, ,62-10, ,07-11, ,77-4,02 V období 5 let došlo k poklesu o trestných činů (-34,0 %)

18

19 Celkem zjištěné loupeže Nejvyšší počet loupeží byl zaznamenán v roce 1999 – TČ a v roce 2004, kdy jich bylo evidováno 1 825, 2005 – 2008 trvalé snižování počtu evidovaných trestných činů, za sledované období o -774, tj. -43,1 %, v roce 2009 je v porovnání s rokem 2008 zaznamenám mírný nárůst; celkem zjištěno TČ (+32), objasněno 347 (+78), objasněnost 31,9 % (+6,4 %), z toho na finančních institucích zjištěno 65 TČ (+29), objasněno 36 TČ (+ 26), objasněnost 55,4 % (+27,6 %).

20

21 Majetková kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,00-6, ,85-5, ,78-3, ,17-5, ,16+1,90

22

23 Krádeže vloupáním rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,84-10, ,81-9, ,36-7, ,08+0, ,5+14,10

24

25 Vloupání do rod. domů a bytů Zájem pachatelů o vloupání do bytů se v roce 2009 přesouval ke staré, neudržované zástavbě v centru města, kde jsou ve větším množství nedostatečně zabezpečeny vchodové dveře domů i bytů; naopak k poklesu zjištěných trestných činů dochází na sídlištích, kde se postupně toto zabezpečení zlepšuje, v roce 2009 je v porovnání s rokem 2008 zaznamenám nárůst; celkem zjištěno TČ (+264), objasněno 354 (+134), objasněnost 14,0 % (+4,3 %).

26

27 Krádeže prosté rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,63-6, ,61-4, ,09-3, ,27-6, ,04-0,25 V období 5 let došlo k poklesu o trestných činů (-14,1 %)

28 Krádeže prosté Do krádeží prostých řadíme zejména krádeže věcí z automobilů, krádeže motorových vozidel, kapesní krádeže, krádeže jiné na osobách a krádeže v jiných objektech, krádeže prosté zásadním způsobem ovlivňují stav kriminality v Praze a její objasněnost, podíl na celkové kriminalitě činí 60 %, zatím co u ostatních krajských ředitelství se tento podíl pohybuje v rozmezí cca 30 % až 40 %.

29

30 Krádeže dvoustopých motorových vozidel Tato trestná činnost kulminovala na území hlavního města v roce 2002, kdy bylo zjištěno TČ, v roce 2009 evidováno celkem (-1 467) krádeží motorových vozidel, objasněno 246 (-13), objasněnost činí 5,2 % (+1,0 %), celkově od roku 2003 – 2009 došlo v Praze ke snížení počtu odcizených vozidel o TČ, tj. o 55 %.

31 Důvody poklesu počtu odcizených motorových vozidel Aktivní činnost policistů SKPV zařazených na úseku krádeží motorových vozidel, prevence a kontroly vrakovišť a servisů, důsledná hlídková činnost policistů pořádkové a dopravní služby krajského ředitelství, cílené bezpečnostní akce v místech, kde dochází k této trestné činnosti, úspěšná realizace organizovaných skupin, aktivní spolupráce a rozšiřující se počty strážníků MP.

32

33 Krádeže věcí z motorových vozidel Stejně jako u krádeží motorových vozidel kulminovala tato trestná činnost na území hlavního města v roce 2002, kdy bylo zjištěno trestných činů, v roce 2009 evidováno celkem (-588) krádeží věcí z motorových vozidel, objasněno 631 (+143) TČ a objasněnost představuje 3,4 % (+0,9 %), celkově od roku 2003 – 2009 došlo v Praze ke snížení počtu těchto trestných činů o , tj. o 39,1 %.

34 Důvod poklesu počtu zjištěných případů krádeží věcí z motorových vozidel Pravidelné a důsledné kontroly v místech, kde dochází k prodeji kradených věcí (zastavárny, bazary, plně využívány zákonné postupy dle živnostenského zákona, spolupráce s pracovníky živnostenského úřadu), pravidelné bezpečnostní akce (parkoviště u velkých OC), preventivní akce – např. v roce 2003 byl schválen projekt prevence kriminality „Auto není trezor“.

35

36 Kapesní krádeže Nejvyšší počet zjištěných kapesních krádeží byl zaznamenán v roce 2006 – TČ; v letech 2007 a 2008 došlo k mírnému poklesu těchto skutků, v roce 2009 evidováno celkem kapesních krádeží (+398), objasněno 168 (stejně jako v roce 2008), objasněnost činí 1,8 % (-0,1 %).

37

38 Krádeže součástek z motorových vozidel V roce 2009 bylo zjištěno celkem (+1 001) TČ krádeží součástek motorových vozidel, objasněno 56 TČ (+10), objasněnost 1,6 % (-0,3 %), nejvyšší počet zjištěn na území obvodního ředitelství Praha IV – trestných činů, z pohledu skutků došlo k nejvyššímu nárůstu zjištěných TČ na území obvodního ředitelství Praha III (+405, + 74,3 %).

39

40 Krádeže jízdních kol V roce 2009 bylo zjištěno celkem (+545) TČ krádeží jízdních kol, objasněno 58 TČ (+12), objasněnost 4,9 % (-2,3 %), nejvyšší počet zjištěn na území obvodního ředitelství Praha IV – 449 trestných činů, z pohledu skutků došlo k nejvyššímu nárůstu zjištěných TČ na území obvodního ředitelství Praha IV (+228, + 103,2 %).

41

42 Mravnostní kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,94-15, ,51-14, ,46-11, ,12-14, ,30+10,91

43

44 Hospodářská kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % ,1455, ,84-18, ,42-13, ,583, ,66-5,34

45 Hospodářská kriminalita v roce 2009 Celkově zjištěno trestných činů, v porovnání s rokem 2008 došlo k poklesu (-387), objasněno trestných činů (-563), objasněnost činí 34,7 % (-5,9 %), podíl na celkové kriminalitě činí 8,1 %, nejvyšší počet zjištěných trestných činů představuje neoprávněné držení platební karty (do roku 2008 nejvyšší počet evidován u hospodářských podvodů), kterých bylo zjištěno (+407), podvodů zjištěno (-618), padělání a pozměňování peněz zjištěno 866 (+97), na celkové škodě způsobené trestnou činností se hospodářská kriminalita podílí 61 %.

46 Děkuji za pozornost Ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Martin Červíček


Stáhnout ppt "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google