Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009

2 Přehled o zjištěné trestné činnosti, objasněných trestných činech a objasněnosti za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008 trestná činnost celkem 84 133 +1 008 (+1,2 %) počet tr. činů na 10 tis. obyvatel 682 objasněno trestných činů 15 778 +585 (+3,9 %) stíháno osob 14 433 +420 (+3,0 %) objasněnost 18,8 % (+0,5 %) zkrácené přípravné řízení – stíháno osob 5 781 +1 097 (+23,4 %) počet tr. činů 5 556 +1 112 (+25,0 %) celkem objasněné trestné činy (spáchané v roce 2009 + dodatečně objasněné spáchané před 31. 12. 2008) 18 152 +1 674 (+10,2 %)

3

4 Územní rozložení kriminality (porovnání 2009 – 2008) Podle počtu zjištěných trestných činů Obvodní ředitelství Praha I 18 979 nárůst +439 TČ (Správní obvod Praha 1, 6, 7, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha II 17 982 nárůst +232 TČ ( Správní obvod Praha 2, 5, 13, 16, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha III 19 328 pokles -1 308 TČ (Správní obvod Praha 3, 8, 9, 14,18,19, 20, 21) Obvodní ředitelství Praha IV 27 692 nárůst +1 661 TČ (Správní obvod Praha 4, 10, 11, 12,15, 22)

5 Podle počtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel Obvodní ředitelství Praha I 891 Obvodní ředitelství Praha II 801 Obvodní ředitelství Praha III 561 Obvodní ředitelství Praha IV 611

6

7 Pachatelé trestné činnosti porovnání 2009 - 2008 Recidivisté spáchali 10 187 trestných činů (+1 501) tj. 56,3 % (+3,6 %), z celkem objasněných trestných činů, trestně stíháno jich bylo 7 255 (+590), podíl z celkem stíhaných osob představuje 50,3 (+2,7 %), spáchali trestných činů: krádeží vloupáním 935 (tj. 79,9 %), krádeží prostých 2 673 (tj. 75,2 %), ostatní kriminality 1 685 (tj. 62,5 %), zbývající kriminality 2 500 (tj. 47,5 %) násilné kriminality 563 (tj. 43,4 %),

8 Cizinci spáchali 2 691 TČ (+109) tj. 14,9 % (-0,8 %), z celkem objasněných trestných činů, 537 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, 261 trestných činů násilné kriminality tj. podíl 20,1 % – z toho 94 loupeží (22,3 %). Mládež a děti celkem spácháno 449 TČ (-82) tj. 2,5 % (-0,7 %), z celkem objasněných trestných činů, z toho dětmi bylo spácháno 145 TČ (-40) tj. 0,8 % (-0,3 %), z objasněných trestných činů, na objemu kriminality spáchané mládeží se podílí 32,3 % (-2,5 %).

9

10

11

12 Porovnání dlouhodobého vývoje trestné činnosti na území hlavního města V roce 1999 zjištěn nejvyšší počet trestných činů od roku 1989 (120 166), současně evidován nejvyšší počet objasněných trestných činů 37 642, 1999 – 2008 (s výjimkou roku 2002) zaznamenán trvalý pokles kriminality (celkem o 37 041 tr. činů tj. o 30,8%), mírný nárůst celkem zjištěných trestných činů (+1 008) v roce 2009 je zapříčiněn především nárůstem kriminality majetkového charakteru, kde se pravděpodobně projevuje dopad současné hospodářské krize, jako příklad lze uvést nárůst u trestných činů krádeží součástek motorových vozidel (+1 001), vloupání do ostatních objektů (+971), krádeží jízdních kol (+545) a krádeží v jiných objektech např. v obchodních domech (+399).

13 Porovnání dlouhodobého vývoje objasněnosti na území hlavního města Objasněnost 1999 – 2008 se pohybovala v rozmezí 31 – 18 %, nejnižší objasněnost od roku 1990 zaznamenána v roce 1993 – 18,2 %. Důvody poklesu objasněnosti Změny ve způsobu vykazování kriminální statistiky (vykazování dílčích útoků, typické pro trestnou činnost na úseku drog, porušování autorských práv a podvodů), dále např. vykazování padělků měny (nyní 1 ks padělané bankovky evidován jako 1 trestný čin) v minulosti vykazováno podle typové, druhové shodnosti a odborných vyjádření). Objasněnost v roce 2009 Celková objasněnost i objasněnost všech statisticky sledovaných druhů kriminality (s výjimkou hospodářské kriminality) zaznamenala nárůst.

14

15 Přehledy vývoje jednotlivých druhů trestné činnosti za období 2005 – 2009 obecná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 200583 21112 17914,64-5,49 200677 89110 68613,72-6,39 200775 3899 43912,52-3,21 200870 5107 72310,95-6,47 200971 5498 44511,80+1,47

16

17 Násilná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 20053 5421 81951,36-1,45 20063 0851 69354,88-12,90 20072 7481 33648,62-10,92 20082 4351 07344,07-11,39 20092 3371 09346,77-4,02 V období 5 let došlo k poklesu o -1 205 trestných činů (-34,0 %)

18

19 Celkem zjištěné loupeže Nejvyšší počet loupeží byl zaznamenán v roce 1999 – 1 845 TČ a v roce 2004, kdy jich bylo evidováno 1 825, 2005 – 2008 trvalé snižování počtu evidovaných trestných činů, za sledované období o -774, tj. -43,1 %, v roce 2009 je v porovnání s rokem 2008 zaznamenám mírný nárůst; celkem zjištěno 1 088 TČ (+32), objasněno 347 (+78), objasněnost 31,9 % (+6,4 %), z toho na finančních institucích zjištěno 65 TČ (+29), objasněno 36 TČ (+ 26), objasněnost 55,4 % (+27,6 %).

20

21 Majetková kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 200574 7685 9838,00-6,84 200670 7655 5537,85-5,35 200768 3834 6396,78-3,37 200864 3913 9706,17-5,84 200965 6154 6967,16+1,90

22

23 Krádeže vloupáním rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 200510 9288577,84-10,09 20069 8576716,81-9,80 20079 1537658,36-7,14 20089 1715586,08+0,20 200910 4648898,5+14,10

24

25 Vloupání do rod. domů a bytů Zájem pachatelů o vloupání do bytů se v roce 2009 přesouval ke staré, neudržované zástavbě v centru města, kde jsou ve větším množství nedostatečně zabezpečeny vchodové dveře domů i bytů; naopak k poklesu zjištěných trestných činů dochází na sídlištích, kde se postupně toto zabezpečení zlepšuje, v roce 2009 je v porovnání s rokem 2008 zaznamenám nárůst; celkem zjištěno 2 536 TČ (+264), objasněno 354 (+134), objasněnost 14,0 % (+4,3 %).

26

27 Krádeže prosté rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 200558 8223 9006,63-6,67 200656 1833 7156,61-4,49 200754 2872 7655,09-3,37 200850 6742 6735,27-6,66 200950 5463 0546,04-0,25 V období 5 let došlo k poklesu o -8 276 trestných činů (-14,1 %)

28 Krádeže prosté Do krádeží prostých řadíme zejména krádeže věcí z automobilů, krádeže motorových vozidel, kapesní krádeže, krádeže jiné na osobách a krádeže v jiných objektech, krádeže prosté zásadním způsobem ovlivňují stav kriminality v Praze a její objasněnost, podíl na celkové kriminalitě činí 60 %, zatím co u ostatních krajských ředitelství se tento podíl pohybuje v rozmezí cca 30 % až 40 %.

29

30 Krádeže dvoustopých motorových vozidel Tato trestná činnost kulminovala na území hlavního města v roce 2002, kdy bylo zjištěno 10 500 TČ, v roce 2009 evidováno celkem 4 729 (-1 467) krádeží motorových vozidel, objasněno 246 (-13), objasněnost činí 5,2 % (+1,0 %), celkově od roku 2003 – 2009 došlo v Praze ke snížení počtu odcizených vozidel o 5 771 TČ, tj. o 55 %.

31 Důvody poklesu počtu odcizených motorových vozidel Aktivní činnost policistů SKPV zařazených na úseku krádeží motorových vozidel, prevence a kontroly vrakovišť a servisů, důsledná hlídková činnost policistů pořádkové a dopravní služby krajského ředitelství, cílené bezpečnostní akce v místech, kde dochází k této trestné činnosti, úspěšná realizace organizovaných skupin, aktivní spolupráce a rozšiřující se počty strážníků MP.

32

33 Krádeže věcí z motorových vozidel Stejně jako u krádeží motorových vozidel kulminovala tato trestná činnost na území hlavního města v roce 2002, kdy bylo zjištěno 30 354 trestných činů, v roce 2009 evidováno celkem 18 500 (-588) krádeží věcí z motorových vozidel, objasněno 631 (+143) TČ a objasněnost představuje 3,4 % (+0,9 %), celkově od roku 2003 – 2009 došlo v Praze ke snížení počtu těchto trestných činů o 11 854, tj. o 39,1 %.

34 Důvod poklesu počtu zjištěných případů krádeží věcí z motorových vozidel Pravidelné a důsledné kontroly v místech, kde dochází k prodeji kradených věcí (zastavárny, bazary, plně využívány zákonné postupy dle živnostenského zákona, spolupráce s pracovníky živnostenského úřadu), pravidelné bezpečnostní akce (parkoviště u velkých OC), preventivní akce – např. v roce 2003 byl schválen projekt prevence kriminality „Auto není trezor“.

35

36 Kapesní krádeže Nejvyšší počet zjištěných kapesních krádeží byl zaznamenán v roce 2006 – 9 742 TČ; v letech 2007 a 2008 došlo k mírnému poklesu těchto skutků, v roce 2009 evidováno celkem 9 598 kapesních krádeží (+398), objasněno 168 (stejně jako v roce 2008), objasněnost činí 1,8 % (-0,1 %).

37

38 Krádeže součástek z motorových vozidel V roce 2009 bylo zjištěno celkem 3 468 (+1 001) TČ krádeží součástek motorových vozidel, objasněno 56 TČ (+10), objasněnost 1,6 % (-0,3 %), nejvyšší počet zjištěn na území obvodního ředitelství Praha IV – 1 913 trestných činů, z pohledu skutků došlo k nejvyššímu nárůstu zjištěných TČ na území obvodního ředitelství Praha III (+405, + 74,3 %).

39

40 Krádeže jízdních kol V roce 2009 bylo zjištěno celkem 1 183 (+545) TČ krádeží jízdních kol, objasněno 58 TČ (+12), objasněnost 4,9 % (-2,3 %), nejvyšší počet zjištěn na území obvodního ředitelství Praha IV – 449 trestných činů, z pohledu skutků došlo k nejvyššímu nárůstu zjištěných TČ na území obvodního ředitelství Praha IV (+228, + 103,2 %).

41

42 Mravnostní kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 200525318271,94-15,95 200621715370,51-14,23 200719211861,46-11,52 20081658652,12-14,06 200918311462,30+10,91

43

44 Hospodářská kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl nápadu v % 20059 8105 50756,1455,07 20068 0445 05562,84-18,00 20076 9843 59151,42-13,18 20087 2422 93940,583,69 20096 8552 37634,66-5,34

45 Hospodářská kriminalita v roce 2009 Celkově zjištěno 6 855 trestných činů, v porovnání s rokem 2008 došlo k poklesu (-387), objasněno 2 376 trestných činů (-563), objasněnost činí 34,7 % (-5,9 %), podíl na celkové kriminalitě činí 8,1 %, nejvyšší počet zjištěných trestných činů představuje neoprávněné držení platební karty (do roku 2008 nejvyšší počet evidován u hospodářských podvodů), kterých bylo zjištěno 2 045 (+407), podvodů zjištěno 2 012 (-618), padělání a pozměňování peněz zjištěno 866 (+97), na celkové škodě způsobené trestnou činností se hospodářská kriminalita podílí 61 %.

46 Děkuji za pozornost Ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Martin Červíček


Stáhnout ppt "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google