Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporované zaměstnávání – jak funguje v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporované zaměstnávání – jak funguje v praxi"— Transkript prezentace:

1 Podporované zaměstnávání – jak funguje v praxi
Česká unie pro podporované zaměstnávání 13 a 14. března 2012 Facilitátorka: - Edyth Dunlop regionální manažerka Northern Ireland Union of Supported Employment – Severoirská unie pro podporované zaměstnávání

2 Vítejte / Tá fáilte romhaibh

3 Program První den – 13. března 2012 Přivítání a představení účastníků
Cíle a výstupy semináře Ty poznáš mne a já poznám Tebe Soubor nástrojů EUSE pro podporované zaměstnávání Zázemí a důvod vzniku podporovaného zaměstnávání Zapojení klientů Profesní profilování a profesní/pracovní vývoj

4 Program Druhý den – 14. března 2012 Uvítání a rekapitulace prvního dne
Jak najít práci a jak pracovat se zaměstnavateli o Příprava na zařazení do pracovního procesu a na zaměstnání o  Zapojení zaměstnavatele Analýza pracoviště, analýza pracovní náplně a analýza vykonávaných činností/úkolů o   Podpora v práci a mimo ni o   Rozvíjení přirozených druhů podpory o   Monitorování a postup vpřed Vlastnosti dobrého pracovníka na úseku podporovaného zaměstnávání Náročné problémy/úkoly podporovaného zaměstnávání Zopakování průběhu prvního a druhého dne

5 Cíle školení Poskytnout přehlednou informaci o souboru nástrojů podporovaného zaměstnávání EUSE (Evropské unie pro podporované zaměstnávání); stanoviska a návody typu „jak na to“ Podat přehled modelu podporovaného zaměstnávání na pomoc osobám se zdravotním postižením, kteří o zaměstnání usilují, a prozkoumat, jak se tento model vyvíjel Prozkoumat metody a strategie podpory jednotlivců ve snaze maximalizovat přínosy umístění v pracovním procesu a v zaměstnání Rozvíjet metody a strategie vytváření a udržování styků a vztahů se zaměstnavateli

6 Výstupy školení Lepší porozumění modelu podporovaného zaměstnávání
    Poznání praktických metod pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením při získávání zaměstnání, včetně profesního profilování a profesního/pracovního vývoje, analýzy pracoviště, analýzy pracovní náplně, analýzy vykonávaných činností/úkolů a přirozených druhů podpory      Rozvinuté metody a strategie jednání se zaměstnavateli      Zlepšené znalosti, schopnosti a dovednosti pro jednání resp. práci se zaměstnavateli

7 Informace o pozadí a důvodech vzniku NIUSE
NIUSE = Severoirské unie pro podporované zaměstnávání NIUSE je organizace založená a aktivitě svého členstva představitelka organizací a jednotlivců zabývajících se poskytováním a propagací zaměstnávání osob se zdravotním postižením sdružení, u kterého nezáleží na druhu postižení – všechny druhy mohou být zastoupeny organizace činná v celém Severním Irsku členská organizace Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE)

8 Záměry a cíle Cílem NIUSE je propagovat a prosazovat nejlepší praxi na úseku podporovaného zaměstnávání v Severním Irsku Cíle: Rozšiřovat a udržovat členskou základnu NIUSE Zapojovat klíčové aktéry – zainteresované subjekty s cílem ovlivňovat politiku a praxi, jakož i reagovat na relevantní otázky a konzultovat je Zajišťovat na úseku podporovaného zaměstnávání kvalitní službu odborné přípravy resp. pracovního školení a jiné související úkoly

9 Záměry a cíle Na úseku podporovaného zaměstnávání prosazovat a propagovat standardy kvality a nejlepší praxi Udržovat a rozvíjet Konsultační forum pro osoby se zdravotním postižením Rozvíjet a udržovat profesionální Konsultační forum členských organizací pro podporované zaměstnávání Členství v NIUSE rozšiřovat též zpřístupňováním členství pro organizace zastupující jiné znevýhodněné skupiny Udržovat profil na úrovni EU a udržovat v chodu možnosti začleňování do sítí

10 Služby poskytované unií NIUSE
         Rozvíjení politiky (Severní Irsko, Spojené království a Evropská unie)          Informační služby          Školení personálu a osobní rozvoj          Začleňování uživatelů služeb          Nejlepší praxe a standardy kvality          Provázání do sítí (na místní, celostátní a celoevropské úrovni)          Služby pro členy

11 Přivítání a představení účastníků
Ty poznáš mne a já poznám Tebe!

12 Evropská unie pro podporované zaměstnávání
         EUSE vytvořena roku 1993          Má nyní 19 národních členských asociací a bylo podáno několik nových přihlášek          Má nyní revidované stanovy, které určují novou strukturu řízení          Prezident (předseda) a až 4 místopředsedové          Cílem je poskytovat praktické vedení a vytyčovat směr Je nápomocna při vzniku nových národních asociací Mezinárodní konference o podporovaném zaměstnávání; Stipendijní program EUSE

13 Soubor nástrojů EUSE pro podporované zaměstnávání
         Partnerství programu Leonardo v letech 2008 – 2010          Koordinátor – Městská rada města Dundee (Skotsko)          11 partnerů EUSE          6 setkání (Rakousko, Španělsko, Švédsko, Athény, Anglie, Irsko a Dánsko)          Produkty činnosti: 11 písemných stanovisek 5 návodů typu „jak na to“

14 Písemná stanoviska – rozklady
1.      Hodnoty, standardy a zásady podporovaného zaměstnávání 2.      Zapojení klientů 3.      Práce placená a neplacená 4.      Profesní profil 5.      Umístění pro nabytí pracovních zkušeností 6.      Nacházení zaměstnání 7.      Práce se zaměstnavateli 8.      Podpora v práci a mimo ni 9.      Pracovní/profesní vývoj a postup Podporované zaměstnávání pro klíčové politické činitele Podporované zaměstnávání pro zaměstnavatele

15 Návody typu “jak na to“ 1. Zapojení klientů 2. Profesní profil
3.      Nacházení zaměstnání 4.      Podpora v práci a mimo ni 5.      Vlastnosti dobrého pracovníka/úředníka na úseku podporovaného zaměstnávání

16 Skupinové cvičení Rozdělíme se do skupin a budeme zjišťovat důvody, proč pracovat?

17 Proč pracovat? Peníze Identita Status tj. postavení
Pozitivní obraz sebe sama Pravidelně prováděné činnosti Smysluplné činnosti Sociální síť Odklon od role nemocné, závislé osoby Postavení dospělé osoby

18 Zázemí a důvod vzniku podporovaného zaměstnávání

19 Zázemí a důvod vzniku podporovaného zaměstnávání
        Podporované zaměstnávání mělo svůj původ v USA počátkem sedmdesátých let         K velkým změnám dochází u tradičních denních pečovatelských služeb         Hnutí na podporu osob se zdravotním postižením bylo uspíšeno hnutím za občanská práva v šedesátých letech         Představuje alternativu tradičních možností odborné přípravy resp. pracovního školení a zaměstnávání osob s výrazným postižením

20 Podporované zaměstnávání se rozvíjelo od malých univerzitních ukázkových resp. „předváděcích“ projektů vedených výzkumníky, jako byli: Marc Gold Tom Bellamy Lou Brown Paul Wehman

21 Výzkumné modely Zkusme to jinak
        Model podpory versus model připravenosti   Umělé prostředí versus školení při zaměstnání

22 Modely podporovaného zaměstnávání
        Enkláva         Mobilní pracovní skupina         Model individuálního umísťování

23 Definice podporovaného zaměstnávání
O podporované zaměstnávání se jedná tam, kde organizace..... “…poskytuje podporu osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněným skupinám, aby jim zajistila a aby pro ně udržela placené zaměstnání na otevřeném trhu práce.” Evropská unie pro podporované zaměstnávání (EUSE), 2005

24 Hodnoty, standardy a zásady podporovaného zaměstnávání
         Nulové procento vyloučených          Individualita          Respekt          Sebeurčení          Zaměření na způsobilost, schopnosti a možnosti          Informovaná volba          Zplnomocnění          Důvěrnost          Flexibilita          Přístupnost a dostupnost

25 Klíčové prvky podporovaného zaměstnávání
Placená práce - integrované prostředí - trvalá podpora Placená práce – Osoby se zdravotním postižením by měly dostávat podobný plat jako jejich spolupracovníci, kteří postiženi nejsou Osoby se zdravotním postižením by měly pracovat v nevýlučném, pro všechny přístupném pracovním prostředí, společně s ostatními pracovníky, a měly by být řádnými zaměstnanci podniku Trvalá podpora – Komplexní podpora v práci, aby si zaměstnanec (se zdravotním postižením) svoje zaměstnání udržel a aby v něm postupoval kupředu tak, jak dovolí jeho individuální potřeby

26 Proces podporovaného zaměstnávání
UMÍSTIT ŠKOLIT POSTUPO- VAT VPŘED UDRŽET

27 Složky podporovaného zaměstnávání
         Začlenění/angažovanost          Profil odborné/pracovní přípravy a pracovní/profesní vývoj          Výběr zaměstnání a vyhledávání odpovídajícího pracovního zařazení          Zapojení zaměstnavatele          Školení při zaměstnání          Trvalá podpora          Postup vpřed

28 VÝBĚR ZAMĚSTNÁNÍ A JEHO PŘIZPŮSOBOVÁNÍ
PROFESNÍ PROFIL TRVALÁ PODPORA POSKYTOVATEL SLUŽBY Components of the Individual Placement Model Selecting a Service Provider Vocational Profile Job Coach spending time identifying with individual their strengths, what they enjoy, their concerns desires and aspirations. Person Centred Approach Job Selection & Job Matching Information collated with individual is utilised so that individual can identify work preferences in respect to current labour market Employer Engagement Individuals are supported to engage and negotiate with identified perspective employers for paid employment Job Site Training or On-The-Job Training Once job match is secured the Job Coach works alongside the individual to ensure they fit into the workplace, learning the task and maintaining the task.  Ongoing Support’ The key element is long-term support as directed by individual needs. Comprehensive supports such as capacity building to access transportation, money, time management, advocacy and strategies for managing social and communications issues, are just a few examples. Progression Individuals receive the same terms and conditions of work and are supported to progress within their job, accessing training opportunities to further enhance their employability and personal career development. POSTUP VPŘED ZAPOJENÍ/PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNAVATELE VÝBĚR ZAMĚSTNÁNÍ A JEHO PŘIZPŮSOBOVÁNÍ

29 Přínosy podporovaného zaměstnávání
       Jednotlivec        Rodiče/pečovatelé        Zaměstnavatelé        Společnost

30 Nové prvky vývoje podpor. zaměstnávání z poslední doby
         V ohnisku pozornosti již není pracovní místo jako takové, nýbrž pracovní/profesní vývoj a postup          Zapojení žadatelů/uchazečů do procesu hledání zaměstnání          Zjišťování a naplňování potřeb individuální podpory          Využívání přirozených druhů podpory          Vylepšování a posilování daného zaměstnání; pracovní/profesní vývoj a postup          Vytváření vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

31 Nové prvky vývoje podpor. zaměstnávání z poslední doby
Původně byla koncepce podporovaného zaměstnávání rozpracována pro osoby s poruchami učení; nyní má podporované zaměstnávání tyto cílové skupiny: Všechny druhy zdravotního postižení (tělesné zdravotní postižení, duševní poruchy, postižení smyslů, skryté formy postižení) Propuštění vězni Mladí lidé opouštějící pečovatelské prostředí Mladí lidé, kteří nestudují, nejsou zaměstnáni, ani nejsou vedeni jako učni Národnostní menšiny Osoby, které prošly obdobím drogové závislosti nebo jsou závislí na alkoholu Osamělí rodiče (svobodné matky, otcové)

32 Zapojení klientů V této fázi modelu podporovaného zaměstnávání jednotlivec uskuteční informovanou volbu, a sice zda chce využít modelu podporovaného zaměstnávání k nalezení práce, a která organizace činná na úseku podporovaného zaměstnávání by mu mohla pomoci tuto práci najít. Nulové procento vyloučených versus připravenost na zaměstnání

33 Zapojení klientů Pětistupňový proces
Příprava potenciálního uchazeče o zaměstnání První kontakt První schůzka Naplánování rozhovoru Akční plán Uplatněno prostřednictvím „Plánování zaměřeného na člověka“

34 Plánování zaměřené na člověka
“Proces objevování individuálních cílů, aspirací, schopností a dovedností, zaměřený na osobu daného jednotlivce, tj. na určitého člověka, spíše než na omezení poskytované služby; společné úsilí tohoto jednotlivce a všech těch, kdo jsou ochotni věnovat svůj čas a svoji energii, aby ho podpořili ve snaze o dosažení cílů, které si vytyčil” Leach, 2002, s. 17.

35 Plánování zaměřené na člověka
Charakteristické rysy plánování zaměřeného na člověka Soustředí se na silné stránky, zájmy a preference uživatele služby, a těmi je také motivováno Uživatel služby se aktivně účastní výběru procesu a jeho účastníků, a funguje zde jako hnací resp. motivující síla Soustředí se na kapacity a příležitosti – vytváří vizi Uživatel služby, facilitátor a účastníci vyhledávají příležitosti, jak vizi do budoucna rozšiřovat Je to proces flexibilní, dynamický a neformální Flexibilita formátu a strategií zde má klíčový význam Kritický význam pro tento proces mají neformální znalosti Vyžaduje týmovou, akčně zaměřenou spolupráci Lidé přicházejí již připraveni spolupracovat, neboť si uvědomují, že se jedná o proces vyžadující tvořivý přístup, vůli ke spolupráci a náročnou činnost Vyžaduje efektivně fungujícího facilitátora Efektivně fungující facilitátoři lidem naslouchají s otevřenou myslí, tj. jsou přístupní odlišným názorům, a přitom pomáhají, aby osobní sny těchto lidí dostávaly konkrétní tvary

36 Zapojení klientů – užitečné rady
         Ujistěte se, zda daný uchazeč o zaměstnání opravdu rozumí informacím, které mu podáváte.          Ujistěte se, zda jste dobře porozuměli informacím, které vám uchazeč o zaměstnání poskytl.          Nabízejte informace ústní i informace v písemné podobě          Mluvte tak, aby bylo snadné vám porozumět.          Ponechte si dost času na rozmyšlení, jaký druh prostředí by byl pro schůzku s uchazečem o zaměstnání nejvhodnější.          Mějte na paměti, jak první schůzku s uchazečem o zaměstnání mohou ovlivnit gesta, posuňky a symboly.          Po schůzce vždy shrňte vše, co bylo řečeno nebo dohodnuto Podle potřeby takový souhrn sepište a předejte uchazeči.

37 Role a odpovědnosti účastníků procesu
Kdo, koho, čeho, čí?: Urči, kdo jsou aktéři Urči klíčové prvky daného zaměstnání

38 Role a odpovědnosti účastníků procesu

39 Role a odpovědnosti účastníků procesu
Role pracovníka zúčastněného na zajišťování podporovaného zaměstnávání         Konzultant         Plánovač         Pracovník zajišťující marketing         Vyjednavač         Rádce/učitel/instruktor/mentor         Obhájce/zastánce         Zprostředkovatel napojení/začlenění do sítě         Urovnávač sporů/poradce pro odstraňování problémů         Tajemník/pracovník pověřený vedením systému záznamů/evidence

40 Profesní profil Cílem Profesního profilu je sesbírat informace, a sice co nejvíce relevantních informací, aby bylo možno uživateli služby nabídnout možnosti efektivní volby a odpovídající zaměstnání. Sběr informací se soustředí zejména na oblasti, které budou ovlivňovat kariérní aspekty života dané osoby, například:         Přání, která by si daná osoba chtěla v zaměstnání splnit         Pracovní podmínky, kterým dává přednost         Stávající znalosti, dovednosti a schopnosti související s daným zaměstnáním         Potenciální pracovní místa resp. zaměstnání

41 Profesní profil Zapojení klienta – fáze 1 Fáze 3 – Nalezení zaměstnání

42 Jak se seznámit se svým uživatelem poskytované služby?
         Osobní údaje          Schopnosti, možnosti a výkonnost; znalosti a dovednosti; zájmy; vlastnosti          Vzdělání/kvalifikace          Poměry v domácnosti/způsob života          Podpůrná síť          Preferované pracovní činnosti          Pracovní zkušenosti/Práce, která by se mi líbila          Potřebná podpora/pomoc          Charakteristické znaky učení a výkonnosti          Profil odpovídajícího zaměstnání/pracovního zařazení          Momentálně využívané výhody; čerpané podpory a příspěvky

43 Plánování osobního růstu v zaměstnání
Jaké máte zkušenosti? Kolik jste již měl(a) placených zaměstnání? Kolik jste již měl(a) neplacených zaměstnání? Kolikrát jste již přecházel(a) z jednoho místa na jiné?

44 Porovnání postupu – osoby se zdravotním postižením
Jméno/Kolik let uběhlo od odchodu ze školy Školicí kurzy Placená zaměst-nání Neplacená zaměstnání Formální kvalifikace pro zaměstnání Změny v průběhu osobního vývoje resp. zaměstnání A – 16 let 4 (12 let) 1 (4let) 8 1 3 B – 21 let 3 (9 let) 2 (12 let) 2 C - 11 let 3 (5 let) 4 5 D let 3 (7 let) 1 (14 let) E – 11 let 3 (3 roky) F – 9 let G - 6 let H - 15 let 2 (9 let) Workshop 3 roky I – 12 let J - 22 let 2 kursy K – 12 let 2 (5 let)

45 Porovnání postupu – osoby bez zdravotního postižení
Jméno/Kolik let uběhlo od odchodu ze školy Placená zaměstnání Neplacená zaměstnání Formální kvalifikace pro zaměstnání Změny v průběhu osobního vývoje resp. zaměstnání L - 20 let 7 3 4 1 M - 31 let 5 N - 12 let 6 O - 20 let 9 P - 14.let Q - 13 let 2 R - 22 let 8 S -7 let T - 20 let U - 15 let

46 Plánování osobního růstu v zaměstnání
9 kroků při plánování osobního růstu v zaměstnání 1: Seznámit se s danou konkrétní osobou a rozpracovat její profesní profil 2: Zorganizovat setkání za účelem plánování osobního růstu v zaměstnání 3: Svolat účastníky setkání 4: Pohovořit o možnostech a schopnostech 5: Pohovořit o variantách zaměstnání nebo o žádoucím budoucím zaměstnání/povolání 6: Zjistit stávající překážky a určit strategie, jak je překonat 7: Akční plán 8: Realizace plánu 9: Přezkoumání, retrospektivní zhodnocení

47 Akční plán Co – Čeho chce uchazeč o zaměstnání dosáhnout?
Jak – Jak toho uchazeč o zaměstnání má dosáhnout? Kdo – Kdo zodpovídá za uskutečnění akce? Kdy – Určete realistické časové rámce pro uskutečnění akce či jednotlivých aktivit Splnění cílů a komentář – Zaznamenejte splnění/dokončení akcí/aktivit.

48 Metody shromažďování informací
Řešení tohoto úkolu od kancelářského stolu není tím nejlepším způsobem, jak informace získat. Organizace zaměřené na podporované zaměstnávání využívají různých alternativních přístupů:         Setkávání u kávy mimo kancelář organizace         Návštěvy pracovišť         Stínování/ozkoušení určitého typu práce         Hovory s dalšími osobami – přáteli a příbuznými; s jinými odborníky resp. kvalifikovanými pracovníky Pracovníci činní na úseku podporovaného zaměstnávání musí využívat tvořivých a dynamických přístupů.

49 Profesní profil – užitečné rady
        Při shromažďování informací relevantních pro určité zaměst nání je vhodné využívat přístupů zaměřených na člověka.         Je třeba uchazeči o zaměstnání umožnit a dodat odvahu, aby se a celém procesu aktivně podílel.         Nechte uchazeče o zaměstnání, ať se sám rozhodne.         Často se vracejte k jeho profesním profilu a znovu ho vždy přezkoumejte.         Pracovník činný na úseku podporovaného zaměstnávání se musí řídit etickým kodexem.         Celou akci shrňte a shodněte se, co a jak bylo rozhodnuto.         Je třeba dodržovat důvěrnost informací.         Sestavte akční plán a opakovaně ho často přezkoumávejte.

50 Rekapitulace průběhu prvního dne

51 Podporované zaměstnávání – jak funguje v praxi
14. března 2012 Facilitátorka: Edyth Dunlop regionální manažerka Northern Ireland Union of Supported Employment – Severoirská unie pro podporované zaměstnávání

52 Vítejte i dnes!

53 Program Uvítání a rekapitulace prvního dne
Jak najít práci a jak pracovat se zaměstnavateli Příprava na zařazení do pracovního procesu a na zaměstnání Analýza pracoviště, analýza pracovní náplně a analýza vykonávaných činností/úkolů Zapojení zaměstnavatele Podpora v práci a mimo ni Rozvíjení přirozených druhů podpory Monitorování a postupný vývoj Vlastnosti dobrého pracovníka na úseku podporovaného zaměstnávání Náročné problémy/úkoly podporovaného zaměstnávání Zopakování průběhu prvního a druhého dne

54 Rekapitulace průběhu prvního dne
         Přehled informací o EUSE a Souboru nástrojů EUSE pro podporované zaměstnávání          Přehled – podporované zaměstnávání          Zapojení klientů          Profesní profilování a profesní/pracovní vývoj

55 Nacházení zaměstnání a zapojení zaměstnavatelů
        Hledání zaměstnání         Jak přistupovat k zaměstnavatelům         Analýza náplně práce         Vyhledání odpovídající pracovní náplně/odpovídajícího pracovního zařazení         Bezpečné zaměstnání

56 Hledání zaměstnání Možnosti zaměstnání Podpůrné sítě
         Příležitosti na trhu práce          Vytvoř plán

57 Jak přistupovat k zaměstnavatelům
         Sběr informací          Jaký přístup použít – zařazení do pracovního procesu, formulář žádosti, dopisy, životopis          Schůzky se zaměstnavateli          Jak se vypořádávat s námitkami

58 Marketing u zaměstnavatelů
V čem podle Vašeho názoru marketing spočívá???? Flip Chart Replies. 58

59 Proč je třeba u zaměstnavatelů uplatňovat marketing
         Pro splnění toho podstatného cíle Vašeho poslání: opatřovat zaměstnání osobám se zdravotním postižením          Pro splnění cílů Vaší strategie          Pro uspokojení požadavků těch, kdo Vás financují          Pro splnění každého z Vaši jednotlivých osobních cílů

60 Marketing Jakých marketingových technik v současné době využíváte?
Flip Chart Answers. 60

61 4 P marketingu Produkt Propagace Podnik, pozice
Peněžní vyjádření - cena What is your Product. How do you Promote Where do you deliver How much to you charge/what are the costs 61

62 PRODUKT Jaký produkt se vlastně snažíte prodat.
Člověka, určitou osobu? Službu? Definujte svůj Produkt – což je možno ho prodávat, aniž bychom ho jasně a zhuštěnou formou popsali? Break into groups – 10 mins Define Product Split into groups and define product – flipchart answers 62

63 Silné stránky produktu
         Náborová služba Náborová služba          Vyhledávání odpovídajícího zaměstnání – které odpovídá popisu existujících volných míst          Příležitosti pro osobní rozvoj pracovníků          Informační zdroj pro pomoc přicházející od státní správy          Odstraňování problémů zdarma          Motivovaný zaměstnanec          Trvalá profesionální podpora

64 PROPAGACE Jak svůj produkt propagujete.
Proč využíváte této metody – čeho se tím dosáhne. Flip Chart 64

65 Běžné propagační metody
Brožury Vizitky Fotografie/videa Seznamy faktografických informací Statistiky Doporučující dopisy Posudky, dobrozdání, reference Volání telefonem Osobní setkání Discuss each of the above and the right/wrong way to do things.

66 Podnik, pozice Místo pro formální setkání
Přizpůsobit se potřebám zaměstnavatele – místem dodání služby je zaměstnavatelův podnik Klíčové je dodat produkt na správné místo, ve správný čas a správným způsobem

67 Peněžní vyjádření – cena
Jaké jsou náklady? Finanční Časové Ve formě zdrojů

68 Práce ve skupině Rozdělte se do skupin, diskutujte a zajistěte zpětnou vazbu Uvažujte: Co mohou zaměstnavatelům nabídnout organizace? Co mohou zaměstnavatelům nabídnout jednotlivé osoby? Co mohou nabídnout zaměstnavatelé?

69 Co mohou nabídnout organizace činné na úseku podporovaného zaměstnávání:
–    Pomoc při jednáních o splnění potřeb náboru do zaměstnání – zdarma –    Žadatelé o zaměstnání, kteří již prošli předběžným protříděním resp. mají požadovanou kvalifikaci –    Školení při zaměstnání –    Trvalá podpora při zaměstnání –    Rychlá reakce

70 Co mohou nabídnout organizace činné na úseku podporovaného zaměstnávání:
Odborné znalosti v těchto oblastech: Zjišťování schopností, znalostí a dovedností uchazečů ve smyslu úspory nákladů nebo ziskovosti Přizpůsobování danému zaměstnání Varianty děleného zaměstnávání (sdílení dané pracovní pozice dvěma či více pracovníky) Posuzování a vyhodnocování Znalost cílových populací a přístup k informacím o nich Znalosti právních předpisů a politiky na daném úseku

71 Co může nabídnout uchazeč o zaměstnání?
–    Pomoci podniku šetřit nebo vydělávat peníze –    Rozšířit podnik –    Rozšířit okruh zákazníků –    Vyřešit nějaký problém –    Využít starých věcí novým způsobem –    Zlepšit způsob práce oproti současnému stavu –    Využít určitého trendu nebo na něj reagovat

72 Co mohou nabídnout zaměstnavatelé:
–    Možnosti zaměstnání –    Získání pracovních zkušeností/možnosti proškolení –    Možnosti stínování určitého druhu práce –    Možnosti učňovského výcviku –    Mentorování uchazečů o zaměstnání –    Odborné znalosti z daného oboru

73 Co mohou nabídnout zaměstnavatelé:
Příležitosti k zapojení: –   Podnikatelské výpravy – cesty a exkurze –   Osobní jednání s potenciálními uchazeči (skupinami) –   Možnosti zajištění zpětné vazby se žádostmi o zaměstnání –   Zasílání měsíčních seznamů pracovních míst –   Informace o daném oboru nebo o jiných firmách –   Přípravné/simulované rozhovory s uchazeči –   Odkazy na jiné typy podnikání

74 Rozvíjení vztahů se zaměstnavateli
Vztahový marketing Vytváření spojení, vztahů, vzájemné důvěry a celkové obeznámenosti s cílovým podnikem nebo zaměstnavatelem, což zvýší jeho ochotu ke spolupráci s Vaší organizací. Make sure they undersatand that they are THE ORGANISATION Get the delegates to call out what is important in professional and personal relationships 74

75 Vytváření vztahů Vytváření vztahů se zaměstnavateli by mělo začít již dávno předtím, než se začnete snažit u nich umístit své svěřence. Je třeba vytvářet poptávku po službě, kterou poskytujete, a to budováním důvěry, vzájemného porozumění a podpory pro práci, kterou vykonáváte. Jak, kde a kdy můžete zažít takové vztahy navazovat?

76 Vytváření vztahů Zjistěte si vše potřebné: - o dané firmě
- o osobě, která s konečnou platností rozhoduje - o problémech, se kterými se dané odvětví musí střetávat. Uveďte ve známost fakta o Vaší organizaci: - v hodnotovém vyjádření - co nabízíte (určitý balík služeb) - jaké přínosy má Vaše nabídka pro daného zaměstnavatele. 76

77 Vytváření vztahů Jak se začít “pohybovat” v zaměstnavatelských kruzích
Zúčastňujte se náborových akcí trhu práce – případně si tam zřiďte i vlastní stánek – i Vy jste zaměstnavatel!!!! Prezentujte to, co nabízíte, sítím zaměstnavatelských sdružení: např. „Business in the Community“, což je (britská) charitativní organizace podporující tzv. zodpovědné podnikání; oborovým (maloobchodním) seskupením,... „Cold/Warm Calls“ – tedy „studené“ či „teplé“ telefonáty nebo návštěvy – jaký je mezi nimi rozdíl: to první je nabízení produktu či služby telefonicky nebo osobní návštěvou u dveří potenciálního zákazníka, se kterým dosud nebyl žádný kontakt; to druhé je totéž, ale u zákazníka, který se již předtím sám ozval, byl již předtím osloven nebo je u něho z jiného důvodu výraznější naděje, že o daný produkt nebo danou službu bude mít zájem Jak je možno potenciální „studený“ telefonát nebo „studenou“ osobní návštěvu „oteplit“. Prezentujte svůj podnikatelský záměr, svoji službu nebo nabízený „balík“ služeb Dobrozdání či osvědčení od jiných zaměstnavatelů.

78 Vytváření vztahů. Dosáhnout, aby se setkání uskutečnilo!!!!! Přístupy:
Dopisy – co v nich uvést, v čem spočívá Vaše JPV (Jedinečná Prodejní Výhoda)? Telefonáty – čím začnete při zahájení hovoru? Discuss with delegates what should be in a letter – business case introduction of organisation and self – just enough not too much. State in the letter that you will be in touch within and STICK TO IT. Phone Calls – How do you begin – how do you secure the meeting. Split up and decide the technique ROLE PLAY. 78

79 Vytváření vztahů První setkání.
Co byste si přáli na tomto setkání dosáhnout? (Uplatnění „jemných“ versus „nátlakových“ marketingových postupů – Soft Sell versus Hard Sell) Jak zaměstnavatele přimějete, aby Vám poskytl informace, které potřebujete? (aktivní naslouchání) Discuss the differences between hard and soft sell – asking for a placement as opposed to explaining a service Benefits of Active Listening and Observation (Body Language – not what they say the way they say it) Answers can be in their information important to really hear what is being said – difficulties of the organisaiton, time for recruitment, currently no vacancies. Etc. 79

80 Vytváření vztahů . Danou organizaci navštivte více než jen jedenkrát – seznamte se v ní s více lidmi tj. s vedoucími úseků; tito lidé mohou na mnoha úrovních ovlivňovat chod organizace a obvykle mají vliv i na její vedení. Lidé na různých postech se mění, udržujte svoje údaje aktuální!!!

81 Vytváření vztahů Prezentace sama sebe
Vždy mějte na paměti, že vstupujete do prostředí, které určuje resp. vytváří daný zaměstnavatel. Mějte vhodné oblečení, abyste působili profesionálním dojmem. Hovořte takovým jazykem, kterému zaměstnavatel dobře porozumí. Buďte sebejistý. Ujistěte se, že dobře znáte navštívenou organizaci i svoji vlastní organizaci. “Jste zde proto, abyste jim pomohl(a) a poskytl(a) jim službu, jakou požadují”

82 Vytváření vztahů Co je třeba udělat a co se dělat nemá
Neslibujte, co nemůžete splnit. Danou záležitost vždy sledujte i nadále; sledujte návaznosti. Uvědomte si, že když zaměstnavatel řekne NE, znamená to ve skutečnosti „Ne v tuto chvíli“. Rozvíjejte svoji síť zaměstnavatelů. Mějte věci pod kontrolou – žádnému zaměstnavateli se nelíbí, jestliže ho tatáž organizace volá nebo navštíví dvakrát. Po setkání nezapomeňte svému kontaktu poděkovat. Mějte na paměti, že se zde pořád střetáváme s lidmi.

83 Vytváření vztahů Cílem prvního setkání není obchod uzavřít, nýbrž spíše navodit vztah. Nicméně posléze Vám jde právě o to, aby “obchod” byl uzavřen.

84 Metody hledání zaměstnání
Úvodní/předběžné návštěvy, abychom se představili „Studené“ telefonáty a návštěvy (první kontakt) „Teplé“ telefonáty a návštěvy (návazný kontakt) Dopisy, kterými se představíme –   Připravte úvodní scénář –   Sepište dopis, kterým se představíte –   Připravte se na setkání s daným zaměstnavatelem.

85 Metody hledání zaměstnání
Setkání se zaměstnavateli Navazující jednání po uskutečněném setkání –   Odešlete navazující sdělení a poděkujte. –   Určitě pošlete aspoň pár řádek nebo dopis s poděkováním. –   Návazná činnost je trvalá; monitorujte a dokumentujte vše, co v jejím rámci bylo vykonáno. Vytváření pracovních příležitostí/přetváření náplně pracovních míst

86 Vytváření pracovních příležitostí / přetváření náplně pracovních míst
Vyjít ze specifických potřeb daného zaměstnavatele a vytvořit nové pracovní místo Kdy: když máte uchazeče, jehož znalosti, schopnosti a dovednosti náplni stávajících pracovních míst neodpovídají Proč: aby se využilo zájmů i znalostí, schopností a dovedností daného uchazeče a přitom aby bylo vyhověno potřebám zaměstnavatele Kde: v takových podnicích, jejichž charakteristiky jsou shodné se zájmy uchazeče resp. jim odpovídají Jak: zdůrazněním výhod z toho plynoucích pro zaměstnavatele; pomožte zaměstnavateli nově definovat, jaké zaměstnance potřebuje.

87 Vytváření pracovních příležitostí / přetváření náplně pracovních míst
Měli byste vědět o pracovních příležitostech na úrovni nově nastupujících zaměstnanců. Vyšetřete, jaké jsou potřeby místních zaměstnavatelů. Zjistěte, na kterých pracovních místech dochází k velkému pohybu zaměstnanců (fluktuaci) a které práce z pracovní náplně jednotlivých pracovních míst nejsou plněny nebo jsou vykonávány neefektivně. Zaměstnavateli předejte jasné písemné návrhy. Zdůrazněte, že restrukturalizace a/nebo vytvoření nových pracovních míst se vyplatí. Nebojte se a ptejte se! Udržujte si předstih a se zaměstnavateli si vyjasněte, co si přejete a co můžete nabídnout.

88 Užitečné rady Co je třeba udělat:
Uchazeče o zaměstnání poznejte a zaangažujte. Vždy si od uchazeče o zaměstnání opatřete jeho souhlas, že můžete celý proces spustit. Vždy mějte daného uchazeče o zaměstnání v samém centru celého procesu Poznejte potenciální zaměstnavatele, se kterými můžete jednat. Zaměstnavatele, kteří již s podporovaným zaměstnáváním mají zkušenosti, podněcujte k tomu, aby o tom hovořili s jinými zaměstnavateli. Ujistěte se, zda každá z osob zúčastněných na tomto procesu jasně chápe svoji úlohu Pokud s tím uchazeč o zaměstnání souhlasí, zaangažujte i jeho rodinu. Seznamte se postupně se všemi pobídkami a programy, kterých zaměstnavatelé mohou využívat, i s jejich dopady jak na uchazeče o zaměstnání, tak i na zaměstnavatele.

89 Užitečné rady Vůči uchazečům o zaměstnání i vůči zaměstnavatelům buďte otevření, když s nimi budete hovořit o potřebné podpoře i o úrovni, kterou je možno zajistit. Vždy udělejte, co jste slíbili. Zajistěte, aby podpora byla opravdu k disposici, jakmile jí bude zapotřebí. Uplatňujte vždy profesionální přístup, používejte propagační materiály odpovídající kvality, vizitky, brožury atd. Sledujte aktuální situaci v nabídce pracovních míst. Podle možnosti podpořte uchazeče o zaměstnání v jeho snaze, aby i sám pracovní příležitosti vyhledával.

90 Užitečné rady Co se dělat nemá:
Nepřechvalujte a nenadbízejte ani uchazeče o zaměstnání, ani zaměstnavatele, ani poskytovanou službu. Nenechávejte uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele ani spolupracovníky bez potřebné podpory. Nevycházejte z žádných domněnek ani o uchazeči o zaměstnání, ani o zaměstnavateli. Nepřehánějte ochranu, kterou uchazeči o zaměstnání poskytujete. Nezaplétejte se se zaměstnavateli, kteří vhodná pracoviště ani vhodné pracovní příležitosti nemohou poskytnout. Nedopusťte, aby důležitost probíhajícího procesu převážila nad důležitostí uchazeče o zaměstnání, o kterého se jedná.

91 Příprava k práci Čím větší podporu nějaké osoba bude ke zvládnutí daného zaměstnání potřebovat, tím více informací o jejích pracovních povinnostech bude třeba mít předem, ještě než se tato osoba do práce zapojí.

92 Příprava na zařazení do prac. procesu a na zaměstnání
Analýza pracoviště Analýza náplně práce Analýza úkolů První den v pracovním procesu nebo po přijetí zaměstnání

93 Analýza pracoviště Obecné označení shromažďování informací o typech znalostí, schopností a dovedností potřebných pro danou práci a o podporách dostupných v daném pracovním prostředí.

94 Cíle analýzy pracoviště
usnadnit vyhledávání odpovídajícího pracovního zařazení rozpoznat, které pracovní pozice jsou vhodné definovat kritéria, která pracovník musí splňovat zajistit informace o poskytované podpoře.

95 Složky analýzy pracoviště
Orientace: proces postupného seznamování se s podnikovou politikou a s procedurami, které se týkají dané konkrétní práce Analýza náplně práce: specifické informace o práci, která má být vykonávána, a o prostředí, ve kterém bude probíhat.

96 Skupinové cvičení Jaké informace je zapotřebí shromažďovat v rámci analýzy pracoviště?

97 Orientační seznam pro připomenutí
postupy uplatňované při najímání a propouštění pracovníků běžné formy zaškolování nových zaměstnanců požadavky na bezpečnost a obvyklé bezpečnostní postupy fyzické prostředí mzdy a přídavky/požitky dovolená postupy při onemocnění, při pozdním příchodu do práce, při práci přes čas vztahy podřízenosti odbory a jiné oficiální organizace postupy při stížnostech první pomoc/lékařská pomoc

98 Analýza náplně práce: Analýza pracovních povinností - základní pracovní postupy - občas se vyskytující pracovní postupy Analýza úkolů Analýza aktivit souvisejících s daným zaměstnáním Analýza kultury na pracovišti a sociálního/společenského prostředí

99 Příklad analýzy pracovních povinností
Analýza náplně práce kancelářského asistenta 8.45 Příchod na pracoviště 9.00 Zapnutí počítače a dalších přístrojů v kanceláři, tj. kopírky, faxu, tiskárny atd. 9.15 Kontrola pracovních listů zaměstnanců 9.30 Přečtení ů a předání relevantních ů jiným pracovníkům 10.00 Kontrola ranní pošty a zaznamenání příchozí pošty 10.30 Dodání pošty aj. do jednotlivých kanceláří resp. na jednotlivé pracovní stoly – zeptat se v každé kanceláři resp. u každého stolu, zda mají poštu k odeslání, papíry ke skartování, dokumenty ke kopírování Přestávka na čaj/kávu 11.30 Odnesení pošty na poštu 12.15 Skartování dokumentů 12.30 Vyřizování příchozích telefonních hovorů v době, kdy je recepční na obědě 1.00 Oběd 2.00 Kopírovací práce a jejich roznáška do kanceláří 3.15 Přestávka na čaj/kávu 3.30 Sběr pošty k odeslání 4.00 Zaznamenání odchozí pošty do knihy pošty 4.30 Vypnutí kancelářských přístrojů 4.45 Odnesení pošty na poštu cestou domů

100 Aktivity související s daným zaměstnáním
Aktivity související s daným zaměstnáním jsou ty úkoly, které tvoří přirozenou součást pracovního dne, avšak nejsou součástí placené práce: Nošení uniformy Mytí rukou před jídlem Včasné příchody do práce Včasné návraty po pracovních přestávkách

101 Kultura na pracovišti a sociální/společenské prostředí
Charakteristiky pracovního prostředí jsou na různých pracovištích různé, stejně jako se vzájemně liší povinnosti jednotlivých pozic a jako se liší lidé, které na nich pracují. Například: Formálně nebo sociálně vnucovaný standard oblékání – uvolněný režim (tričko, texasky a tenisky) nebo formální oblečení (oblek nebo sukně a kabátek) Mluva – zda je přijatelné mluvit hrubě a vyprávět košilaté vtipy, což by třeba na jiných pracovištích bylo přijímáno nelibě Přestávky – předepsané doby přestávek na čaj/kávu, kouření, jak na jiných pracovištích Konverzace – osobní nebo jen pracovní

102 Kultura na pracovišti Kultura na daném pracovišti je velmi významnou součástí analýzy pracovní náplně. Ze studií, které sledovaly, nakolik si své zaměstnání udrží ti, kdo nastoupili do podporovaného zaměstnání, vyplývá následující: tito zaměstnanci často o svá místa přicházejí proto, že jejich společenské chování na pracovišti je považováno za nevhodné s ohledem na to, co se od nich na daném pracovišti očekává (Chadsey-Rusch 1992). Kulturu na pracovišti zpravidla určuje soubor neformálních „pravidel“, která nikde v písemné podobě nenajdete.

103 Odškrtávací seznam pro první den
Potvrďte si se zaměstnavatelem, v kolik hodin začínáte. Potvrďte si. jaké jsou pracovní hodiny a kdy jsou přestávky. Naplánujte si dopravu do práce a z práce. Zjistěte si, kam se po příchodu máte dostavit. Zjistěte si, komu se po příchodu máte ohlásit. Vyberte si do práce vhodné oblečení. Rozmyslete si, jak chcete obědvat; zda v práci nebo zda si přinesete oběd v balíčku. Dokumentace: zajistěte, aby zaměstnanec měl s sebou údaje z finančního úřadu potřebné pro mzdovou účtárnu (v Británii tzv. „tax code“, podle kterého se určuje výše zdanění), údaje o zdravotním pojištění, atd. Zajistěte, aby podpora potřebná na první den byla k disposici a byla připravena.

104 Vyhledání odpovídající pracovní náplně/odpovídajícího prac. zařazení
Proces sloužící ke vzájemnému sladění znalostí, schopností, dovedností a zájmů uchazeče o zaměstnání s požadavky daného pracovního místa a daného pracovního prostředí. Čím více máme informací o daném pracovním místě A TÉŽ o daném uchazeči o zaměstnání, tím lépe!

105 Užitečné rady Co je třeba udělat:

106 Podpora v práci a mimo ni
Poradenská služba Poradenství Rady Učení Odborná příprava Asistence Přizpůsobování a restrukturalizace

107 Systematická výuka. „Zkusme to jinak“
Třísložková soustava odborné přípravy: Hodnotová základna Rámec pro uspořádání informací, které mají být součástí odborné přípravy Strategie, jak frekventanty resp. praktikanty informovat a motivovat „Zkusme to jinak“

108 Hodnotová základna podle Marka Golda
Lidi je třeba učit a školit, aby dokázali vykonávat úkoly, které mají svou tržní hodnotu Lidé se učí nejlépe, když si jejich učitel/školitel váží jejich lidských hodnot a schopností Učení/školení musí odpovídat potřebám žáka Pokud se žák nic nenaučil, znamená to, že učitel/školitel selhal Hodnocení lidi omezuje Známkování, označování, onálepkovávání lidí je nespravedlivé a kontraproduktivní.

109 Čtyři základní zásady Marka Golda
Zapojení/začlenění je důležitější než znalosti a dovednosti Školení, odborná příprava má probíhat jen tam, kde bude možno nabytné znalosti a dovednosti využít Proškolujte přirozené školitele stejně jako zaměstnance Soustavné školení, soustavný výcvik není jediným způsobem, jak podpořit lidi, kteří přicházejí do nového zaměstnání

110 Analýza úkolů Analýza určitého úkolu
každý krok se zapíše formou verbální instrukce každý krok je možno podle potřeby rozdělit na několik dílčích kroků.

111 Příklad analýzy úkolu Používání faxu
Vlož stránky určené k odeslání faxem do horní přihrádky na papíry, popsanou stranou dolů Zadej volané číslo Stiskni tlačítko Start (modré tlačítko na pravé straně faxu) Vyčkej, dokud stránky nejsou odeslány Po průchodu všech stránek je vyjmi z přihrádky Počkej na vytištění stvrzenky Vyzvedni stvrzenku z příslušné přihrádky Odfaxované stránky i stvrzenku ulož do zásuvky pro „Odeslané faxy“.

112 Pobídky Snaž se potlačovat nutkání k pobízení a naléhání Verbální
Gestikulační Fyzické Ukázkové / předváděcí Obrazové

113 Verbální Specifické: „Zdvihni ten hrneček“ Nespecifické: „A co uděláš teď?“ Nabádající k urychlení: “tak dělej, pokračuj” Pamatuj si – vše musí být správně pochopeno

114 Pouze je-li to naprosto nezbytné
Gestikulační Nasměrovávání „žáka“ k některé důležité součásti prováděného úkolu, např. upozornění na zelené světlo na kopírce Fyzické Pouze je-li to naprosto nezbytné Nikdy se nesnaž vyučovat tam, kde „žák“ klade odpor

115 Předvádění provedení úkolu / uplatnění určité dovednosti
Formou předvádění Předvádění provedení úkolu / uplatnění určité dovednosti Proveď úkol vynikajícím způsobem „Nejdříve mne pozoruj a pak to zkus sám/sama“ Obrazové Použití grafiky, fotografií

116 Nikdy nedopusť selhání žáka
Musíš vědět, jak se žák učí Staň se pro žáka posilujícím prvkem Respektuj jeho postižení Úkol musíš znát... A být připraven Prováděj hodnocení

117 Zajišťuj neustálou zpětnou vazbu
Oslav každý dosažený úspěch Musí znát rozdíl mezi učením a zaznamenáváním Pracuj logicky, aby každá získaná dovednost byla podkladem pro získání další Buď připraven a ochoten je posilovat

118 Rady pro spolupracující školitele:
vydávej krátké, stručné pokyny poskytuj tu nejmenší možnou míru účinné podpory míru podpory omezuj úměrně tomu, jak žák svoji úlohu lépe zvládá pravidelně kontroluj výkonnost využívej přirozených pomůcek zajisti dostatečnou praxi uplatňuj pozitivní zpětnou vazbu klaď důraz na bezpečné pracovní postupy.

119 Přirozené podpory na pracovišti
Co jsou to „přirozené podpory“? “Jakákoliv pomoc či interakce, jakýkoliv vztah, který dané osobě umožní získat nebo si udržet zaměstnání … způsobem, který odpovídá typickým pracovním postupům a typické sociální interakci jiných zaměstnanců”. Rogan, Hagner a Murphy 1993

120 Přirozené podpory v celém průběhu procesu
využívání typických strategií volby/výběru povolání/zaměstnání využívání typických strategií pro nalezení/rozpoznání potenciálních pracovních příležitostí využívání typických strategií pro získání zaměstnání zapracovávání příležitostí pro interakci a podporu do popisů práce využívání typických strategií výcviku pracovních dovedností a schopností sociální interakce, které dané zaměstnání vyžaduje využívání typických strategií, jak si dovednosti potřebné k výkonu zaměstnání udržovat.

121 Přirozená podpora Výzkum prováděný na Indiana University – významné !
Čím typičtější jsou podmínky zaměstnání, tím lepší jsou výsledky měřené výší mzdy a stupněm zapojení resp. začlenění. Tím, že zaměstnavatelům a spolupracovníkům poskytneme informace a podporu, aby věděli, jaké potřeby podpory mají osoby, které jsou v první fázi po zařazení do pracovního procesu resp. po přijetí do zaměstnání, dosáhneme jejich lepšího zapojení a začlenění.

122 Jaké Vy máte zkušenosti s rozvíjením „přirozených podpor“?

123 Zdroje přirozené podpory
Interní – vedoucí úseků, spolupracovníci, Osobní oddělení, Oddělení odborné přípravy aj. Externí – rodinní příslušníci, jiní odborníci, klíčoví pracovníci aj.

124 Úloha pracovních instruktorů – „koučů“
Nevýhody modelu pracovních instruktorů – „koučů“ Super idol – zajistí veškerou podporu Pracovní instruktoři – „koučové“ mají vysokou fluktuaci. Přílišná závislost na pracovních instruktorech – „koučích“ “dilema postupného slábnutí” Zaměstnanec v režimu podporovaného zaměstnání může být stereotypně považován za klienta a ne za zaměstnance Ty strategie pro zvládání chování, kterých využívají profesionálové činní v dané oblasti [podporovaného zaměstnávání], nejsou někdy dobře převoditelné do pracovního prostředí Zábrana sociálního začleňování a tudíž zábrana přístupu k přirozeným podporám.

125 Výhody rozvíjení přirozených podpor
Spolupracovníci znají úkoly a kulturu daného pracoviště lépe než pracovní instruktor – „kouč“ Je třeba využít těch programů odborného výcviku a podpory, které jsou v podnicích již zavedeny Mnozí zaměstnavatelé dávají přednost výcviku a podporám, které zajišťují sami (s případnou pomocí) Jsou ekonomicky efektivní Lépe zprostředkovávají začlenění pro pracovní skupiny na daném pracovišti.

126 Na co dávat pozor u přirozených podpor
Přirozené podpory nejsou žádným úkazem typu „všechno nebo nic“ Trvalé poskytování přirozených typů podpory musí být velmi individualizovaně uzpůsobeno pro danou osobu Přirozené podpory nespočívají v pouhé naději na zapojení spolupracovníků Prosazování a udržování přirozených typů podpory není totéž jako postupné ubývání externích podpor Existence přirozené podpory neznamená, že dobrých strategií odborné přípravy, výcviku nebo podpory již není zapotřebí U přirozených podpor nemusí nutně platit, že se snadněji, rychleji či levněji zavádějí a udržují.

127 Klíčové aspekty přirozené podpory
Každé pracovní prostředí má své neopakovatelné rysy Přirozené podpory by měly odrážet charakteristiky specifické situace na pracovišti Akce, která na jednom pracovišti může být považována za podpůrnou, takto nemusí fungovat na jiném pracovišti Vyhledávání přirozené podpory by mělo začít již na samém začátku procesu zaměstnávání Rozvinutí přirozených typů podpory často vyžaduje určitý čas Přirozené podpory nejsou přístupem typu „všechno nebo nic“.

128 Monitorování a postup vpřed
Jakých systémů monitorování momentálně využíváte?

129 Monitorování Koho monitorujete? – Určitou osobu, spolupracovníky, zaměstnance atd.? Jak často provádíte monitorování? Záleží to na tom, o jakou osobu se jedná; nicméně se doporučuje zajištění zpětné vazby na této bázi: První den v práci Konec 1., 2. a 3. týdne Měsíčně Formální přezkoumání po 3/6 měsících Nastavení cílů a úkolů Časový rámec začleňování do pracovního procesu Postupný přechod na formu zaměstnání!!!

130 Užitečné rady Co je třeba udělat:
Ujistěte se, že máte jasno, v čem spočívá vaše vlastní úloha. (co můžete udělat / co udělat nemůžete) Ujistěte se, že zaměstnanec i zaměstnavatel vědí, jak se s vámi spojit a kdy se s vámi mohou spojit. ( , telefon, SMS, v denní/večerní době) Buďte opatrní, když chcete radit. Klaďte otázky a nechte zaměstnance, aby sám nacházel odpovědi. Zaměřte se na zaměstnancovy zdroje a na jeho kvalifikaci. Respektujte zaměstnavatelovo pracoviště – nejdříve se vždy ohlašte resp. objednejte.

131 Užitečné rady Co se dělat nemá:
Vnucovat sledované osobě své vlastní hodnoty. (Co si ta osoba přeje? Chtějí se stát členy nějaké skupiny? Zeptejte se jí) Nedělejte za zaměstnance/zaměstnankyni nic, co on/ona dokáže udělat sám/sama. Nenavštěvujte zaměstnance, nemáte-li k tomu dobrý důvod.

132 Rekapitulace průběhu prvního a druhého dne

133 Otázky a odpovědi

134 Vyhodnocení

135 A nakonec

136 Jiné zdroje www.euse.org Písemná stanoviska – rozklady
Evropská unie pro podporované zaměstnávání 19 národních asociací v různých zemích Evropy Písemná stanoviska – rozklady Návody typu “jak na to“

137 Hostitelskou organizací 11
Hostitelskou organizací 11. konference EUSE je Irská unie pro podporované zaměstnávání společně s Evropskou unií pro podporované zaměstnávání června 2012

138 Děkuji vám! Další informace poskytne:
Northern Ireland Union of Supported Employment – Severoirská unie pro podporované zaměstnávání 58 Strand Road Derry Co Londonderry BT48 7AJ Tel: ++44 (0) Fax: ++44 (0) Text: ++44 (0)


Stáhnout ppt "Podporované zaměstnávání – jak funguje v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google