Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání. Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.. FEL ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání. Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.. FEL ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání. Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.. FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Pojem Lidské právo Lidské právo Human right – AJ Human right – AJ Droit de l'homme – FJ Droit de l'homme – FJ Menschenrecht - NJ Menschenrecht - NJ Je to právo, které je ústavou zaručeno všem lidem ve vztahu ke státu Je to právo, které je ústavou zaručeno všem lidem ve vztahu ke státu

3 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Pojem Evropa Evropa Označují jako základní práva Označují jako základní práva Fundamental rights – AJ Fundamental rights – AJ Droits fondamentaux – FJ Droits fondamentaux – FJ Grundrechte - NJ Grundrechte - NJ

4 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Pojem Základní práva Základní práva Chápána jen taková základní práva, která svědčí každému, bez ohledu na to, je-li občanem daného státu Chápána jen taková základní práva, která svědčí každému, bez ohledu na to, je-li občanem daného státu Nejsou jimi tedy zejména práva politická Nejsou jimi tedy zejména práva politická

5 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Lidská práva Lidská práva Ochrana zajišťována Ochrana zajišťována Tuzemským právním řádem Tuzemským právním řádem Komunitárním právem Komunitárním právem Mezinárodními právními normami Mezinárodními právními normami

6 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Lidská práva Lidská práva Zvláštní význam mezinárodní ochrana lidských práv Zvláštní význam mezinárodní ochrana lidských práv

7 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Všeobecné - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Všeobecné - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Zvláštní – partikulární – Úmluva proti mučení, Úmluva o právech dítěte Zvláštní – partikulární – Úmluva proti mučení, Úmluva o právech dítěte

8 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace Nejvýznamější mezinárodní organizací na ochranu lidských práv je OSN a její Mezinárodní organizace práce Nejvýznamější mezinárodní organizací na ochranu lidských práv je OSN a její Mezinárodní organizace práce

9 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace V Evropě má zvláštní význam Rada Evropy - RE, CoE V Evropě má zvláštní význam Rada Evropy - RE, CoE

10 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948 Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948 Její charakter je sporný Její charakter je sporný Dlouho byla považována za pouhé nezávazné Dlouho byla považována za pouhé nezávazné

11 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Evropská úmluva o ochraně základních práv a svobod ze 4. listopadu 1950, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. - European Convention on Human Rights, ECHR Evropská úmluva o ochraně základních práv a svobod ze 4. listopadu 1950, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. - European Convention on Human Rights, ECHR Je úmluvou Rady Evropy a aplikuje jí Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku - ESLP nebo ECHR Je úmluvou Rady Evropy a aplikuje jí Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku - ESLP nebo ECHR

12 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Evropská sociální charta z 18. října 1961, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. Evropská sociální charta z 18. října 1961, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. Je úmluvou Rady Evropy Je úmluvou Rady Evropy

13 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z 19. prosince 1966, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z 19. prosince 1966, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb. Je úmluvou OSN Je úmluvou OSN

14 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z 19. prosince 1966, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z 19. prosince 1966, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb Je úmluvou OSN Je úmluvou OSN

15 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní úmluvy Mezinárodní úmluvy Revidovaná evropská sociální charta. Revidovaná evropská sociální charta. Je úmluvou Rady Evropy Je úmluvou Rady Evropy

16 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Generace lidských práv Generace lidských práv Občanská - Civil Rights Občanská - Civil Rights Zejména právo na život, zákaz mučení a nucené práce, právo na soukromé vlastnictví, svoboda pohybu a pobytu, svoboda svědomí Zejména právo na život, zákaz mučení a nucené práce, právo na soukromé vlastnictví, svoboda pohybu a pobytu, svoboda svědomí

17 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Generace lidských práv Generace lidských práv Politická - Political Rights Politická - Political Rights Zejména svoboda projevu, petiční právo, svoboda shromažďovací, spolčovací a všeobecné volební právo přímé, rovné a tajné Zejména svoboda projevu, petiční právo, svoboda shromažďovací, spolčovací a všeobecné volební právo přímé, rovné a tajné

18 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Generace lidských práv Generace lidských práv Sociální - Social Rights Sociální - Social Rights Zejména právo na práci, stávku, odměnu, pojištění a odbory, zákaz práce dětí Zejména právo na práci, stávku, odměnu, pojištění a odbory, zákaz práce dětí

19 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Generace lidských práv Generace lidských práv Ekologická Ekologická Právo na zdravé životní prostředí Právo na zdravé životní prostředí

20 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Základní práva Základní práva Nezadatelná Nezadatelná Nezcizitelná Nezcizitelná Nepromlčitelná Nepromlčitelná Nezrušitelná Nezrušitelná

21 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Soudní ochrana základních práv Soudní ochrana základních práv Ochranu základních práv poskytují jednak obecné soudy Ochranu základních práv poskytují jednak obecné soudy Specialisovaná instituce zřízená k ochraně ústavnosti Specialisovaná instituce zřízená k ochraně ústavnosti

22 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Dělení lidských práv Dělení lidských práv Absolutní Absolutní Relativní Relativní

23 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Absolutní lidská práva Absolutní lidská práva Absolutní lidská práva nelze omezit zákonem, neposuzují se v kontextu dalších lidských práv a nelze připustit, aby byla zpochybňována např. v zájmu národní bezpečnosti Absolutní lidská práva nelze omezit zákonem, neposuzují se v kontextu dalších lidských práv a nelze připustit, aby byla zpochybňována např. v zájmu národní bezpečnosti V případě konfliktu dvou lidských práv, z nichž jedno je absolutní, musí toto právo vždy dostat přednost V případě konfliktu dvou lidských práv, z nichž jedno je absolutní, musí toto právo vždy dostat přednost

24 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Absolutní lidská práva Absolutní lidská práva Příklad: Příklad: Právo na život Právo na život

25 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Relativní lidská práva Relativní lidská práva Lidská práva si navzájem konkurují Lidská práva si navzájem konkurují Je možné omezit je v případech, kdy to listina nebo úmluva připouští, zákonem, a pokud se taková lidská práva dostanou do konfliktu, je třeba rozhodnout na základě proporcionality Je možné omezit je v případech, kdy to listina nebo úmluva připouští, zákonem, a pokud se taková lidská práva dostanou do konfliktu, je třeba rozhodnout na základě proporcionality

26 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Relativní lidská práva Relativní lidská práva Přednost dostává to právo, které chrání vyšší hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením práv ostatních, tak aby mezi konfliktními právy byla zachována úměrnost – proporcionalita Přednost dostává to právo, které chrání vyšší hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením práv ostatních, tak aby mezi konfliktními právy byla zachována úměrnost – proporcionalita

27 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Relativní lidská práva Relativní lidská práva Příklad: Příklad: Svoboda projevu Svoboda projevu

28 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Cour européenne des droits de l'homme Cour européenne des droits de l'homme European Court of Human Rights European Court of Human Rights ESLP, ECtHR ESLP, ECtHR

29 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Úřad Rady Evropy, v jehož působnosti je ochrana práv vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Úřad Rady Evropy, v jehož působnosti je ochrana práv vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Sídlí ve Štrasburku Sídlí ve Štrasburku

30 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Lidská práva - svobody Lidská práva - svobody Osobní svoboda Osobní svobodasobní svobodasobní svoboda Svoboda pohybu Svoboda pohybuvoboda pohybuvoboda pohybu Svoboda pobytu Svoboda pobytuvoboda pobytuvoboda pobytu Svoboda myšlení Svoboda myšlenívoboda myšlenívoboda myšlení Svoboda svědomí Svoboda svědomívoboda svědomívoboda svědomí Svoboda náboženského vyznání Svoboda náboženského vyznánívoboda náboženského vyznánívoboda náboženského vyznání

31 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Lidská práva - svobody Lidská práva - svobody Svoboda vědeckého bádání Svoboda vědeckého bádánívoboda vědeckého bádánívoboda vědeckého bádání Svoboda umělecké tvorby Svoboda umělecké tvorbyvoboda umělecké tvorbyvoboda umělecké tvorby Svoboda projevu Svoboda projevuvoboda projevuvoboda projevu Svoboda shromažďovací Svoboda shromažďovacívoboda shromažďovacívoboda shromažďovací Svoboda spolčovací Svoboda spolčovacívoboda spolčovacívoboda spolčovací Svoboda koaliční Svoboda koaličnívoboda koaličnívoboda koaliční

32 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Organizace spojených národů plní jistou úlohu při rozvoji mezinárodního humanitárního práva - principů upravujících prostředky a metody vedení válečného konfliktu a ochrany civilního obyvatelstva, nemocných a raněných vojáků a válečných zajatců Organizace spojených národů plní jistou úlohu při rozvoji mezinárodního humanitárního práva - principů upravujících prostředky a metody vedení válečného konfliktu a ochrany civilního obyvatelstva, nemocných a raněných vojáků a válečných zajatců

33 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Ženevské úmluvy z roku 1949 a Dodatečné protokoly z roku 1977 byly uzavřeny pod záštitou Mezinárodního výboru Červeného kříže, Valné shromáždění ale jako politické fórum OSN přispělo k vypracování celé řady mezinárodních úmluv Ženevské úmluvy z roku 1949 a Dodatečné protokoly z roku 1977 byly uzavřeny pod záštitou Mezinárodního výboru Červeného kříže, Valné shromáždění ale jako politické fórum OSN přispělo k vypracování celé řady mezinárodních úmluv Úmluva o prevenci a postihu zločinu genocidy z roku 1948 Úmluva o prevenci a postihu zločinu genocidy z roku 1948 Úmluva o neplatnosti statutárních omezení v případě válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968 Úmluva o neplatnosti statutárních omezení v případě válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968

34 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Úmluva o zákazu a omezení použití některých nehumánních konvenčních zbraní a zbraní extrémně škodlivých lidskému zdraví nebo postrádajících rozlišovací schopnost z roku 1980 a jejích čtyř protokolů Úmluva o zákazu a omezení použití některých nehumánních konvenčních zbraní a zbraní extrémně škodlivých lidskému zdraví nebo postrádajících rozlišovací schopnost z roku 1980 a jejích čtyř protokolů Zásady mezinárodní spolupráce při odhalování, zadržování, vydávání a stíhání osob zodpovědných za spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které Valné shromáždění schválilo v roce 1973 Zásady mezinárodní spolupráce při odhalování, zadržování, vydávání a stíhání osob zodpovědných za spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které Valné shromáždění schválilo v roce 1973

35 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní tribunály Mezinárodní tribunály Rozsáhlé porušování humanitárního práva v bývalé Jugoslávii a ve Rwandě přimělo Radu bezpečnosti ke schválení dvou mezinárodních tribunálů pro stíhání osob zodpovědných za spáchání těchto zločinů Rozsáhlé porušování humanitárního práva v bývalé Jugoslávii a ve Rwandě přimělo Radu bezpečnosti ke schválení dvou mezinárodních tribunálů pro stíhání osob zodpovědných za spáchání těchto zločinů Oba tribunály byly založeny v rámci Kapitoly VII Charty OSN, která se týká vynutitelnosti práva, a oba jsou přidruženými orgány Rady bezpečnosti Oba tribunály byly založeny v rámci Kapitoly VII Charty OSN, která se týká vynutitelnosti práva, a oba jsou přidruženými orgány Rady bezpečnosti

36 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní tribunály Mezinárodní tribunály Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii založený roku 1993 sestává ze tří komor - dvou soudních a jedné odvolací, prokurátora a registračního oddělení Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii založený roku 1993 sestává ze tří komor - dvou soudních a jedné odvolací, prokurátora a registračního oddělení Tribunál sídlí v nizozemském Haagu Tribunál sídlí v nizozemském Haagu

37 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní tribunály Mezinárodní tribunály Mezinárodní tribunál pro Rwandu zřízený roku 1994 sestává ze tří soudních komor, prokurátora a registračního oddělení Mezinárodní tribunál pro Rwandu zřízený roku 1994 sestává ze tří soudních komor, prokurátora a registračního oddělení Sídlem tribunálu je Aruša v Tanzanii, Úřad prokurátora sídlí v Kigali ve Rwandě Sídlem tribunálu je Aruša v Tanzanii, Úřad prokurátora sídlí v Kigali ve Rwandě

38 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Mezinárodní tribunály Mezinárodní tribunály Tribunály mají společnou odvolací komoru a společného prokurátora a v současné době v nich probíhá několik soudních řízení Tribunály mají společnou odvolací komoru a společného prokurátora a v současné době v nich probíhá několik soudních řízení

39 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Pojem mezinárodního práva Pojem mezinárodního práva Soubor právních pravidel, která upravují chování států a jiných subjektů veřejného práva v mezinárodních vztazích Soubor právních pravidel, která upravují chování států a jiných subjektů veřejného práva v mezinárodních vztazích Soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství - geograficky i početně determinované Soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství - geograficky i početně determinované

40 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Zvláštnosti mezinárodního práva Zvláštnosti mezinárodního práva Jeho povahu utváří charakter prostředí na rozdíl od vnitrostátního práva, v němž se tento normativní systém prosazuje Jeho povahu utváří charakter prostředí na rozdíl od vnitrostátního práva, v němž se tento normativní systém prosazuje Souřadnost - státy jsou současně normotvůrci i adresáty Souřadnost - státy jsou současně normotvůrci i adresáty

41 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Zvláštnosti mezinárodního práva Zvláštnosti mezinárodního práva Charakter rozvojového práva - není precizní ani detailní v důsledku svého mládí Charakter rozvojového práva - není precizní ani detailní v důsledku svého mládí Částečně nepsané - dosud vládne mezinárodní obyčej, i když roste význam smluvního instrumentu Částečně nepsané - dosud vládne mezinárodní obyčej, i když roste význam smluvního instrumentu

42 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Zvláštnosti mezinárodního práva Zvláštnosti mezinárodního práva Nevyváženost hmotněprávních a procesněprávních pravidel - ve prospěch práva hmotného, což značí tzv. leges imperfectae Nevyváženost hmotněprávních a procesněprávních pravidel - ve prospěch práva hmotného, což značí tzv. leges imperfectae

43 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Definice mezinárodních smluv Definice mezinárodních smluv Podle obyčejového práva - ujednání dvou nebo více subjektů, které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním právem Podle obyčejového práva - ujednání dvou nebo více subjektů, které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním právem Podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969 - mezinárodní dohoda, která je uzavřena mezi státy písemnou formou a řídí se mezinárodním právem – není jiný subjekt než stát a ne verbální a tacitní dohody Podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969 - mezinárodní dohoda, která je uzavřena mezi státy písemnou formou a řídí se mezinárodním právem – není jiný subjekt než stát a ne verbální a tacitní dohody

44 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Znaky mezinárodních smluv Znaky mezinárodních smluv Diskontinuita v důsledku světových válek Diskontinuita v důsledku světových válek Universalismus mezinárodního práva Universalismus mezinárodního práva

45 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Znaky mezinárodních smluv Znaky mezinárodních smluv Regionalismus v důsledku nestejnoměrného ekonomického a sociálního poválečného vývoje Regionalismus v důsledku nestejnoměrného ekonomického a sociálního poválečného vývoje Globalizační tendence Globalizační tendence Lidská práva a svobody Lidská práva a svobody

46 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Vznik mezinárodních smluv Vznik mezinárodních smluv Smluvní strany byly způsobilé k uzavření smlouvy Smluvní strany byly způsobilé k uzavření smlouvy Předmět smlouvy byl možný a dovolený - proti zájmu mezinárodního společenství, rozpor s kogentními normami Předmět smlouvy byl možný a dovolený - proti zájmu mezinárodního společenství, rozpor s kogentními normami Smluvní strany projevily řádně svou vůli být mezinárodní smlouvou vázány - pravomoc orgánů Smluvní strany projevily řádně svou vůli být mezinárodní smlouvou vázány - pravomoc orgánů

47 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Ius contrahendi Ius contrahendi Plná způsobil uzavírat mezinárodní smlouvy jako projev suverenity státu Plná způsobil uzavírat mezinárodní smlouvy jako projev suverenity státu

48 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Adoption Adoption Schválení textu smlouvy zakončuje technickou fázi jednání, neboť se jím fixuje forma a obsah smlouvy, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro závaznost smlouvy Schválení textu smlouvy zakončuje technickou fázi jednání, neboť se jím fixuje forma a obsah smlouvy, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro závaznost smlouvy Hlasování představitele státu na mezinárovní konferenci pro schválení textu není projevem souhlasu státu býti textem vázán Hlasování představitele státu na mezinárovní konferenci pro schválení textu není projevem souhlasu státu býti textem vázán U dvou a vícestranných mezinárodních smluv souhlas všech účastníků a u mnohostranných 2/3 přítomných s výjimkou smluv politických, bezpečnostních a odzbrojovacích U dvou a vícestranných mezinárodních smluv souhlas všech účastníků a u mnohostranných 2/3 přítomných s výjimkou smluv politických, bezpečnostních a odzbrojovacích

49 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Autentifikace Autentifikace Ověření textu smlouvy - je akt jednajících stran - většinou podpis nebo parafa, kterou se text stává definitivní a původní - uznání za správný a neměnný Ověření textu smlouvy - je akt jednajících stran - většinou podpis nebo parafa, kterou se text stává definitivní a původní - uznání za správný a neměnný

50 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Ratifikace Definitivní souhlas učiněný slavnostní formou, kterým se dává najevo souhlas k platnosti smlouvy dříve sjednané a podepsané Definitivní souhlas učiněný slavnostní formou, kterým se dává najevo souhlas k platnosti smlouvy dříve sjednané a podepsané Politické a hospodářské smlouvy, smlouvy o základních lidských právech a svobodách a měnící vnitřní poměry ve státě přijetím nového zákona Politické a hospodářské smlouvy, smlouvy o základních lidských právech a svobodách a měnící vnitřní poměry ve státě přijetím nového zákona

51 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Reservation Výhrada k multilaterální smlouvě - jednostranné prohlášení jakkoli formulované nebo označené, jež bylo učiněno státem při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení smlouvy nebo při přistoupení k ní, jímž se zamýšlí vyloučit nebo pozměnit právní účinky určitých ustanovení smlouvy při jejich aplikaci vůči tomuto státu - pouze po autentifikaci Výhrada k multilaterální smlouvě - jednostranné prohlášení jakkoli formulované nebo označené, jež bylo učiněno státem při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení smlouvy nebo při přistoupení k ní, jímž se zamýšlí vyloučit nebo pozměnit právní účinky určitých ustanovení smlouvy při jejich aplikaci vůči tomuto státu - pouze po autentifikaci

52 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Platnost mezinárodních smluv Platná od doby, kdy mezi stranami vznikne právní poměr předvídaný smlouvou - ratifikace minimálního počtu smluvních států Platná od doby, kdy mezi stranami vznikne právní poměr předvídaný smlouvou - ratifikace minimálního počtu smluvních států

53 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Účinnost mezinárodních smluv Mezinárodní smlouva je účinná okamžikem, kdy strany jsou povinny smlouvu provádět Mezinárodní smlouva je účinná okamžikem, kdy strany jsou povinny smlouvu provádět

54 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Suspendování mezinárodních smluv Dočasné přerušení účinnosti mezinárodních smluv - zůstává v platnosti, ale není prováděna Dočasné přerušení účinnosti mezinárodních smluv - zůstává v platnosti, ale není prováděna

55 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Ukončení mezinárodních smluv Uplynutí času Uplynutí času Splnění smlouvy Splnění smlouvy Dohoda stran Dohoda stran Rozvazovací podmínka Rozvazovací podmínka

56 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Ukončení mezinárodních smluv Sjednání nové smlouvy – novace Sjednání nové smlouvy – novace Výpověď Výpověď Vystoupení Vystoupení Pokles smluvních stran pod stanovené minimum Pokles smluvních stran pod stanovené minimum

57 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Ukončení mezinárodních smluv Hrubé porušení Hrubé porušení Nemožnost plnění Nemožnost plnění Podstatná změna okolností - s výjimkou dohod o státních hranicích Podstatná změna okolností - s výjimkou dohod o státních hranicích Vyjití z užívání Vyjití z užívání Vznik nového kogentního pravidla Vznik nového kogentního pravidla

58 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Subjekty mezinárodního práva Subjekty mezinárodního práva Nedefinuje žádná mezinárodní smlouva ani obecná praxe a proto se využívá poznatků všeobecné právovědy Nedefinuje žádná mezinárodní smlouva ani obecná praxe a proto se využívá poznatků všeobecné právovědy Subjektem práva je každá jednotka, které daný právní řád přiznává způsobilost k právům a povinnostem a zpravidla i k právním úkonům Subjektem práva je každá jednotka, které daný právní řád přiznává způsobilost k právům a povinnostem a zpravidla i k právním úkonům

59 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Subjekty mezinárodního práva Subjekty mezinárodního práva Dělení Dělení Původní - státy mají klíčové postavení Původní - státy mají klíčové postavení Odvozené - mezinárodní organizace Odvozené - mezinárodní organizace

60 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Subjekty mezinárodního práva Subjekty mezinárodního práva Dělení Dělení Původní - státy mají klíčové postavení Původní - státy mají klíčové postavení Odvozené - mezinárodní organizace Odvozené - mezinárodní organizace

61 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

62 Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod OMNIA TEMPUS HABENT Všechno má svůj čas. -Kdo netrpí hladem, nepochopí bídu. -Láska prochází žaludkem. -Lidská svoboda je křehká. -I na tobě záleží, zda si budeš svobody vážit.


Stáhnout ppt "Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání. Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.. FEL ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google