Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závislost na tabáku Ladislav Lacina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závislost na tabáku Ladislav Lacina."— Transkript prezentace:

1 Závislost na tabáku Ladislav Lacina

2 Tabákové rostliny Čeleď lilkovité Rod Nicotiana (Tabák)
blízce příbuzné: blín, durman Používají se odrůdy tabáku virginského (Nicotiana tabacum) a v menší míře tabáku selského (Nicotiana rustica) původem ze Střední a Jižní Ameriky Tabák selský = machorka. Rostlina má žluté květy

3 Historie užívání tabáku
Příležitostně užíván indiány. Do Evropy r.1518 dopraven z provincie Tabacco v dnešní Dominikánské rep. Slovo „nikotin“ je po francouzském velvyslanci ve Španělsku Jeanu Nicotovi. Dlouho užíván ve formě doutníků či v dýmkách. 1852 vynález zápalek od pol. 19.století se začínají prodávat cigarety 1870 vynález barevné litografie - od té doby se prodávají v obrázkových krabičkách 1880 v USA získává James Bonsack patent za vynález stroje na balení cigaret. Začátek masového užívání cigaret. zisk American Tobacco Company: mil. dolarů mil. dolarů Jean Nicot de Villemaine poslal semena Kateřině Medicejské, aby ho mohla pěstovat ve Francii

4 Bonsackův stroj na balení cigaret - výkres z patentového záznamu
(původně vyráběl cig/d - dnes až cig/d).

5 Kouření - kdysi módní jak ve společnosti, tak ve filmu (dokud nebyly známy zdravotní následky)
Kristián, 1939

6 Škodlivost kouření Bronchogenní karcinom: poprvé zmíněn jako existující onemocnění r.1761, podrobněji popsán r.1810, histologicky studován r.1871 Langhansem maligní tumor plic je nacházen jen v 1% případů nádorů pitvaných v Institutu patologie v Drážďanech podíl Ca plic stoupá na 10%, v roce 1927 na 14% Fritz Lickint - první práce, která naznačuje spojení kouření a rakoviny plic - jde o ojedinělý názor, spíše uvažováno o asfaltování silnic, automobilizmu či proběhlé pandemii chřipky v roce 1918 Witschi H., A short hstory of lung cancer, Toxicological sciences, vol 64, issue 1, 2001

7 Revoluce v epidemiologii
Richard Doll - „Smoking and carcinoma of the lung“ - British Med.J., 1950 šlo o studii případů 2140 případů Ca plic ve 20 nemocnicích poprvé použity epidemiologické metody na neinfekční onemocnění a poprvé překonány Kochovy postuláty v epidemiologické metodologii pracovní hypotéza - vliv asfaltování silnic či výfukových plynů ze souhrnu práce: „Kouření je podstatnou příčinou rakoviny plic, závisí na počtu vykouřených cigaret a u kuřáků kouřících více než 25cig/den je relativní riziko rozvoje onemocnění až 50x vyšší než u nekuřáků“

8 Richard Doll, British Doctors Study
Prospektivní kohortová studie v letech (nejdelší prospektivní sledování vůbec) sledováno britských lékařů „Ono to zabíjí nejenom pacienty, ale hlavně i nás, doktory!“

9 Efekt ukončení kouření na kumulativní riziko rozvoje bronchogenního karcinomu
Peto R., Darby S., Deo H.., et al., Smoking, smoking cessation and lung cancer in the UK since 1950: combination of national statistics with two case-control studies. British Med J 2000; 321(7257):

10 Příčiny smrti následkem kouření
Přibližně 50% pravidelných kuřáků zemře na nemoci způsobené kouřením. Centers for Disease Control and Prevention (USA) - Smoking-Attributable Mortality, Years of Potential Life Lost, and Productivity Losses—United States, 2000–2004 (November 14, 2008 / Vol. 57 / No. 45)

11 relativní riziko kuřáka oproti nekuřákovi onemocnění
Akutní infarkt myokardu do 60 let 5 Náhlá srdeční smrt ,3 ischemická choroba dolních končetin až 7 aneurysma abdominální aorty CHOPN , bronchogenní karcinom , Ca laryngu ,6 Ca jícnu ,8..7,8 Ca žaludku ,4..2 Ca pankreatu ,3 Ca močového měchýře 2,2..3,3 Ca ledviny ,3..2,7

12 „Marlboro man“ - Wayne McLaren 1940-1992

13 Cigaretový kouř - směs asi 4000 látek.
Asi 200 z nich jsou látky vyloženě jedovaté 43 jednoznačných kancerogenů, asi 60 kokancerogenů (dibenzantracen, benzo-a-pyren, vinylchlorid,...) Nikotin - ve větších dávkách jedovatý, ale v cigaretě je malá dávka (reálně se vstřebá 1-3mg, nezávisle na údaji na krabičce). Nikotin není prokázaný karcinogen. Hlavní proud dýmu (primary stream, PS) - vdechuje kuřák při potažení, méně škodlivin Vedlejší proud (secondary stream, SS) - při volně ložené cigaretě, vdechováno při pasivním kouření. 3x více CO, 6x více CO2 Kouř ze třetí ruky Ulpělé částky kouře v prostředí. Při neodvětrání roste toxicita; především nikotin reaguje s HNO2 v prostředí a vytváří rakovinotvorné TSNA (tabák-specifické-nitrosaminy)

14 Pasivní kouření 1981 průkaz škodlivosti pasivního kouření
Hirayama T., Non-smoking wives of heavy smokers have a higher risk of lung cancer: a study from Japan, British Med. J., 1981; 282:183 Pasivní kouření je příčinou asi 1% celosvětové mortality. V ČR se odhaduje, že jeho důsledkem ročně umírá osob ročně Tvoří asi 80% kouře v místnosti, v kouři je více škodlivin (následkem nižší teploty hoření). Dávka pro kuřáka (při aktivním kouření) je ale mnohem větší. Na rozdíl od např. alkoholu neplatí „J-křivka“, není „zdravá“ ani bezpečná dávka kouře. Pasivní kouření způsobuje stejné nemoci jako aktivní, ale v mnohem menší míře. Výjimkou je vliv na cévy a riziko infarktu myokardu (negativní účinek se může blížit kouření aktivnímu) Po zavedení nekuřáckých uzavřených veřejných prostor (včetně restaurací) dochází k průměrnému poklesu IM o 17% Barnoya J., Glantz SA., Cardiovascular effects of secondhand smoke nearly as large as smoking, Circulation 2005; 111:2684

15 20% světové populace kouří

16 procento kouřících mužů
procento kouřících žen

17 Vývoj světové spotřeby cigaret

18 Vývoj spotřeby cigaret v USA
(pozn.: graf neukazuje počty kuřáků v populaci, ale počet vykouřených cigaret)

19 Epidemiologie kouření v ČR
ke dni šetření, tzn. není jisté, zda nezrecidivuje Muži kouřící denně: 26% méně než denně: 5,7% Ženy kouřící denně: 21% méně než denně: 4,0% V ČR kouří 16% lékařů (Ve Velké Británii jen 2%) V ČR kouří 9-13% těhotných žen

20 Epidemiologie kouření v ČR
Studie MONICA: v dospělé populaci mezi lety 1985 a 1997 u mužů pokles kuřáctví, u žen beze změn. Muži: 49%..37% ženy: 28%..26% Od roku 1997, kdy se kouření sleduje systematicky, počet kuřáků relativně stabilní, dále neklesá a protikuřácká opatření zatím nepřinesla efekt (kolísání je v rámci statistické chyby)

21 Počet kuřáků se výrazněji nemění, ale klesá počet vykouřených cigaret.
Počet cigaret vykouřených kuřákem za den v roce 1997 (u osob kouřících alespoň 1cig/d) Počet cigaret vykouřených kuřákem za den v roce 2011 (u osob kouřících alespoň 1cig/d)

22 Kouření je dětská nemoc pokračující do dospělosti
75%-80% kuřáků začne kouřit před 18. rokem života zkušenost s cigaretou: 11-letí: 25% 13-letí: 50% 16-letí:nad 75% kouření alespoň 1xT: 11-letí: 2% 13-letí: 10% 15-letí:nad 25% Rizikové období pro rozvoj závislosti na tabáku je věk let. Z dlouhodobého hlediska se věk začátku pravidelného kouření snižuje. Z hlediska tabákového průmyslu jsou proto děti cílovou skupinou marketingu.

23 Účinná opatření k omezení kouření (nejen u dětí)
Vysoké daně, tj. drahé cigarety Ø ČR 68Kč, DE 118Kč, GB 184Kč Austrálie 600Kč Úplný zákaz reklamy na tabák Zákaz viditelného vystavení krabiček Jednotné balení krabiček cigaret (s velkým obrázkovým varováním a alespoň 20cig v krabičce) Zákaz kouření v restauracích a dalších prostorách Výrazné omezení možnosti kouřit venku (městské parky, blízkost škol, pláže apod.) Zákaz „slimek“ a cigaret s příchutí Preventivní programy ve školách jsou neúčinné (A proto Phillips Morris ČR má programy „Dokážu to“ a „Život bez tabáku“) ČR 2013 Austrálie 2013

24 Scény s kouřením jsou často tajně sponzorované tabákovými firmami
Po omezení tabákové reklamy je kouření ve filmech jedním z nejefektivnějších propagačních cest pro tabákový průmysl Scény s kouřením jsou často tajně sponzorované tabákovými firmami V USA jsou od r.2007 filmy s četnými kuřáckými scénami v ratingu „R“, tj. pro pod 16 let přístupné jen v doprovodu zletilé osoby. Ojedinělé scény: rating PG-13 (doprovod pro < 13let) Shlédnutí každých 1000 kuřáckých scén u dětí o 13% zvyšuje riziko, že začnou kouřit Morgenstern M, Sargent JD, Engels RC, et al., Smoking in movies and adolescent smoking initiation: longitudinal study in six European countries., Am J Prev Med Apr;44(4):339-44

25 Léčba závislosti na tabáku
Odpovědi respondentů v ČR na otázku „Kdy chcete přestat kouřit?“

26 Léčba závislosti na tabáku
Závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění. Léčba významně zvyšující úspěšnost existuje, ale celkově jsou léčebné výsledky nadále neuspokojivé kód diagnózy: F17 pasívní kouření: Z58.7 (oboje reálně vykazováno minimálně) Předpokladem úspěšné léčby je rozhodnutí pacienta přestat kouřit. Pokud není ochoten či připraven přestat kouřit, měl by být motivován zdravotníkem. Jasné doporučení přestat kouřit by měl kuřák dostat od každého zdravotníka (lékaři-specialisté, praktičtí lékaři, zdravotní sestry, lékárníci) Všichni lékaři by měli podporovat nekuřáckou praxi a být schopni provést alespoň tzv. „minimální intervenci“ v ČR je pro pomoc při odvykání kouření k dispozici: telefonní linka (jde o součást doporučení WHO v boji proti kouření, v ČR funguje způsobem reaktivním, tzn. ne proaktivním) Centra pro závislé na tabáku množství www stránek vesměs dobré kvality - , , , , …) Investice do odvykání kouření je jednou z nejefektivnějších investic v medicíně vůbec!

27 Léčba závislosti na tabáku
Spontánní úspěšnost zanechání kouření: 1-3% minimální(či krátká) intervence do minuty: 4-5% intervence 5min 8% intervence 1h: 15% intervence 3h: 25% Účinnost je dále zvyšována farmakoterapií Nekuřácká praxe (minimální intervence) zákaz kouření v prostorách zdravotnického zařízení informační plakáty a letáky v čekárně rutinní identifikování kuřáckého statutu pacienta minimální pohovor: „Kouříte?“ „Ano“ „Pro vaše zdraví je nutné přestat. Tady je leták, jak postupovat a kam se obrátit“

28 Léčba závislosti na tabáku
Krátká-střední intervence - schéma 5A (česky 5P) 1) Ask (about tobacco use) - ptej se na užívání tabáku 2) Advise (to quit) - poraď přestat - jasné, rozhodné a personalizované doporučení přestat kouřit. Např: „Pro vaše zdraví je nutné přestat kouřit. Omezování nestačí. Pokud se rozhodnete, mohu vám pomoci“ . Nebo: „Jako váš lékař musím říci, že přestat kouřit je nejdůležitější věc, jakou můžete udělat pro své zdraví. Mohu vám pomoci přestat“ Nebo: „Pokud budete dál kouřit, vaše astma se bude častěji zhoršovat“ 3) Assess (willingness to make a quit attempt) - posuď ochotu přestat ¦ ano ¦ rozhodně ne ¦ možná à motivuj (dle zásad 5R) 4) Assist (in quit attempt) - pomoz přestat Intervence dle situace a časových možností - návrh strategie k překonání bariér, stanovení dne „D“, ev. návrh farmakoterapie 5) Arrange follow up - plánuj kontroly Kontrola zhruba týden poté, co přestane kouřit. S pacientem, který přestat nechce, znovu otevřít téma zanechání kouření V posledních letech schéma někdy zjednodušuje na 3A 1) Ask 2) Advise 3) Assist

29 Léčba závislosti na tabáku
Motivační rozhovory spolupráce x ne konfrontace evokace x ne edukace autonomie x ne autorita tj. vlídně a „netlačit na pilu“ Zásady 5R: 1) Relevance - co nejvíce cíleně na konkrétní zdravotní stav, sociální situaci či riziko - zjistit, co mu nejvíce na kouření vadí 2) Risks (rizika) - Pacient by měl uvést potenciální rizikové souvislost kouření. Vyzdvihnout ty, které se ho nejvíce týkají 3) Rewards (odměny) - Probrat s pacientem přínos odvykání - probrat, co je pro něj konkrétně nejvýznamnější (zlepšení zdraví, více peněz, příklad pro děti, lepší zevnějšek, ...) 4) Roadblocks (bariéry) - Pacient by měl identifikovat, co mu brání v odvykání (strach z abstinenčních příznaků, strach z neúspěchu, špatná podpora okolí,...) 5) Repetition (opakování)

30 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Nejkomplexnější protikuřácké intervence provádějí Centra pro závislé na tabáku (dříve zvaná Centra léčby závislosti na tabáku) Centra sdružuje Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) (členy jsou převážně pneumologové, psychiatři a internisté). Zaštiťuje i linku pro pomoc odvykání kouření. V ČR je k 11/2013 těchto center 37 a další patrně přibudou . Referenční centrum je při VFN v Praze (vedeno doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc.) Dle dotazníkového šetření z r.2012 je průměrná míra úspěšnosti (roční abstinence od kouření) kolem 33% (referenční centrum asi 38%) – pokud absolvovali alespoň kompletní prvotní pohovor - u osob, které absolvovaly jen screeningovou návštěvu klesá na 7,7% - u osob, které z nějakého důvodu nebyly léčeny farmakoterapií: 14,6% - užívající léky méně než 3M: 29% - na farmakoterapii 3M-6M: 56% - na farmakoterapii 6M-9M: 65%

31 Kampaň „Co s kuřákem v ložnici?“ - exces ze strany SLZT ???

32 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Závislost na tabáku má složku psychosociální (každý kuřák) a fyzickou (asi 80% kuřáků) Léčba je proto obvykle kombinace behaviorálního rozboru a farmakoterapie Psychosociální závislost – potřeba mít v některých situacích v ústech či v ruce předmět „cigareta“ bez ohledu na její složení Fyzická závislost – zmnožení acetylcholinových-nikotinových receptorů v mozku, také zvýšená syntéza endogenních MAO inhibitorů a následně vyšší hladina dopaminu. Při odnění dávky nikotinu se projevuje abstinenčními příznaky. Ty jsou výrazné 4T, doznívají déle. Behaviorální rozbor Motivace pacienta (co mu bere kouření, co by mu dalo nekouření) Analýza předchozích pokusů přestat kouřit (na čem to ztroskotalo) Rozbor kuřáckých situací – v jaké situaci si obvykle zapálí, co ho k tomu svádí. pacient je vybízen, aby si pro tyto situace vymyslel alternativní (nekuřácké) řešení (prohození pořadí ranních činností, jiný způsob cesty do práce, místo kávy pít čaj, o pauze nekouřit, ale žvýkat žvýkačku, při náhlé chuti na cigaretu dechové cvičení, ….) Návrh změn v životním stylu (nové zájmové či sportovní aktivity pomohou i v odvykání kouření). Pomáhá i např. úprava zařízení bytu, změna účesu, apod. („aby podvědomí vidělo, že od nynějška neplatí staré pořádky“) Vysvětlení významu „Dne D“

33 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Měření fyzické závislosti: Dotazník na fyzické příznaky závislosti – Fagerströmův test (FTCD test) 1) Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu? a) během 5 minut (3body) b) za 6-30 minut (2body) c) za minut (1bod) d) po 60 minutách (0 bodů) 2) Je pro vás obtížné kouřit v místech, kde to není dovoleno? a) ano (1bod) b) ne (0 bodů) 3) Kterou cigaretu byste nejvíce postrádal? a) první ráno (1 bod) b) kteroukoli jinou (0 bodů) 4) Kolik cigaret denně kouříte? a) 31 a víc (3body) b) (2body) c) (1bod) d) (0 bodů) 5) Kouříte častěji, intenzivněji, během dopoledne? a) ano (1bod) b) ne (0 bodů) 6) Kouříte, i když jste nemocen a na lůžku? 0-1 žádná nebo velmi malá závislost 2-4 střední závislost 5-10 silná závislost na tabáku

34 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Průkaz CO (oxidu uhelnatého) ve vydechovaném vzduchu – základní biochemický marker kouření. Měření má i motivační efekt. * 0-5 nekuřák 6-9 nejistá zóna kuřák nad 15: těžký kuřák * představuje expozici za posl h průkaz metabolitů nikotinu Nejčastěji se využívá metabolit kotinin Lze stanovit ze séra, z moči, výjimečně se měří ve slinách či ve vlasech - I po více než 30 dnech rozliší kuřáka od nekuřáka

35 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Léky první linie: 1) Nikotinová substituce - účinnost protikuřácké intervence zvyšuje 2x Dodává nikotin bez průvodních škodlivin (dehtu) ve formě, která neudržuje návyky manipulace s cigaretou forma dlouhodobá (náplasti) a krátkodobá (žvýkačky, inhalátory, pastilky) u těžších kuřáků se formy obvykle kombinují všechny formy jsou volně prodejné 2) Vareniclin (Champix) – účinnost intervence zvyšuje 3x Parciální agonista acetylcholinových-nikotinových receptorů. Také způsobuje vyplavení Dopaminu, ale méně a bez peaku, proto nevyvolává závislost V důsledku obsazení receptorů již případná cigareta nepřinese uspokojení („Jako kdybych kouřil seno.“) Den D by měl následovat asi po 7 až 14 dnech užívání Champixu Na recept, ale bez preskripčního omezení

36 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Léky první linie: 3) Bupropion - účinnost protikuřácké intervence zvyšuje 2x jde o antidepresivum ovlivňující dopaminovou i serotoninovou dráhu. mechanismus protikuřáckého působení není znám kontraindikován u epilepsie a relativně i u anorexie a bulimie oproti Vareniclinu menší tendence k přibírání na váze Lze kombinovat s Vareniclinem i s nikotinovou substitucí na recept, ale bez omezení odbornosti Léky druhé linie: Paipo – inhalátor aromatických olejů, neobsahuje nikotin, jde o doplňkovou léčbu Nortriptylin – v USA doporučeno indikovat individuálně po selhání léčby první linie. V ČR se k léčbě závislosti a tabáku nepoužívá

37 Léčba závislosti na tabáku - Centra
Minnesotská škála abstinenčních příznaků 0=vůbec ne; 1=nepatrně; 2=středně; 3=celkem dost; 4=velmi 1. Zlost, podrážděnost, nespokojenost 2. Úzkost, nervozita 3. Špatná nálada, smutek 4. Touha kouřit 5. Obtížné soustředění 6. Zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti 7. Nespavost, obtížné usínání, buzení v noci 8. Neschopnost odpočívat 9. Netrpělivost 10. Zácpa 11. Závratě 12. Kašel 13. Neobvyklé sny, noční můry 14. Nevolnost 15. Bolení v krku

38 Elektronické cigarety
Výhody: Jde o plastové trubičky připomínající cigarety – obsahují spínající atomizér vytvářející aerosol z aromatické nikotinové kapsle. Často simulují i hoření oharku. Patentováno r.2005, v ČR od roku 2007, existuje asi 250 značek Jsou prokazatelně mnohem méně škodlivé než klasické cigarety. Toxické látky nalézány jen výjimečně. Nulové riziko pasívního kouření Nyní již široce akceptováno, že může pomoci přestat kouřit Nevýhody: normalizace kouření tam, kde není myslitelné není dohled, nejisté množství vstřebaného nikotinu a dalších látek mohou začínat používat děti, co ještě nekouří pokud se kuřák vrátí ke klasickým cigaretám, často kouří více než předtím

39 Vodní dýmka V ČR ji kouří pravidelně 1% populace a 13,6% „občas“
Rizika jsou velmi podceňována – přes vodu se neodfiltruje prakticky nic, ale kouř je ochlazen, a proto je vdechován hlouběji do plic Vinou špatného hoření, tabáku s ovocnými přísadami, přítomnosti velkého uhlíku apod. odpovídá množství vstřebaného CO z jedné dýmky cigaretám a klinicky mohou nastat příznaky lehké otravy CO. (Dle CO-meteru hodnoty v dechu i nad 100ppm)

40 ¡Fumar es malo para la salud!


Stáhnout ppt "Závislost na tabáku Ladislav Lacina."

Podobné prezentace


Reklamy Google