Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) - první zkušenosti. *Motíl I., **Drábek M., ***Šrámková T. *urologickambulance.cz **

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) - první zkušenosti. *Motíl I., **Drábek M., ***Šrámková T. *urologickambulance.cz **"— Transkript prezentace:

1 Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) - první zkušenosti. *Motíl I., **Drábek M., ***Šrámková T. *urologickambulance.cz ** Uroclinic Brno, nem.Jihlava *** Sex.oddělení FN Brno

2 Erektilní dysfunkce Definice: Neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostačující k realizaci uspokojivého sexuálního styku (NIH Consensus Development Panel on Impotence, 1993)

3 Etiologie ED 80% organická 20% psychogenní 60% vaskulární

4 Historie Muži již od dob dávno minulých toužili mít kvalitnější erekci…

5 Terapie ED, EAU guidelines 1. linie léčby: perorální medikace podtlakové přístroje 2. linie léčby: intrakavernózní či intrauretrální farmakoterapie 3. linie léčby: implantace PP revaskularizační operace – pánevní poranění Pacienta vedeme k racionálnímu očekávání

6 Léčba I.linie - moderní perorální léčba ED inhibitory PDE5: sildenafil (Viagra) 1999 tadalafil (Cialis) 2003 vardenafil (Levitra) 2003 generika sildenafilu (12) 2011 avanafil 2012

7 Léčba ED, 2. linie Perorální léčba ED je neúčinná: indikován intrakavernózní test a intrakavernózní léčba – edukace nemocného a odeslání do sexuologicko-andrologické ordinace

8 Využití rázové vlny v medicíně Orthopedics ED Urology 80’s90’s2000+ Clinical Field ESWT ~ 200 bar Anti Inflammatory 0 250 500 Shockwave Pressure Level (bar) ESWL ~ 450 Bar Stone Fragmentation LSWT ~80 bar Angiogenesis

9 Princip účinku SWT LSWT může posílit vylučování vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a jeho receptoru Flt-1 a může indukovat neovaskularizaci Tato energie nízké intenzity indukuje neenzymatickou produkci fysiologického množství NO2 a aktivuje kaskádu intracelulárních cest které vedou k uvolnění faktorů podporujících angiogenezu. * Prof. Yoram Vardi MD (2010)

10 Nízkoenergetická rázová vlna indukuje angiogenezi Shear stress Stimulates endothelial Nitric Oxide Synthase (Enos) Intracellular & extracellular responses Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) production Release of Vascular Endothealial Growth Factors (VEGF) Neovascularization

11 Clinical Background Shockwaves induce angiogenesis Extracorporeal Cardiac Shockwave Therapy Markedly Ameliorate Ischemia - Induced Myocardial Dysfunction in Pigs in Vivo Nishida T, Shimokawa H et al. Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan Conclusions: These results suggest that extracorporeal cardiac SW therapy is an effective and noninvasive Therapeutic strategy for ischemic heart disease. Circulation. 2004;110:30553061

12 Zmnožení koronárních kolaterál Před léčbou 4 týdny po léčbě Koronarografie → Histologie →

13 Effects of Low-Energy Shockwave Therapy on the Erectile Function and Tissue of a Diabetic Rat Model Xuefeng Qiu, MD,Guiting Lin, MD, PhD,Zhongcheng Xin, MD, PhD, Ludovic Ferretti, MD, Haiyang Zhang, MD, Tom F. Lue, MD, and Ching-Shwun Lin, PhD Conclusions: LESWT’s therapeutic efficacy for DM-associated ED is possibly mediated by increased recruitment of MSCs that promote the regeneration of DM-damaged erectile tissues. J Sex Med 2013;10:738–746 Další experimentální klinické studie

14 Treatment of diabetic foot ulcers: A comparative study of extracorporeal shockwave therapy and hyperbaric oxygen therapy Ching-Jen Wang, Department of Orthopedic Surgery, Chang Gung Memorial Hospital at Kaohsiung, Taiwan Diabetes Research and Clinical Practice 92 (2011) 187-193 Indukce angiogenezy u pacientů se syndromem diabetické nohy

15 Literární údaje Ito K., Fukumoto Y., Shimokawa H: Extracorporeal shock wave therapy as a new and non-invasive angiogenic strategy, Tohoku J Exp 2009, 219: 1 – 9 Vardi Y., Appel B, Jacob G. et al.:Can low intensity extracorporeal shockwave therapy improve erectile function? A 6 month follow-up pilot study in patients with organic erectile dysfunction, Eur Urol 2010, 58(2): 243-248

16 Literární údaje Vardi Y., Appel B., Kilchevsky A. et al.: Does low intensity extracorporeal shock wave therapy have a physiological effect on erectile function? Short-term results of a randomized, double- blind, sham controlled study. J Urol 2012, 187(5): 1769-1775 Rosen RC, Allen KR, Ni X. et al.: Minimal clinically important differences in the erectile function domain of the Inernational Index of Erectile Function scale. European Urology 2011, 60(5): 1010-1016

17 Does low intensity extracorporeal shockwave therapy have a physiological effect on erectile function? Short- term results of a randomized, double-blind, sham controlled study. Vardi Y., Appel B., Kilchevsky A., Gruenwald I. Conclusions: This is the first randomized, double-blind, sham controlled study to our knowledge that shows that low intensity extracorporeal shockwave therapy has a positive short-term clinical and physiological effect on the erectile function of men who respond to oral phosphodiesterase type 5 inhibitor therapy. The feasibility and tolerability of this treatment, coupled with its potential rehabilitative characteristics, make it an attractive new therapeutic option for men with erectile dysfunction. © J. Urol. 2010 První studie s využitím SWT v léčbě ED – prof.Vardi 2010

18 2012 - Renova – LINEAR SWT System Control Panel Shockwave Generator LSWT Transducer The most advanced device in the market for the treatment of vascular ED

19 LSWT – Technology Plné orgánové pokrytí na rozdíl od fokálního, kdy můžou zůstat některé oblasti neléčené Sonda vhodná pro léčbu 50 pacientů. Oblast působení v délce 70 mm, hloubka 40 mm Kratší doba trvání léčby vzhledem k celorgánovému pokrytí RENOVA je jediný přístroj s LINEÁRNÍM působením

20 Rozsah působení rázové vlny Tradiční aplikace 13 mm 70 mm Treatment Area Lineární aplikace

21 Produktové video

22 Linear Focused Shockwaves for Erectile Dysfunction with RENOVA – a second generation technology Y. Reisman, MD., A. Hind, MD., A. Varaneckas, MD., I. Motil, MD. Tato studie probíhá.Dosavadní výsledky ukazují mimořádný úspěch druhé generace technologie pro léčbu ED s LINEÁRNÍ technologií rázových vln nízké intenzity. Počáteční výsledky z více center a u více než 50 pacientů jasně prokázali terapeutický úspěch u téměř 80% pacientů a to jak reagujících a nereagujících na farmakoterapii.Léčba je výborně tolerována,neobjevili se žádné vedlejší účinky. Bude potřebné dalších údajú, aby bylo možné vyhodnotit dobu trvání efektu této léčby a její dlouhodobé bezpečnosti. Klinické zkušenosti s LSWT: R E N O V A

23 Od února do května 2013  52 pacientů ze 4 států  1 měsíční follow-up Přehled-hodnocení Celková úspěšnost Zlepšení v bodech IIEF-5 Sledovací skóre IIEF-5 Vstupní skóre Repondenti na PDE5-I Věk 78.8%6.8±4.321.4±5.214.7±4.9 84% Responders 57.2±10.1 (33-84)

24 Výběr pacientů pro léčbu LSWT Pacienti trpící vaskulární ED Pacienti s alespoň parciální odpovědí na PDE5 inhibitory Pacienti odmítající užívat perorální medikaci anebo trpící NÚ této léčby Pacienti u kterých je léčba PDE5 inhibitory kontraindikována

25 RENOVA – léčebný protokol frekvence: 300 rázů/min, energie 0.09 mJ/mm² /1 ráz Aplikační oblasti : 4 ( 2x crura + 2x corpora cavernosa) Počet rázů v jednom sezení: 5000 celkem ( 2x 900 na corpora a 2 x 1600 na crura ) Počet sezení: 4 – vždy jedno týdně

26 Success FactorIIEF5 Baseline Score improvement of 7 points or more6-10 improvement of 5 points or more11-16 improvement of 2 points or more17-25 Hodnocení – faktor úspěšnosti

27 Naše vlastní studie : otevřená, -prospektivní pilotní studie. Od poloviny února 2013 – celkem 14 pac.ukončilo léčbu a je k dnešnímu měsíc po jejím skončení průměrný věk = 55,5 let ( 35-71) průměrná doba trváni ED = 4,9 roku ( 6 měs.-13 let) INCL.kriteria :vaskulární ED s alespoň parciální.odpovědí na PDE-I, středně těžká a lehká ED, podepsaný IS, ED alespoň 6 měsíců, sociosexuální adaptace Excl.kriteria : onkol.onem., RT panve, neurogenní a psychogenní etiol.ED, transverzální míšní léze, radikální PE, endokrinopatie, psychiatrická morbidita, deformity penisu, chronické hematologické onemocnění, nemocní užívající antiandrogeny Metodika: anamnéza, laboratorní vyš.( KO, chol, HDL, LDL, TG, glyk.TST), TK, BMI, obvod pasu dotazník IIEF-5, EHS, GAO, SEP 2, SEP 3

28 Hodnocení efektu léčby IIEF-5: nejvíce 25 bodů, 21 < ED EHS: rigidita erekce: 1-4 GAQ (Global Assessment Question): Zlepšila léčba aplikovaná v posledních 4 týdnech vaši erekci? SEP 2 (Sexual Encounter profile Question 2): Byl jste schopný zavést penis do partnerčiny pochvy? SEP 3 (Sexual Encounter profile Question 3): Byla doba trvání erekce dostatečná k realizaci uspokojivého sexuálního styku?

29 Komorbidity pacientů ICHS: 2 DM: 2 Hypertenze: 8 DLP: 7 Obezita:8 Kuřáci: 3

30 Naše vlastní výsledky I. Významné zlepšení erekce dle IIEF5 u 10 ze 14 pacientů, tj. 71,4% dosažené skore je statisticky významné Zlepšení erekce nastává již po 3 sérii LSWT, nejpozději do 1 měsíce od ukončení léčby Léčba byla výborně tolerovaná, žádné NÚ, jen minimální „ lechtání“ v místě aplikace

31 Výsledky

32

33

34 Grafické hodnocení efektu léčby

35 Naše vlastní výsledky II. GAQ: 12 ze 14, 85,7% SEP 2: 11 ze 14, 78,5% SEP3: 10 ze 14, 71,4% EHS: zlepšení o 1 a více st.: 11 pac. ze 14, 78,5%

36 Závěry a budoucnost Can We Cure Erectile Dysfunction?- ptal se v European Urology (2010) Konstantinos Hatzimouratidis a vyslovil předpoklad ohledně SWT : „ …this will definitely be a breakthrough in urology“ … zdá se, že se nemýlil… jsou třeba další klinické studie na větším počtu nemocných a dlouhodobé sledování U našeho souboru 14 nemocných byla léčba účinná, aplikace byla nebolestivá, léčba byla bezpečná Délka trvání efektu léčby – prozatím potvrzené v klinických studiích 2 roky Další uvažované indikace – radikální PE???, léčba diabetické nohy- neandrologická indikace

37 Děkujeme Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) - první zkušenosti. *Motíl I., **Drábek M., ***Šrámková T. *urologickambulance.cz **"

Podobné prezentace


Reklamy Google