Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI 2013 – 2015

2 Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb 3)Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu 4)Financování náhradních projektů OPD 5) Příprava na EU 14+

3 Příjmová strana rozpočtu 3 Příjmy SFDI schválený rozpočet 2012 rozpočet 2013 Index 2013 / 2012 v % výhled rozpočtu 2014 výhled rozpočtu 2015 Druh příjmu převody výnosů silniční daně5 300 0005 400 000101,895 400 000 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 600 0007 400 00097,377 500 000 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic2 900 0003 900 000134,483 900 000 převody výnosů z mýtného10 217 0008 300 00081,248 400 0008 700 000 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu14 983 00012 571 00083,9011 800 00011 500 000 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00x00 Příjmy SFDI41 000 00037 571 00091,6437 000 000 Operační program doprava I (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU13 461 07115 000 000111,4319 576 3788 950 686 Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU00x101 250209 250 Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU66 13224 69937,356 9590 Fondy EU celkem13 527 20315 024 699111,0719 684 5879 159 936 Příjmy celkem se započtením fondů EU54 527 20352 595 69996,4656 684 58746 159 936 Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.3 740 0000x00 Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU06 000 000x00 Spolufinancování projektů EU3 740 0006 000 000160,4300 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování58 267 20358 595 699100,5656 684 58746 159 936 Nároky (převod) z roku 2012 - Operační program doprava I (2007-2013) 7 797 0004 700 00060,2800 Nároky (převod) z roku 2012 - úvěr EIB 01 200 000x00 Příjmy celkem včetně nároků z roku 201266 064 20364 495 69997,6356 684 58746 159 936

4 Porovnání příjmů 2012 - 2013 4 v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 predikce 2012 rozdíl 2013 rozpočet převody výnosů silniční daně5 3005 100-2005 400 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 6007 300-3007 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic2 9003 4005003 900 převody výnosů z mýtného10 2178 500-1 7178 300 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu14 98314 767-21612 571 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0000 Příjmy SFDI41 00039 067-1 93337 571

5 Vývoj rozpočtů SFDI 5 Vývoj rozpočtu SFDI Zdroj 20092010201120122013 Skutečné plnění Předpoklad plnění Dle UV ČR č. 457, 26.6.2012 (!včetně dotace na spoluf.) Příjmy SFDI34 48133 49834 689(41 000) 39 06737 571 Emise státních dluhopisů8 35011 53211800 Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) 6 2424 9864 8021 4496 000 EU (OPD) - dotace ze SR25 69224 50319 363(21258) 13 98519 724 Úvěr EIB7 9505 9514 342(3 740) 2 6421 200 Příjmy celkem82 72280 60763 390 (66 022) 57 248 64 495 v mil. Kč

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 6 v mil. Kč Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců ObdobíRozpočet 2012 a SDV do 2013Rozpočet 2013 a SDV do 2015 Příjemce 2012 schválený rozpočet 2013 schválený SDV 2014 schválený SDV 2013 rozpočet 2014 SDV 2015 SDV ŘSD 26 16523 54020 48627 25519 74620 110 SŽDC 13 62612 41415 46714 72915 78815 518 ŘVC 362200 381356350 Ostatní příjemci 8478468471 2061 1101 022 Výdaje celkem 41 00037 000 43 571*37 000 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 Příjemce NárodníSpolufin.OPDEIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 25 0452 2107 4658161035 546 SŽDC 10 9393 79011 962336027 027 ŘVC 38102734812714 Ostatní příjemci 1 20600031 209 Výdaje celkem 37 5716 00019 7001 2002564 496

7 7 Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta*11 79412 90012 720 z toho: Opravy a údržba**6 7417 871 z toho: Mýto a telematika3 6723 6483 568 z toho: Provozní výdaje1 381 1 281 Doplatky probíhajících akcí8 5839560 Ostatní programy (globální položky)1 037985 Akce v realizaci11 9719 1237 017 Akce nově zahajované130230 Příprava akcí2 0322 8272 230 Analytický rozklad akcí ŘSD součet za všechny zdroje (v mil. Kč)

8 8 Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje7 8517 6897 500 Ostatní programy (globální položky)1 1301 030789 Akce v realizaci13 4189 4566 212 Akce nově zahajované3 6399 3696 654 Příprava akcí988717467 Analytický rozklad akcí SŽDC součet za všechny zdroje (v mil. Kč)

9

10

11 Dopady rámce 37,57 + 6 mld. Kč - investice Nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014 Nedočerpání prostředků EU v rámci OPD 2007 - 2013 v případě vyšší než předpokládané chybovosti Podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy Nemožnost výrazně snižovat objem zasmluvněných akcí v minulém období ŘSD (původně cca 29 mld. Kč) Nemožnost financovat akci D8 805 v letech 2014+ Nemožnost zahájit téměř žádnou principielně novou výstavbu dopravní infrastruktury 11

12 Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce Náhradní projekty OPD /D8 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Institucionální změny v sektoru – transformace ŘSD Nová finanční perspektiva 2014 – 2020 12

13 Požadavky na navýšení rozpočtu 13 Pro roky 2014 a 2015 rozpočet ve výši odpovídající roku 2012, tj. v součtu zdrojů národních a EIB ve výši 41 mld. Kč + 3,74 mld. Kč tedy zvýšení na celkový rámec 44,74 mld. Kč, což je o 7,74 mld. Kč více než rámec navržený pro střednědobý výhled. Takovýto rámec by umožnil vyřešit předpokládanou chybovost OP Doprava a zajistit plné čerpání programu. V této souvislosti je rovněž nutné zdůraznit, že celkové navržené národní výdaje (včetně účelové dotace na spolufinancování projektů EU ve výši 6 mld. Kč a speciálního navýšení o 0,6 mld. Kč) pro rok 2013 jsou cca o 1 mld. Kč nižší než v roce 2012 (včetně úvěru EIB na rok 2012).

14 Čerpání rozpočtu 2012 – národní prostředky 14 InvestorkódSFDISFDI uvolněnoSFDI % ŘSD ČR5012 322 0124 704 633 38% 6015 308 4473 817 200 25% Celkem z ŘSD ČR 27 630 4598 521 833 31% SŽDC508 788 8565 538 856 63% 606 294 7762 104 950 33% Celkem z SŽDC 15 083 6327 643 806 51% TSK HMP 219 44865 765 30% ŘVC ČR 531 773169 388 32% Hlavní město Praha 130 00059 318 46% Středočeský kraj 102 0420 0% JHMD, a.s. 39 10016 853 43% SART 20 00010 063 50% Viamont a.s. 18 0008 577 48% Svazek obcí údolí Desné 6 0000 0% AWT a.s. 6 9001 316 19% Celkový součet 43 787 35416 496 919 38%

15 Čerpání rozpočtu 2012 – OPD a EIB 15 InvestorOPDUvolněno z OPDEIBUvolněno z EIB% uvolněno ŘSD ČR8 340 9483 488 9482 356 730639 17438,59% SŽDC5 007 8312 278 441734 138282 61344,60% Ředitelství vodních cest ČR189 7196133 5961260,08% Celkový součet13 538 4985 767 4503 124 464921 91340,15%

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků."

Podobné prezentace


Reklamy Google