Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI 2013 – 2015

2 Sestavování rozpočtu SFDI )Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb 3)Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu 4)Financování náhradních projektů OPD 5) Příprava na EU 14+

3 Příjmová strana rozpočtu 3 Příjmy SFDI schválený rozpočet 2012 rozpočet 2013 Index 2013 / 2012 v % výhled rozpočtu 2014 výhled rozpočtu 2015 Druh příjmu převody výnosů silniční daně , převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů , poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic , převody výnosů z mýtného , dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu , převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00x00 Příjmy SFDI , Operační program doprava I ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU00x Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Fondy EU celkem , Příjmy celkem se započtením fondů EU , Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb x00 Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU x00 Spolufinancování projektů EU ,4300 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování , Nároky (převod) z roku Operační program doprava I ( ) ,2800 Nároky (převod) z roku úvěr EIB x00 Příjmy celkem včetně nároků z roku ,

4 Porovnání příjmů v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 predikce 2012 rozdíl 2013 rozpočet převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0000 Příjmy SFDI

5 Vývoj rozpočtů SFDI 5 Vývoj rozpočtu SFDI Zdroj Skutečné plnění Předpoklad plnění Dle UV ČR č. 457, (!včetně dotace na spoluf.) Příjmy SFDI (41 000) Emise státních dluhopisů Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) EU (OPD) - dotace ze SR (21258) Úvěr EIB (3 740) Příjmy celkem (66 022) v mil. Kč

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 6 v mil. Kč Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců ObdobíRozpočet 2012 a SDV do 2013Rozpočet 2013 a SDV do 2015 Příjemce 2012 schválený rozpočet 2013 schválený SDV 2014 schválený SDV 2013 rozpočet 2014 SDV 2015 SDV ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem * Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 Příjemce NárodníSpolufin.OPDEIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

7 7 Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta* z toho: Opravy a údržba** z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Analytický rozklad akcí ŘSD součet za všechny zdroje (v mil. Kč)

8 8 Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Analytický rozklad akcí SŽDC součet za všechny zdroje (v mil. Kč)

9

10

11 Dopady rámce 37, mld. Kč - investice Nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014 Nedočerpání prostředků EU v rámci OPD v případě vyšší než předpokládané chybovosti Podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy Nemožnost výrazně snižovat objem zasmluvněných akcí v minulém období ŘSD (původně cca 29 mld. Kč) Nemožnost financovat akci D8 805 v letech Nemožnost zahájit téměř žádnou principielně novou výstavbu dopravní infrastruktury 11

12 Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce Náhradní projekty OPD /D8 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Institucionální změny v sektoru – transformace ŘSD Nová finanční perspektiva 2014 –

13 Požadavky na navýšení rozpočtu 13 Pro roky 2014 a 2015 rozpočet ve výši odpovídající roku 2012, tj. v součtu zdrojů národních a EIB ve výši 41 mld. Kč + 3,74 mld. Kč tedy zvýšení na celkový rámec 44,74 mld. Kč, což je o 7,74 mld. Kč více než rámec navržený pro střednědobý výhled. Takovýto rámec by umožnil vyřešit předpokládanou chybovost OP Doprava a zajistit plné čerpání programu. V této souvislosti je rovněž nutné zdůraznit, že celkové navržené národní výdaje (včetně účelové dotace na spolufinancování projektů EU ve výši 6 mld. Kč a speciálního navýšení o 0,6 mld. Kč) pro rok 2013 jsou cca o 1 mld. Kč nižší než v roce 2012 (včetně úvěru EIB na rok 2012).

14 Čerpání rozpočtu 2012 – národní prostředky 14 InvestorkódSFDISFDI uvolněnoSFDI % ŘSD ČR % % Celkem z ŘSD ČR % SŽDC % % Celkem z SŽDC % TSK HMP % ŘVC ČR % Hlavní město Praha % Středočeský kraj % JHMD, a.s % SART % Viamont a.s % Svazek obcí údolí Desné % AWT a.s % Celkový součet %

15 Čerpání rozpočtu 2012 – OPD a EIB 15 InvestorOPDUvolněno z OPDEIBUvolněno z EIB% uvolněno ŘSD ČR ,59% SŽDC ,60% Ředitelství vodních cest ČR ,08% Celkový součet ,15%

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI 2013 – 2015. Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015 2 1)Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí 2)Finanční pokrytí doplatků."

Podobné prezentace


Reklamy Google