Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RADIAČNÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PO JADERNÉ HAVÁRII, KONCEPCE VETERINÁRNÍ RADIOBIOLOGIE prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RADIAČNÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PO JADERNÉ HAVÁRII, KONCEPCE VETERINÁRNÍ RADIOBIOLOGIE prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc."— Transkript prezentace:

1 RADIAČNÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PO JADERNÉ HAVÁRII, KONCEPCE VETERINÁRNÍ RADIOBIOLOGIE prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

2 Radiační havárie jaderné elektrárny Neexistuje jediný vzorový sled události jaderné havárie, který by mohl sloužit jako základ pro tvorbu havarijních plánů. Vyhláška č. 318 /2002 Sb. (ve znění č. 2/2004 Sb.) o havarijní připravenosti Radiační nehoda Radiační havárie

3 Mezinárodní stupnice jaderných událostí (The International Nuclear Event Scale - INES) je osmistupňová škála, zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Zavedly ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka MAAE, anglická zkratka IAEA) a Agentura pro jadernou energii OECD (OECD/NEA).Mezinárodní agentura pro atomovou energii Agentura pro jadernou energii OECD

4 Stupnice INES 0 odchylka 1 anomálie 2 nehoda 3 vážná nehoda 4 havárie bez vážnějšího vlivu na okolí 5 havárie s rizikem vlivu na okolí 6 těžká havárie 7 velmi těžká havárie

5 Havárie jaderných elektráren Windscale (V.Británie 1956) st. 5 Three Mile Island (USA 1979) st. 5 Jaslovské Bohunice (ČSSR 1976 a 1977) st. 4 Černobyl (SSSR 26.4.1986) st. 7 Fukušima (Japonsko 2011) st. 7 (původně 5 a 6) Nehody Tokaimura (Japonsko 1999) přepracování paliva st.3 Paks (Maďarsko 2003) čištění paliva st.3

6 Ostrov Honšú, provincie Tohoku Zemětřesení 11.3.2011 ve 14:46 h (9 st. Richterovy stupnice) vyvolalo automatické odstavení všech bloků JE postižené oblasti JE Onagava (3 bloky), Tokai (1 blok), Fukushima-Daiini (4 bloky) – studené odstavení do rána 15.3.2011 JE Fukushima-Daiichi 6 bloků varných reaktorů (BWR),1-3 v provozu a 4-6 v odstávce Po odstavení ztráta vnějších záložních zdrojů zemětřesením, dieselgenerátory pracovaly 41 min do příchodu dvou 15 m vln tsunami (zachován pouze generátor 6. bloku), náhradní baterie na několik hodin a systémy chlazení bez nutnosti elektrické energie přirozenou cirkulací kondenzovanou vodou či zbytkovým teplem parogenerátoru. Na 1. a 2. bloku selhaly systémy vstřikování chladící vody – tavení paliva, výbuch vodíku, obnažení paliva, odhalení bazénu vyhořelého paliva, požáry. Chlazení sprchováním mořskou vodou. Od 25.3. chlazení sladkou vodou s kyselinou boritou

7 FUKUŠIMA 2011 Postupné poškození několika reaktorů a úložišť vyhořelého paliva Zastavení štěpné reakce Dlouhodobý únik radionuklidů 12.- 22. 3. Problém odhadu úniku radioaktivity (zdrojového členu)

8 Zdroje kontaminace mořské vody spad z atmosféry voda použitá k chlazení reaktorů a bazénu s vyhořelým jaderným palivem kontaminovaná půda a podzemní voda

9 Porovnání Černobylu s Fukušimou Únik [Bq]ČernobylFukushima Xe-1336,5E+181,1E+19 I-1311,8E+181,6E+17 Cs-1345,4E+161,8E+16 Cs-1378,5E+161,5E+16 Te-1321,2E+187,6E+14 Sr-891,2E+172,0E+15 Sr-901,0E+16 Ba-1402,4E+173,2E+15 lidský faktorselhalabsolutorium technologierizikovávyspělá

10 Radioaktivní mrak  8 tun vyhořelého paliva  400 x vyšší aktivita než v Hirošimě  200 000 km 2 kontaminováno  240 000 lidí ozářeno dávkou nad 100 mSv  28 + 19 přímých obětí  riziko 10 000 přídatných úmrtí na leukemii a nádory Černobylská havárie

11 30 km ochranná zóna vysídlení 13 000 lidí onemocnělo 25 000 lidí bylo postiženo 25 % půdy Běloruska bylo kontaminováno střední Evropa příspěvek 1 – 3 mSv teoreticky 22 lidí z JČ kraje s letálními nádory na 700 000 obyvatel a 10 let (vůči 3 500 zemřelým na nádory celkem) Sarkofág - stálé nebezpečí !

12 Původ radiojódu a radiocesia Jaderná havárie v Černobylu- únik 8,6.10 16 Bq 137 Cs 1,8.10 18 Bq 131 J Hlavní kontaminace území ČSSR: 30. dubna, 3. až 4. května a 7. května 1986. Nejvíce kontaminována: severní Morava, jihozápadní Čechy a Českomoravská vrchovina Průběh kontaminačních mraků nad Evropou http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_animation_nuage2.aspx

13 Plošná aktivita 137 Cs na území ČSSR

14 90 Sr a 89 Sr v mléce

15 Nejvíce kontaminované potraviny bezprostředně po černobylské havárii mléko 137 Cs nad 400 Bq. l -1 Rakousko, Itálie, Švýcarsko, 131 J až 10 kBq. l -1 Rakousko a Itálie (Alpy – srážky) zelenina až 10 kBq. kg -1 med více než 15 kBq. kg -1 Opavsko maso lovné zvěře plošně 2 kBq. kg -1 výjimečně až 10 kBq. kg -1

16

17 Přehled realizovaných opatření na ochranu obyvatelstva ČSSR po havárii Černobylské jaderné elektrárny:  ponechání dojnice ve stájích na suchém krmení, nezkrmování kontaminované zelené píce  z konzumace vyloučeno mléko s aktivitou 131 I nad 1 kBq. l -1  uvolněny zásoby sušeného a kondenzovaného mléka  výroba dětské mléčné výživy dočasně přesunuta ze závodů Opočno a Zábřeh do provozovny Nový Bydžov  doporučeno zvýšené kropení silnic ve městech  zastavena výroba léků z hovězích štítných žláz  jódová profylaxe u bačů ve slovenských horách

18

19 zákaz zkrmování čerstvé píce

20 V současné době se v ČR můžeme setkat se zvýšenou aktivitou postčernobylského radiocesia v houbách Maximální zjištěná aktivita 137 Cs: 6 263 Bq.kg -1 sušiny (hřib hnědý) (30 km od Černobylu: 6 000 Bq.kg -1 ) v mase lovné zvěře 1999 Šumpersko 6 – 7,5) kBq.kg -1 4 ks (1,6 – 7,5) kBq.kg -1 2011-2 Šumava 20 ks (1 – 14) kBq.kg -1

21 Činnost v případě havárie 1. Preventivní opatření zamezující panice havarijní plány školení zaměstnanců vybavení radiometrickou technikou 2. Opatření v zemědělských závodech ochrana personálu ochrana zvířat ochrana zdrojů krmiv a vody desaktivace (osob, zvířat, objektů) 3. Radiační hygiena potravin 4. Redioekologická asanace území SOUČINNOST S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM A ARMÁDOU ČR

22 Havarijní plány – zamezení paniky kraje (okresu), závodu odsun pracovníků, kdo zůstane, střídání zásobení ochrannými pomůckami, potravinami, hyg. pomůckami a KJ určení místa speciální očisty zvířat určení likvidace uhynulých zvířat školení zaměstnanců !!! informace z havarijních štábů, PC modelů organizační opatření v chovu zvířat

23 Opatření před příchodem mraku minuty, hodiny přesun zvířat do stájí nebo pod přístřešky zakrytí siláží (krmiv) před prachem zdroj napájecí vody (ne povrchová) přetlakové větrání přes filtry po utěsnění stájí + pohonné hmoty na 3 dny místnost pro personál vydat ochranné pomůcky radioprotektiva Jodosol skot, kůň 1-2 lžíce ovce 10-20 kapek příprava místa pro speciální očistu zvířat

24 Opatření po příchodu radioaktivního mraku ukrytí osob a zvířat dle radiační situace ochrana proti prachu ze spadu

25 Pokles aktivity v závislosti na čase - pravidlo 7 po výbuchu dávka Gy 1 h 10 7 h 1 49 h ( 7 x 7 ) 0,1 - 2 týdny (343 h = 7 x 49) 0,01 - 14 týdnů (2 401 h = 7 x 343) 0,001

26 Přípustná délka pobytu pro ošetřovatele zvířat příkon 1 Gy.h -1 (jaderná zbraň) 24 h 0 2.den 1 h 3. den 1 h 4. – 7. den 2 h 8. – 14. den 3 h 15.- 21. den 4 h 22. – 28. den 6 h CELKEM 1,78 Sv za 28 dní (u elektráren limit havarijního pracovníka 400 mSv)

27 Opatření po příchodu mraku zkrmovat senáže a granulovaná krmiva, omezit napájení – záchovná dávka místo speciální očisty 3 kBq. cm -2 povrchu těla desaktivace cest pro krmivo, vodu desaktivace krmiv a vody (filtr) u vnitřně kontaminovaných zvířat aplikovat diuretika, laxantiva a adsorbencia (ryolit, bentonit)

28 Koncepce veterinární radiobiologie vychází z úkolů: státních veterinárních lékařů a inspektorů SVS (inspektorů EU) privátních veterinárních lékařů veterinárního výzkumu a legislativy

29 Hlavním posláním státních hygieniků potravin je veterinární ochrana veřejného zdraví. státní dozor nad potravinami a potravinovými surovinami státní dozor nad ekologií produkce potravin

30 Detekce radionuklidů v potravinách živočišného původu a potravních surovinách včetně cest kontaminace potravních řetězců a jejich dynamiky. Vybavení radiobiologických laboratoří Státních veterinárních ústavů ČR příslušnou technikou, především spektrometrií gama a kapalnou scintilací. Řízení ochrany zemědělských a potravinářských závodů v případě jaderných havárií, nehod či terorismu. Vypracovat havarijní plány a legislativní opatření.

31 Řešení následků jaderných havárií, teroristických útoků a válečného použití jaderných zbraní. Na celém území státu ! Technologická opatření při produkci a výrobě potravin vedoucí ke snížení aktivity radionuklidů v kontaminovaných potravinách. Realizace rozhodnutí ve smyslu bezpečnosti potravin, legislativní opatření.

32 Klinická veterinární medicína zahrnuje diagnostické a terapeutické využití ionizujícího záření Oblast skiagrafie, skiaskopie, CT, PET a SPECT ve veterinární medicíně. Diagnostika nemoci z ozáření u jednotlivých druhů zvířat. Prevence a terapie nemoci z ozáření.

33 Vědeckovýzkumné oblasti 50. - 70. léta ovlivněná studenou válkou veterinární radiobiologický výzkum se zaměřil především na oblast deterministických účinků ionizujícího záření u hospodářských a pokusných zvířat po účincích jaderných zbraní

34 Vědeckovýzkumné oblasti současné veterinární radiobiologie Studium efektu nízkých dávek (u savců v oblasti 500 mGy) ionizujícího záření např. výzkumem metabolických ukazatelů (adaptabilních enzymů, hormonů atd.). Radiační hormeze. Ve spolupráci s fyziology a biology sledovat působení nízkých dávek záření na chování zvířat. Studovat kombinované účinky radioterapie a terapie cytostatiky modelováním na experimentálních organismech.

35 Vědeckovýzkumné oblasti současné veterinární radiobiologie Využívat alternativní biotesty (konvenční i vyšších generací), a tím omezit počty pokusných vyšších obratlovců. Interakce ionizujícího záření s dalšími negativními faktory životního prostředí. Studium transferu radionuklidů v různých ekosystémech. Studium účinku radioprotektivních látek v krmivech hospodářských zvířat a postupů vedoucích k zabránění vnitřní kontaminace hospodářských zvířat.

36 Základním předpokladem úspěšného řešení výše uvedených úkolů je úzká spolupráce veterinárních radiobiologů s dalšími odborníky pracujícími v oblasti využívání ionizujícího záření.

37


Stáhnout ppt "RADIAČNÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PO JADERNÉ HAVÁRII, KONCEPCE VETERINÁRNÍ RADIOBIOLOGIE prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google