Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská prionová onemocnění v ČR Radoslav Matěj NRL lidských TSE/CJN Oddělení patologie FTNsP, PRAHA Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská prionová onemocnění v ČR Radoslav Matěj NRL lidských TSE/CJN Oddělení patologie FTNsP, PRAHA Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních."— Transkript prezentace:

1 Lidská prionová onemocnění v ČR Radoslav Matěj NRL lidských TSE/CJN Oddělení patologie FTNsP, PRAHA Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění

2 Terminologie Priony jsou (infekční) bílkoviny Proteinaceous infectious particles Stanley Prusiner PrP C jsou normální, celulární bílkoviny Kódování: PRNP gen na 20. chromosomu Exprese na povrchu řady buněčných druhů Funkce: nejasná - synaptický přenos? buněčná diferenciace?

3 D. Carleton Gajdusek 1976 Stanley B. Prusiner 1997

4 Patologické priony PrP Sc - scrapie PrP Sc jsou isoforma PrP C Peptidový řetěz obou forem je stejný Liší se v trojrozměrné struktuře (konformací) PrP C má převahu alfa helixů PrP Sc má převahu beta sheet (plizování)

5 Klíčová patogenetická událost Strukturální přechod od alfa helixů na beta strukturu

6

7 Povaha prionových chorob Priony jsou jediné známé patogeny, které nemají nukleové kyseliny Prionové choroby jsou sporadické genetické, tj. podmíněné mutacemi infekční (vč. iatrogenních)

8 HISTORIE 1732(99) Scrapie 1985 BSE 1920 CJD 1985 Kudu, nyala 1936 GSS 1990 FFI, FSE 1947 Norci 1996 nv CJD 1950 Kuru 1996 další druhy zvířat 1967 CWD

9 Prionové choroby jsou vzácné AN 1450 Parkinson 360 FTD 14 Huntington 11 ALS 7 Pickova nemoc 2 Prionové nemoci 1-2

10 Lidské prionové nemoci Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom (GSS) Fatální familiální insomnie (FFI) Sporadická fatální insomnie (FSI) Kuru Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (CJD) sporadická iatrogenní (accidentally transmitted) familiální (genetická) nová varianta

11 KURU Laughing disease/death Papua-Nová Guinea Fore People 50tá léta 20. století D. C. Gajdusek

12 Hans Gerhard CREUTZFELDT (1885 - 1964) Alfons Maria JAKOB (1884-1931)

13 Sporadická CJD 1-2 /1 milion ve věku nad 65 let 5/1 milion možná vyšší frekvence na gerontopsychiatrických odděleních Střední věk - 64 let Demence, ataxie/myoklonus, trifázický EEG 5 měsíců od prvních příznaků

14 Probable CJD Progresivní demence Aspoň dva z dalších znaků myoklonus ataxie pyramidové/extrapyramidové příznaky akinetický mutismus Typické EEG, MRI, protein 14-3-3 v CSF

15 Possible CJD Stejné klinické příznaky EEG atypické, negativní Paraklinická vyšetření –EEG –MRI –Analýza CSF – protein 14-3-3

16

17 sCJDvCJD – pulvinar sign

18 Western blot vyšetření CSF 2 pozitivních případů sCJDK – kontroly (+/-) V – vzorky CSF (CJD +/-) K+K- V-V+ V+ Protein 14-3-3

19 Iatrogenní (accidentally trans.) CJD Progresivní cerebelární syndrom u lidí, kteří dostávali růstový hormon z kadaverosních hypofýz Příjemce tvrdé pleny, rohovky, plastika bubínku kadaverosním perikardem, intracerebrální elektrody (Neuro) chirurgické výkony

20 Familiální (genetická) CJD Probable/definite CJD u příbuzného v 1. stupni příbuzenství Neuropsychiatrické onemocnění + specifická mutace PRNP (přes 20 druhů)

21 Mutace PRNP genu

22 Definitivní diagnóza CJD Histologický nález Imunohistochemický nález Western blot Genetické vyšetření

23 Histologické vyšetření Spongiformní změny Úbytek neuronů Astrocytóza PrP plaky –floridní plaky u vCJD

24

25

26

27

28 Imunohistochemické vyšetření Průkaz patologického proteinu PrP SC v parafinovém řezu po aplikaci proteolytického enzymu (Proteináza K) Monoklonální protilátky –klon 3F4 (Dako) –klon KG9 (Compton - TSE Resource Centre) –klon 6H4 (Prionics)

29

30

31

32 Western blot Specifický biochemický kvalitativní průkaz PrP SC (18-32kDa) Rozlišení stupně glykosylace PrP SC –neglykosylovaný (21kDa) = typ 1 –glykosylovaný (19kDa) = typ 2 typ 2A typ 2B (specifický pro v CJD)

33 Western blot vyšetření mozku 3 pozitivních případů sCJD Protilátka 3F4 (Dako)

34 PCR a přímé sekvenování PRNP genu z gDNA Namnožení části PRNP genu z genomické DNA pomocí specifických primerů Analýza sekvence ORF PRNP genu Analýza kodonu 129, 178, 200 a potenciálních dalších mutací

35

36

37

38 PCR a analýza restrikčních fragmentů Namnožení části PRNP genu z genomické DNA pomocí specifických primerů RFLP pomocí restrikčních enzymů –Analýza kodonu 129 –Analýza kodonu 178 Detekce specifické mutace Asp-Asn –Analýza kodonu 200 Detekce specifické mutace Glu-Lys

39 PCR a RFLP kodonu 129 C – neštěpený PCR produkt L – Ladder M – Metionin V – Valin C MM MV VV L PCR a RFLP kodonu 178 C – Negativní kontrola L – Ladder Asp-Asn Z.U. – Vzorek se specifickou mutací Asp-Asn L C C Z.U.

40 Nová varianta CJD Psychiatrické příznaky – úzkost, deprese, změny chování Progresivní mozečkový syndrom Myoklonus, chorea v pozdním stadiu vývoje Dysestézie na končetinách a v obličeji Pyramidové a extrapyramidové příznaky EEG - necharakteristický záznam

41 Nová varianta CJD V lidském potravním řetězci je více než 1 milion kontaminovaných kusů BSE U myší exprimujících bovinní PrP způsobí onemocnění jak BSE priony, tak priony nv CJD Před vypuknutím choroby jsou priony v lymfatickém aparátu tonsil, apendixu, sleziny Přenos je pravděpodobně alimentární

42 Nv CJD Více než 100 zemřelých (186 případů) Padla věková hranice (74r. starý muž) Všichni zemřelí jsou homozygoti Met/Met 129 kodon prionového genu Inkubace je 10 a více let

43

44

45

46

47 Vlastní zkušenosti 2001 - 2005 89 klinických podezření 49 případů CJN 43 sporadických 6 familiárníchmutace E200K mutace D178N 0 vCJD 2002200320042005 Genetická CJD - def.2301 Sporadická CJD - def.58119 Celkem CJD - def711 10

48 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Lidská prionová onemocnění v ČR Radoslav Matěj NRL lidských TSE/CJN Oddělení patologie FTNsP, PRAHA Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních."

Podobné prezentace


Reklamy Google