Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_355 Dne: 5. 11. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_355 Dne: 5. 11. 2011."— Transkript prezentace:

1 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_355 Dne: 5. 11. 2011

2 Anotace: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: Porovnává významy slov, píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách, porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Speciální vzdělávací potřeby: Žádné Klíčová slova: pravopis, shoda přísudku s podmětem, sloveso, slovesné způsoby, podstatná jména a jejich vzory, pády, slovní druhy, slova opačného významu Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: 10-12 let (5. ročník)

3 Cílem těchto testů je procvičit s žáky učivo netypickým zadáním hravější formou a docílit tím upevnění jednotlivých gramatických pravidel. Práce s testy: Žáci/žákyně pracují na společném zadání jednotlivých testů samostatně či ve dvojici. Výsledky si zapisují na cvičný papír. Po vypracování jednotlivých úkolů své výsledky společně s učitelem zkontrolují (sami sobě či sousedem) a zapíší si dosažený počet bodů. Body si mohou zapisovat do samostatné tabulky, sešitu apod. Za maximální počet získaných bodů jednotlivých testů je žáka možné ohodnotit malou jedničkou, pluskem, body apod.).

4 1. Zavolej!(utvoř správný tvar - 5. pád č. j.) a) bratranec b) vůdce c) velvyslanec d) poslanec e) důchodce bratranče vůdce velvyslanče poslanče důchodce 2. Urči pád označených podstatných jmen: a) Lupení pro králíky není nikdy dost. b) Zašla pro lupení. c) Naše lupení jim chutná. 2. pád 4. pád 1. pád 3. Utvoř podmiňovací způsob: 1. a 2. osoba č. jednotného, 1. a 2. osobu č. množ. Půjčil jsem si sešit. Půjčil bych si sešit. Půjčil by sis sešit. Půjčili bychom si sešit. Půjčili byste si sešit.

5 a) zastánce 1. Zavolej!(utvoř správný tvar - 5. pád č. j.) b) otec c) zástupce d) obránce e) dárce zastánce otče zástupce obránce dárce 2. Urči pád označených podstatných jmen: a) Na podzim jsme pásávali husy. b) Husy se samy vrátily domů. c) Husy, moje husy. 4. pád 1. pád 5. pád 3. Která slova mezi ostatní nepatří? a)Starosta, start, stát, starostlivý, starý b)Nositel, nosný, nosatý, nosítka, donosit, nosnost c)Vedení, vedoucí, vedle, vedro, vést, vesta

6 1. V dané větě najdi všechna podstatná jména ve 4. pádě: Jména svých spolužáků zapisovala Jana na kus papíru. Jména - koho, co zapisovala Jana - jména (4. pád) Kus – zapisovala na koho, co - na kus (4. pád) pozor – na kus koho čeho? - papíru (2. pád) 2.Urči druhy slov: a) osvěžiloe) u b) tamf) nám c) rozbouřenég) i d) racek 5 - sloveso 6 - příslovce 2 – příd. jméno 1 – podst. jméno 7 - předložka 3 - zájmeno 8 - spojka 3. Najdi pravopisnou chybu: zdravý člověk, cizí turisté, osamělý lidé, orlí let 4. Ke slovu chrabrý najdi slovo opačného významu: zbabělý, statečný, udatný, odvážný Í - jako mladí

7 V lese Řáholci se udělalo tichoučko, doubky si rovnaly pocuchané větve. a) Urči, kolik vět je v souvětí. b) Urči podmět a přísudek v každé větě. c) U slovesa rovnaly urči mluvnické kategorie. d ) Od tohoto slovesa utvořte podmiňovací způsob. e) Najděte v souvětí slovo zdrobnělé. 2 věty tichoučko se udělalodoubky si rovnaly rovnaly – os. 3., č. jed., čas minulý, způsob oznam. Rovnal bych, rovnal bys, rovnal by Rovnali bychom, rovnali byste, rovnali by Doubky by si rovnaly tichoučko

8 a) zpěv, skouška, zkončil b) zpěv, zkouška, zkončil c) zpěv, zkouška, skončil d) spěv, zkouška, skončil 1. Vyber bezchybnou variantu: 2. Urči, slovní druhy u těchto slov: protože, včera, z 3. Sloveso kupovat napiš ve 3.os., č.j. ve všech časech 4.Uvedené slovesné tvary napiš v infinitivu: pospíchej, nahraje, namlouval, představuje ON kupoval kupuje bude kupovat pospíchat nahrát namlouvatpředstavovat

9  Kliparty – Microsoft Office  Český jazyk 5. Všeň : Alter, 1996. 181 s. ISBN 80-7245-023-9


Stáhnout ppt "5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_355 Dne: 5. 11. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google