Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná"— Transkript prezentace:

1 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
TESTY nanečisto I 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_355 Dne:

2 Anotace: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: Porovnává významy slov, píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách, porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Speciální vzdělávací potřeby: Žádné Klíčová slova: pravopis, shoda přísudku s podmětem, sloveso, slovesné způsoby, podstatná jména a jejich vzory, pády, slovní druhy, slova opačného významu Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: let (5. ročník)

3 pro učitele Cílem těchto testů je procvičit s žáky učivo netypickým zadáním hravější formou a docílit tím upevnění jednotlivých gramatických pravidel. Práce s testy: Žáci/žákyně pracují na společném zadání jednotlivých testů samostatně či ve dvojici. Výsledky si zapisují na cvičný papír. Po vypracování jednotlivých úkolů své výsledky společně s učitelem zkontrolují (sami sobě či sousedem) a zapíší si dosažený počet bodů. Body si mohou zapisovat do samostatné tabulky, sešitu apod. Za maximální počet získaných bodů jednotlivých testů je žáka možné ohodnotit malou jedničkou, pluskem, body apod.).

4 Procvičování nanečisto - č. 1
1. Zavolej! (utvoř správný tvar pád č. j.) a) bratranec bratranče b) vůdce vůdce c) velvyslanec velvyslanče 5 bodů d) poslanec poslanče e) důchodce důchodce 2. Urči pád označených podstatných jmen: a) Lupení pro králíky není nikdy dost. b) Zašla pro lupení. c) Naše lupení jim chutná. 2. pád 4. pád 3 body 1. pád 3. Utvoř podmiňovací způsob: 1. a 2. osoba č. jednotného , 1. a 2. osobu č. množ. Půjčil jsem si sešit. Půjčil bych si sešit. Půjčili bychom si sešit. Půjčil by sis sešit. Půjčili byste si sešit. 4 body

5 Procvičování nanečisto - č. 2
1. Zavolej! (utvoř správný tvar pád č. j.) a) zastánce zastánce b) otec otče c) zástupce zástupce 5 bodů d) obránce obránce e) dárce dárce 2. Urči pád označených podstatných jmen: a) Na podzim jsme pásávali husy. b) Husy se samy vrátily domů. c) Husy, moje husy. 4. pád 1. pád 3 body 5. pád 3. Která slova mezi ostatní nepatří? Starosta, start, stát, starostlivý, starý Nositel, nosný, nosatý, nosítka, donosit, nosnost Vedení, vedoucí, vedle, vedro, vést, vesta 7 bodů

6 Procvičování nanečisto - č. 3
1. V dané větě najdi všechna podstatná jména ve 4. pádě: Jména svých spolužáků zapisovala Jana na kus papíru. Jména - koho, co zapisovala Jana - jména (4. pád) Kus – zapisovala na koho, co - na kus (4. pád) pozor – na kus koho čeho? - papíru (2. pád) 2 body Urči druhy slov: a) osvěžilo e) u b) tam f) nám c) rozbouřené g) i d) racek 5 - sloveso 7 - předložka 6 - příslovce 3 - zájmeno 2 – příd. jméno 8 - spojka 1 – podst. jméno 7 bodů 3. Najdi pravopisnou chybu: zdravý člověk, cizí turisté, osamělý lidé, orlí let Í - jako mladí 4. Ke slovu chrabrý najdi slovo opačného významu: zbabělý, statečný, udatný, odvážný 2 body

7 Procvičování nanečisto - č. 4
V lese Řáholci se udělalo tichoučko, doubky si rovnaly pocuchané větve. a) Urči, kolik vět je v souvětí. 2 věty 11 bodů b) Urči podmět a přísudek v každé větě. tichoučko se udělalo doubky si rovnaly c) U slovesa rovnaly urči mluvnické kategorie. rovnaly – os. 3., č. jed., čas minulý, způsob oznam. d) Od tohoto slovesa utvořte podmiňovací způsob. Rovnal bych, rovnal bys, rovnal by Rovnali bychom, rovnali byste, rovnali by Doubky by si rovnaly e) Najděte v souvětí slovo zdrobnělé. tichoučko

8 Procvičování nanečisto - č. 5
Vyber bezchybnou variantu: a) zpěv, skouška, zkončil b) zpěv, zkouška, zkončil zpěv, zkouška, skončil d) spěv, zkouška, skončil 1 bod 2. Urči, slovní druhy u těchto slov: protože , včera , z 8 6 7 3 body 3. Sloveso kupovat napiš ve 3.os., č.j. ve všech časech ON kupoval kupuje bude kupovat 3 body Uvedené slovesné tvary napiš v infinitivu: pospíchej, nahraje, namlouval, představuje 4 body pospíchat nahrát namlouvat představovat

9 Zdroje: Kliparty – Microsoft Office
Český jazyk 5. Všeň : Alter, s. ISBN


Stáhnout ppt "Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná"

Podobné prezentace


Reklamy Google