Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPŮSOBY ZÁPISU ALGORITMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPŮSOBY ZÁPISU ALGORITMŮ"— Transkript prezentace:

1 ZPŮSOBY ZÁPISU ALGORITMŮ
4. října 2012 VY_32_INOVACE_160303_Zpusoby_zapisu_algoritmu_DUM ZPŮSOBY ZÁPISU ALGORITMŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavlína Mihačová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 MOŽNOSTI ZÁPISU ALGORITMŮ
Pro zápis algoritmů nejčastěji volíme některý z těchto zápisů: slovní vyjádření matematický zápis rozhodovací tabulky strukturogramy vývojové diagramy program v programovacím jazyce

3 SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ Slovní popis algoritmu je znám z běžného života – jsou to všemožné návody na použití různých výrobků (návod na použití DVD přehrávače, domácího kina, mikrovlnné trouby,…), různé technologické postupy (recept v kuchařské knize,…).

4 SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ Slovní vyjádření se používá v těchto případech:
Skupina lidí, kterým je algoritmus určen, nemá programátorské vzdělání a nepředpokládáme, že by akceptovala jiné než slovní vyjádření Pro komunikaci analytika (programátora) s uživatelem. Člověk, který je v softwarové firmě odpovědný za algoritmizaci nemusí být odborníkem na zadanou problematiku, kterou má zpracovávat. Musí však umět zjistit od uživatele potřebné informace, aby uživatel dostal od programu všechno, co očekává.

5 SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ Výhody:
je to způsob vyjádření algoritmu, pomocí kterého se domluvíte i s laikem je to jediná možnost, když už nic jiného nezbývá Nevýhody: ze všech možností zápisu algoritmů je nejméně přehledný nemá nástroje jak „uhlídat“, zda algoritmus vede vždy k cíli, zda je opravdu jednoznačný, přesný a srozumitelný

6 MATEMATICKÝ ZÁPIS

7 MATEMATICKÝ ZÁPIS Výhody:
Je jednoznačný a člověk znalý úprav matematických výrazů jednoznačně určí, za jakých podmínek je možno úlohu řešit. Často slouží v případech, kdy odborník – technik, výzkumník si předává podklady s analytikem (programátorem). Nevýhody: Ve většině případů bývá příliš stručný a nelze jej přímo zadat počítači.

8 ROZHODOVACÍ TABULKA Používá se v případech, kdy se v úloze vyskytuje několik možností a vlastní řešení je pro každou možnost jednoduše popsatelné. Příklady: rozvrh hodin pro určitou konkrétní třídu tabulky pro určení logického součinu (konjunkce) a součtu (disjunkce) dvou logických hodnot tabulky pro výpočet odpisů hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

9 ROZHODOVACÍ TABULKA Výhody:
zápis je jednoznačný, přehledný a srozumitelný Nevýhody: nehodí se pro každý typ úlohy pokud by u některé možnosti algoritmus vyžadoval delší vysvětlování, pak by tabulka ztratila přehlednost a převzala všechny nevýhody slovního vyjádření

10 STRUKTUROGRAMY Jsou úspornějším znázorněním algoritmu, jsou kombinací grafického a textového popisu. Strukturogram je tvořen obdélníkovou tabulkou, kde do řádků zapisujeme postup kroků symbolickou či slovní formou v pořadí, v jakém budou prováděny. Záhlaví tabulky obsahuje název algoritmu nebo dílčího kroku.

11 STRUKTUROGRAMY

12 STRUKTUROGRAMY Výhody: přehlednější způsob znázornění
lze ho aplikovat i na složitější problémy jednoznačný a snadný přepis do formálního jazyka Nevýhody: pracnost konstrukce, složité strukturogramy se nevejdou na jednu stránku malé možnosti pozdějších úprav

13 VÝVOJOVÉ DIAGRAMY Vývojové diagramy slouží ke grafickému popisu algoritmů a jsou popsány v ČSN ISO Jsou jednou z nejdokonalejších forem zápisu algoritmů. Používají se zejména při vývoji softwaru: jako komunikační prostředek při týmové spolupráci analytiků s programátory k dokumentačním účelům – vývojový diagram je přehlednější než výpis programu.

14 VÝVOJOVÉ DIAGRAMY K zachycení řešení se používají některé specifické grafické symboly, do kterých je zapsán slovní text (způsob zápisu textu není normou určen, ale doporučuje se využít matematické zápisy a krátký, výstižný popis).

15 ZNAČKY VÝVOJOVÝCH DIAGRAMŮ
Značka Popis Mezní značka Mezní značka představuje vstup z vnějšího prostředí do programu nebo výstup do vnějšího prostředí, např. začátek nebo konec programu (popř. podprogramu). Vstup nebo výstup Vstup – znázorňuje načtení dat potřebných pro činnost programu. Výstup – znázorňuje zobrazení výstupů na zobrazovacím zařízení. Zpracování Zpracování znázorňuje činnost programu, během níž dochází k přeměně dat (např.: matematickým či logickým operacím, k přirazení hodnoty).

16 ZNAČKY VÝVOJOVÝCH DIAGRAMŮ
Značka Popis Rozhodování Rozhodovací blok slouží k rozvětvení programu na základě podmínky uvedené uvnitř. Příprava Příprava označuje přípravnou fázi programu, nejčastěji se používá pro zahájení cyklu s pevným počtem opakování. Podprogram Podprogram nebo předem definovaná činnost znázorňuje samostatnou část algoritmu, která je zpracována (popsána) v jiné části programu.

17 ZNAČKY VÝVOJOVÝCH DIAGRAMŮ
Značka Popis Spojka Spojka umožňuje spojit dvě části vývojového diagramu, které nebylo možné nakreslit souvisle. Spojky na konci přerušení a na začátku pokračování musí být označeny stejným číslem. Poznámka Poznámka nebo komentář slouží ke zkrácenému slovnímu popisu jednotlivých úkonů ve vývojovém diagramu. Symboly spojíte čárami. Šipky u svislých čar nemusíte používat, protože vývojovým diagramem postupujete shora dolů. Pro zdůraznění přehlednosti nakreslete šipku, pokud čára mění směr např. při použití cyklu.

18 PROGRAMOVACÍ JAZYK Algoritmus je zapsaný v jazyce, kterému počítač rozumí a umí z něho vytvořit strojový kód. Program je napsán v programovacím jazyce, který je pomocí překladače převeden do strojového kódu. Překladač je program, který umí přeložit program napsaný v programovacím jazyce do strojového kódu. V současnosti je překladač součástí integrovaného vývojového prostředí.

19 PROGRAMOVACÍ JAZYK Výhody:
je to jediná forma, které rozumí člověk (programátor) i počítač (pokud je vybaven překladačem) tato forma se nedá ničím nahradit ani obejít Nevýhody: srozumitelné pouze programátorovi, který ovládá konkrétní programovací jazyk je málo názorná a přehledná, pro dokumentační činnost se kombinuje s vývojovými diagramy

20 Něco málo k zopakování. Vyplňte křížovku.
Křížovka Něco málo k zopakování. Vyplňte křížovku.

21 CITACE ZDROJŮ ZDROJE OBRÁZKŮ:
Obrázek 1 Arrows & Pointers - arrow bold right - Public Domain Clip Art. PDClipart.org - Public Domain Clip Art [online]. [cit ]. Dostupné z: SOFTWARE: Křížovka vytvořena ve freewarovém programu HOT POTATOES. Dostupné z: Pro vytvoření vývojových diagramů byl použit Microsoft PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "ZPŮSOBY ZÁPISU ALGORITMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google