Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce statutárního města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce statutárního města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce statutárního města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování

2 www.socialni-zaclenovani.cz Poslání mého vystoupení 1. Chci přinést informace o 1.možnostech spolupráce v rámci nového programovacího období, 2.o formě spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 2. Chci projednat formu spolupráce mezi Agenturou a městem v rovině systému komunitního plánování Cíl: Jasně nastavená transparentní spolupráce Postup schvalování: I.Dopis pracovníkům města a školám II.Projednání v řídících orgánech III.Projednání na pracovních skupinách IV.Memorandum o spolupráci a jednací řád (asi až po volbách)

3 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup v sociálním začleňování -V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou a sociální začleňování“, více než 20% z alokace ESF -Koordinovaná spolupráce třech operačních programů (OPZ, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) -Podmínka: Zpracování SPSZ dle inovované metodiky ASZ (cíle, typové projekty, soustava indikátorů, náklady) -OPZ předpokládá pro KPSZ vyčlenit až 4% z alokace programu v rámci investiční priority 2.1 (asi 2,7 mld. Kč, předem alokované výzvy pro obce), OP VVV a IROP předpokládají vypisovat specifické výzvy v návaznosti na SPSZ -Specifická situace Ostravy: -Porady na klíčových ministerstvech 3. září (MPSV a MŠMT), následně MMR) -Specifická metodika přípravy plánu

4 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup v sociálním začleňování -V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou a sociální začleňování“, více než 20% z alokace ESF -Koordinovaná spolupráce třech operačních programů (OPZ, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) -Podmínka: Zpracování SPSZ dle inovované metodiky ASZ (cíle, typové projekty, soustava indikátorů, náklady) -OPZ předpokládá pro KPSZ vyčlenit až 4% z alokace programu v rámci investiční priority 2.1 (asi 2,7 mld. Kč, předem alokované výzvy pro obce), OP VVV a IROP předpokládají vypisovat specifické výzvy v návaznosti na SPSZ -Specifická situace Ostravy: -Porady na klíčových ministerstvech 3. září (MPSV a MŠMT), následně MMR) -Specifická metodika přípravy plánu

5 www.socialni-zaclenovani.cz Strategický plán sociálního začleňování SPSZ obsahuje  analýzu potřeb a absorpční kapacitu stávajících programů a služeb, cíle včetně indikátorů s hodnotami a kroky k nim vedoucí  projektové záměry (coby kroky plnění cílů), projektové indikátory a jejich hodnoty  předběžné alokace  nejen aktivity hrazené z ESIF, ale také ostatní (hrazené z jiných zdrojů) po vytvoření SPSZ  ASZ potvrzuje soulad SPSZ s potřebami v místě  MPSV vyčleňuje prostředky do výzvy podle předběžných alokací v SPSZ  MPSV vypisuje specifické výzvy pro partnery zapojené do spolupráce s ASZ v rámci KPSZ  projektové žádosti jsou hodnoceny standardním způsobem, při souladu se SPSZ mají předem alokované finanční prostředky  ASZ potvrzuje, že žádosti jsou v souladu se SPSZ

6 www.socialni-zaclenovani.cz Harmonogram přípravy SP SZ  start přípravy SPSZ (podzim 2014)  ukončení zpracování tříletého SP SZ (březen-duben 2015)  příprava projektových žádostí (od července 2015)  podávání projektů do první vlny výzev (od konce roku 2015)  realizace projektů (nejdříve od začátku roku 2016)  revize SPSZ (po 1. roce) a jeho aktualizace (po 3 letech) na další období

7 www.socialni-zaclenovani.cz Způsob práce Agentury – principy lokálního partnerství Čemu říkáme lokální partner? Organizaci, se kterou spolupracujeme 1.Město 2.Partneři, se kterými město spolupracuje, nebo které nově navrhneme ke spolupráci my Co nabízíme partnerům a co s nimi chceme sdílet? Spolupráci na plánu a projektových záměrech (stručně) Zaměření: Sociální vyloučení v SVL a ubytovnách Co je předpoklad dobré spolupráce? Výměna informací, Přiměřené vynaložení sil ke společné práci Transparentní procesy projednávání a schvalování Lokální partnerství představuje taxativně vymezený soubor lokálních partnerů, kteří se řídí jednacím řádem a jsou příjemci podpory vyplývající ze spolupráce, LP zřizuje pracovní skupiny

8 www.socialni-zaclenovani.cz Ostrava si zaslouží specifický přístup Specifika: Rozlehlost prostředí, statut, rozvinutá diskuse o problematice a vyspělost v řešení problematiky Nezřizujeme vlastní skupiny s jedinou výjimkou (PS legislativa), ale rádi bychom se zapojili do práce skupin stávajících Touto spoluprací myslíme: 1. Členství ve skupině 2. Vzájemné informování 3. Součinnost při přípravě plánu a naplňování konkrétních aktivit 5. Projednání a schvalování plánu a konkrétních projektových aktivit

9 www.socialni-zaclenovani.cz Jak to konkrétně myslíme? Způsob práce na plánu a projektových aktivitách (na pracovních skupinách, individuálně se členy skupiny, případně s dalšími subjekty) Vztah Strategického plánu sociálního začleňování ke komunitnímu plánu: pevné východisko pro metodickou práci při přípravě na čerpání Komplexnost plánu a exkluzivita spolupráce: Plán by měl zahrnout veškeré aktivity, které město dělá, spolupráce s Agenturou se bude realizovat v oblasti rozvojových aktivit Sociální služby a návazné aktivity v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení

10 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura spolupráce v Ostravě Vzhledem k množství partnerů není možné uvažovat o lokálním partnerství jako o jednoduché jednostupňové platformě Město navrhnulo vícestupňovou podobu spolupráce, která byla postupně dopracována Tři stupně spolupráce –Pracovní skupiny –Řídící výbor Sociální Inkluze Ostrava –Orgány města Volba pracovních skupin odpovídá potřebě pokrýt celou šíři problematiky V rámci komunitního plánování (PS Romské etnikum, Prevence kriminality a protidrogová prevence, příležitostně další)

11 www.socialni-zaclenovani.cz Pracovní skupiny obvodů Komunitní plán (menšiny, sociálně vyloučení, rodina) Skupina zaměstnanost a vzdělávání Skupina bydlení Skupina veřejný pořádek, prevence kriminality Řídící výbor = LP Stálá konference lokálního partnerství ITI Vláda a resorty Kraj ASZ (projektový tým, právník, experti atd.) Skupina legislativa Koordinátor PR, prezentace Příloha Orgány města

12 www.socialni-zaclenovani.cz Způsob projednávání a schvalování v rámci LP Dvoustupňový systém (a orgány města): Pracovní skupiny: Projednávají a schvalují tematicky příslušné části plánu (zahrnutí jednotlivých aktivit do plánu), schvalují přípravu jednotlivých projektových aktivit Řídící výbor: Schvaluje plán a projekty na návrh pracovních skupin Proč řídící výbor? Je specializovaný na problematiku lokalit a ubytoven Jeden pól zajišťuje provázanost finálního produktu Řídící výbor schvaluje plán a projekty na doporučení PS – funguje obousměrně Nadpoloviční většinou hlasů V případě nerozhodnosti hlasů bude rozhodovat diskuse a další hlasování Lze prezenčně i per rollam

13 www.socialni-zaclenovani.cz Budu rád, když se na mě budete obracet se svými dotazy Martin Navrátil navratil.martin@vlada.cz 725 736 355


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce statutárního města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google