Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy veřejné správy FFMU v Brně, Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví, c2006 Jana Holá, 2. ročník nav. mgr. studia, obor Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy veřejné správy FFMU v Brně, Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví, c2006 Jana Holá, 2. ročník nav. mgr. studia, obor Informační."— Transkript prezentace:

1 Systémy veřejné správy FFMU v Brně, Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví, c2006 Jana Holá, 2. ročník nav. mgr. studia, obor Informační studia a knihovnictví http://www.phil.muni.cz/~hola

2 Vymezení základních pojmů: Informační systém (dále IS) – systém pro sběr, zpracování, ukládání, vyhledávání a šíření informací. Veřejná správa (dále VS) – činnost vykonávaná určenými subjekty ve veřejném zájmu; v mezích zákona. Informační systémy veřejné správy (dále ISVS) - jsou souborem IS, které slouží pro výkon VS. Jsou jimi i IS zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů (o státní statistické službě, živnostenský zákon, o veřejném zdravotním pojištění, obchodní zákoník, o správě daní a poplatků).

3 Subjekty VS Právnické osoby: 1. Soukromoprávní (korporace - např. obchodní společnosti a družstva, nadace a fondy - např. zájmová sdružení práv. osob, státní fondy) 2. Veřejnoprávní (veřejnoprávní korporace – např. obce, kraje, města, Hospodářská komora…; veřejné ústavy a podniky – např. Česká televize, Veřejná zdravotní pojišťovna, Český rozhlas; stát)

4 ISVS ISVS – stovky až tisíce! ISVS „klamou tělem?“ – na první pohled jako IS nevypadají; některé orgány VS vedly evidenci, i když nebylo nikde uvedeno, že se vůbec nějaká evidence vést má! Před r. 2000 velká část IS zpracovávala informace včetně osobních údajů bez jakékoliv legislativní podpory.

5 ISVS podle způsobu založení: 1) Jejich vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocnění 2) Jejich vedení vyplývá z teleologického výkladu zákona; bez výslovného zákonného zmocnění 3) Zmocnění dávají předpisy nižší právní síly (podzákonné normy) 4) Zmocnění vůbec neexistuje - Často není dodrženo zákonné zmocnění (ad 1) - porušení zásady čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny zákl. práv a svobod

6 Základní ISVS – tzv. registry Základní ISVS: - IS o obyvatelích (evidence obyvatelstva, matrika) - IS o právnických osobách* (živnostenský rejstřík) - IS o ekonomických subjektech* (registr ekonom. s.) - IS o území (katastr nemovitostí) *Diskuse o registrech v ekonomické oblasti (Př. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů - vedení těchto subjektů práva je roztříštěno: buďto se registry překrývají nebo naopak nedotýkají!)

7 Vybudování nových registrů VS 2004 - Návrh dalšího postupu v oblasti budování registrů VSNávrh dalšího postupu v oblasti budování registrů VS 2004 - Věcný záměr zákona o sdílení datVěcný záměr zákona o sdílení dat Myšlenka: Strategický dokument Státní informační politika – cesta k informační společnosti Rozpracování záměru: Koncepce budovaní informačních systémů veřejné správy Schváleno dokumentem: Státní informační a komunikační politika – e-Česko 2006 Nově a prvně: registr obyvatel; hospodářský registr; registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

8 Ostatní ISVS Výzkum Ministerstva informatiky (dále MI) v r. 2000: cca 1200 registrů, rejstříků, evidencí aj. Př. ISVS – vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocnění bez specifikace obsahu ISVS Název ISVS: Evidence registrovaných léčivých přípravků Vede jej: Státní ústav pro kontrolu léčiv v oblasti humánních léčiv Zmocnění: § 9 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech

9 Právní úprava ISVS Před rokem 2000 – žádný obecný zákon (speciální zákony upravující konkrétní registry) Zákon o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb. -stanoví práva a povinnosti správců ISVS a dalších subjektů, jež souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem ISVS - upravuje působnost MI jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj ISVS - vytváří podmínky, aby kvalitní IS byly dobrým nástrojem pro výkon veřejné správy

10 Novela zákona č. 365/2000 Sb. Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.), nabývá účinnosti kromě několika výjimek 1.1. 2007 (výj. - přizpůsobení web. stránek pro osoby zdrav. postižené – k 1.1.2008) Novelizace reaguje na rozvoj ICT a dává základ pro další postupné zavádění služeb e-governmentu Cílem novelizace: -vyšší efektivita při pořizování a obnově ISVS -nastavení standardizovaných procesů při zavádění a správě ISVS -zvyšování kvality služeb poskytovaných VS občanům a podnikatelům

11 Virtuální ISVS Vznik několika projektů v oblasti VS Cílem projektů : - vytvoření virtuálního úřadu na bázi elektronické VS, tzv. e-governmentu - mezi IS dochází ke sdílení informací Cílem e-governmentu: - zvýšení výkonnosti státní správy - zjednodušení činností veřejnosti při styku s VS

12 Projekt PORTÁL VS České republiky– projekt MIPORTÁL VS

13 Projekt e-PUSA - elektronický portál územních samospráv – spravuje MIe-PUSA

14 Projekt ISVS.CZ - je provozován na Redakčním systému společnosti ADVICE.CZISVS.CZ

15 Projekt e-STAT.CZ - EFEKTIVNÍ STÁT, spravuje občanské sdružení Michala Tošovskéhoe-STAT.CZ

16 Projekt MĚSTA A OBCE ONLINE – provozuje WEBHOUSE, spol. s. r. o.MĚSTA A OBCE ONLINE

17 Projekt VEŘEJNÁ SPRÁVA ONLINE : nové ICT ve VS, provozuje TRIADA, spol. s r. o.VEŘEJNÁ SPRÁVA ONLINE

18 Zdroje: KNAPP,V. Právo a informace. Praha : Academia. 1988, s. 31 SMEJKAL, V. a kolektiv. Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha : C.H. Beck. 2004, s. 215 Elektronické zdroje: http://vsol.obce.cz/ http://www.isvs.cz/ http://www.micr.cz/ http://mesta.obce.cz/ http://portal.gov.cz/ http://www.epusa.cz/ http://vsol.obce.cz/

19 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Systémy veřejné správy FFMU v Brně, Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví, c2006 Jana Holá, 2. ročník nav. mgr. studia, obor Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google