Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky před seminářem. BOZP a PO? Nemusím mít vše … V případě kontroly: - sankce od úřadů - pozastavení činnosti v provozu V případě požáru: - neplnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky před seminářem. BOZP a PO? Nemusím mít vše … V případě kontroly: - sankce od úřadů - pozastavení činnosti v provozu V případě požáru: - neplnění."— Transkript prezentace:

1 Otázky před seminářem

2 BOZP a PO? Nemusím mít vše … V případě kontroly: - sankce od úřadů - pozastavení činnosti v provozu V případě požáru: - neplnění pojistné události pojišťovnou V případě úrazu: - odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění - náhrada škody a úhrada nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění - náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem V případě výběrového řízení - vyřazení za sociální dumping

3 Výkon bezpečnosti práce Vedlejší činnost vybraného zaměstnance Hlavní činnost zaměstnance bezpečnostní technik Obvykle úsporná varianta, firma obvykle bez důrazu na bezpečnost, spoléhání na odpovědnost zaměstnance, který obvykle nemá možnost být na potřebné úrovni Obvykle bohatá nebo větší firma, pokud vynakládá potřebné finance na rozvoj dalších znalostí zaměstnance Vlastní zaměstnanec Externí firma ?

4 Fenomén outsourcingu Každý o tom asi slyšel. Ne každý tomu úplně rozumí. Mnoho firem si myslí, že to pro ně není. Mnoho firem na to „nedá dopustit“. Co tak vypadá, to nemusí skutečně být. O čem to tedy opravdu je? Každý o tom asi slyšel. Ne každý tomu úplně rozumí. Mnoho firem si myslí, že to pro ně není. Mnoho firem na to „nedá dopustit“. Co tak vypadá, to nemusí skutečně být. Každý o tom asi slyšel. Ne každý tomu úplně rozumí. Mnoho firem si myslí, že to pro ně není. Mnoho firem na to „nedá dopustit“. Co tak vypadá, to nemusí skutečně být. Každý o tom asi slyšel. Ne každý tomu úplně rozumí. Mnoho firem si myslí, že to pro ně není. Mnoho firem na to „nedá dopustit“. Co tak vypadá, to nemusí skutečně být. Každý o tom asi slyšel. Ne každý tomu úplně rozumí. Mnoho firem si myslí, že to pro ně není. Mnoho firem na to „nedá dopustit“. Co tak vypadá, to nemusí skutečně být.

5 Proč to firmy vlastně chtějí Proč s tím někdo vůbec přišel? Stává se to častějším a častějším, proč? Na co specializované zaměstnance, kteří firmě nepřinášejí přidanou hodnotu. Hodnota firmy je postavena na znalostech, dovednostech zaměstnanců, pracovníků v jejím hlavním předmětu podnikání (core bussines). Musí firma vyrábějící např.vodní čerpadla, lahůdkové sýry či provádějící stavební práce také mimo odborníky a praktiky ve svém oboru také vlastní odpovědné špičkové a stále se zdokonalující účetní, daňové poradce, bezpečnostní techniky, IT specialisty, ale i třeba i vlastní pracovníky pro úklid? Opravdu se jí to vyplatí? Majitelé, společníci, management, akcionáři Bezproblémovost a pružnost, lepší řízení a komunikace, zisk a efektivita

6 „jak více a jak lépe“ Náklady jsou nižší než mzdové náklady na vlastního zaměstnance, popř. skryté náklady, jakými je vzdělávání, náklady na školení a literaturu pro udržení odborné úrovně, popř. speciální software pro dobrý a efektivní výkon činnosti, zázemí a vybavení k práci, zaměstnanecké bonusy i náklady na komunikaci. Zdroje a vlastní úsilí ušetřené firmou mohou být efektivněji věnovány jak pro samotný outsourcing, tak i pro rozvoj svých vlastních klíčových aktivit podnikání. Úplný outsourcing znamená pro firmu předání celé oblasti externímu dodavateli. Pro firmu jde o nejvýhodnější formu jak se zaměřit jen na svůj hlavní obor činnosti. Pro externího dodavatele je to hlavní činnost – tam je naopak on nejlevnější a nejkvalitnější. „kolik se skutečně ušetří?“ Cílem outsourcingu není samozřejmě jen „zbavit se starostí“, ale především snížit vlastní výdaje.

7 „Brát práci vlastním lidem“ Jsou opravdu odpovědní za případnou škodu? Vždyť jde o zaměstnance, postih je zákoníkem práce omezený a hlavně, na čí straně budou stát pokud nějaký problém nastane? Na straně zaměstnanců a sebe nebo zaměstnavatele? Opravdu odborně reaguje zaměstnanec na všechny změny legislativy? Je nad ním opět odborník na danou oblast? Možnost supervize: externí dodavatel jen dílčí služby, kdy si firma zajišťuje oblast BOZP sama prostřednictvím svého zaměstnance, ale se zázemím odborné poradenské firmy.

8 Organizace může oblasti BOZP tím spojenou ošetřit vlastními zaměstnanci, kteří budou neustále sledovat změny legislativy a trendy v těchto oblastech. Toto řešení je zejména u malých a středních firem DRAHÉ a neefektivní. V případě velkých firem s vlastním bezpečnostním technikem nabízíme místo úplného OUTSOURCINGu SUPERVIZI. Pro řadu firem je výhodnější tuto oblast přenechat firmě, která tyto oblasti komplexně zabezpečí nebo zajistí supervizi a metodické vedení Vašeho bezpečnostního a požárního technika. Výhody? Nižší náklady než na vlastní zaměstnance s udržováním odborné kvalifikace, částečné přenesení odpovědnosti, úbytek agendy, využití know-how profesionálů, zavedení systému, možnost soustředit se svůj coor-business (výrobu, služby, které jsou předmětem Vašeho podnikání). Řešení? Systém. Jak na to? Přenechejte to profesionálům.

9 Odpovědnost a garance I když odpovědná je vždy firma jako taková, služby nakupuje jako celek. Výhoda úplného outsourcingu je ve nezpochybnitelnosti dodávek služeb za celou oblast od dodavatele. Tedy i možnost prokázání odpovědnosti za špatnou službu i možnost reklamace. Je to stejné jako např.u subdodávek materiálů či jiných služeb – nekvalita, prodlení či zavinění škody je vždy jednoduše dokazatelné a finančně vyčíslitelné. Externí dodavatel tedy ví, za co je odpovědný, jako odborní i co může zavinit a kolik to může stát. Rozhodně oblast bezpečnosti práce nepodcení jako mnohdy samotné vedení firem. Náhrada škody se řídí obchodním zákoníkem a smlouvou, ne jen omezeně zákoníkem práce v případě vlastního zaměstnance. I když odpovědná je vždy firma jako taková, služby nakupuje jako celek. Výhoda úplného outsourcingu je ve nezpochybnitelnosti dodávek služeb za celou oblast od dodavatele. Tedy i možnost prokázání odpovědnosti za špatnou službu i možnost reklamace. Je to stejné jako např.u subdodávek materiálů či jiných služeb – nekvalita, prodlení či zavinění škody je vždy jednoduše dokazatelné a finančně vyčíslitelné. Externí dodavatel tedy ví, za co je odpovědný, jako odborní i co může zavinit a kolik to může stát. Rozhodně oblast bezpečnosti práce nepodcení jako mnohdy samotné vedení firem. Náhrada škody se řídí obchodním zákoníkem a smlouvou, ne jen omezeně zákoníkem práce v případě vlastního zaměstnance. I když odpovědná je vždy firma jako taková, služby nakupuje jako celek. Výhoda úplného outsourcingu je ve nezpochybnitelnosti dodávek služeb za celou oblast od dodavatele. Tedy i možnost prokázání odpovědnosti za špatnou službu i možnost reklamace. Je to stejné jako např.u subdodávek materiálů či jiných služeb – nekvalita, prodlení či zavinění škody je vždy jednoduše dokazatelné a finančně vyčíslitelné. Externí dodavatel tedy ví, za co je odpovědný, jako odborní i co může zavinit a kolik to může stát. Rozhodně oblast bezpečnosti práce nepodcení jako mnohdy samotné vedení firem. Náhrada škody se řídí obchodním zákoníkem a smlouvou, ne jen omezeně zákoníkem práce v případě vlastního zaměstnance. I když odpovědná je vždy firma jako taková, služby nakupuje jako celek. Výhoda úplného outsourcingu je ve nezpochybnitelnosti dodávek služeb za celou oblast od dodavatele. Tedy i možnost prokázání odpovědnosti za špatnou službu i možnost reklamace. Je to stejné jako např.u subdodávek materiálů či jiných služeb – nekvalita, prodlení či zavinění škody je vždy jednoduše dokazatelné a finančně vyčíslitelné. Externí dodavatel tedy ví, za co je odpovědný, jako odborní i co může zavinit a kolik to může stát. Rozhodně oblast bezpečnosti práce nepodcení jako mnohdy samotné vedení firem. Náhrada škody se řídí obchodním zákoníkem a smlouvou, ne jen omezeně zákoníkem práce v případě vlastního zaměstnance.

10 Přežití ani další úspěch není povinností. Proč zvolit outsourcing bezpečnosti práce? 1.Zákazníkovi nevznikají náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců. 2.Zákazník nemusí mít kancelář, zázemí a šetří náklady na režii, dopravu. 3.Zákazník nemá náklady na doškolení, trvalé vzdělávání našim lidem poskytujeme jako standard. 4.Zákazník okamžitě získává potřebné odborné zázemí s poradenstvím s požadovaným knot-how. 5.Dodavatel garantuje svůj potenciál, know-how a schopnost přizpůsobit se podmínkám a pracovnímu prostředí klient i jeho systému řízení jakosti.

11 Přežití ani další úspěch není povinností. Proč zvolit outsourcing bezpečnosti práce? 6.Účtuje se buď měsíčním paušálem nebo na základě předem známých, objednaných a potvrzených hodin. 7.Náklady jsou vždy transparentní, předem známé a konečné. 8.Zákazník nemá problém s výpovědí danému externímu dodavateli služeb. 9.V případě potíží zákazník vždy může žádat o náhradu. 10.Snižují se rizika spojená s lidským faktorem, zapojuje se nezávislý pohled z „vnějšku“ a zkušenosti z obdobných firem.

12 Přežití ani další úspěch není povinností. Proč zvolit outsourcing bezpečnosti práce? 11.Uvolnění vnitřní kapacity firmy i komunikace uvnitř firmy jiným účelům, ke kterým jsou primárně určeny (věnování se své vlastní hlavní činnosti s vytvářením zisku). 12.V případě, že personální rezervy, firma vždy má k dispozici odborníka s aktuálními znalostmi i praxí, nehrozí odchod vlastního zaměstnance či nutnost jeho motivace pro jeho udržení. 13.Nejde nikdy o jednoho zaměstnance-odborníka ve firmě bez možné odborné kontroly dalším pracovníkem, dodavatel má své vlastní kontroly, harmonogramy i nezávislý pohled pro oblast bezpečnosti práce od osobního pohledu např.výroby či managementu. 14.Bezstarostnost. Vyšší kvalita v oblasti, vyšší efektivita a flexibilita, úspora nákladů a tedy vyšší zisk a to vše bez starostí o oblast, která Vás nemá nezajímat. 15.Vývoj, trendy i konkurence dále postupují, Přežití ani další úspěch není povinností, ale Vaše firma chce být úspěšná.

13 OUTSOURCING - Správa podniků, komplexní zajištění služeb Nenabízíme služby – nabízíme řešení. Reference? 14.rok práce pro naše klienty

14 Základní audit, zjištění nedostatků, návrhy na odstranění a odborná pomoc Komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kontrola systému, opatření k efektivnímu řízení Kategorizace rizik Systém vzdělávání zaměstnanců v BOZP, školení a ověřování znalostí. Speciální programy identifikace rizik pro státní a veřejnou správu, školství a zdravotnictví Podpora programu Bezpečný podnik, implementace systému řízení BOZP dle OHSAS 18001 Jako specialisté a dynamická firma klademe důraz na odbornou úroveň našich zaměstnanců, kteří pravidelně procházejí vzděláváním v dané specializaci. Každý náš odborný zaměstnanec má potřebnou kvalifikaci a sleduje odbornou literaturu, nejnovější trendy a vývoj v dané oblasti. Našim zaměstnancům a následně klientům je k dispozici odborné zázemí rozsáhlé knihovny s odbornými publikacemi, časopisy s pravidelným odběrem a aktualizací.

15 Firma disponuje elektronickou knihovnou legislativních předpisů, literatury, prezentací, školení. Součástí zázemí našich zaměstnanců je i používání nejnovějšího specializovaného software pro jednotlivé oblasti BOZP. Tak rozsáhlé odborné zázemí je pro běžnou výrobní a obchodní firmu, organizaci zabezpečující služby či nepodnikatelskou činnost, finančně i rozsahem nedostupné. Trvalé vzdělávání, rozšiřování a využívání knihovny a aktualizované softwarové vybavení umožňuje nejvyšší kvalitu a odbornost našich služeb.

16

17 Vítáme Vás na semináři Děkuji Vám za pozornost RODOS 94 spol.s r.o., Ing.Tomáš Uhlíř, e-mail: uhlir@rodos94.cz


Stáhnout ppt "Otázky před seminářem. BOZP a PO? Nemusím mít vše … V případě kontroly: - sankce od úřadů - pozastavení činnosti v provozu V případě požáru: - neplnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google