Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Dole ž alová, V8A 12. 11. 2014 Gymnázium Ji ř ího Ortena „Nekrá č ej p ř ede mnou, mo ž ná za tebou nep ů jdu. Nekrá č ej za mnou, mo ž ná t ě nedoká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Dole ž alová, V8A 12. 11. 2014 Gymnázium Ji ř ího Ortena „Nekrá č ej p ř ede mnou, mo ž ná za tebou nep ů jdu. Nekrá č ej za mnou, mo ž ná t ě nedoká."— Transkript prezentace:

1 Tereza Dole ž alová, V8A Gymnázium Ji ř ího Ortena „Nekrá č ej p ř ede mnou, mo ž ná za tebou nep ů jdu. Nekrá č ej za mnou, mo ž ná t ě nedoká ž u vést. Krá č ej vedle m ě a bu ď m ů j p ř ítel.“

2  Autor  Tvorba  Díla  Cizinec Obr. 1

3  Francouzský spisovatel, dramatik, filosof  1913 – 1960 (autonehoda)  P ů vodem z Al ž írska  -> Pa ř í ž : deník Paris Soir  B ě hem 2. sv ě tové války: ilegální deník Combat  1957: Nobelova cena za literaturu  Kritik francouzské koloniální politiky v Al ž írsku Obr. 2

4  Ž ánrov ě bohatá  Publicistická i esejistická díla  Romány, povídky, dramata  Interpret existenciální filozofie Obr. 3

5  Beletrie :  Cizinec  Mor (románová kronika)  První č lov ě k (autobiografické)  Dramata :  Caligula (proti diktátorským re ž im ů m)  Eseje a filosofické spisy:  Mýtus o Sisyfovi (antický mýtus z pohledu Sisyfa)  P ř eklady Dostojevskiho a Lope de Vega)

6  Román (rozsah a tvar spíše novela)  Al ž írsko, polovina 20. století  Poslední krátký úsek ze ž ivota ú ř edníka Mersaulta  1. č ást: d ě jová, 2. č ást: úvahová  Filozofie absurdity lidské existence  Mersault: cizinec mezi lidmi i ve svém ž ivot ě  Ich – forma  Film Cizinec ( 1967 – Itálie/Francie) Obr. 5

7  1. č ást  Poh ř eb matky, bezprost ř ední známost, pozvání od p ř ítele Raymonda  Na plá ž i – 2 Arabové, tou ž í po konfliktu – zraní Raymonda – Mersault jednoho zast ř elí  2. č ást  Zat č ení, výslechy, v ě zení, soudní proces, trest smrti  Rekapitulace ž ivota  Vzpoura proti Bohu – odmítl kn ě ze  Jediná jistota: smrt

8  Mersault:  Hlavní postava, vyprav ěč  Vzpoura proti b ěž ným spole č enským konvencím  Bez odpov ě dnosti za vinu  Ztráta schopnosti orientace  Marie  Zamilovaná do Mersaulta, tou ž í po jeho lásce  Raymond  Agresivní, jednodušší  Soused Salamano:  Stále hledá ztraceného psa, kterého nenávidí Obr. 6

9  Obraz krizové mravní atmosféry sv ě ta  Absurdnost sv ě ta  Pocit ž ivotní nejistoty  Zoufalství  Prázdnota  Smysl ž ivota v nesmyslném sv ě t ě bez lidskosti Obr. 7

10  „Úpal se nedal snést, a tak jsem se pohnul kup ř edu. V ě d ě l jsem, ž e je to bláznovství, ž e se jedním krokem slunce nezbavím. P ř esto jsem ud ě lal jediný krok kup ř edu. A tentokrát Arab, po ř ád vle ž e, vytasil n ůž a nastavil ho v slunci proti mn ě. Na oceli se rozt ř ísklo sv ě tlo a do č ela jako by m ě zasáhla dlouhá jisk ř ivá č epel (…) U ž jsem nevnímal nic ne ž slune č ní č inely na č ele, nez ř eteln ě taky t ř pytivý ošt ě p vytrysklý z nap ř a ž eného no ž e p ř ede mnou. Ten ho ř ící šíp mi ohlodával ř asy a bolestiv ě ryl do o č í. To byla chvíle, kdy se všechno zakymácelo. (…) Celá má bytost se napjala a já za ť al ruku na revolveru. (…)Vyst ř elil jsem pak ješt ě č ty ř ikrát do nehybného t ě la …“

11  Co Camus kritizoval?  Jakého sm ě ru byl Camus p ř edstavitelem?  Jaká jsou jeho známá díla?  Koho p ř ekládal?  Co cht ě l autor ukázat na díle Cizinec?

12  SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk a literatura. Nakladatelství Fragment. Havlí č k ů v Brod 2009  TISCALI MEDIA, a.s. Albert Camus – cit.[2014 – ]. Dostupné z:  VRBA, Albert Camus cit. [2014 – ]. Dostupné z:  Neznámý autor. Albert Camus – cit. [2014 – ]. Dostupné z:  Obr. 1:  Obr. 2: n_buste,_pos%C3%A9_au_bureau,_faisant_face_%C3%A0_gauche,_cigarette_de_tabagisme. jpg n_buste,_pos%C3%A9_au_bureau,_faisant_face_%C3%A0_gauche,_cigarette_de_tabagisme. jpg  Obr. 3:  Obr. 4:  Obr. 5:  Obr. 6: camusehttp://inforum.artforum.sk/spravy/literatura/75620c/100-let-od-narozeni-alberta- camuse  Obr. 7:


Stáhnout ppt "Tereza Dole ž alová, V8A 12. 11. 2014 Gymnázium Ji ř ího Ortena „Nekrá č ej p ř ede mnou, mo ž ná za tebou nep ů jdu. Nekrá č ej za mnou, mo ž ná t ě nedoká."

Podobné prezentace


Reklamy Google