Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012

2 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011
sazba daně je 15 % (roční) (§16) sazba srážkové daně je také 15 % (§36) sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h) slevy na dani (§ 35ba) na poplatníka ,- (1970,- měsíčně) na manželku ,- (mohla si vydělat ,-) na manželku s průkazem ZTP/P ,- invalidní důchod 1. nebo 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně) invalidní důchod 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně) držitel průkazu ZTP/P ,- (1345,- měsíčně) soustavné studium ,- (335,- měsíčně)

3 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011
daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) 11.604,- (967,- měsíčně) dítě s průkazem ZTP/P ,- (1934,- měsíčně) forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího daňový bonus: min. 100,- , max ,- ročně

4 Nezdanitelné části základu daně v roce 2011
dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň ,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve: 2.000,- Též dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu. úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max ,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání. penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max ,- nebo penzijní pojištění: max ,- (nové znění odst. 5)!

5 Nezdanitelné části základu daně v roce 2011 – pokr.
soukromé životní pojištění: max ,- Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny. zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max ,- vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max ,-, resp ,- u zdr. postižených, resp ,- u těžšího zdr. postižení

6 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011
vůči finančnímu úřadu pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ platí nově lhůta do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů. Tedy termín: (elektronicky ) Tiskopis vzor 17, pokyny vzor 16 POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, musím podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !!

7 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011
vůči finančnímu úřadu pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ platí lhůta do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku. Tedy termín: Tiskopis vzor 14, pokyny vzor 10 Existuje samostatné vyúčtování daně vybírané srážkou za fyzické osoby a samostatné vyúčtování téže daně za právnické osoby. Tyto daně se také platí každá na samostatný účet u FÚ. Srážková daň za fyzické osoby se odvádí na účet s předčíslím a za právnické osoby na účet s předčíslím 7712. Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí).

8 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011
vůči finančnímu úřadu požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d, odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku 2010 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2011), která nebyla vypořádána do konce roku 2011. Tiskopis vzor č. 6. Termín:

9 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011
vůči OSSZ ELDP výdělečná činnost trvala i k do vyplnit do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do výdělečná činnost skončila před do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději však do do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do Jednatelé a společníci do přihlásit jednatele a společníky s.r.o. k nemocenskému pojištění, pokud v roce 2011 byli pouze důchodově pojištěni !! (a pokud budou brát v roce 2012 odměny větší než 2.500,- Kč)

10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady za nemoc v roce 2012
Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího základu pro ND v roce 2012 (ty redukční hranice jsou 3, a to 838,- Kč, 1257,- Kč a 2514,- Kč). Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže: 1. redukční hranice je 146,65 a započítává se 90% prům. výdělku 2. redukční hranice je 219,98 a započítává se 60% prům. výdělku 3. redukční hranice je 439,95 a započítává se 30% prům. výdělku k částce nad 439,95 se již nepřihlíží.

11 Příklad výpočtu redukovaného průměrného výdělku
Máme pracovníka s platem ,- Kč / měsíc. Jeho hrubá mzda za 1.Q.2012 byla ,- Kč (měl prémie) Odpracoval 520 hodin. Průměrný hodinový výdělek činí 253,85 Kč Výpočet redukovaného průměru: 146,65 x 0,9 = 131,985 (219,98 – 146,65) x 0,6 = 43,998 (253,85 – 219,98) x 0,3 = 10,161 131, , ,161 = 186,144 Kč Od 4. pracovního dne PN by tento pracovník dostal za 1 hodinu náhradu ve výši 186,144 x 0,6, tedy 111,69 Kč (normálně si vydělává cca 250,- Kč / hod).

12 Účetní dopady základní účetní předpis pro účetnictví (podvojné):
vyplacená mzda (hrubá) x odvod SP zaměstnance x odvod SP zaměstnavatele x vyplacená náhrada mzdy x „účtování“ v daňové evidenci (v peněžním deníku): vyplacená mzda vč. náhrady (čistá): x pokladna nebo banka odvedené pojistné SP (celkem) 48 x banka

13 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012
oproti roku 2011 se mění základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální daňový bonus, tzn. že: sazba daně je 15% (roční) (§16) sazba srážkové daně je také 15% (§36) sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15% (§38h) slevy na dani (§ 35ba): na poplatníka ,- (2070,- měsíčně) na manželku ,- (mohla si vydělat ,-) na manželku s průkazem ZTP/P ,- invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně) invalidita 3. stupně ,- (420,- měsíčně) držitel průkazu ZTP/P ,- (1345,- měsíčně) soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)

14 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012 - pokračování
daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c): 13.404,- (1.117,- měsíčně) dítě s průkazem ZTP/P ,- (2.234,- měsíčně) forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího daňový bonus: min. 100,- , max ,- ročně (měsíčně min. 50,-, max ,-)

15 Nezdanitelné části základu daně v roce 2012
dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně. Odběr krve : 2.000,- Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu. úroky z hypoték, stavebního spoření, . Pozor na definici „bytových potřeb“. max ,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání. penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max ,- nebo penzijní pojištění: max ,- soukromé životní pojištění: max ,- Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny. zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5% zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max ,- vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max ,-, resp ,- u zdr. postižených, resp ,- u těžšího zdr. postižení

16 Sociální pojištění v roce 2012
zaměstnanec 6,5 %, z toho 0 % NP, 6,5 % DP a 0 % pSPZ zaměstnavatel 25 %, z toho 2,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ nebo 26 %, z toho 3,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ Osoby pouze důchodově pojištěné (jednatelé s.r.o. apod.) 6,5 % 21,5 % (neplatí se ani NP ani pSPZ)

17 Zdravotní pojištění v roce 2012
4,5 % pro zaměstnance a 9 % pro zaměstnavatele Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak: celých 13,5% platí zaměstnanec při neomluvené absenci a zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal. naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje činilo méně než minimální mzda.

18 Stropy pro sociální a zdravotní pojištění
Sociální pojištění ,- pro rok x průměrná mzda ,- (rok 2011) 72 x průměrná mzda ,- (rok 2010) 72 x průměrná mzda Zdravotní pojištění ,- pro rok x průměrná mzda

19 Maximální hodnoty náhrad a dávek v roce 2012
Maximální redukovaný průměrný výdělek činí 241,974 Kč / hod. Maximální náhrada mzdy ve výši 60% RPV činí 145,18 Kč / hod. Maximální denní vyměřovací základ pro nemocenské a ošetřovné činí ,- Kč. (do první redukční hranice se započítává 90%), Maximální denní dávka při sazbě 60% činí 830,- Kč. Maximální denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činí ,- Kč (do první redukční hranice se započítává 100%), Maximální denní dávka při sazbě 70% pak činí 1.027,- Kč

20 Dohoda o provedení práce v roce 2012
musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat : popis druhu práce místo, případně místa výkonu práce dobu, na kterou se uzavírá předpokládaný rozsah počtu hodin, které budou nezbytné pro výkon práce odměnu za jednu hodinu práce nebo odměnu za měsíc možnost odstoupení od dohody rozsah práce je omezen na max. 300 hodin ročně u téhož zaměstnavatele v měsíci, kdy příjem byl vyšší než ,- Kč, podléhá jak sociálnímu, tak zdravotnímu pojištění

21 Zdanění příjmu na základě DPP v roce 2012
zaměstnanec podepsal „Prohlášení“ uplatní se zálohová daň uplatní se sleva na poplatníka uplatní se případné další slevy pokud je příjem větší než ,- , zvyšuje se základ daně o pojistné hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda) zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“ pokud je příjem do 5.000,- včetně, uplatní se srážková daň pokud je příjem nad 5.000,- , uplatní se zálohová daň neuplatní se žádné daňové slevy

22 Provádění srážek ze mzdy v roce 2012
Životní minimum jednotlivce: ,- Kč Normativní náklady na bydlení jednotlivce: ,- Kč Celkem: ,- Kč Základní nezabavitelná částka na povinného: 2/3 z 8.762,-, tj. 5.841,33 Kč Základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném: 1/4 z 5.841,33, tj. 1.460,33 Kč Nejvyšší výše třetiny: 8.760,- (8.762,- zaokr. na dělitelnost třemi), tj. 2.920,- Kč

23 Tabulka důchodového věku platná od 30. 9. 2011

24 Tabulka důchodového věku platná od 30. 9. 2011

25 Dva příklady výpočtu možností srážek ze mzdy v roce 2012
ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ=5.841,33 + 3x 1.460,33 = ,- Hrubá mzda , ,- Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- Daň , ,- Daňový bonus ,- Čistá mzda vč. daňového bonusu (ČM) , ,- Základní nezabavitelná částka (ZNČ) , ,- Rozdíl ČM mínus ZNČ (R) , ,- Zabavitelná částka bez omezení (ZČBO) , ,- (R – 8.762) Třetina (R-ZČBO)/ , ,333 Maximální třetina , ,- Použitelná třetina (T) , ,- Zbytek (zůstane povinnému) , ,- (ČM-ZNČ-ZČBO-3T)


Stáhnout ppt "Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google