Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012.  sazba daně je 15 % (roční) (§16)  sazba srážkové daně je také 15 % (§36)  sazba zálohy na daň (měsíční)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012.  sazba daně je 15 % (roční) (§16)  sazba srážkové daně je také 15 % (§36)  sazba zálohy na daň (měsíční)"— Transkript prezentace:

1 Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012

2  sazba daně je 15 % (roční) (§16)  sazba srážkové daně je také 15 % (§36)  sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h)  slevy na dani (§ 35ba)  na poplatníka 23.640,- (1970,- měsíčně)  na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)  na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-  invalidní důchod 1. nebo 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)  invalidní důchod 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)  držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)  soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

3  daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)  11.604,- (967,- měsíčně)  dítě s průkazem ZTP/P 23.208,- (1934,- měsíčně)  forma:  sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího  daňový bonus: min. 100,-, max. 52.200,- ročně Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

4  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve: 2.000,- ◦ Též dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu. ◦ úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání. ◦ penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max. 12.000,- nebo ◦ penzijní pojištění: max. 12.000,- (nové znění odst. 5)! Nezdanitelné části základu daně v roce 2011

5  soukromé životní pojištění: max. 12.000,- Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.  zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-  vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení Nezdanitelné části základu daně v roce 2011 – pokr.

6  vůči finančnímu úřadu ◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ platí nově lhůta do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů. ◦ Tedy termín: 1.3.2012 (elektronicky 20.3.2012) ◦ Tiskopis 25 5459 vzor 17, pokyny vzor 16 ◦ POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, musím podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !! Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011

7  vůči finančnímu úřadu ◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ platí lhůta do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku. ◦ Tedy termín: 2.5.2012 ◦ Tiskopis 25 5466 vzor 14, pokyny vzor 10 ◦ Existuje samostatné vyúčtování daně vybírané srážkou za fyzické osoby a samostatné vyúčtování téže daně za právnické osoby. ◦ Tyto daně se také platí každá na samostatný účet u FÚ. Srážková daň za fyzické osoby se odvádí na účet s předčíslím 7720 a za právnické osoby na účet s předčíslím 7712. ◦ Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí). Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011

8  vůči finančnímu úřadu ◦ požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d, odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku 2010 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2011), která nebyla vypořádána do konce roku 2011. ◦ Tiskopis 25 5246 vzor č. 6. ◦ Termín: 15.2.2012 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011

9  vůči OSSZ ◦ ELDP  výdělečná činnost trvala i k 31.12.2011  do 30.4.2012 vyplnit  do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 30.5.2012  výdělečná činnost skončila před 31.12.2011  do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději však do 31.1.2012  do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 1.3.2012 ◦ Jednatelé a společníci  do 31.1.2012 přihlásit jednatele a společníky s.r.o. k nemocenskému pojištění, pokud v roce 2011 byli pouze důchodově pojištěni !! (a pokud budou brát v roce 2012 odměny větší než 2.500,- Kč) Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2011

10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady za nemoc v roce 2012  Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího základu pro ND v roce 2012 (ty redukční hranice jsou 3, a to 838,- Kč, 1257,- Kč a 2514,- Kč).  Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže: ◦ 1.redukční hranice je 146,65 a započítává se 90% prům. výdělku ◦ 2.redukční hranice je 219,98 a započítává se 60% prům. výdělku ◦ 3.redukční hranice je 439,95 a započítává se 30% prům. výdělku ◦ k částce nad 439,95 se již nepřihlíží.

11 Příklad výpočtu redukovaného průměrného výdělku  Máme pracovníka s platem 40.000,- Kč / měsíc. Jeho hrubá mzda za 1.Q.2012 byla 132.000,- Kč (měl prémie) Odpracoval 520 hodin. Průměrný hodinový výdělek činí 253,85 Kč Výpočet redukovaného průměru: 146,65 x 0,9 = 131,985 (219,98 – 146,65) x 0,6 = 43,998 (253,85 – 219,98) x 0,3 = 10,161 131,985 + 43,998 + 10,161= 186,144 Kč  Od 4. pracovního dne PN by tento pracovník dostal za 1 hodinu náhradu ve výši 186,144 x 0,6, tedy 111,69 Kč (normálně si vydělává cca 250,- Kč / hod).

12 Účetní dopady  základní účetní předpis pro účetnictví (podvojné): vyplacená mzda (hrubá)521 100 x 331 000 odvod SP zaměstnance331 000 x 336 100 odvod SP zaměstnavatele 524 000 x 336 100 vyplacená náhrada mzdy 521 200 x 331 000  „účtování“ v daňové evidenci (v peněžním deníku): vyplacená mzda vč. náhrady (čistá): 47 x pokladna nebo banka odvedené pojistné SP (celkem)48 x banka

13 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012  oproti roku 2011 se mění základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální daňový bonus, tzn. že: sazba daně je 15% (roční) (§16) sazba srážkové daně je také 15% (§36) sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15% (§38h)  slevy na dani (§ 35ba): na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně) na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-) na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,- invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně) invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně) držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně) soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)

14 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012 - pokračování  daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c): 13.404,- (1.117,- měsíčně) dítě s průkazem ZTP/P 26.808,- (2.234,- měsíčně) forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího daňový bonus: min. 100,-, max. 60.300,- ročně (měsíčně min. 50,-, max. 5.025,-)

15 Nezdanitelné části základu daně v roce 2012  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně. Odběr krve : 2.000,- Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu. ◦ úroky z hypoték, stavebního spoření,. Pozor na definici „bytových potřeb“. max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání. ◦ penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max. 12.000,- nebo penzijní pojištění: max. 12.000,- ◦ soukromé životní pojištění: max. 12.000,- Pozor na splnění podmínek.  Potvrzení pojišťovny. ◦ zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5% zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,- ◦ vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp 15.000,- u těžšího zdr. postižení

16 Sociální pojištění v roce 2012  zaměstnanec 6,5 %, z toho 0 % NP, 6,5 % DP a 0 % pSPZ  zaměstnavatel 25 %, z toho 2,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ nebo 26 %, z toho 3,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ Osoby pouze důchodově pojištěné (jednatelé s.r.o. apod.)  zaměstnanec 6,5 %  zaměstnavatel 21,5 % (neplatí se ani NP ani pSPZ)

17 Zdravotní pojištění v roce 2012  4,5 % pro zaměstnance a  9 % pro zaměstnavatele  Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak: ◦ celých 13,5% platí zaměstnanec při neomluvené absenci a zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal. ◦ naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje činilo méně než minimální mzda.

18 Stropy pro sociální a zdravotní pojištění  Sociální pojištění ◦ 1.206.576,- pro rok 2012 48 x průměrná mzda ◦ 1.781.280,- (rok 2011)72 x průměrná mzda ◦ 1.707.048,- (rok 2010)72 x průměrná mzda  Zdravotní pojištění ◦ 1.809.864,- pro rok 2012 72 x průměrná mzda ◦ 1.781.280,- (rok 2011)72 x průměrná mzda ◦ 1.707.048,- (rok 2010)72 x průměrná mzda

19 Maximální hodnoty náhrad a dávek v roce 2012  Maximální redukovaný průměrný výdělek činí 241,974 Kč / hod.  Maximální náhrada mzdy ve výši 60% RPV činí 145,18 Kč / hod.  Maximální denní vyměřovací základ pro nemocenské a ošetřovné činí 1.383,- Kč. (do první redukční hranice se započítává 90%),  Maximální denní dávka při sazbě 60% činí 830,- Kč.  Maximální denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činí 1.467,- Kč (do první redukční hranice se započítává 100%),  Maximální denní dávka při sazbě 70% pak činí 1.027,- Kč

20 Dohoda o provedení práce v roce 2012  musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat : ◦ popis druhu práce ◦ místo, případně místa výkonu práce ◦ dobu, na kterou se uzavírá ◦ předpokládaný rozsah počtu hodin, které budou nezbytné pro výkon práce ◦ odměnu za jednu hodinu práce nebo odměnu za měsíc ◦ možnost odstoupení od dohody  rozsah práce je omezen na max. 300 hodin ročně u téhož zaměstnavatele  v měsíci, kdy příjem byl vyšší než 10.000,- Kč, podléhá jak sociálnímu, tak zdravotnímu pojištění

21 Zdanění příjmu na základě DPP v roce 2012  zaměstnanec podepsal „Prohlášení“ ◦ uplatní se zálohová daň ◦ uplatní se sleva na poplatníka ◦ uplatní se případné další slevy ◦ pokud je příjem větší než 10.000,-, zvyšuje se základ daně o pojistné hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda)  zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“ ◦ pokud je příjem do 5.000,- včetně, uplatní se srážková daň ◦ pokud je příjem nad 5.000,-, uplatní se zálohová daň ◦ neuplatní se žádné daňové slevy ◦ pokud je příjem větší než 10.000,-, zvyšuje se základ daně o pojistné hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda)

22 Provádění srážek ze mzdy v roce 2012 Životní minimum jednotlivce: 3.410,- Kč Normativní náklady na bydlení jednotlivce: 5.352,- Kč Celkem: 8.762,- Kč Základní nezabavitelná částka na povinného: 2/3 z 8.762,-, tj. 5.841,33 Kč Základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném: 1/4 z 5.841,33, tj. 1.460,33 Kč Nejvyšší výše třetiny: 8.760,- (8.762,- zaokr. na dělitelnost třemi), tj. 2.920,- Kč

23 Tabulka důchodového věku platná od 30. 9. 2011

24

25 Dva příklady výpočtu možností srážek ze mzdy v roce 2012 ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ=5.841,33 + 3x 1.460,33 = 10.223,- Hrubá mzda 30.000,- 20.000,- Sociální pojištění 1.950,- 1.300,- Zdravotní pojištění 1.350,- 900,- Daň 1.726,- 0,- Daňový bonus -284,- Čistá mzda vč. daňového bonusu (ČM) 24.974,- 18.084,- Základní nezabavitelná částka (ZNČ) 10.223,- 10.223,- Rozdíl ČM mínus ZNČ (R) 14.751,- 7.861,- Zabavitelná částka bez omezení (ZČBO) 5.989,- 0,- (R – 8.762) Třetina (R-ZČBO)/3 2.920,666 2.620,333 Maximální třetina 2.920,- 2.920,- Použitelná třetina (T) 2.920,- 2.620,- Zbytek (zůstane povinnému) 2,- 1,- (ČM-ZNČ-ZČBO-3T)


Stáhnout ppt "Seminář Mzdy 2012 Ing. Jan Jón 19. ledna 2012.  sazba daně je 15 % (roční) (§16)  sazba srážkové daně je také 15 % (§36)  sazba zálohy na daň (měsíční)"

Podobné prezentace


Reklamy Google