Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Batolecí období Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Batolecí období Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Batolecí období Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 814 Datum vytvoření: 8. 8. 2013 Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie.. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – batolecí období. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – batolecí období.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma batolecí období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma batolecí období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje 1. 1. DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, ISBN 978-80-7402-060-5. 2. 2. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN 80-716-9195-X. 3. 3. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-802-4738-758. 3. 3. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-717-8308-0.

5 Zdroje 1. 1. Archiv: Andrea Dobšíková 2. 2. http://www.liberec-me-bavi.cz. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.liberec-me- bavi.cz/galerie/210442.jpghttp://www.liberec-me- bavi.cz/galerie/210442.jpg 3. 3. Http://www.google.cz. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A% 2F%2Fwww.predskolaci.cz%2F%3Ftag%3Dpredskolak&h= 0&w=0&sz=1&tbnid=0Ngf6x9RujZrVM&tbnh=275&tbnw=18 3&zoom=1&docid=dEdN0xBrcFJYrM&hl=cs&ei=8OTbUu6rI oTI0QXjzYHICg&ved=0CAUQsCUoAQ http://www.google.cz/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A% 2F%2Fwww.predskolaci.cz%2F%3Ftag%3Dpredskolak&h= 0&w=0&sz=1&tbnid=0Ngf6x9RujZrVM&tbnh=275&tbnw=18 3&zoom=1&docid=dEdN0xBrcFJYrM&hl=cs&ei=8OTbUu6rI oTI0QXjzYHICg&ved=0CAUQsCUoAQ

6 Batolecí období – obecná charakteristika

7 Batolecí období trvá od 1. do 3. roku dítěte. Charakteristickým znakem je osamostatňování a širší poznávání okolního světa. Dítě se naučí chodit, běhat, dosahovat na věci. Získává nové sociální dovednosti – učí se udržovat tělesnou čistotu, sebeobsluze - částečně samo oblékat a jíst. Tělesný růst v průměru 87 cm, váží asi 13 kg. Mozek dosahuje zhruba 80 % hmotnosti dospělého člověka. Kompletuje se mléčný chrup. Jde o období prvního vzdoru – mezi 2 a 3 rokem.

8 Batolecí období – obecná charakteristika Obr. č. 2

9 Batolecí období– somatický vývoj Chůze: několik kroků (12 měsíců), chodí dobře i po nerovném terénu (15–18 měsíců), dobře běhá (21 měsíců), chůze po špičkách (30 měsíců), stojí na jedné noze a na okamžik udrží rovnováhu (30 měsíců). Chůze: několik kroků (12 měsíců), chodí dobře i po nerovném terénu (15–18 měsíců), dobře běhá (21 měsíců), chůze po špičkách (30 měsíců), stojí na jedné noze a na okamžik udrží rovnováhu (30 měsíců). Chůze do schodů: leze (12 měsíců), jde nahoru vedeno za jednu ruku (15 měsíců), jde dolů vedeno za jednu ruku (18 měsíců), jde nahoru i dolů samo, přidržuje se zábradlí (21 měsíců), jde nahoru i dolů samostatně s přísunem jedné nohy (24 měsíců), jde nahoru tak, že střídá nohy (30 měsíců), jde dolů tak že střídá nohy (36 měsíců). Chůze do schodů: leze (12 měsíců), jde nahoru vedeno za jednu ruku (15 měsíců), jde dolů vedeno za jednu ruku (18 měsíců), jde nahoru i dolů samo, přidržuje se zábradlí (21 měsíců), jde nahoru i dolů samostatně s přísunem jedné nohy (24 měsíců), jde nahoru tak, že střídá nohy (30 měsíců), jde dolů tak že střídá nohy (36 měsíců).

10 Batolecí období – somatický vývoj Naučí se chodit na nočník (15-30 měsíců) Kope do míče, hra s míčem Při chůzi tahá hračku Jezdí na tříkolce – 3 roky

11 Batolecí období– somatický vývoj - jemná motorika 1. rok – postaví na sebe dvě kostky, kuličky vhazuje do lahvičky. 18. měsíců – vysype kuličku z lahvičky bez předvedení. 2. roky věž z více kostek (6–7), napodobuje vlak (21 měsíců). Vývoj kresby: ● ●Vývoj kresby je podmíněn vývojem jemné motoriky ruky a koordinací s okem. ● ●Může sloužit jako diagnostické vodítko normálního vývoje dítěte.

12 Batolecí období– somatický vývoj jemná motorika Obr. č. 3

13 Batolecí období – vývoj řeči Pro rozvoj řeči je důležitý mluvní vzor a podnětné prostředí. S rozvojem řeči dochází k rozvoji poznávacích procesů – vnímání, myšlení, představivosti, paměti. Slovní zásoba: ● ●12 měsíců 5–6 slov ● ●18 měsíců 20–30 slov ● ●24 měsíců 200–300 slov ● ●36 měsíců 700–900 slov

14 Batolecí období - kognitivní vývoj Zahrnuje vývoj poznávacích procesů. Myšlení: v období okolo druhého roku bývá ukončen vývoj tzv. senzomotorické inteligence (Jean Piaget) – viz období kojenecké a dochází k rozvoji symbolického a předpojmového myšlení. To znamená, že na rozdíl od kojence, který byl schopen myslet jen o tom, co viděl, batole dokáže myslet i v představách. Představivost se rozvíjí a uplatňuje se ve hře.

15 Batolecí období citový vývoj Rozvoj citů je vázán na sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Batole je citově ovlivnitelné, trvalost citů je krátká a emoce se navenek výrazně projevují. Citové reakce jsou nepřiměřené podnětu – např. malý podnět vyvolá silnou citovou reakci. Dítě prožívá kladné city – radost, která provází příjemné zážitky dítěte, ale i negativní afektivní projevy – vzteklý pláč.

16 Batolecí období – sociální vývoj Dítě sebe označuje nejprve ve 3. osobě, například „Evička chce“ a neužívá zájmena já. Později objevuje své vlastní “JÁ“ (asi kolem 3. roku věku). Sebeuvědomění souvisí s procesem osamostatňování se. Dítě zdůrazňuje samo sebe a snaží se sebeprosazovat (já chci, já sama, ne). Toto se projevuje specifickým chováním – vzdorovitostí, kdy je dítě odmítavé a hovoříme tak o období 1. vzdoru (negativismus). Rodiče musí být v tomto období trpěliví, klidní, mít chápající přístup, avšak pevně stanovené hranice. Dítě postupně získá rovnováhu a chování se upraví.

17 Batolecí období – sociální vývoj U mladšího batolete je okruh sociálních vztahů rozšiřován – vztahy k matce, otci, sourozenci, babičce. Vztahy k vrstevníkům navazuje až starší batole (kolem 2. roku), až kolem 3. roku si spolu děti začínají hrát. I v batolecím období přetrvává separační úzkost.

18 Význam batolecího období pro duševní vývoj Uspokojování biologických potřeb - osvojení návyků udržovat tělesnou čistotu, rozvoj samostatnosti při sebeobsluze – oblékání, svlékání, při jídle. Podnětová stimulace dítěte formou hry – rozvoj fantazie. Dítě musí mít uspokojeny psychické potřeby, především pocit jistoty a bezpečí – k tomu přispívají všechny věci, které může označit jako svoje – hrníček, ručník, oblíbená hračka. Jednotné výchovné působení rodičů v požadavcích pak ovlivňuje tyto pocity. Uspokojení potřeby lásky – citový vztah k matce. Dítě potřebuje jasná, srozumitelná pravidla, jasné hranice (za které nesmí), aby se mohlo cítit bezpečně.

19 Kontrolní otázky 1. Časové vymezení batolecího období? a)13 roky a)1–3 roky b)1,54 roky b)1,5–4 roky c)23 roky c)2–3 roky 2. Kolik průměrně měří a váží batole? a) a)Tělesný růst v průměru 80 cm, váží asi 10 kg. b) b)Tělesný růst v průměru 87 cm, váží asi 13 kg c) c)Tělesný růst v průměru 100 cm, váží asi 15 kg.

20 Kontrolní otázky 3. Jakým způsobem probíhá somatický vývoj? a) a) 1. rok – věž z více kostek (6–7), napodobuje vlak (21 měsíců). b) b) 1. rok – postaví na sebe dvě kostky, kuličky vhazuje do lahvičky. c) c) 1. rok – vysype kuličku z lahvičky bez předvedení.

21 Kontrolní otázky 4. Jak se vyvíjí slovní zásoba? a) a)12 měsíců 10 slov b) b)24 měsíců 300–400 slov c) c)36 měsíců 700–900 slov 5. Co je to separační úzkost? a) a)Dítě začne být úzkostné a pláče, kdykoliv se jen matka trochu vzdálí. b) b)Špatná adaptace (přizpůsobení). c) c)Totéž co hospitalismus – nesprávní adaptace na nemocniční prostředí.

22 Kontrolní otázky 6. 6. Co znamená pojem negativismus? a) a)Sebeuvědomění souvisí s procesem osamostatňování se. Dítě zdůrazňuje samo sebe a snaží se sebeprosazovat (já chci, já sama, ne). Toto se projevuje specifickým chováním – vzdorovitostí, kdy je dítě odmítavé a hovoříme tak o období 1. vzdoru. b) b)Uspokojování biologických potřeb - osvojení návyků udržovat tělesnou čistotu, rozvoj samostatnosti při sebeobsluze – oblékání, svlékání, při jídle. c) c)Dítě potřebuje jasná, srozumitelná pravidla, jasné hranice (za které nesmí), aby se mohlo cítit bezpečně.

23 Kontrolní otázky - řešení 1. 1. a) 2. 2. b) 3. 3. b) 4. 4. c) 5. 5. a) 6. 6. a)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Batolecí období Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google