Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník"— Transkript prezentace:

1 Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník
30 let činnosti Manželské a předmanželské poradny Rakovník 1984 – 1993  Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník dosud

2 Manželská a předmanželská poradna Rakovník
Zřízena na základě Usnesení Okresního národního výboru v Rakovníku č. 252 ze dne v souladu s platnými zákony a byla slavnostně otevřena Od založení v roce 1984 byla Manželská a předmanželská organizace rozpočtovou zálohovou organizací Okresního ústavu sociálních služeb Rakovník Personální obsazení: Psycholožka, vedoucí PhDr. Marcela Škábová Sociální pracovnice Magda Kratochvílová

3 Manželská a předmanželská poradna Rakovník
Tyršova 240 Rakovník V této budově působila poradna od svého založení v roce 1984 do roku 1993 (současná podoba)

4 Změny v průběhu let V roce 1993 došlo k celostátní změně původního názvu na Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník Personální obsazení: Psycholožka, vedoucí poradny PhDr. Marcela Škábová Sociální pracovnice Magda Kratochvílová Sociální pracovnice Jarmila Divišová Externí pracovníci: Psychiatr MUDr. Petr Petráček Gynekolog, sexuolog MUDr. Jiří Báča Služby poskytované klientům soukromými subjekty – kosmetika Eva Urbanová, Ivana Chytrá, masáže Ing. Lenka Gajerová, psychotronik Václav Řehák

5 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Žižkovo nám. 168 Rakovník V této budově působilo pracoviště od roku 1993 do roku 2013

6 Změny v průběhu let Od se poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník stala samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem Od do bylo zřízeno a provozováno Intervenční centrum pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním jako další oddělení poradny Dle Usnesení č /2009/RK ze dne byla PhDr. Marcela Škábová pověřena od zastupováním odvolaných ředitelů jednotlivých poradenských pracovišť v Králově Dvoře, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Nymburku, Praze Z-V a Příbrami

7 Další organizační změny
Rozhodnutím Středočeského kraje ze dne došlo s účinností od ke sloučení 7 poradenských pracovišť v rámci Středočeského kraje (Králův Dvůr, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Z-V, Příbram) pod Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník, která se stala právním nástupcem výše uvedených organizací, které jako právní subjekty zanikly S účinností od byly naší organizaci povoleny doplňkové činnosti na základě vydaného pověření dle ustanovení §48 a násl. Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů - oprávnění k výkonu SPOD o realizaci kurzů příprav žadatelů o NRP Rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje č /2011/ ZK ze dne byl schváleným Dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině změněn název na „Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace Rakovník“ s účinností od

8 Centrum psychologicko- sociálního poradenství Středočeského kraje
Nádražní 469 Rakovník V této budově působí pracoviště od července 2013

9 Legislativní rámec Současná legislativní úprava
Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je vymezen druh služby, který v poradnách klientům poskytujeme dle § 37 sociální poradenství jako bezplatnou ambulantní službu Dle § 100 jsou pracovníci poraden povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem této činnosti dozví Legislativně jsou upraveny kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a manželského a rodinného poradce a jejich další celoživotní vzdělávání (§110)

10 Současné personální obsazení CPSP SK Rakovník
Manželští a rodinní poradci PhDr. Marcela Škábová Mgr. Radek Benýšek Mgr. David Prokop Mgr. Eva Melicherčíková MUDr., Mgr. Zuzana Faťunová Mgr. Kateřina Bauerová Mgr. Iva Šretterová Sociální pracovníci Magda Kratochvílová Bc. Jana Hůlová, DiS. Martina Truxová, DiS (MD) Hospodářští pracovníci Leona Procházková – ekonomka Ilona Šperlová – mzdová účetní, personalistka Lektoři příprav NRP Smluvní vztahy IT servis - Bc. Josef Kýna, DiS. Právnička - JUDr. Markéta Urbanová-Lajpertová BOZP a PO – Ing. Vítězslav Rais Revizní technik – Pavel Šajner Správce webu a PC programu Poradna RNDr. Martin Zoubek

11 Financování služby Převážná většina finančních prostředků na každý rok je z Dotace MPSV, o jejíž přidělení každoročně žádáme Dalším zdrojem financí je Příspěvek na provoz z KÚ SK, o které také každoročně žádáme Od roku podáváme žádosti o přidělení grantů jak u Města Rakovník, tak v letech a 2012 i z Humanitárního fondu a Hejtmanského fondu SK Díky Grantu Města Rakovník pro rok 2014 organizujeme i tuto konferenci u příležitosti 30ti let od založení poradny Dále jsme získali sponzorský dar od Procter&Gamble – Rakona, na dovybavení kanceláří a nákup odborné literatury.

12 Spolupracující organizace
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Rakovník Okresní soud Rakovník Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník Probačně mediační služba Rakovník Policie ČR OO Rakovník, SKPV Rakovník speciální a praktičtí lékaři a pediatři některé základní a střední školy okresu Rakovník Vidacentrum Rakovník DPS Rakovník

13 Pracoviště v číslech za 30 let činnosti
Počet vedených případů případů Počet fyzických osob osob Počet konzultací (do 60 min.) konzultací Od roku 2008 evidujeme navíc ještě Počet intervencí (do 30 min.) intervencí Počet kontaktů (do 15 min.) kontaktů Počet realizovaných přednášek přednášek

14 Pracoviště v číslech za 30 let činnosti
Nejčastější věkové rozmezí klientů let pro obě pohlaví, následuje let Nejčastějším iniciátorem 1. návštěvy v poradně jsou ženy Největší podíl klientů je z města Rakovník a obcí regionu Rakovník Uzavírání případů (od roku 2009) celkem 928 případů Pozitivně, částečně pozitivně uzavřeno případů Nevyřešeno případů Klient přerušil spolupráci případů Předáno jiné instituci případů Nehodnoceno případů

15 Nejčastější důvody při první návštěvě, které klienti uvádějí:
Problém s dětmi (výchovný problém) Odcizení, krize vztahu Nevěra Problémy komunikace Rozvodové problémy (vztahové, porozvodové uspořádání nezletilých dětí) Úmrtí blízké osoby, ztráta blízké osoby Psychosomatické problémy Problémy adaptace Problémy vícegeneračního soužití 10. Závislosti 11. Zadluženost

16 Přípravy žadatelů o NRP
Od byly realizovány přípravy pro celkem žádostí Příprava pěstounů žádostí Příprava pěstounů na přechodnou dobu žádostí Příprava druhožadatelů žádostí Přípravy dětí (od r. 2013) dětí

17 Pohled do budoucnosti Rozvoj služby je závislý na zájmu potenciálních uživatelů, klientů a na zdrojích financování této služby, která je stále poskytována bez úhrady Podle statistických údajů je zájem klientů o naše služby trvalý a s léty výrazně narůstá Ze zpětných vazeb od klientů je většina z nich s našimi službami spokojena doporučuje naši organizaci svým blízkým a známým Stabilizace a rozvoj personálního obsazení pracoviště Stěhování do větších prostor v budově současného Domova Seniorů Na Zátiší Rakovník, S.K.Neumanna 251, Rakovník cca v 2.pololetí 2015 Rozvoj další činnosti při realizaci příprav žadatelů o NRP a pomoc rodinám s dětmi i náhradním rodinám formou odborného psychologického poradenství

18 Poděkování sponzorům

19 Poděkování sponzorům a dalším subjektům
VARIA Grafic Město Rakovník – finanční přispění na tisk Výroční zprávy za 30 let a zajištění semináře Poděkování všem jednotlivým osobám, které jakýmkoliv způsobem přispěli naší poradně v průběhu let Poděkování všem pracovníkům, spolupracujícím organizacím, se kterými jsme se v průběhu let potkali

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník"

Podobné prezentace


Reklamy Google