Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 2007 - 2013 Petr Štěpánek, ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 2007 - 2013 Petr Štěpánek, ředitel."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 2007 - 2013 Petr Štěpánek, ředitel

2 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR pro období 2007 - 2013 Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR Nutnost veřejného spolufinancování: –Prostředky EU85 % 4 917,9 mil. EUR –Prostředky SFŽP 4 %231 mil. EUR –Státní rozpočet (MŽP) 1 %58 mil. EUR –Prostředky obcí, měst a krajů10 % SFŽP patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání prostředků z evropských fondů V uplynulých 2 letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze v rámci OPI

3 ALOKACE - Prioritní osy (EUR, %) PONázev prioritní osyFond Podíl na celkové alokaci Příspěvek Společenství 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodníFS/veřejné40,44 %1 988 552 501 2Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisíFS/veřejné12,89 %634 146 020 3Udržitelné využívání zdrojů energieFS/veřejné13,68 %672 971 287 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěžíFS/veřejné15,79 %776 505 331 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizikERDF/veřejné1,23 %60 605 709 6Zlepšování stavu přírody a krajinyERDF/veřejné12,20 %599 423 825 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětuERDF/veřejné0,86 %42 452 678 8Technická asistence FSFS/veřejné2,91 %143 209 747 Celkem100,00 %4 917 867 098 Celkem FS85,72 %4 215 384 886 Celkem ERDF14,2 %702 482 212

4 Rozdělení kompetencí MŽP –řídící orgán, odpovídá za provádění programu SFŽP –zprostředkující subjekt –zajišťuje operativní provádění OP ŽP Řídící výbor –projednává předložené žádosti o podporu Monitorovací výbor –schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování; zprostředkování vazby na sociální partnery a orgány EU Ministerstvo financí –platební a certifikační orgán – zajišťuje finanční kontrolu Krajské pracovní skupiny –pomocný implementační orgán –příprava tzv. velkých projektů tj. nad 25 mil. EUR

5 Novinky v administraci: Efektivita a transparentnost Zrychlení financování –průběžná administrace žádostí o proplacení výdajů projektu –předkládány budou faktury neuhrazené –platba do 30 pracovních dnů Rozšíření způsobilých nákladů –nyní výdaje nejen na stavbu, ale i na zpracování žádosti (projektová dokumentace) a stavební dozor –uznatelnost od 1. 1. 2007 Zvětšení počtu míst příjmu žádostí –nově také na krajích - dostupnost místa v regionech Posílení regionální poradenské a informační infrastruktury –databáze akreditovaných poradců –regionální a informační místa –call centrum –webový portál

6 Základní dokumenty – stav příprav Národní strategický referenční rámec / hotovo Programový dokument / jednání s DG Regio Implementační dokument / hotový s výhradou Směrnice MŽP / hotová Příručka pro žadatele / hotová Monitorovací systém, manuál OP ŽP - OK

7 Procesní harmonogram 1.výzvy ÚkolTermíny Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí28.6.2007 Zahájení příjmu žádostí na krajských pracovištích3.9.2007 Konec příjmu žádostí na krajích, kontrola formálních náležitostí26.10.2007 Kontrola přijatelnosti15.11.2007 Akceptace žádostí20.11.2007 Zpracování a rozeslání seznamů žádostí KPS20.11.2007 Převzetí seznamů s doporučením KPS14.12.2007 Vyhodnocení projektů z technicko-ekonom. a ekologického hlediska3.1.2008 Distribuce podkladů Řídícímu výboru14.1.2008 Řídící výbor24.1.2008 Rozhodnutí Řídícího orgánu - Registrace akce, Rozhodnutí ministra ŽP29.1.2008 Vyrozumění žadatelů - příjemců31.1.2008

8 První výzva – prioritní osy Prioritní osa 1: ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 1.1 – Snížení znečištění vod 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody Prioritní osa 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 2.2 – Omezování emisí Prioritní osa 3: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.2.1. Realizace úspor energie 3.2.2. Využívání odpadního tepla Prioritní osa 4: ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 7: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

9 Specifika:  Velké projekty – příjem žádostí průběžný, komunikace s EK od přípravy žádosti po ukončení realizace projektu – ÚŘP  Projekty fyzických osob – P2 a P3 – housing, komplementární Národní programy  Spolupráce s AOPK – P6 – příprava a sběr žádostí, dílčí hodnocení projektů  Monitorování celého cyklu v centrálním modulu MSC2007, komunikace s IS ISPROFIN.  Účast MŽP (z pozice věcně příslušných odborů, nikoliv ŘO) – dílčí hodnocení projektů v některých PO  Eurocentra – statut – MMR (Úřad vlády) – spolupráce  RPIM – Regionální poradenská informační místa


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 2007 - 2013 Petr Štěpánek, ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google