Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WELCOME in Science Cup 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WELCOME in Science Cup 2014."— Transkript prezentace:

1 WELCOME in Science Cup 2014

2 POHÁR VĚDY – SCIENCE CUP Asociace malých debrujárů České republiky
KVARK 2014 Asociace malých debrujárů České republiky

3 SCIENCE CUP - historie Asociace malých debrujárů ČR je součástí Mezinárodní federace malých debrujárů (FIPD). Hnutí působí ve více než 49 zemích všech kontinentů. Světový výbor, ve kterém je aktivně zapojena i AMD ČR, se setkává v mírně obměněných formách s požadavky společnosti a to především v průmyslových odvětvích, po odbornících, zejména z technických a přírodovědných oborů. AMD ČR již od svého vzniku v roce 1992 pořádá a organizuje nesčetně aktivit, směřujících k výše uvedenému cíli. Například tradiční soutěžení debrujárských klubů vyvrcholilo v roce 1999 republikovým finále soutěže s názvem „Nevyhazuj… z toho by mohlo být“. Pro velký úspěch začaly navazovat další soutěže s technickým a přírodovědným charakterem RAFAN (Radost-Fantazie-Nápady), světové finále RAFAN, SETKÁNÍ, ZKUS POKUS, EINSTEIN, OLDRA, ŽIVLÍK, ŠIFRA KOMENSKÉHO, POKUSMÁNIE, EXPERTiQ, MUDRC, KOUKMES a NOBEL. Na základě dlouholetých zkušeností jsme v roce 2013 na základě iniciativy a podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR úspěšně realizovali již druhý ročník Poháru vědy s podtitulem Nobel 2013, který byl poprvé s mezinárodní účastí (Anglie). Tento ročník soutěže bude probíhat v průběhu celého školního roku 2013/2014 pod názvem KVARK 2014 za účasti médií, veřejnosti, zahraničních partnerů a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po devatenácti úspěšně realizovaných ročnících v nejrůznějších krajích a krajských městech, se finále v roce 2014 uskuteční opět ve Středočeském kraji a to 13. – 15. června 2014 v Nymburce.

4 Poslání projektu Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. I náš projekt soutěže chce přispět ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku chceme vést a motivovat tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal. Soutěží navazujeme na celou řadu svých minulých aktivit popularizace vědy a techniky v oblasti volného času mezi dětmi a mládeží. O tom, že se nám práce daří a zkvalitňuje se i organizace a propagace této akce, svědčí i narůstající počet zapojených účastníků i zahraničních partnerů. Věříme, že při rozšiřování okruhu partnerů a sponzorů budeme dále dosahovat stanovených cílů.

5 Dílčí cíle projektu na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. "odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti zapojení co možná nejširšího okruhu dětí a mládeže zapojení účastníků do soutěže tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby byli do činností zapojeni během celého školního roku zajímavými, poutavými a nevšedními úkoly s praktickými pokusy přilákat zájemce k dalšímu, pravidelnému zájmu o vědu a techniku

6 Historický přehled soutěžních ročníků
Expedice Les Chapeaux 1995 Kloubouky u Brna (Bdinková) Expedice země 1996 Brankovice (Hejný, Lánský) Stroj času 1997 Bučovice (Budík, Vylamová) Mea Terra 1998 Litomyšl (Coufal) Hydro 1999 Tábor (Novotný) S debrujáry na Slovácko 2000 Uherské Hradiště (Ondrušek) Kámen mudrců 2001 Frýdek-Místek (Lepík) Melodie pod Ještědem 2002 Liberec (Meixnerová) RAFAN Brno 2003 (Bdinková, Zapletal) Setkání 2004 Litomyšl (Coufal) Einstein 2005 Stříbro (Soukupová) Oldra 2006 Třinec (Petr) Živlík 2007 Litovel (Černá) Šifra Komenského 2008 Uherský Brod (Rytířová) Pokusmánie 2009 Plzeň (Soukupová) ExpertiQ 2010 Liberec (Bittnerová, Drozd, Zapletal) Mudrc 2011 Frýdek-Místek (Lepík) POHÁR VĚDY - OLYMPIÁDA FYZIKY A DALŠÍCH VĚD ročník POHÁR VĚDY- KOUMES 2012 Litomyšl (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Coufal) ročník POHÁR VĚDY - NOBEL 2013 Nymburk (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Michálek) ročník POHÁR VĚDY - KVARK 2014 Nymburk (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Michálek)

7 „KVARK 2014“ - PROPOZICE Jak bude soutěž probíhat?
První část - korespondenční – bude zahájena 1. ledna V následujících čtyřech měsících budete postupně řešit úkoly, hádanky, hlavolamy a bádat nad pokusy a problémy ve čtyřech kategoriích 1. (mateřské školy), 2. (první stupeň základní školy), 3. (druhý stupeň základní školy), 4. (střední školy). Korespondenční část skončí 30. dubna Druhá část – finálové setkání. Do finále postoupí nejlepší týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu měsíce května celou korespondenční soutěž vyhodnotíme a nejlepší týmy pozveme v červnu do Nymburka na celorepublikové finále. Finále proběhne od 13. do 15. června 2014 v Nymburce.

8 Komu je soutěž určena? Debrujárské kluby - soutěžní úlohy řešíte jako debrujárský klub a pokud budete vybráni do finále, postavíte čtyřčlenné družstvo s jedním dospělým vedoucím. Rodinné týmy - pokud máte dostatečně početnou rodinu, můžete vytvořit rodinné družstvo – pokud budete pozváni do finále, pak čtyři členové rodiny musí být ve věku 7 – 18 let (sourozenci, bratranci, sestřenice,…) a jeden rodič. Školní či třídní týmy – domácí kolo řešíte jako třída či školní skupina, počet členů týmu není v domácím kole omezen, při postupu do finále sestavíte čtyřčlenný tým ve věku 7 – 18 let doprovázený jedním učitelem. Kamarádi – počet soutěžících v týmu není v korespondenčních kolech omezen a čtyřčlenné družstvo na finále pak sestavte stejně, jako by se jednalo o rodinný nebo školní tým.

9 Věkové kategorie 1. Mateřské školy a předškoláci (nejstarší člen týmu navštěvuje v tomto školním roce MŠ) 2. První stupeň základních škol (nejstarší člen týmu navštěvuje v tomto školním roce 5.ročník ZŠ) 3. Druhý stupeň základních škol a střední školy (nejstarší člen týmu navštěvuje v tomto školním roce 9.ročník ZŠ nebo kvartu) 4. Střední školy (nejstarší člen týmu navštěvuje v tomto školním roce 3.ročník SŠ)

10 Jak se přihlásit? Řádně vyplňte elektronickou přihlášku vyplňte podle pokynů na: Po odeslání obdržíte potvrzení a vstupní hesla. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince po tomto datu už není možné přihlášky podávat. Další informace najdete na: nebo Přípravné stránky:

11 WEB – úvodní stránka

12 Čtyři soutěžní (věkové) kategorie MŠ a předškoláci
ÚKOLY A JEJICH PLNĚNÍ Čtyři soutěžní (věkové) kategorie MŠ a předškoláci První stupeň základních škol Druhý stupeň základní škol a středoškoláci Střední školy V každém soutěžním kole i každé kategorii budou úkoly z těchto oblastí Kreativita Teorie a výzkum Praxe a projekt

13 ODESÍLÁNÍ ŘEŠENÍ Svá řešení jednotlivých úkolů, výsledky bádání a případně další informace související s řešením úkolů zapisujte a dokumentujte fotografiemi. Organizačnímu štábu se texty řešení s fotografiemi odesílají vždy nejpozději do uzávěrky jednotlivých kol (poslední den daného měsíce do hod., kdy se možnost vložení odpovědi uzavře). Webový formulář ke vložení řešení bude obsahovat povinné údaje a akceptovat odpovědi POUZE VE FORMÁTU PDF. Forma dokumentovaní řešení úkolů není dále jinak stanovena a záleží na schopnostech a kreativitě každého soutěžního týmu. VZOROVÁ UKÁZKA jak má vypadat zaslané řešení je zveřejněna na:

14 POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH
Řádně se zaevidovat (přihláška) na POHÁR VĚDY – KVARK 2014 – přihláška Do termínu uzávěrky jednotlivých kol odeslat řešení daných úkolů Řešení úkolů jednotlivých soutěžních kol se odesílají do stanovených termínů v celkové rekapitulaci. Mohou obsahovat texty, obrázky, fotografie, linky na videa, další materiály a odeslané ve formátu PDF Své výrobky neposílejte! K prezentaci výrobků a pokusů budou vyzvány pouze týmy, které postoupí do republikového finále 13. – v Nymburce.

15 KONZULTACE Veškeré obsahové i organizační záležitosti je možné konzultovat s pořadateli a přizvanými odborníky na: v sekci ČASTÉ DOTAZY.

16 Harmonogram 2. října Slavnostní zahájení nového ročníku soutěže v Zrcadlovém sále MŠMT. Zveřejnění propozic prostřednictvím internetu, časopisu Beppo a dalších médií. Propagace soutěže na webových stránkách. Otevření webu k podávání přihlášek. Říjen - prosinec podávání elektronických přihlášek Leden kolo soutěže Únor kolo soutěže - Ukázky z řešení 1. kola na webu Březen kolo soutěže - Ukázky z řešení 2. kola na webu Seminář Luhačovice – prezentace k soutěži Duben kolo soutěže - Ukázky z řešení 3. kola na webu Květen Celkové vyhodnocení základních kol, vyhlášení postupujících ze základních kol v jednotlivých kategoriích do finále. Představení soutěže na akci „Vědohraní“ v Praze. Příprava a pozvánky na finále. Propagace finále na webových stránkách partnerů. Poslední informace pro finalisty – 15. června 2014 (pá – so – ne) Nymburk Finále soutěže KVARK 2014 v Nymburce Vyhlášení výsledků, předání putovního poháru Září 2014 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení nového ročníku

17 Realizační tým soutěže
Mgr. Petr Zapletal – prezident AMD ČR a gestor organizace Mgr. David Michálek - program finále soutěže, gestor celoroční soutěže Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. – čestný prezident AMD ČR, obsahová část soutěže Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – čestný prezident AMD ČR, obsahová část soutěže RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. – KDF MFF UK Praha – obsahová část Dana Kuchařová – ředitelka DDM Nymburk – organizační a obsahová část finále

18 Plakát – poster

19 WELCOME in Science Cup 2014


Stáhnout ppt "WELCOME in Science Cup 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google