Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klub Pastelka, o.s. Výroční zpráva 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klub Pastelka, o.s. Výroční zpráva 2009."— Transkript prezentace:

1 Klub Pastelka, o.s. Výroční zpráva 2009

2 Všeobecné údaje KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne u MVČR , čj:VS/1- 1/53410/03-R Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň, Tel: www: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Poštovní spořitelna: č.ú /0300 Statutární orgán: Mgr. Kateřina Sedláková předsedkyně sdružení Mgr. Julie Jelínková místopředsedkyně sdružení V Brně, 2. května 2010 Zpracovala: Mgr. Veronika Hradová Motto: První důvod, proč vytváříme rodiny, je pro lásku a přátelství

3 obsah Vize a poslání…………….…………………………4 Historie………………..………………………………5
Vývoje aktivit v roce 2009………………………6 Charakteristika a průběh aktivit Dopolední programy…………………………………7 Odpolední programy…………………………………9 Programy pro dospělé…………………………… 12 Jednorázové akce a přednášky……………… 14 Personální obsazení………………..……………17 Zpráva o hospodaření……….…………………18 Závěr……………………………………..…………..21

4 VIZE POSLÁNÍ Klub Pastelka o.s. inspiruje rodiny aktivně využívat čas strávený společně a zároveň podporuje individuální potřeby jednotlivých členů. Poskytujeme služby pro rodinu v oblasti všestranného rozvoje osobnosti. Vytváříme zázemí,pro děti kde mohou organizovaně i samostatně trávit čas, zprostředkováváme rodičům nejnovějších poznatky o výchově, zdraví, vzdělávání a psychologii dětí Nabízíme aktivity motivující rodiny k zapojení do dění místní komunity a aktivity navazující na tradice. Rozšiřujeme pracovní možnosti. Posilujeme rodinu, úlohu rodičů a mateřskou roli ženy, podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitostí mužů i žen.

5 CO DĚLÁME HISTORIE Provozujeme rodinné centrum s celotýdenním provozem. V centru nabízíme dopolední programy pro  děti do 3 let s doprovodem se zaměřením na pohybovou, výtvarnou, ekologickou, logopedickou a hudební činnost. Odpolední programy jsou využívány dětmi bez doprovodu rodičů s jazykovým, hudebním a pohybovým zaměřením. Večerní programy pohybového a výtvarného charakteru a výuka angličtiny jsou vyhrazeny rodičům. Pořádáme odborné přednášky o efektivním rodičovství a poradny z oblasti péče o dítě. Organizujeme jednorázové akce a oslavy, několikadenní rekreační pobyty pro rodiče s dětmi v Jeseníkách a příměstské tábory. Občanské sdružení Klub Pastelka vzniklo v roce Do roku 2006 probíhaly aktivity spíše sporadicky. První zlom nastal počátkem roku 2006, kdy byla zvolena Hana Uřídilová za předsedkyni organizace a společně s Mgr. Julií Jelínkovou stanovily pevný harmonogram a plán akcí. Zázemí poskytlo Kulturní centrum Kotlanka v Brně-Líšni. Příchodem Mgr. Kateřiny Sedlákové v roce vznikla diskuze o přesunutí centra do vlastních prostor. Bylo rozhodnuto ve prospěch zřízení nového centra bylo rodinné centrum slavnostně otevřeno pod záštitou tehdejší starostky městské části paní PhDr. Jiřinou Belcredi. Významnou měrou k realizaci našeho projektu přispěl i fakt, že nám byla přidělena poměrně významná dotace z MPSV ČR.

6 VÝVOJ AKTIVIT V ROCE 2009 Rok 2009 byl pro naše sdružení ve znamení nárůstu práce i aktivit. Již od podzimu loňského roku byl patrný nebývalý zájem ze strany našich klientů, který postupně narůstal. Na tuto skutečnost jsme reagovali již v předešlém roce přijetím stálého zaměstnance na poloviční úvazek a rozšířením lektorského týmu. Důležitým momentem se pak stalo rozšíření působení našeho sdružení mimo Jihomoravský kraj - do obce Oskava v kraji Olomouckém. Vedoucí pobočky Klubu Pastelka v Oskavě se stala současná předsedkyně sdružení Mgr. Kateřina Sedláková, která se rozhodla vzdát se místa předsedkyně sdružení a vyvolala tak diskuzi o nové předsedkyni organizace. Oficiální hlasování a předání funkce proběhlo až v roce V roce 2009 jsme uskutečnili 14 pravidelných programů, 17 jednorázových aktivit a přednášek, celoroční kurz efektivního rodičovství a 5 týdnů příměstského tábora.

7 CHARAKTERISTIKA A PRŮBĚH AKTIVIT V ROCE 2009
CHARAKTERISTIKA A PRŮBĚH AKTIVIT V ROCE 2009 Dopolední programy Dopolední programy navštěvovali děti od 8 týdnů do 3 let v doprovodu rodičů, dvě dopoledne v týdnu jsou kroužkům pro děti od 2,5 let bez doprovodu rodičů. Je vhodné upozornit na skutečnost, že věk je pouze pomocným kritériem. Pokud centrum navštěvovali například různě staří sourozenci, nebyl jim odepřen přístup do žádných programů. Programy jsou zaměřeny na komplexní rozvoj schopností i dovedností jak dětí, tak i jejich doprovodu. Cvičení a hrátky s miminky a batolátky (6 týdnů až 8 měsíců, po 9:00 – 10:30, čt 12:30 – 14:00; 8 měsíců – 1,5 roku po 10:30 – 12:00, 12:00 – 13:30, čt 11:00 – 12:30). Lekorky: Markéta Dubová-Nečasová, Pharm. Dr. Pavla Koukalová, Mgr. Petra Hrančíková Kurz byl rozdělen do dvou věkových kategorií pro kojence a mladší batolata, aby plně splňoval specifické potřeby účastníků. Pro velký zájem o tento program došlo k rozšíření nabídky z jednoho dopoledního bloku na 5 lekcí po 90 minutách. Kurz, určený pro děti od osmého týdne v doprovodu maminek, či jiné zodpovědné osoby, je zaměřen na rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, vnímání vlastního těla a orientaci dětí v prostoru. Veškeré aktivity provází všudypřítomné básničky, písničky a říkanky, které dětem pomáhají vstřebávat nové podněty, ovládat prostředí a zapojovat se do sociálních interakcí. Do programů začleňujeme masáže dětí, cvičení na míči i s jinými předměty, hrané, mluvené nebo zpívané slovo, základy rytmiky, ale i úvodní seznámení s výtvarným materiálem. V rámci každé lekce jsou respektovány individuální potřeby dětí, jako je např. kojení, přebalování či potřeba chvilkové relaxace. Ačkoliv je kurz pro děti předem definován, každá lekce v průběhu roku byla jedinečná.

8 Cvičení s dětmi (děti od 1,5 do 3 let doprovodem, čt 9:00 – 10:00) Cvičení bylo zahájeno v září Lektor: Hana Uřídilová Každá hodina má svou pravidelnou strukturu, která je dětem blízká. Na úvod děti svolává přivítací písnička, poté pokračuje kruhová hra se zpěvem, hra a cvičení na rozehřátí organismu, cvičení se zpěvem a hudbou, motivační cviky, říkadla s pohybem, proudové cvičení s překážkami přizpůsobené věku, prstové hry a říkadla na zklidnění. Na závěr je zařazena kruhová hra se zpěvem a rozloučení. V době od ledna do června tento program se stejnou náplní fungoval pod názvem Mamko, pojď si taky hrát (pro děti od 1,5 do 3 let, čt 9:00 – 12:00). Lektor: Jana Weinsteinová Křižovatka (děti od 1,5 do 3 let, út 9:00-10:30 a 10:30-12:00). Lektor: Mgr. Veronika Hradová Název Křižovatka byl zvolen jako symbol pro křížení - křížení nápadů, říkanek, her, zkušeností, atd. a je motivací pro rodiče, aby si sami utvářeli program hodiny. Program byl zpočátku veden jako jeden tříhodinový, ale pro velký zájem a omezené prostory centra byl rozdělen na dva totožné programy po 90 minutách. Cílem programu je rozvoj všech složek osobnosti potřebných při vývoji dítěte – program zahrnuje hudební, výtvarnou, pohybovou a jazykovou složku. Tento program úspěšně běží již třetím rokem. Pasteláček ( děti od 2,5 do 4 let, po, stř: 9:00-12:00.). Lektorky : Šárka Vodičková, Drahomíra Kubová. Chod Pasteláčku byl od září pozměněn a probíhá 2x v týdnu již od 8:00 do 13:00. Pasteláček navštěvují děti od 2,5 roků do 4 let bez doprovodu rodičů. Program je založen na bohaté náplni, která se střídá podle potřeb různorodé skupinky dětí. Zapojujeme zpívání, pohybový, hudební, výtvarný program, čtení pohádek i říkadel a samozřejmě nechybí přestávky na svačinky a na odpočinek.

9 Počty klientů, kteří využili naše dopolední programy za uvedené období:
Období realizace Program Počet kontaktů leden - prosinec 2009 Cvičení a hrátky s miminky a batolátky (počítán doprovod) 640 leden - červen 2009 Mamko, pojď si hrát (počítán doprovod) 229 září - prosinec 2009 Cvičení s dětmi (počítán doprovod) 119 Křižovatka (počítán doprovod) 249 Pasteláček (počítáno dítě) 82 Dopolední programy celkem 1319

10 Odpolední programy Odpolední programy jsou zaměřeny na starší děti, od 3 let, docházejících do školky a proto se začátek kurzů posunuje až k 16 hodině. Čas mezi 13:00 – 16:00 je tak v centru naprosto „mrtvým momentem“ a dosud se nám tato časová mezera nepodařila efektivně využít. Některé programy jsou zaměřeny především na rodiče, děti mají k dispozici hernu. V roce 2010 a 2011 se chceme nabídkou odpoledních programů zaměřit na děti mladšího školního věku a dále nabídnout některé úspěšné dopolední programy ještě v odpoledních časech. Ajíček (kurzy angličtiny pro děti v doprovodu rodičů, po 16:00 – 17:00). Lektor: Mgr. Kareřina Sedláková Kurz je určen pro děti, které s jazykem začínají, a je založen na přirozeném učení se jazyku ve fázích kopírujících fáze učení se jazyku mateřskému, čímž se stává přirozenou součástí dětského vývoje. Děti se učí angličtinu prostřednictvím her, písniček a říkadel, ale především zcela nezávisle na jazyce českém. Čerpáme z mnoha poznatků moderních úspěšných metod jako je např. Callanova metoda, metodu dr. Suzuki či Helen Doron. Přítomnost rodičů je výhodou. Ti, kteří anglicky neumí se tak sami mohou učit zároveň s dítětem, ti rodiče, kteří angličtinu ovládají, mohou lépe na kurz doma navazovat a opakovat naučené říkanky, písničky a hry. Součástí kurzu je i 1 výuková hodiny teorie pro rodiče, která osvětlí základní principy výuky anglického jazyka u malých dětí. Benjamínek (kroužek určený pro děti od 5 do 8 let, čt 16: :30 ).Lektoři: Mgr. Alena Stejskalová, Petr Jelínek Povídání, zpívání, s nástroji, hry, hádanky, čtení pohádek s jejich následnou reprodukcí nebo zpíváme s rytmickými nástroji. V závěrečné části děti tvoří vlastní výrobek, který je tematicky spjat s ročním obdobím či zajímavé události.

11 Rytmohrátky (kroužek pro děti od cca 5 let, st 15:30 – 16:30)
Rytmohrátky (kroužek pro děti od cca 5 let, st 15:30 – 16:30). Lektorka Anna Černohlávková Hlavní náplní kroužku je hra s rytmem. K dispozici máme nejrůznější „rytmonástroje“ – africké bubny djembe, šamanské bubny, ozvučná dřívka apod. Kromě hry na nástroje se učíme vnímat rytmus i prostřednictvím pohybu a pohybových her, hlasu a zvuků. V prosinci 2009 jsme měli krátké vystoupení na Líšeňském vánočním jarmarku., kde jsme předvedli krátkou ukázku z průběhu našeho kroužku. Hezky česky (děti ve věku 2-4 let a jejich rodiče, út 16:00 – 17:00). Mgr. Petra Hrančíková Hodina začíná přivítáním s klaunem Hugem. Ten také pomůže s úvodní rituální básničkou, během které zároveň začne s jednoduchým cvičením pro pusinku. Následují říkanky, rýmovačky a písničky, při kterých se stimuluje správný rytmus, melodii a tempo řeči (jako základní zvukové prvky řeči), slovní zásobu. Dále pomocí nejrůznějších her, práce s obrázky a dalšími pomůckami se rozvíjí u dětí dílčí schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro rozvoj řeči a komunikaci – slovní zásobu, sluchové vnímání, logické myšlení, motoriku mluvidel, správné dýchání apod. Vše hravou a pro děti zábavnou formou. Hliněnka - kurz keramiky pro rodiče a děti, který probíhá ve spolupráci se základní školou Holzova Úspěch a zájem o tento typ výtvarného tvoření dětí spolu s rodiči je velký zájem, nás zavedl k tomu, že jsme na rok 2009 požádali o vybavení keramické dílny z prostředků Jihomoravského kraje, jelikož kapacita školy je v tomto směru vyčerpána. Vzhledem k tradici spolupráce se ZŠ jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat a současně rozšířit nabídku keramických kroužků realizovaných pod naším sdružením. Z prostředků, které jsme získali od Jihomoravského kraje i dalších subjektů jsme zakoupili keramickou pec, zřídili keramickou dílnu v suterénu objektu, kde sídlíme. V roce 2010 zahájíme kurzy keramiky zaměřenou na různé cílové skupiny.

12 Počty klientů, kteří využili naše odpolední programy za uvedené období
Období realizace Program Počet kontaktů¹ září - prosinec 2009 Ajíček 30 Benjamínek 45 Rytmohrátky 48 Hezky česky 17 leden - prosinec 2009 Hliněnka 133 Odpolední programy celkem 273 [1] Vždy počítáno dítě.

13 Programy pro dospělé Angličtina pro rodiče s kroužkem pro děti – (St 9:00-10:00 začátečníci, 10:00-11:00 mírně pokročilí 11:00-12:00 pokročilí, 12:00-13:00 konverzace, Pá 9:00-10:00 mírně pokročilí, 10:00-11:00 pokročilí). Lektor: Štěpánka Stehlíková Od září jsme zaznamenali velký zájem o kurz angličtiny s hlídáním. Reagovali jsme na vysokou poptávku a rozšířili kurz na 6 hodin týdně. Ve skupině je max. 6 účastníků. Tančení s maminkami a miminky (st 16: :30). Lektor: Petra Steinerová. Původní tanec rodiček vede k posílení kontaktu s vlastním tělem a miminkem, relaxuje a posiluje namáhané partie. Vede k posílení kontaktu s miminkem a napomáhá k návratu organismu ženy do stavu před porodem. Pomáhá k prokrvení a posílení svalstva pánevního dna, posiluje hýžďové a břišní svalstvo, upravuje různé gynekologické i zažívací potíže, zmírňuje bolesti páteře a kloubů. Jelikož nebylo dost těhotných žen pro samostatný kurz „tanečků pro těhotné“, navštěvovaly těhotné kurz pro maminky s miminky a vodily si s sebou i starší děti. Kreativní dílna (út 17:00-18:30) Lektor: Mgr. Zuzana Škyříková, Kristýna Marešová Tvoření pro dospělé, ale děti se vždy rádi přidají nebo si volně hrají v přilehlé herně. Pedig, tiffany, drátkování, keramika, kašírování, fimo…atd. Cvičení pro těhotné (út 18:45-19:45). Lektor: Mgr. Julie Jelínková. Cvičení, vhodné pro maminky od 12. týdne těhotenství do porodu, je zacíleno na konkrétní části těla, které jsou v těhotenství nejvíce namáhané. Uvolňuje přetížené a posiluje oslabené svaly, zaměřuje se na dýchání, uvědomění si svého těla, napomáhá k vyladění psychické rovnováhy, zlepšení fyzické kondice a k ulehčení samotného porodu. Kurz byl naplněn až od listopadu 2009. Cvičení po porodu (Po 13:30-14:30) Lektor: Mgr. Julie Jelínková Cvičení je vhodné pro maminky po šestinedělí. Napomáhá k návratu organismu ženy do stavu, v jakém byl před porodem. V hodinách jsou zařazeny cviky na posílení pánevního dna, břišního a prsního svalstva, protahovací a relaxační cviky. Miminko je možné vzít s sebou. Kurz probíhal do konce roku 2009. Pilates, Břišní tance byly řešeny dodavatelsky. Jejich realizace se nám osvědčila především kvůli rozšíření služeb pro obyvatele oblasti, díky čemuž většina z nich využívá další programy.

14 Počty klientů, kteří využili programy pro dospělé za uvedené období
Období realizace Program Počet kontaktů září - prosinec 2009 Angličtina 378 leden - prosinec 2009 Tančení s maminkami a miminky 93 Kreativní dílna 23 Cvičení pro těhotné 30 Cvičení po porodu 28 Programy pro dospělé celkem 552

15 Jednorázové akce a přednášky
Z pohledu aktivit pro nejširší veřejnost jsme zaznamenali značný nárůst počtu účastníků, který nás u mnohých akcí zaskočil. Od uplynulých let se například počet dětí na dětském dni zvýšil téměř třikrát. Na základě realizovaných aktivit pro celé rodiny jsme došli k závěru, že jsou preferovány činnosti pro skutečně celou rodinu (karneval, lampionový průvod, drakiáda...). Snažíme se proto informace o jejich konání zveřejňovat s dostatečným časovým předstihem. Děje se tak prostřednictvím místního měsíčníku, na našem webu a za pomoci velkých posterů vyvěšovaných na vstupních dveřích centra, které jsou přístupné všem kolemjdoucím. Vzhledem k tomu, že chceme podporovat aktivní trávení rodiny jako celku, zvýhodňujeme účastnický poplatek pro rodiny s více dětmi. Kurzy efektivního rodičovství EFR První ucelený kurz EFR probíhal v jarních měsících vždy ve středu, kdy bylo možné využít službu hlídání dětí v centru. Druhý seminář EFR běží ve večerních hodinách formou jednotlivých přednášek, jelikož bylo třeba zajistit, aby se rodiče mohli tématu naplno věnovat. Kurz je realizován interaktivní formou, účastníci se společně zamýšlí, jak zvládat dětský negativismus, jak lépe rozumět a komunikovat s dětmi, co ony nejvíce potřebují, formy trestu atd. Osmidílný kurz probíhá jedenkrát do měsíce. Dále byl realizován tento kurz pro lektorky centra, jako forma nefinančního ohodnocení jejich práce. Příměstský tábor byl realizován především pro rodiče, kteří nemají možnost umístit své děti u příbuzných v době uzavření mateřských nebo základních škol. Nástup dětí byl v 7.30 hod., přičemž děti si mohli rodiče vyzvednout do Pro děti byly zajištěny svačiny, pitný režim i teplé obědy. Každý z turnusů měl svůj specifický program podle toho, jaká skupina dětí byla přihlášena.

16 Účast na jednorázových akcích a přednáškách
Datum Typ akce Název akce Počet účastníků (dětí i dospělých) září - prosinec Přednáška Kurz efektivního rodičovství 39 9. 3. Výživa kojenců 20 12. 3. Proč děti zlobí 13 20. 3. Workshop Mozaika 10 3. 4. Velikonoční dekorace 24.4. Byliny v kuchyni 30 5.5. Znakování 17. 5. Akce Strašidýlka na Špilbergu Podíl na akci    Tábor Příměstský tábor 17 7.7 – 10.7. 18 13.7 – 17.7. 10.8. – 14.8. 17.8 – 21.8. 25 21. 9. 6 4.10. 9.10. Drakiáda 19.10. Šátkování 9 13.11. Lampiónový průvod cca 150 27.11. Adventní věnce 3.12. Perníčky – zdobení 5.12. Mikuláš  120 8.12. Výživa  12 12.12. Líšeňské vánoce 17.12. Tvorba vánočních kalendářů  7 Počet účastníků jednorázových akcí za rok 2009 celkem

17 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Statutárním orgánem sdružení je Mgr. Kateřina Sedláková, předsedkyně o.s. a Mgr. Julie Jelínková, místopředsedkyně o.s. Zasedání výkonného výboru proběhlo celkem 12krát formou pravidelných porad, klubové shromáždění se konalo formou porad 8krát. Organizace má 17 lektorů pracujících na dohodu o provedení práce a 1 zaměstnankyni na zkrácený pracovní úvazek Drahomíra Kubová administrativní pracovnice, recepční, asistentka ½ úvazek Mgr. Kateřina Sedláková předsedkyně o.s., lektorka DPP Mgr. Julie Jelínková místopředsedkyně o.s.,lektorka Mgr. Veronika Hradová lektorka Dis. Šárka Vodičková Markéta Nečasová Mgr. Alena Stejskalová lektorka, fundraiser Mgr. Petra Hrančíková Pharm.Dr. Pavla Koukalová Ing. Tereza Kutínová fundraiser Marie Fiedlerová Kristýna Marešová Mgr. Zuzana Škyříková Anna Černohlávková Mgr. Štěpánka Stehlíková Petr Jelínek lektor dobrovolník Eva Ondráčková úklid Jan Matějka webmaster

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Účetnictví v plném rozsahu vede pro organizaci externí účetní. Účetnictví je vedeno na PC formou podvojného účetnictví. Organizace vede jednu pokladnu a jeden bankovní účet. Občanské sdružení patří mezi poplatníky daně, kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání. Neplatí daň z nemovitosti, protože nevlastní movitý majetek. Odvádí 15% daň z dohod o provedení práce u osob, které u sdružení nemají podepsané „prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými sdružení disponuje, neprovádí audit. Nezávislé kontroly hospodaření Občanské sdružení se řídí Zákonem o státní kontrole. Vnější kontrolní systém tvoří instituce, které jsou ze zákona pověřeny kontrolou jednotlivých činností neziskových organizací.  Těmito institucemi jsou instituce sociálního a zdravotního pojištění, finanční úřad. Sdružení podléhá kontrole subjektů, od kterých mu byla přidělena dotace. Veškeré kontroly probíhají na základě výzvy k součinnosti při příslušné kontrole, kdy v průběhu místního šetření předloží statutární (nebo jím pověřený) zástupce o.s. požadované doklady přítomným úředníkům. O tomto jednání je zpracován písemný protokol podepsaný oběma stranami.

19 Rozpočet Příjmy Příjmy celkem 994 548,- Náklady
Granty a dotace MPSV  522,- 46 606,- Jihomoravský kraj 65 000,- MMB odbor zdraví 15 000,- MMB odbor školství 80 000,- ÚMČ Brno-Líšeň 49 550,- MŠMT 40 000,- Nadace pro radost 15 000,- ÚP  000,- Granty a dotace celkem ,- Dary 60 000,- Příjmy z vlastní činnosti ,- Ostatní ,- Příjmy celkem ,- Náklady mzdové náklady ,- odvody mezd ,- materiál a vybavení ,- nájemné , inkaso ,- provozní režie, administrativní služby, školení , opravy ,- ostatní náklady ,- Náklady celkem ,- Rozpočet

20 Příjmy Výdaje

21 ZÁVĚR Sdružení má za sebou tříletou existenci ve vlastních prostorách, která sahá od počátečního vstupu nabídky služeb na trh, oslovení klientů a prezentaci, přes vzrůst aktivit a zájem o služby až po rozšíření na dvě fungující centra. V současné době je pociťována absence jasné struktury sdružení a jasného směřování sdružení nezávisle na politické situaci. Je proto nutné organizaci zprofesionalizovat - zahájit efektivní strategické plánování a sestavit finanční, fundraisingovou a komunikační strategii. K tomu je třeba proškolit vedoucí pracovníky. Protože je naším cílem nabízet profesionální služby v oblasti péče o děti je zapotřebí, aby lektoři absolvovali odborné kurzy první pomoci a kurzy pro pracovníky s dětmi do 3 let. Věříme, že se nám v roce 2010 podaří zlepšit spolupráci s představiteli místní samosprávy, s dalšími subjekty v místě působení organizace, se sponzory a dalšími neziskovými organizacemi.


Stáhnout ppt "Klub Pastelka, o.s. Výroční zpráva 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google