Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kampylobaktery v potravním řetězci Iva Steinhauserová Gabriela Bořilová Veterinární a farmaceutická univerzita Ústav hygieny a technologie masa Palackého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kampylobaktery v potravním řetězci Iva Steinhauserová Gabriela Bořilová Veterinární a farmaceutická univerzita Ústav hygieny a technologie masa Palackého."— Transkript prezentace:

1 Kampylobaktery v potravním řetězci Iva Steinhauserová Gabriela Bořilová Veterinární a farmaceutická univerzita Ústav hygieny a technologie masa Palackého 1-3 Brno, 612 42

2 KAMPYLOBAKTERIÓZA  epidemiologicky významné alimentární onemocnění – zoonóza  původce: termofilní druhy rodu Campylobacter – C. jejuni, C. coli  kampylobakteriózy x salmonelózy  rozvinuté země x rozvojové země Vzhled C. jejuni pod elektronovým mikroskopem

3 KAMPYLOBAKTERIÓZY VE SVĚTĚ

4 NÁRŮST KAMPYLOBAKTERIÓZ  zlepšení diagnostických metod  zkvalitnění zdravotnické dokumentace / administrativy  nárůst konzumace drůbeže/drůbežích výrobků Produkce = vysoká efektivita výkrmu, vysoce prošlechtěná masá plemena Ekonomika = relativně nízká cena Společnost= přijatelné pro většinu skupin obyvatel, semivegetariáni, náboženské důvody Výživa= nízký obsah tuku, snadná stravitelnost, rychlá a snadná kulinární úprava, vysoká míra inovace nabízeného sortimentu (např. drůbež s prodlouženou dobou výkrmu, baby výrobky, apod.)

5 ZDROJE NÁKAZY  kontaminované suroviny / potraviny = syrové maso, syrové mléko, syrová zelenina = nedostatečně tepelně upravené maso (chybná kulinární úprava), mražené výrobky  kontaminovaná voda = použití kontaminovaných povrchových nebo odpadních vod  kontakt se zvířaty = zemědělská prvovýroba, domácí mazlíčci (pets)

6 VÝSKYT CAMPYLOBACTER SPP.  caecum a colon hospodářských a volně žijících zvířat (většinou bez klinických příznaků)  drůbež = vysoký výskyt = 0 – 92 % farem (0 – 100 % jedinců v hejnu) = C. jejuni, C. coli, C. fetus subsp. fetus, C. lari = různá prevalence u různých druhů drůbeže (brojleři, křepelky, krůty) = různá prevalence u stejných druhů drůbeže v různých zemích =vliv chovné technologie, věk zvířat, zoohygiena farem, logistika porážek

7  divocí ptáci = bažanti, vrabci, holubi, vrány,aj.  prasata= 30 – 70 % (C. coli)  hlodavci, hmyz  pets (častý a těsný kontakt s lidmi (dětmi)  skot= 10 – 30 %  ovce= 10 – 30 % VÝSKYT CAMPYLOBACTER SPP.

8 KULTIVACE CAMPYLOBACTER SPP.  ČSN EN ISO 102 72 (2006) Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. Pomnožení = bujon dle Boltona = při 37°C po dobu 4h = dále při 41,5°C po dobu 44h ±4h = mikroaerobně (GeneratingKit CAMPsystem) Izolace= mCCDA agar + druhá izolační půda (Karmali agar) = při 41,5°C po dobu 44h ±4h = mikroaerobně = charakteristické kolonie Vzhled Campylobacter spp. na Karmali

9 IDENTIFIKACE PCR / RFLP  typizace termofilních Campylobacter – C. coli, C. jejuni, C. lari a C. upsaliensis = 491 bp: gen 23S rRNA = specifický pro termofilní Campylobacter spp.  štěpení produktu restrikční endonukleázou AluI: identifikace C. jejuni a C. coli  štěpení produktu RE Tsp509I = identifikace C. lari a C. upsaliensis)

10 PCR IDENTIFIKACE C. JEJUNI /C. COLI  identifikace pomocí multiplex PCR  16S rRNA gen – 857 bp = Campylobacter spp.  mapA gen – 589 bp = Campylobacter jejuni  ceuE gen – 462 bp = Campylobacter coli 462 bp 1 2 M 3 4 (M = marker, 1 = C. jejuni ATCC 33560, 2= C. coli ATCC 43478, 3 = mix, 4 = C. coli wild typ, 5 = C. jejuni wild typ) M 1 2 3 4 5 jejuni coli mix coli jejuni 857 bp 589 bp Identifikace C. jejuni / C.coli pomocí mPCR

11 REZISTENCE K ATB  ATB : NAL = kyselina nalidixová, CIP = ciprofloxacin, TET = tetracyklin, ERY= erythromycin, CMP = chloramphenicol, AMP = ampicilin, GEN = gentamicin + ENR = enrofloxacin, KAN = kanamycin, STR = streptomycin  inoculum: 48 h kultura, ředěna v BHI do 0.5 McF  kultivace: Mueller - Hinton agar  inkubace: 42ºC po dobu 48±2h, mikroaerobně (GeneratingKit CAMPsystem)  vyhodnocení: CLSI M100 - S16 (2006) – Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, Sixteenth Informational Supplement COMITE DE L’ANTIBIOGRAMME DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MICROBIOLOGIE - Recommandations 2007 Agarová diluční metoda (CLSI M7 – A7) Agarová diluční metoda (CLSI M7 – A7)

12 MECHANISMUS REZISTENCE REZISTENCE K MAKROLIDŮM PCR-RFLP + MAMA PCR detekce dvou bodových mutací (A2074C + A2075G) v genu 23S rRNA ERY REZISTENCE K CHINOLONŮM MAMA PCR detekce mutací v genu gyrA mutace na pozici Thr-86-Ile NAL, CIP, ENR REZISTENCE K TETRACYKLINŮM MULTIPLEX – PCR detekce tet genů tet(O), tet(M) + tet(A), tet(B) tet(E) TET  sledování pomocí molekulárně-biologických metod – PCR, mPCR, PCR/RFLP, MAMA PCR 320 bp M 1 2 3 4 RFLP detekce mutace A2059G – štěpení RE BsaI M = marker 1, 2, 3, 4 = resistant strains C. coli

13 VÝSKYT CAMPYLOBACTER SPP. NA FARMÁCH BROJLERŮ V ČR 2005 + 2006 Campylobacter spp. Campylobacter Campylobacter jejuni Campylobacter coli Farmy s intenzivn í produkc í vy š etřen é farmy vy š etřen é farmyn505050 Campylobacter spp. pozitivn í farmy n454317 prevalence 90 % 90 % 86 % 86 % 34 % 34 % Farmy ekologick é vy š etřen é farmy n111 Campylobacter spp. pozitivn í farmy n111 prevalence 100 % 100 %

14 VÝSKYT A TYPIZACE CAMPYLOBACTER SPP. IZOLOVANÝCH Z BROJLERŮ Počettest.faremPočetvzorků VzorkyCampylobacterspp.pozitivní C. jejuni C. coli Mix samples (C. jejuni + C. coli) n%n%n%n% 20052159444875.4240089.29449.8240,89 20063054144782.6231670.705111.408017.89 celkem51113589578.8571680.009510.61849.39

15 VÝSKYT CAMPYLOBACTER SPP. U DRŮBEŽE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Výskyt Campylobacter spp. (%) 20052004200320022001 Rakousko61.464.558.757.6* D á nsko 29.919.432.438.8* Finsko7.46.26.5*4.0 Německo50.439.2*63.9* It á lie 86.39171.487* Norsko3.43.14.96.37.7 Š v é dsko13.314.217.619.816.2 Francie85.283.1***

16 VÝSKYT CAMPYLOBACTER SPP. NA FARMÁCH S RŮZNOU TECHNOLOGIÍ CHOVU BROJLERŮ V ITÁLII Typ chovu Vy š etřen é farmy Camp. pozitivn í farmy Odebran é vzorky Camp. pozitivn í vzorky C. jejuniC. coli NN%NN% Intenzivn í chovy 262596.112812323.5856.91 Extenzivn í chovy 111090.9565166.6729.41 Ekologick é chovy 7710035 48.57

17 FLA – RFLP SUBTYPIZACE C. JEJUNI  amplifikace variabilní část genu pro flagellinA  profily fragmentů po štěpení třemi RE: AfaI – 6 typů, MboI – 7 typů HaeIII – 5 typů  kombinací typů štěpení dosud nalezeno 31 subtypů C. jejuni

18 PFGE SUBTYPIZACE C. JEJUNI  pulsní gelová elektroforéza celého chromozomu štěpeného RE SmaI  fragmenty děleny na CHEF-DR III systému (BioRad), 1% agaróza, 200 V, úhel 120 o, 9 o C; 5 -10 s, 4 h; 10 - 40 s, 14 h; 50 - 60 s, 4 h.  dosud bylo nalezeno 32 PFGE subtypů b+b1, e+1+ e2 – příbuzné kmeny, * - C. coli

19 VÝSLEDKY SUBTYPIZACE  chovy nejsou infikovány různými bakteriálními klony, kombinace výsledků obou analýz naznačují, že jednotlivá hejna byla kontaminována převážně identickými klony u kterých během kolonizace došlo k mutacím  variabilitu subtypů lze vysvětlit především mutacemi v genu flaA (detekované PCR/RFLP) polymorfismy v oblastech štěpených SmaI (detekované PFGE) jsou méně časté.  genotyp zjištěný PFGE se jeví jako stabilnější, mutace v genu flaA jsou častější a vytvářejí tak větší variabilitu PCR subtypů

20 REZISTENCE - DRŮBEŽ 2006AMPTETNALCMPERYCIPGEN C.coli % R (n = 24) 54488033880 C. jejuni % R (n = 104) 462053022520 Tab. : Monitoring rezistence/senzitivity k vybraným ATB u kmenů C. coli and C. jejuni izolovaných z brojlerů (2006)

21 BAŽANT OBECNÝ (Phasianus colchicus subsp. torquatus) PůvodCelkem C. coli C. jejuni C. coli + C. jejuni n / N % % % % Farmy212/30270.20107/30235.4387/30228.8118/3025.96 Volněžijící55/20027.5020/20010.0032/20016.003/2001.50 Tab. : Monitoring výskytu termofilních Campylobacter spp. u bažanta obecného (2006)

22 KŘEPELKA JAPONSKÁ (Coturnix coturnix japonica)  vyšetřeno 50 ks zdravých zvířat z intenzivního chovu (2006)  pozitivní nálezy – 86 % (obsah caeca)  70 % (36 %) - C. jejuni  34 % - C. jejuni + C. coli  potencionální nebezpečí pro konzumenta (specifická skupina) – ostatní druhy chovaných ptáků (pernatá zvěř)

23 PRASE DOMÁCÍ (Sus scrofa f. domestica)  vzorky odebírány z vnitřní části recta před vykolením  nízké nálezy na mase u prasat  35 % vyšetřených kmenů C. coli - multirezistentní Rok 2006 Počet vyšetřených chovů* Campylobacter spp. C. jejuni C. coli směsný výskyt směsný výskyt (C. jejuni + C.coli) n 12 12 ( n = 140) 11712996 CELKEM 83.57 % 10.26 % 84.62 % 5.12 % Tab. : Monitoring výskytu termofilních Campylobacter spp. u jatečních prasat (2006) Monitoring ATB rezistence u izolovaných kmenů C. coli

24 HUMÁNNÍ KMENY CAMPYLOBACTER SPP. AMPTETNALCMPERYCIPGEN C. coli % R (n = 6) 330671717670 C. jejuni % R (n = 86) 37124206360 Monitoring rezistence/senzitivity k vybraným ATB u kmenů C. coli and C. jejuni izolovaných z humánních pacientů získány jako klinické izoláty (n = 213) typizace mPCR, PCR/RFLP x biochemické testy C. jejuni – 80 % C. coli - 10 % C. jejuni + C. coli – 10 % subtypizace C. jejuni – vysoká variabilita genotypů

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Kampylobaktery v potravním řetězci Iva Steinhauserová Gabriela Bořilová Veterinární a farmaceutická univerzita Ústav hygieny a technologie masa Palackého."

Podobné prezentace


Reklamy Google