Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření zásob dřevní hmoty nastojato SOČ 2010- obor 07 Michaela Švédová Gymnázium Uničov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření zásob dřevní hmoty nastojato SOČ 2010- obor 07 Michaela Švédová Gymnázium Uničov."— Transkript prezentace:

1 Měření zásob dřevní hmoty nastojato SOČ 2010- obor 07 Michaela Švédová Gymnázium Uničov

2 Význam a funkce lesa Funkce vodohospodářská Funkce půdotvorná a půdoochranná Funkce rekreační a léčebná Myslivost Zdroj dřeva

3 Lesnické plánování a hospodářská úprava lesů označení pro postupy a následné cíle hospodaření s lesním ekosystémem, které musí být splněny do určité doby Hlavní vědní obor lesnického plánování je hospodářská úprava lesů Výsledek= lesní hospodářský plán (LHP)

4 Význam zjišťování zásob dříví nastojato informace o struktuře těženého porostu - objem vytěženého dříví dle jednotlivých dřevin - počet těžených stromů - průměrnou hmotnatost (= celková hmota dřeviny na počet těžených stromů) → plán těžby a následného odbytu

5 Zkoumaná lokalita REVÍR BRADLO - rozloha asi 1125 ha - předhůří Hrubého Jeseníku, Hornomoravský úval - LS Šternberk - S: Úsovská pahorkatina s nejvyšší horou Bradlo - povodí Moravy

6 Zkoumaná lokalita POROST 654 A 9 - na S revíru Bradlo, v katastrálním území Veleboř - k těžbě navrženy a vytěženy 2 holosečné pásy (0,65 ha a 0,46 ha)

7 Zastoupení (%) Střední tloušťka = průměr kmene ve výšce 1,3 m (cm) Průměrná výška (m) Objem středního kmene ( m 3 ) Zásoba dřeva na 1ha (m 3 ) Borovice4430270,76196 Smrk3528260,70177 Modřín1937301,38105 Buk236251,127 celkem100485 Údaje o celém porostu 654 A 9 dle Prozatimní hospodářské knihy

8 Výměra (ha) Předpokládaná zásoba (m 3 ) Pás č. 10,65315 Pás č.20,45223 celkem1,11538 Předpokládaná zásoba dřevní hmoty v obou holosečných pásech

9 Stromy ve zkoumaném porostu Borovice lesní Smrk ztepilý Modřín opadavý Buk lesní Bříza bělokorá Zastoupení dřevin ve zkoumaném porostu

10 Pracovní postup při zjišťování zásob dříví nastojato 3 metody 1) objemu středního kmene a zjištěného počtu kmenů 2) relaskopování 3) průměrkování naplno (svěrkování) Faktory pro volbu metody: věk hustota stejnověkost různorodost

11 celoplošné měření tlouštěk všech stromů v daném porostu či jeho části starší 80-ti let Přesnost ±3% Pomůcky: digitální průměrka Mantax Digitech od firmy Haglöf Sweden Postup měření a jeho zásady Metoda průměrkování naplno

12 Metoda ručního měření ležícího (zpracovaného) dříví Měření délky - celková (skutečná i s nadměrkem) - jmenovitá (bez nadměrku,výchozí pro odběratele) Měření střední tloušťky

13 Empirická část Měření metodou průměrkování naplno dřevinaČetnost (ks) Průměrná tloušťka kmene (cm) Průměrná výška (m) Průměrný objem kmene bez kůry (m 3 ) Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk15827240,6195 borovice13030270,79103 modřín7034301,2085 buk530240,794 bříza335250,903 celkem366290 Výsledky měření v prvním holosečném pásu

14 Empirická část dřevinaČetnost (ks) Průměrná tloušťka kmene (cm) Průměrná výška (m) Průměrný objem kmene b.k. (m 3 ) Celková zásoba dřeva bez kůry (m 3 ) smrk15927240,6197 borovice10133280,9697 modřín4636301,3361 buk422230,392 celkem310257 Výsledky měření v druhém holosečném pásu

15 Empirická část- výsledky ručního měření Dřevina Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk105,2 borovice91,1 modřín70,6 buk2,1 bříza2,7 celkem272 Dřevina Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk109,4 borovice88,4 modřín57,0 buk1,5 celkem256 Výsledky těžby v prvním pásuVýsledky těžby v druhém pásu

16 Empirická část- porovnání výsledků Množství dřevní hmoty b.k. (m 3 ) LHP (viz tabulka č. 2) Průměrkováním naplno těžba Pás č. 1315290272 Pás č. 2223257256 celkem538547528 Odchylka (%)+ 1,9+3,6± 0 Porovnání předpokládané zásoby z LHP a průměrkování se skutečně vytěženým množstvím dřevní hmoty

17 Zdroje- použitá literatura STANĚK, Jiří, et al. Lesní zákon v teorii a praxi. Písek : Matice lesnická, 1997. Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb. z 18. března 1996 O lesním hospodářském plánování, s. 229-329. ŠVÉDA, Jiří. Projekt hospodaření na revíru Bradlo. Veleboř, 2004. 63 s. Rekvalifikační práce. AMANN, Gottfried. Stromy a keře lesa. Vimperk : J. Steinbrener, 1997. 228 s. ISBN 80-901324-9-9. KREMER, Bruno. Stromy : V Evropě zavedené a zdomácnělé druhy. Praha : Knižní klub, 1995. 287 s. ISBN 80-7176-184-2. Hospodářská úprava lesů. Hradec Králové : Lesnická práce, 2001. 125 s. ISBN 80-86386-11-2. Program 2000 : Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Hradec Králové : Lesnická práce, 1999. 63 s. ISBN 80-902503-7-8. Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Společenstvo dřevozpracujících podniků, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Lesy ČR s.p. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008. 2. aktualizované vydání. Hradec Králové : Lesnická práce, 2007. 145 s. ISBN 978-80-87154-01-4.

18 Zdroje- internetové a další zdroje Eagri.cz : Lesy [online]. 2010 [cit. 2010-02- 14]. Lesnické plánování. Dostupné z WWW:. intranet LČR Prozatímní hospodářská kniha (část LHP)


Stáhnout ppt "Měření zásob dřevní hmoty nastojato SOČ 2010- obor 07 Michaela Švédová Gymnázium Uničov."

Podobné prezentace


Reklamy Google