Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 VYUŽITÍ BENCHMARKINGU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH QMS – ISO 9001, ISO/TS 16949.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 VYUŽITÍ BENCHMARKINGU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH QMS – ISO 9001, ISO/TS 16949."— Transkript prezentace:

1

2 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 VYUŽITÍ BENCHMARKINGU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH QMS – ISO 9001, ISO/TS 16949

3 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Účel Seznámit účastníky semináře ve stručnosti s tím, CO je to benchmarking, jaké jsou jeho možnosti a JAK může využít (a využila) benchmarkingu malá a střední firma

4 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Cíle Seznámit s klíčovými pojmy v benchmarkingu Zdůvodnit přínosy benchmarkingu Seznámit s kodexem chování v benchmarkingu Prodiskutovat typy benchmarkingu Nastínit generický postup realizace benchmarkingu Nastínit 2 metodiky provádění benchmarkingu –BenchmarkIndex –EFQM Excellence Model Seznámit s výstupy z benchmarkingu ve firmě KOMAS, spol. s r.o.

5 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Obsah 9:00 – 9:15 Úvod 9:15 – 9:35 Seznámení s KOMAS, spol. s r.o. 9:35 – 10:30 Úvod do benchmarkingu, kodex 10:30 – 10:40 Přestávka 10:40 – 12:00 Typy benchmarkingu 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 14:30 Postup provedení benchmarkingu 14:30 – 14:40 Přestávka 14:40 – 15:40 Praktické příklady 15:40 – 15:50 Přestávka 15:50 – 16:20 Benchmarking ve firmě KOMAS, spol. s r.o. 16:20 – 16:30 Užitečné kontakty 16:30 – 17:00 Shrnutí a závěr

6 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 Seznámení s KOMAS, spol. s r.o.

7 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Výrobce dílů pro automobilový průmysl

8 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Zákazníci v automobilovém průmyslu

9 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Tradiční výrobce okenního a dveřního kování

10 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Výrobní možnosti nástrojárny Výroba postupových nástrojů Výroba střižných nástrojů Výroba ohýbacích nástrojů Výroba měrek

11 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Příklady technického vybavení

12 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 Úvod do benchmarkingu

13 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Benchmarking je......akce, odhalující specifické praktiky a procesy, které vedou k vysoké výkonnosti a k pochopení toho, jak tyto praktiky a procesy fungují a k následné adaptaci a aplikaci těchto praktik a procesů v organizaci (APQC - American Productivity & Quality Centre)

14 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Benchmarking… …výrobků a služeb –vlastnosti, funkce… …výkonnostních měřítek –cíle pro základní měřítka hybných sil výkonnosti organizace …organizačních procesů –základ pro zlepšování a reengineering

15 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Přístupy k benchmarkingu Výkonový Srovnání relativní výkonnosti pomocí vybraného souboru měřítek Bez návštěv Konsorcia Procesní Měří individuální výkonnost/funkčnost procesu oproti vůdčím organizacím v provádění tohoto procesu Nutné (doporučené) návštěvy Nejlepší praktiky

16 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Typy benchmarkingu Interní –Srovnává podobné činnosti, postupy či výkony v rámci různých organizačních jednotek organizace Konkurenční –Je zaměřen na specifické produkty, procesy či metody používané přímými konkurenty organizace Funkční/odvětvový –Srovnává podobné funkce v rámci téhož odvětví nebo organizační výkonnost s výkonností vůdčí firmy v odvětví Generický –Srovnává pracovní praktiky nebo procesy, které jsou nezávislé na odvětví

17 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Benchmarking pomáhá... …identifikovat ty činnosti v organizaci, které potřebují zdokonalit …vyhledat jinou organizaci, která uskutečňuje podobné procesy/činnosti s mimořádně dobrými výsledky …podrobně prozkoumat, jak tyto procesy a činnosti dělá porovnávaná organizace dělá …zahájit proces zdokonalování

18 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK K čemu slouží výsledky benchmarkingu? K poskytnutí měřítek K popsání mezer(y) ve výkonnosti K nalezení nejlepší praktiky (postupy) a hybných sil Ke stanovení cílů a opatření ke zlepšení

19 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kodex vedení benchmarkingu Kodex vedení benchmarkingu je zásadním zdrojem benchmarkingu Pochopení, porozumění a praktikování chování a Protokolu benchmarkingu je zcela zásadní pro jednotlivce, kteří se spolupodílí na benchmarkingových projektech Úplné znění např. viz. www.benchmarking.cz, www.csq.cz

20 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Principy kodexu chování v benchmarkingu Zachovávejte legálnost Buďte ochotni dát to, co jste dostali Respektujte důvěrnost Informace udržujte jako interní Využívejte kontaktních osob pro benchmarking Neodkazujte se bez předchozího svolení Buďte připraveni již od počátku (od startu) Snažte se porozumět očekáváním partnera Jednejte v souladu s očekáváními partnera Buďte čestní Dodržujte závazky

21 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Model ISO 9001:2000 (důležitost procesního benchmarkingu) PROCES DodavateléZákazníci Zdroje Regulátory Hlas vlastníka procesu Hlas zákazníků Externí Interní Vlastník procesu

22 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 10 kroků benchmarkingu (XEROX) Plánování 1 - Určení předmětu benchmarkingu a týmu 2 - Identifikace/výběr partnerů pro benchmarking 3 - Určení technik sběru dat Analýza 4 - Určení současné výkonnostní mezery 5 - Projekce budoucí úrovně výkonnosti

23 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 10 kroků benchmarkingu (XEROX) Integrace 6 - Komunikace zjištěných údajů a akceptace 7 - Stanovení funkčních cílů pro zlepšování Akce 8 - Vytvoření akčního plánu 9 - Implementace plánu a sledování pokroku 10 - Rekalibrace úrovně výkonnosti

24 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 2. Jak to děláme „my“? Generické fáze benchmarkingu 1. Co podrobit benchmarkingu? 3. Kdo je nejlepší?4. Jak to dělají „oni“? KFÚHybné síly Jejich organizace Naše organizace Analýza dat Interní sběr dat Externí

25 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4 fáze benchmarkingu (např. ČSJ) Plan (Plánuj) Collect (Shromáždi) Analyse (Analyzuj) Improve (Zlepši)

26 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozhodovací priority Rozhodovací priority Relativní dopad na podnikovou ekonomiku Strategická důležitost Vnímaná neschopnost se zlepšit Snadnost pro benchmarking

27 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 BenchmarkIndex

28 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK BenchmarkIndex Praktický a objektivní nástroj měření výkonnosti podnikatelských subjektů, který pomáhá společnostem zlepšit jejich výkonnost Metodika byla vyvinuta britským ministerstvem průmyslu a obchodu a je široce využívána v rámci Evropy jako standardní služba zejména pro MSP Cílem je zajistit podnikatelům kvalitní informace a poradenství, které je zároveň podkladem pro potenciální následnou cílenou finanční podporu

29 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Dotazník Ověření Vložení dat Zpráva Akční plán Proces BenchmarkIndex

30 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK BenchmarkIndex Finanční a manažerská data Podnikatelské úspěšnost Pohled na celý podnik kvantitativní („tvrdá“ data) kvalitativní („měkké“ názory)

31 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK S čím se firma srovnává (stav 9/2004)? Finanční údaje –Více než 80,000 společností Údaje z managementu a nejlepších praktik –Více než 8,500 srovnávaných společností

32 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Dotazníky (zahrnují aktivity nebo sektory) –Obecný/základní (zahrnuje EFQM model) –Marketing –Výroba –QCD – Kvalita, náklady, dodání… –Služby zákazníkům –Skladování –Turistika a volný čas atd.

33 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Ziskovost (ukázka firmy XY)

34 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Ziskovost (ukázka firmy XY)

35 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK QUALITY – COST – DELIVERY P – primární vliv na proces S – sekundární vliv na proces QCD Napoprvé špatněPPP Produktivita lidíP Obrátka zásobSPP Dodržení termínů dodáníSSP Celková efektivnost zařízeníSPS Přidaná hodnota na osobuP Využití výrobní plochyP

36 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 EFQM Excellence Model

37 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK European Foundation for Quality Management –Vznik 1988 Vize –Svět v němž vynikají evropské organizace Poslání –Být hybnou silou k udržitelné výtečnosti v organizacích v Evropě EFQM Excellence Model –Vznik 1991 –Aktualizace 1999, 2003

38 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Výtečnost (excelence) Výtečnost je (dle EFQM) definována jako vynikající praktika v řízení organizace a dosahování výsledků, vše na základě 8 zásadních konceptů 1. Orientace na výsledky 2. Zaměření na zákazníka 3. Vůdcovství a stálost účelu 4. Řízení pomocí procesů a faktů 5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé učení, zlepšování a inovace 7. Rozvoj partnerství 8. Odpovědnost vůči veřejnosti

39 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Filozofie EFQM Excellence Model CO? Vynikající výsledky vznikají ze zvyšování spokojenosti zákazníků, spokojenosti zaměstnanců a přispění společnosti. JAK? Toho lze nejlépe dosáhnout vedením, vytvářejícím vhodné strategie pro řízení lidí, zdrojů a procesů.

40 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK EFQM Excellence Model Lidé 9% Politika a strategie 8% Vedení Procesy Klíčové výsledky výkonnosti Partnerství a zdroje 9% Výsledky lidí 9% Výsledky zákazníků 20% Výsledky společnosti 6% 10%14%15% Předpoklady (50%)Výsledky (50%) Inovace a učení © European Foundation for Quality Management

41 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4 hlavní způsoby použití EFQM modelu Rámec, který může organizaci pomoci rozvinout vizi a budoucí cíle, a to měřitelným způsobem Rámec, který může organizaci pomoci identifikovat a pochopit systémové prostředí podnikání, klíčové vztahy a vztahy mezi příčinami a následky Základna hodnocení pro Evropskou cenu za jakost a národní ceny Diagnostický nástroj pro zhodnocení současného zdraví organizace (sebehodnocení, benchmarking)

42 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Logika RADAR pro sebehodnocení Organizace potřebuje: –Definovat výsledky, což je cílem procesu tvorby politiky a strategie. Výsledky zahrnují finanční i provozní výkonnost organizace a očekávání zainteresovaných skupin (stakeholders). –Plánovat a rozvíjet integrovaný soubor přístupů, aby mohla dosahovat požadovaných výsledků v současnosti i budoucnosti. –Tyto přístupy systematicky aplikovat, aby zajistila jejich úplnou implementaci. –Hodnotit a přezkoumávat přístupy monitorováním a analýzou výsledků a vývoje učení. Na základě toho identifikuje, stanovuje priority, plánuje a implementuje potřebná zlepšení.

43 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © RADAR RResults (výsledky) –Trendy, cíle, srovnávání, příčiny, rozsah AApproach (přístupy) –Spolehlivost založení, integrace DDeployment (aplikace) –Implementace, systematičnost ARAssessment & Review (hodnocení a přezkoumávání) –Měření, učení se, zlepšování

44 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 Benchmarking a KOMAS, spol. s r.o. (jako malá a střední firma)

45 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Impulsy pro uplatnění benchmarkingu Zavádění nových technologií – procesní benchmarking Twinningový projekt CzechInvestu rozvoje malých a středních firem – Aktualizace firemní strategie Akční plán - model excelence EFQM Certifikace QMS dle ISO/TS 16949:2002 www.benchmarking.cz + databáze EDA Přezkoumání QMS vedením Kurz ČSJ – Benchmarking Pilotní projekt CzechInvestu a Moravskoslezského strojírenského klastru

46 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Postup aplikace benchmarkingu Vstupní informace – souhlas vedení Proškolení personálu Týmové vyplnění dotazníků Zpracování dotazníků a publikování zprávy BenchmarkIndex Prezentace výsledků na poradě vedení Analýza zprávy Opakovaná analýza vstupních dat Definice potenciálu pro zlepšení Stanovení a realizace akčního programu Vyhodnocení účinnosti akčního programu Opakované hodnocení

47 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Přínosy a zkušenosti (EDA, BenchmarkIndex) Zájem, pochopení a aktivní zapojení top managementu Nástroj pro podporu týmové práce top managementu Oživení diskuse co dělat lépe - vstup pro řízení Mezinárodní porovnání Srovnání pozice firmy Porovnány i finanční data výkonnosti organizace Objektivní pohled na porovnávané oblasti – pohled kolegů – interních zákazníků – pohled externí - z venku Potvrzení slabých a silných stránek organizace Odhalení slabých a silných stránek organizace Podklad ke zpracování akčních programů

48 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Příklady úkolů z akčních plánů Inovace - nové, netradičních typy stavebního kování Výstavba nové haly - lisovny Zvýšení podílů dodávek do auto a elektro průmyslu Zvýšení účinnosti a výkonnosti procesů – stanovení nových cílových hodnot Zavedení a certifikace EMS dle ISO 14 001 Modernizace IS/IT Aplikace nových nástrojů managementu: –Balanced Scorecard –Six Sigma

49 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KOMAS – Výstupy (EDA, BenchmarkIndex a twinning CzechInvest (dle EFQM)) METODA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY AKČNÍ PROGRAM EFQM (twinning CzechInvest) 18335 projektů realizováno EDA (Elektronický data-Archiv ČSJ) 837 projektů probíhá Benchmark Index 25176 projektů v přípravě

50 Benchmarking v malé a střední firmě © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Budoucnost benchmarkingu v KOMASu Benchmarking má podporu vlastníka. Opakování - periodické (roční) hodnocení Nalezení přímých partnerů pro benchmarking pro oblast autodílů a elektrodílů Využití výstupů benchmarkingu (vč. twinningu) pro aktualizaci: –firemní strategie –firemních cílů –cílových hodnot ukazatelů klíčových procesů Podklad pro přezkoumání vedením Neustálé zlepšování – akční programy aj.


Stáhnout ppt "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004 VYUŽITÍ BENCHMARKINGU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH QMS – ISO 9001, ISO/TS 16949."

Podobné prezentace


Reklamy Google