Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 21. - 23. ledna 2014 Horský hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, a předseda představenstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 21. - 23. ledna 2014 Horský hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, a předseda představenstva."— Transkript prezentace:

1 XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 21. - 23. ledna 2014 Horský hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, a předseda představenstva FITE a.s. Dopady surovinové a energetické politiky ČR do podnikatelského sektoru ČR

2 30. červenec 2009 2  Národní nerostné bohatství a prosperita ČR  Nesmyslné doktríny EU  Několik příkladů – Potěmkinovy vesnice  HKČR podporuje většinové podnikatelské zájmy a vybrané občanské zájmy  Partnerství veřejného a soukromého sektoru a úloha selského rozumu  Jak dál ?? Klíčové pojmy přednášky

3 30. červenec 2009 3  Geologické zásoby vyhrazených nerostů jsou národním bohatstvím  O využívání národního bohatství se může rozhodovat pouze na národní úrovni, nikoliv na lokální nebo regionální  Stát je zodpovědný za spravování národního bohatství  Těžba vyhrazených nerostů je veřejný zájem, těžba musí přinášet veřejný prospěch !!  Do procesu vstupují bohužel především lokální a úzce skupinové zájmy  Těžař dělá pouze to, co mu stát dovolí a stát dovolí hodně Národní nerostné bohatství a prosperita ČR

4 30. červenec 2009 4  Současně otevřená ložiska uhlí, která se těží  Stanovené dobývací prostory – těžba je ale záměrně blokována (územní ekologické limity, důl Frenštát, chyby ve schvalovacích procesech – Karviná Nové pole)  Nedotěžené zásoby, uzavřené doly (Kladno, Plzeň, Rosice – Oslavany, Žacléř – Svatoňovice, lignit a další)  Částečně prozkoumaná ložiska, nutno provést doprůzkum a následnou otvírku (Příbor, Brušperk, Žukov aj.)  Potenciální ložiska – břidlicový plyn („předběžná opatrnost?“)  ČR není chudá na energetické suroviny, umíme je využívat?? Energetické suroviny v ČR

5 30. červenec 2009 5 Dopady malé novely Horního zákona-vyjmutí paragrafů o možnosti “vyvlastnění pozemků a nemovitostí ve veřejném zájmu“ – příklad a hrozba  OKD řešily tzv. střet zájmů s podnikateli, kteří mají podnikatelské nemovitosti v průmyslové zóně Nové pole v Karviné.  Před schválením novely HZ byli předběžně domluveni na přijatelných cenách za stěhování do nové zóny.  Po schválení novely HZ jsou vznášeny neúměrné finanční požadavky, které ekonomicky znemožňují efektivní těžbu. Příklad nezodpovědných rozhodnutí

6 30. červenec 2009 6  Stát musí mít jasně definované národní zájmy, tyto musí trvale hájit a prosazovat (bez ohledu na aktuální vládní garnituru), jsou to zájmy občanů České republiky.  Dle priorit HKČR je národním zájmem ČR konkurenceschopnost, vysoká zaměstnanost a sociální smír.  Energetika je spíš veřejná služba, nežnástroj tvorby zisku.  Je nezbytné řešit otázku, zda je lepší mít zisk 1 Kč v energetice, než zisk x krát 1 Kč v celém podnikatelském sektoru.  Zodpovědnost politických rozhodnutí musí nést i politickou zodpovědnost,, viz. OZE, novela Horního zákona, kapalná biopaliva, cíle 20 – 20 – 20, aj.  Je nezbytné zapojit odpolitizovaný selský rozum a hájit především zájmy občanů ČR, v krajním případě i voličů.  I regionální politici musí hájit národní zájmy. Poučení pro budoucnost

7 30. červenec 2009 7  Celosvětově neakceptovaná doktrína EU – globální oteplování a způsob boje s ním  Uměle vytvořený nepřítel CO2  EU již produkuje pouze 10,5% celosvětové produkce CO2  Je docíleno exportem produkce CO2 a růstem celosvětové produkce CO2  Oslabování konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice  Důsledky v EU – hospodářská stagnace, zadlužování, nezaměstnanost = sociální nespokojenost Obnovitelné zdroje

8 30. červenec 2009 8  Proč není stanovena hierarchie naskládání se surovinami ? – rozhoduje ekonomika a trh !!  Praktický příklad (komunální odpady): způsob nakládání náklady Kč/t předcházení vzniku odpadů ?? recyklace/materiálové využití 2 000 – 7 000 energetické využití 900 – 1 400 odstranění (skládka) 800 – 1 200 00 + 100 + x Druhotné suroviny Hierarchie nakládání s odpady

9 30. červenec 2009 9 EKOKOM – příspěvky na recyklaci Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích od 1.1.2014 Druh obalového odpaduRozsah odměny v Kč/t Papír2 000 – 3 800 Plasty3 800 – 6 900 Sklo900 – 1 450 Nápojový karton2 700 – 4 100 Kovy1 900 – 3 500

10 30. červenec 2009 10  Co je lepší – podporovat politické doktríny EU, nebo vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost EU v globální ekonomice ?  Pokud jsme přesvědčeni o teorii globálního oteplování a vlivu CO2 na celosvětové klima, pak usilujme o celosvětový proces snižování emisí CO2,  Aktivity v prostoru EU, bez vazby na celosvětové hnutí pouze oslabují ekonomiku EU!!  Osamocené snižování produkce CO2 v EU nemá smysl a EU jako celek ztrácí v celosvětové ekonomice Závěry

11 30. červenec 2009 11  Kvalita vytápěného objektu  Kvalita tepelného zdroje  Kvalita paliva  Kvalita provozovatele, osobní zodpovědnost vůči sobě, své rodině, sousedům a celé společnosti  Velkým a mnohdy i objektivním problémem je sociální postavení provozovatele topení Lokální vytápění – velké riziko pro ovzduší, zodpovědnost provozovatele

12 30. červenec 2009 12 Úspory energií –  Ano, ale jaké budou dopady  Růst cen nejen energií  Snížení koupěschopnosti  Zvýšení nezaměstnanosti  Zhoršení sociální situace  Nebudujeme potěmkinovy vesnice?? Doktríny EU

13 30. červenec 2009 13 V ČR není uplatněna motivace municipálních subjektů ve prospěch podnikatelského sektoru, schází konkrétní zainteresovanost měst a obcí na výnosech z podnikatelských aktivit. Je nezbytné šířit zodpovědnost mezi veřejnými subjekty a partnery v sociální oblasti Schází skutečná odborná diskuse nad surovinovou a energetickou strategii, převažují politické a bobistické diskuse a tlaky Představa 70% veřejnosti – stát musí lidem zabezpečit práci ?! Partnerství veřejného a soukromého sektoru a úloha selského rozu mu

14 30. červenec 2009 14 Klíčový zájem HKČR je posilovat konkurenceschopnost a prosperitu ČR Není cílem HKČR podporovat úzké skupinové ekonomické či politické zájmy omezující prosperitu celku Podporujeme věcné, odborné a technicky opodstatněné řešení, které synergicky podporují klíčový zájem HKČR – podporujeme profesionalitu na úkor amatérizmu Podporujeme opatření směřující k zabezpečení surovinové a energetické bezpečnosti a optimální a ekonomicky opodstatněné nezávislosti Příklad podpory občanských zájmů – nebudou - li předražené např. energie, spoje, doprava aj. budou mít občané více peněz na služby, nákupy aj. HKČR podporuje většinové podnikatelské zájmy a vybrané občanské zájmy

15 30. červenec 2009 15 Odpolitizujme věcné a technické problémy Definujme a prosazujme české národní zájmy Mějme kvalitní odborně podložené, dlouhodobé a stabilní strategické dokumenty, které budou maximálně imunní proti politickým změnám Chovejme se zodpovědně k národnímu bohatství Neřešme otázku „Těžit či netěžit?“ ale hledejme cestu „Jak těžit“ Nezapomínejme že existuje selský rozum, používejme ho, vyplatí se to! Jak dál ??

16 30. červenec 2009 16 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "XXIV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 21. - 23. ledna 2014 Horský hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, a předseda představenstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google