Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu
Název školy Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_9_Generace buřičů - anarchistů Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 9 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Viktor Dyk, František Gellner, Karel Toman, Petr Bezruč
Anotace Materiál seznamuje žáky s generací buřičů. Vzhledem k rozsahu učiva je práce s konkrétními texty náplní další hodiny. VY_32_INOVACE_XVII_1_10_ Generace buřičů - anarchistů Autor Mgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Buřiči, anarchismus, antimilitarismus, vitalismus, Stanislav Kostka Neumann, Fráňa Šrámek, Viktor Dyk, František Gellner, Karel Toman, Petr Bezruč Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Tematická oblast Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 ČESKÁ LITERATURA V 90. LETECH 19. ST. A POČÁTKU 20. ST.
III. ČÁST GENERACE BUŘIČŮ - ANARCHISTŮ

4 BUŘIČI - ANARCHISTÉ Na jejich tvorbu vliv:
anarchismus (ideologie usilující o neomezenou svobodu člověka, odmítá autoritu státu = překážka svobody člověka, revolta proti měšťácké společnosti, odpor k autoritám) antimilitarismus (odmítání války) vitalismus (oslava života a přírody, důraz na citové a smyslové prožitky) civilismus (oslava moderní civilizace, techniky)

5 PŘEDSTAVITELÉ STANISLAV KOSTKA NEUMANN FRÁŇA ŠRÁMEK VIKTOR DYK
FRANTIŠEK GELLNER KAREL TOMAN PETR BEZRUČ

6 STANISLAV KOSTKA NEUMANN (1875-1947)
Umělecký vývoj: Moderní revue (dekadence, symbolismus) anarchismus – založil čas. Nový kult JSEM APOŠTOL NOVÉHO ŽITÍ, APOSTROFY HRDÉ A VÁŠNIVÉ, SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ – mezník v tvorbě, přírodní a milostná lyrika (vitalismus, naturismus) civilismus, poválečná avantgarda NOVÉ ZPĚVY – oslava moderní civilizace (civilismus) LÁSKA – milostná lyrika SONÁTA HORIZONTÁLNÍHO ŽIVOTA – politický lyrika, odpor k fašismu (b. Španělsko), b. Staří dělníci proletářské umění, socialistický realismus přerušení středoškolských studií – věnuje se literatuře anarchismus l. svět. válka na frontě po válce KSČ, 1929 vystupuje (proti Gottwaldovi)

7 S. K. NEUMANN - IMPROVIZACE
Mateřídouškou ruce mi voní; ležel jsem na mezi, naslouchal skřivanu, zda je to pták, či zda srdce to zvoní mně po ránu. Procitlá země, nadechlý sen, slibovala mi rozkošný den. (…) A borem ruce mi voní. Po stráni dolů běžel jsem bořinou, kmenů se chytal, těchže jak loni, sklouzal jsem, klopýtal za srnčí rodinou. Opilý lesy, divoký, nevinný stanul jsem nad domky dědiny. A ještě něčím ruce mi voní: Svou milenku našel jsem pod jabloní. (Kniha lesů, vod a strání)

8 VIKTOR DYK (1877 – 1931) Básník SÍLA ŽIVOTA MARNOSTI
první sbírky, vliv symbolismu, dekadence – skepse, ironie SATIRY A SARKASMY POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE kritika české malosti, prostřednosti výsměch českému opatrnictví MILÁ SEDMI LOUPEŽNÍKŮ poema , příběh o lásce a zradě LEHKÉ A TĚŽKÉ KROKY, ANEBO, OKNO, POSLEDNÍ ROK – „válečná tetralogie“ – angažovaná poezie, inspirací 1. svět. válka Prozaik KRYSAŘ Dramatik ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA Pohřební průvod dne 20. května 1931 před Vinohradským divadlem.

9 VIKTOR DYK - KRYSAŘ A vaše jméno?“ „Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“ Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází z daleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral zato něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. (…) „Mám zvláštní nadání vyháněti krysy,“ pokračoval krysař. „Pískám občas na ni velmi smutné písně, písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi; slunnými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem; byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou.“

10 FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 – 1952) Člen anarchistické skupiny kolem S.K.Neumanna (účast na demonstracích + b. Píšou mi psaní – vězněn) Za 1. svět. v. na rus. + ital. frontě Po válce život v ústraní Básník, prozaik, dramatik Poezie: Znaky tvorby – sociální témata –ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD, antimilitarismus – MODRÝ A RUDÝ , lyričnost – přírodní, milostná lyrika – SPLAV Próza: PRVNÍCH JEDENADVACET – povídky, život buřičů, vyděděnců STŘÍBRNÝ VÍTR – impresionistický román, citové zmatky dospívajícího studenta TĚLO – román, rozporuplné reakce kritiky, vliv na mladou generaci ŽASNOUCÍ VOJÁK – povídky, nesmyslnost války Drama: LÉTO MĚSÍC NAD ŘEKOU

11 FRÁŇA ŠRÁMEK - SPLAV Splav Trápím se, trápím, myslím si,
kde bych tě nejraděj potkal. Ulice střídám, parky a nábřeží, bojím se krásných lží. Bojím se lesa. V poledním lese kdo miluje, srdce své neunese. Na můj práh kdyby jsi vstoupila, snad bys mne tím zabila. Chtěl bych tě potkati v lukách V lukách je vlání na všechny strany, pokorné odevzdání. V lukách je nejprostší života stůl, rozlomíš chleba, podáš ženě půl, chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí, až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí, a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín, muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín ... Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti vstříc. A až bys mi odešla, ach, zvečera již, bys na mne nemyslila víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas ...

12 FRANTIŠEK GELLNER (1881 – 1914) Styky s okruhem kolem S. K. Neumanna
Bohémství, tuláctví - revolta proti společnosti (deziluze, výsměch, protest proti všemu) V cizině studium malířství, po návratu Lidové noviny v Brně 1914 ruská fronta, prohlášen za nezvěstného (ústup jeho jednotky, vysílen, odmítl pokračovat) Poezie: PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA! RADOSTI ŽIVOTA

13 FRANTIŠEK GELLNER - BEZCESTÍ
Má nečinnost se mně již k smrti hnusí A k práci své jsem vždy byl bez lásky Ó moci rázem roztrhati v kusy své cíle, poměry a závazky! Však nově začít – je to bezvýsledné,  když zklamání mé všecko proklíná, a ruka moje, sotvaže se zvedne, již znavená mi padá do klína, A to vím jistě: kdybych dnes byl ženou tak slinám světa nastavil bych líc A s drzým smíchem, sukní vyzdviženou Své tělo šel bych prodat do ulic. (Po nás ať přijde potopa)

14 KAREL TOMAN (1877 – 1946) vl. jménem Antonín Bernášek
Bohémský život, tuláctví (Německo, Holandsko, Francie, Anglie) Básník: POHÁDKY KRVE (nezařadil do souborného díla) TORZO ŽIVOTA – subjektivní lyrika (erotika i revolta, i potřeba radostnějšího života) MELANCHOLICKÁ POUŤ – verše z toulek po Evropě, na jedné straně touha po svobodě (anarchismus ovšem opouští), na druhé straně uvědomování si spjatosti s domovem SLUNEČNÍ HODINY – spěje k harmonii, víra v budoucnost VERŠE RODINNÉ I JINÉ – rozchod s anarchismem, harmonie, vlastenectví MĚSÍCE – nejvýznamnější sb., 12 básní zachycuje plynutí času, proměny přírody STOLETÝ KALENDÁŘ – opět motivy tuláctví i lásky k domovu

15 Jaromír Nohavica (…) KANTOR HALFAR (1983) Text: Ondřej Boleslav Petr
Ondřeji Boleslave Petře, píši Vám, ač vím, že má slova nebudete číst. Chtěl bych položit kytici na Váš hrob, největší básníku slezské země, nevím ale, kde je. Nevím, kde navěky spočíváte. Před padesáti lety, na den přesně, zemřel Váš kamarád Vladimír Vašek. Ten, co jste spolu flámovali v Místku a chodívali za holkama. Ten, který podepsal Vaše básně svým jménem. Ten, který pak vyškrtl Vaše jméno ze své paměti. (…) Kdysi Vám vzali povolání, vojenskou hodnost, vzali Vám Vaši lásku, potom Vám vzali básně. Alespoň ty básně Vám chci vrátit. Vaše Slezské lesy, Vaši Maryčku Magdoňovu, Vaši Ostravu, Vašeho Kantora Halfara a tolik dalších. Už slyším slovutné profesory a habilitované znalce Bezručových básní, jak na mne křičí hlasitá slova o mé zpupnosti, diletanství a nestoudnosti. Jak udatně od kateder volají: cože se to ten hlupák vůbec opovažuje mluvit o věcech, jimž nerozumí ani za mák. Cožpak ví více než my, kapacity literárních a historických fakult ?    Ano vím. Vím, neboť čtu srdcem. (…)       

16 PETR BEZRUČ (1867 – 1958) vl. jménem Vladimír Vašek
Syn slezského buditele Antonína Vaška – gymnaziální učitel, vlastenecky aktivní, přesto vlasteneckou společností odmítnut – odpůrce pravosti tzv. Rukopisů Studia filologie v Praze nedokončil – zklamán tamní vlasteneckou společností Téměř celý život v Brně, 1891 – 93 na poště v Místku – uvědomění spjatosti s rodným krajem Člověk samotářský, plachý až podivínský Dílo – syntéza hlavních proudů 90. let SLEZSKÉ PÍSNĚ – prakticky jediné dílo ... leta a leta ležel na mně nesmírný útisk pod Beskydy: žít tam musí člověk, aby jej cítil ... Poláci, Němci, Úřady, Markýz Gero, před nímž celý národ, Zlatou Prahou počínaje, leží na břiše - (proto někdy nevěřím, že předky toho lidu byli husité!) ... Mlčel jsem, dostal jsem chrlení krve a věc stála tak, že jsem myslil, že se ztratím pod zem: hle, odejdu, a nikdo to neřekne: a tak jsem napsal několik písní – přisámbůh špatných a barbarských -, kde jsem chtěl ten útisk vyslovit působily-li, byla to pravda řinčících okovů, a žádné umění! Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3.ročník SOŠ, Praha, SPN 2003, s. 266. Přesvědčen, že zemře, proto v poměrně krátkém období (1898 – 1900) napsal většinu básní.

17 PETR BEZRUČ – SLEZSKÉ PÍSNĚ
Slezsko – rychlý průmyslový rozvoj, ale sociální a kulturní zaostalost, zvyšováno národnostním útiskem (polské, německé, židovské obyvatelstvo) - intenzivně vnímáno Stylizace autora do mnoha podob – lidový bard (Já), fantóm (Škaredý zjev), zbojník (Ondráš), tulák, poutník, věštec Trojí tematický okruh: sociální - sociální balady – např. Maryčka Magdónova, Ostrava, národnostní - Kantor Halfar, Bernard Žár, Intimní - intimní básně vyjadřují pocity životního osamění (Červený květ, Labutinka, Jen jedenkrát, Motýl) Výzvy ke vzpouře (Ostrava) Výrazové prostředky: patos, hyperboly, symbolika, kritičnost, sarkasmus, kontrast

18 SHRNUTÍ - TZV. BUŘIČI Vstupují do literatury na přelomu století
Vůdčí osobností S. K. NEUMANN – čas. Nový kult Další představitelé: F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, K. Toman Ovlivněni anarchismem Spojeni: radikalismem, revoltou, odporem k hodnotám měšťáckého světa (odmítnutí falešné morálky, provincionalismu), snahou šokovat – bohémský způsob života.

19 Zdroje: http://basne.webzdarma.cz/neumann_improvizace.html
Čítanka pro 3. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2002 Literatura pro 3. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2003 Literatura pro 3. ročník středních škol – Pracovní sešit, nakladatelství Didaktis vyd. Mašková, D. Čítanka 3 k Literatuře – přehledu SŠ učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, s. Polášková, T., Milotová, D., Dvořáková, Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva. Dotisk 2. vyd. Třebíč : Petra Mrákotová, s. (edice Maturita) Sochrová, M.: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčkův Brod, 1. vydání, 2007

20 Obrázky: http://www.czetnica.org/dolmaczenczi/frana-sramek


Stáhnout ppt "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google