Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu Ing. Jiří Brejcha Gumference 2012, 14.11.2012, Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu Ing. Jiří Brejcha Gumference 2012, 14.11.2012, Zlín."— Transkript prezentace:

1 Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu Ing. Jiří Brejcha Gumference 2012, 14.11.2012, Zlín

2 www.mitas-tyres.com Page 2 Pach - látky, které vyvolávají pachový vjem (pach, zápach) u člověka. Většinou se jedná o plynné látky. Výskyt a vlastnosti pachových látek: koncentrace - aktuální koncentrace pachových látek ve vzduchu, která se vyjadřuje v pachových jednotkách - OUER/m 3 stanovuje se metodou dynamické olfaktometrie intenzita - subjektivní vjem různých stupňů vnímaný člověkem od velmi slabého až po nesnesitelný charakter - vyjádření pocitu pozorovatele …pach je cítit jako pomeranč, káva … Hedonický tón - pach příjemný, nepříjemný; tento tón se může s intenzitou vnímání měnit od příjemného k nepříjemnému Pach, pachové látky

3 www.mitas-tyres.com Page 3 Zápach v pneumatikárenském průmyslu pochází hlavně z procesu zpracování - míchání přírodního kaučuku Pachové látky provázející míchání směsí jsou přirozeným, z hygienického a zdravotního hlediska nezávadným průvodním jevem Uvolňují se štěpením bílkovin, které jsou obsaženy v přírodním kaučuku Pachové látky - Mitas

4 www.mitas-tyres.com Page 4 První zmínky v Skandinávii – 70. léta ČOV, zemědělské a potravinářské provozy– Nizozemí, Francie Petrochemie – odloučení organických látek První legislativní opatření – Nizozemí, Německo Zahraniční zkušenosti

5 www.mitas-tyres.com Page 5 Před rokem 1997 legislativa nepopisuje obtěžování zápachem Rok 1998 zpracovány rešerše na snížení zápachu v gumárenském průmyslu od roku 1975 Vyhláška č. 363/2006 Sb. - stanovuje seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů. Požadavek na BAT. Vývoj legislativy - pachy

6 www.mitas-tyres.com Page 6 Meteorologické vlivy Směr a charakter větru Sezónní vlivy Srážky Oblačnost Proudění vzduchu Tlak vzduchu Vlivy na pachy

7 www.mitas-tyres.com Page 7 Suroviny Technologický proces a technologická kázeň Nastavení toků vzduchu – podtlak, konvekce Charakter šíření - místní specifika Mísení s okolím Synergické efekty Vlivy na pachy

8 www.mitas-tyres.com Page 8 založena na subjektivním pozorování eliminuje maximum vnějších vlivů pomocí složitých statistických výpočtů princip olfaktometrie spočívá v naředění vzorku s pachem takovým množstvím čistého vzduchu, aby byla nalezena nejmenší koncentrace pachu, kterou jsou definovaní posuzovatelé (splňující kritéria normy ČSN EN 13725) ještě schopni vnímat, tzv. čichový práh. Čichový práh je roven jedné pachové jednotce. Koncentrace pachových jednotek vyjadřuje kolikrát je nutné naředit 1 m 3 vzorku pachu čistým bezpachovým vzduchem tak, aby bylo dosaženo čichového prahu. Metoda stanovení pachů-olfaktometrie

9 www.mitas-tyres.com Page 9 Olfaktometrie

10 www.mitas-tyres.com Page 10 Olfaktometrie

11 www.mitas-tyres.com Page 11 Definují šíření pachových emisí do okolí Souhrn faktorů ovlivňující šíření Pach se chová jako vlnění – hluk Logaritmické závislosti Využití pro posouzení instalace – EIA Panelové hodnocení Rozptylové studie

12 www.mitas-tyres.com Page 12 Panelové hodnocení

13 www.mitas-tyres.com Page 13 Adsorpce na aktivním uhlí Biologické filtry odstraňují z odpadního vzduchu těkavé organické a anorganické sloučeniny, které jsou škodlivé lidskému zdraví či životnímu prostředí svými vlastnostmi nebo látky, které svým zápachem obtěžují okolí místa vzniku. Metody odstranění pachů

14 www.mitas-tyres.com Page 14 Ozonizace Ozonizovaný vzduch je vháněn do prostoru, kde dochází k rychlé a účinné reakci ozónu s nečistotami. Ozón ochotně reaguje se všemi pachy. Jedná se o naprosto ekologickou metodu, kde není užita žádná chemikálie a nedochází zde k neúčinné filtraci. Termické procesy – spalování Efektivita závisí na tocích vzdušniny Kombinace s katalytickým procesem Metody odstranění pachů

15 www.mitas-tyres.com Page 15 Katalytická oxidace VOC = těkavé organické látky Principem katalytického spalování je oxidace VOC na vodu a oxid uhličitý. Exotermní reakce. Množství uvolněné tepelné energie je přímo úměrné koncentraci organických látek v emisích a spalnému teplu jednotlivých látek Petrochemie Metody odstranění pachů

16 www.mitas-tyres.com Page 16 Selekce přírodních kaučuků – zavedení tzv. „čichacího týmu“ Náhrada přírodního kaučuku jiným typem syntetického kaučuku Použití zpracovatelských aditiv Změny míchacího cyklu, snížení vypouštěcích teplot Zkrápění vodou Projekt MITAS clean air

17 www.mitas-tyres.com Page 17 Realizace odorizační stanice - tj. nástřik látek "maskujících" vjemy pachů - částečně úspěšné opatření, ale objevily se naopak dílčí stížnosti na specifické vjemy Enzymy – nástřik - TECODOR Technologické opatření – Aerox Organizační opatření Komunikace interní i externí Projekt MITAS clean air

18 www.mitas-tyres.com Page 18 Aerox Injector Bez kontroly zápachu -stížnosti S kontrolou zápachu -bez stížností Aerox Injector

19 www.mitas-tyres.com Page 19 Aerox Injector Ambient air Cold plasma Oxygen + H ² O in Aerox unit Active Oxygen in exhaust gas OH,O+, O-, O² etc. Injection Princip: Fast Oxidation of Odour molecules Redukce zápachu je funkcí: Odour concentration (ou/m3) Odour reduction (%) Applied energy (kW) Polishing Sieve Aerox-Injector untreated

20 www.mitas-tyres.com Page 20 Aerox Injector

21 www.mitas-tyres.com Page 21 Děkuji za pozornost

22 ing. Jiří Brejcha RD-OVM,Material development MITAS a. s. Švehlova 1900, Prague, Czech Republic Phone: +420 267 11 1312 Mobile: +420 733 698 827 jiri.brejcha@mitas-tyres.com


Stáhnout ppt "Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu Ing. Jiří Brejcha Gumference 2012, 14.11.2012, Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google