Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život podniku."— Transkript prezentace:

1 Život podniku

2 Život podniku Kulminace Zóna přebytku 1. Příjmy, Výdaje 2. Revize
Práh zisku Příjmy Hladová trasa 3. Růst Stabilizace Krize Zánik 1. Strategie prosperity 2. Strategie sanace 3. Strategie znovuzrození

3 Růst podniku Symptomy růstu: Jak financovat další růst:
- růst zisku, tržeb - potřeba dalšího kapitálu pro expanzi - dostatečná likvidita Jak financovat další růst: - z interních zdrojů (zisk) - z externích zdrojů (úvěry, akcie, dluhopisy) ! Ale: nárůst rizika! Další alternativy pro růst: - fůze - rozštěpení Obecně platí: Nutnost stálé a rychlé reakce na podněty z podniku i okolí (trh, zákazníci, konkurence, …) tj. management řízení změn (reengineering)

4 Sanace a zánik podniku I.
Tournaround (krizový management, sanace) Výkonnost podniku (Tr., Z, CF, …) Kritické období kvazisanace pokles Pokles: likvidity efektivnosti likvidace t (čas)

5 Sanace a zánik podniku II.
Příčiny poklesu: a) vnitřní (endogenní) - chybné kalk., fin. a odp. politika, neúspěch nových výr., kvalita, organizace řízení, ... b) vnější (exogenní) - změny trhu, polit. situace, úroků, technologie, nájmů, kursů, hosp. politiky, ...

6 Nutnost signálních impulsů
Povaha krize Strategická krize – velikost kapacit, umístění, šíře nomenklatury Výsledková krize – vysoké kapacity a ceny, značné režie, chyby ve financování … Krize likvidity – nesladění výdajů a nákladů, vysoké pohledávky a zásoby 60 % krizí začíná jako strategické a končí jako krize likvidity Nutnost signálních impulsů

7 Fáze turnroundu a) Crash program: Obnova likvidity, odklad plateb.
b) Restrukturalizace: Nové prodejní cesty, partneři, ... c) Změna strategie: U výrobků, cen, marketingu,... Při neúspěchu: - Konkurz Přeměna (fůze) - Vyrovnání Likvidace.

8 Sanační opatření 1 Personální oblast – zkrácená pracovní doba
– propouštění – přeškolení – předčasný důchod – redukce pohyblivých složek mzdy Finance – snížení (navýšení) základního kapitálu – prověření kalkulací, fixních a variabilních nákladů – pojištění rizik – porovnání nákladů s konkurencí – dohoda s věřiteli o kapitalizaci jejich pohledávek (banky, stát, dodavatelé) – restrukturalizace dluhů – znovu zvážit rozhodnutí o investicích Výroba – likvidace (odprodej) nepotřebných kapacit – ověřit jakost – snižovat výrobní časy – přejít na vlastní výrobu – zvýšit flexibilitu výroby – snížit (rozšířit) výrobní nomenklaturu – uskutečnit hodnotovou analýzu

9 Sanační opatření 2 Zásobování - minimalizovat zásoby
- zlepšit dodací podmínky - odprodat nepotřebné zásoby - optimalizovat dodávky - minimalizovat náklady na balení Prodej analyzovat odbytové trhy a prodejní cesty - přezkoušet ceny - realizovat výprodeje - ověřit možnosti exportu - prověřit úroveň prodejních a poprodejních služeb - snažit se o výhodnější platební podmínky - nabízený sortiment rozšířit event. redukovat - ověřit rozsah a účinnost public relations a reklamy Obecný management - motivovat zaměstnance - ověřit správnost stylu řízení - zřídit zisková střediska - prověřit vypovídací schopnost informací a jejich rozsah - zvážit možnost zavedení projektového řízení - stanovit priority pro jednotlivé činnosti a realizovat je - mechanizovat rutinní operace - zlepšit týmovou spolupráci - podpora realizace racionalizačních projektů - stanovit (věřit) podnikatelskou strategii - zlepšit plánovací systém podniku - posoudit vhodnost umístění podniku

10 Podstata reengineeringu
Komunikace se zákazníky Trh Zákazník Koncepce Vývoj Výroba Tvorba strategie Vývoj produktu Konstrukční modifikace podle požadavků zákazníků Plnění objednávky Rozvoje výrobních možností

11 Zrušení a zánik podniku
Zrušení podniku a) bez likvidace (sloučení, splynutí, rozdělení) b) s likvidací - cíl: prodej podniku a plně uhradit závazky Když nelze, konkurz nebo vyrovnání podnik je v úpadku, tzn. že: 1) má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky 2) je předlužen, tzn. má více věřitelů a splatné závazky jsou vyšší než majetek, včetně očekávaného výnosu tj. většina českých podniků

12 Konkurz Cíl: Poměrné uspokojení věřitelů prodejem aktiv dlužníka
Důvody pro konkurz: - předlužení insolventnost (min. 3 věřitelům) Dopady konkurzu: - management nahrazen správcem konkurzní podstaty veškeré nároky a pohledávky vůči úpadci jsou splatné - přednostní právo na disponování s aktivy mají věřitele (věřitelský výbor) Počty (1992/2000): - předloženo 353 / prohlášeno / 2491 Nedostatky: - značně likvidační charakter neřiditelnost správce konkurzní podstaty - chápání dlouhodobosti předlužení, resp. platební neschopnosti (PE strana )

13 Počet prohlášených konkurzů
Vývoj počtu konkurzů v České republice v období od do Rok Počet podaných návrhů Počet prohlášených konkurzů 1993 1105 66 1994 1826 294 1995 2400 727 1996 2996 808 1997 3311 1251 1998 4306 2022 1999 4339 2000 4650 2491 2001 4036 2473 2002 4002 2155 2003 3918 1728 2004 3643 1441 2005 3882 1236 2006 4227 1245 2007 5015 1115 Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat Zdroj dat: Creditreform;

14 Vývoj počtu konkurzů v České republice v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2007

15 Vývoj počtu insolvencí od roku 2008 (nová zákonná úprava*)
I) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé Rok Počet podaných návrhů Počet prohlášených konkurzů 2008 3418 1141 2009 5255 1553 2010 5559 1601 2011 6753 1778 2012 8398 1899 Zdroj dat: Creditreform Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat. * dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

16 Počet prohlášených bankrotů
Počet návrhů na oddlužení u fyzických osob – nepodnikatelů a počet prohlášených osobních bankrotů od roku 2008* Rok Počet podaných návrhů Počet prohlášených bankrotů 2008 1936 724 2009 4237 2438 2010 10559 6211 2011 17600 10620 2012 23830 16956 Zdroj dat: Creditreform Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat. * Ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

17 Vyrovnání Cíl: Dohoda s věřiteli o vyrovnání závazků při pokračujícím omezeném výkonu vlastnických práv Důvody: Jako u konkurzu Druhy vyrovnání: - Vyrovnání mimo konkurz (když soud ještě neprohlásil konkurz) - Nucené vyrovnání (v průběhu konkurzu) Dopady: - Omezení vlastnických práv Stanoveny limity vyrovnání (100 % mzdy, stát, ručení majetkem, ostatní dle dohody) Při nesplnění podmínek následuje konkurz Příznivější dojem na zákazníky než u konkurzu


Stáhnout ppt "Život podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google