Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život podniku. Kulminace Zóna přebytku Revize Výdaje Příjmy, Výdaje Práh zisku Hladová trasa Příjmy RůstStabilizaceKrizeZánik 1. 2. 3. 1. Strategie prosperity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život podniku. Kulminace Zóna přebytku Revize Výdaje Příjmy, Výdaje Práh zisku Hladová trasa Příjmy RůstStabilizaceKrizeZánik 1. 2. 3. 1. Strategie prosperity."— Transkript prezentace:

1 Život podniku

2 Kulminace Zóna přebytku Revize Výdaje Příjmy, Výdaje Práh zisku Hladová trasa Příjmy RůstStabilizaceKrizeZánik Strategie prosperity 2. Strategie sanace 3. Strategie znovuzrození

3 Růst podniku Symptomy růstu : - růst zisku, tržeb - potřeba dalšího kapitálu pro expanzi - dostatečná likvidita Jak financovat další růst: - z interních zdrojů (zisk) - z externích zdrojů (úvěry, akcie, dluhopisy) ! Ale: nárůst rizika! Další alternativy pro růst: - fůze - rozštěpení Obecně platí: Nutnost stálé a rychlé reakce na podněty z podniku i okolí (trh, zákazníci, konkurence, …) tj. management řízení změn (reengineering )

4 Sanace a zánik podniku I. t (čas) Výkonnost podniku (Tr., Z, CF, …) Pokles: -likvidity -efektivnosti pokles Kritické období Tournaround (krizový management, sanace) kvazisanace likvidace

5 Sanace a zánik podniku II. Příčiny poklesu: a) vnitřní (endogenní) - chybné kalk., fin. a odp. politika, neúspěch nových výr., kvalita, organizace řízení,... b) vnější (exogenní) - změny trhu, polit. situace, úroků, technologie, nájmů, kursů, hosp. politiky,...

6 Povaha krize Strategická krize – velikost kapacit, umístění, šíře nomenklatury Výsledková krize – vysoké kapacity a ceny, značné režie, chyby ve financování … Krize likvidity – nesladění výdajů a nákladů, vysoké pohledávky a zásoby 60 % krizí začíná jako strategické a končí jako krize likvidity Nutnost signálních impulsů

7 Fáze turnroundu a) Crash program: Obnova likvidity, odklad plateb. b) Restrukturalizace: Nové prodejní cesty, partneři,... c) Změna strategie: U výrobků, cen, marketingu,... Při neúspěchu: - Konkurz - Přeměna (fůze) - Vyrovnání - Likvidace.

8 Sanační opatření 1  Personální oblast – zkrácená pracovní doba – propouštění – přeškolení – předčasný důchod – redukce pohyblivých složek mzdy  Finance – snížení (navýšení) základního kapitálu – prověření kalkulací, fixních a variabilních nákladů – pojištění rizik – porovnání nákladů s konkurencí – dohoda s věřiteli o kapitalizaci jejich pohledávek (banky, stát, dodavatelé) – restrukturalizace dluhů – znovu zvážit rozhodnutí o investicích  Výroba – likvidace (odprodej) nepotřebných kapacit – ověřit jakost – snižovat výrobní časy – přejít na vlastní výrobu – zvýšit flexibilitu výroby – snížit (rozšířit) výrobní nomenklaturu – uskutečnit hodnotovou analýzu

9 Sanační opatření 2  Zásobování - minimalizovat zásoby - zlepšit dodací podmínky - odprodat nepotřebné zásoby - optimalizovat dodávky - minimalizovat náklady na balení  Prodej - analyzovat odbytové trhy a prodejní cesty - přezkoušet ceny - realizovat výprodeje - ověřit možnosti exportu - prověřit úroveň prodejních a poprodejních služeb - snažit se o výhodnější platební podmínky - nabízený sortiment rozšířit event. redukovat - ověřit rozsah a účinnost public relations a reklamy  Obecný management - motivovat zaměstnance - ověřit správnost stylu řízení - zřídit zisková střediska - prověřit vypovídací schopnost informací a jejich rozsah - zvážit možnost zavedení projektového řízení - stanovit priority pro jednotlivé činnosti a realizovat je - mechanizovat rutinní operace - zlepšit týmovou spolupráci - podpora realizace racionalizačních projektů - stanovit (věřit) podnikatelskou strategii - zlepšit plánovací systém podniku - posoudit vhodnost umístění podniku

10 Podstata reengineeringu Komunikace se zákazníky Koncepce Vývoj Výroba Tvorba strategie Vývoj produktu Konstrukční modifikace podle požadavků zákazníků Plnění objednávky Rozvoje výrobních možností Trh Zákazník

11 Zrušení a zánik podniku Zrušení podniku a) bez likvidace (sloučení, splynutí, rozdělení) b) s likvidací - cíl: prodej podniku a plně uhradit závazky Když nelze, konkurz nebo vyrovnání - podnik je v úpadku, tzn. že: 1) má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky 2) je předlužen, tzn. má více věřitelů a splatné závazky jsou vyšší než majetek, včetně očekávaného výnosu tj. většina českých podniků

12 Konkurz Cíl: Poměrné uspokojení věřitelů prodejem aktiv dlužníka Důvody pro konkurz: - předlužení - insolventnost (min. 3 věřitelům) Dopady konkurzu:- management nahrazen správcem konkurzní podstaty - veškeré nároky a pohledávky vůči úpadci jsou splatné - přednostní právo na disponování s aktivy mají věřitele (věřitelský výbor) Počty (1992/2000):- předloženo 353 / prohlášeno 1 / 2491 Nedostatky:- značně likvidační charakter - neřiditelnost správce konkurzní podstaty - chápání dlouhodobosti předlužení, resp. platební neschopnosti (PE strana )

13 Vývoj počtu konkurzů v České republice v období od do RokPočet podaných návrhůPočet prohlášených konkurzů Zdroj dat: Creditreform; Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat

14 Vývoj počtu konkurzů v České republice v období od do

15 Vývoj počtu insolvencí od roku 2008 (nová zákonná úprava*) RokPočet podaných návrhůPočet prohlášených konkurzů I) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé Zdroj dat: Creditreform * dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat.

16 Počet návrhů na oddlužení u fyzických osob – nepodnikatelů a počet prohlášených osobních bankrotů od roku 2008* RokPočet podaných návrhůPočet prohlášených bankrotů * Ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Zdroj dat: Creditreform Pozn.: Podané návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat.

17 Vyrovnání Cíl:Dohoda s věřiteli o vyrovnání závazků při pokračujícím omezeném výkonu vlastnických práv Důvody: Jako u konkurzu Druhy vyrovnání: - Vyrovnání mimo konkurz (když soud ještě neprohlásil konkurz) - Nucené vyrovnání (v průběhu konkurzu) Dopady:- Omezení vlastnických práv - Stanoveny limity vyrovnání (100 % mzdy, stát, ručení majetkem, ostatní dle dohody) - Při nesplnění podmínek následuje konkurz - Příznivější dojem na zákazníky než u konkurzu


Stáhnout ppt "Život podniku. Kulminace Zóna přebytku Revize Výdaje Příjmy, Výdaje Práh zisku Hladová trasa Příjmy RůstStabilizaceKrizeZánik 1. 2. 3. 1. Strategie prosperity."

Podobné prezentace


Reklamy Google