Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektů výstavby obnovitelných zdrojů v Německu Právní rámec Dr. David Kouba Rechtsanwalt Mgr. Silvie Gubová, LL.M. Advokát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektů výstavby obnovitelných zdrojů v Německu Právní rámec Dr. David Kouba Rechtsanwalt Mgr. Silvie Gubová, LL.M. Advokát."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektů výstavby obnovitelných zdrojů v Německu Právní rámec Dr. David Kouba Rechtsanwalt Mgr. Silvie Gubová, LL.M. Advokát

2 1.Úvod 2.Veřejnoprávní aspekty podnikání v oblasti OZE v Německu 3.Soukromoprávní aspekty podnikání v oblasti OZE v Německu 4.Diskuze Program přednášky

3 1. Úvod

4 1.1. LOH Rechtsanwälte – Kdo jsme? Advokátní kancelář specializivaná na poradenství v obchodněprávní oblasti a zastupování podniků i veřejnoprávních korporací Kanceláře v Berlíně a Frankfurtu nad Mohanem Celkem 23 advokátů, mezi jinými také čtyřčlenný tým českých advokátů

5 1.1. LOH – Základní kompetence Právo nemovitostí Obchodní a civilní právo Corporate M&A Obchodní závazky Pracovní právo Správní právo – mimo jiné poradenství při vytváření regionálních plánů pro umísťování zdrojů OZE

6 1.1. LOH – Co nabízíme našim klientům? Komplexní právní poradenství, mimo jiné prostřednictvím největších týmů českých advokátů na německém trhu Znalosti výhod a nevýhod obou právních úprav Úroveň a odpovědnost klasické německé advokátní kanceláře

7 2. Veřejnoprávní aspekty podnikání v oblasti OZE v Německu

8 Právní rámec pro výstavbu zdrojů obnovitelné energie v Německu I. EEG – spolkový zákon na podporu OZE (2014) ¼ zahraničních investic – OZE 2 stránky: snaha o výstavbu x nutno zohlednit pravomoce obcí Výše podpor II. Územní plánování – postavení obcí, regionální plány III. Povolovací řízení I

9 I. EEG - Zákon o obnovitelných zdrojích 2014 cíle (§ 1 EEG): Postupně a co do nákladů co nejefektivněji zvyšovat podíl energie z OZE na spotřebě elektřiny brutto na minimálně 80% do roku 2050, Zároveň: 1. 40 až 45 % do roku 2025 a 2. 55 až 60 % do roku 2035. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové hrubé konečné spotřebě energie brutto by měl být do roku 2020 zvýšen na minimálně 18%.

10 I. EEG – Zákon o obnovitelných zdrojích 2014  Konkrétní cíle výstavby zdrojů OZE:  Zvýšení instalovaného výkonu větrných elektráren umístěných na zemi o 2500 MW ročně (netto),  Zvýšení instalovaného výkonu větrných elektráren umístěných na moři na celkem 6500 MW v roce 2020 a 15000 MW v roce 2030,  Zvýšení instalovaného výkonu zařízení na výrobu energie ze slunečního záření o 2500 MW ročně (brutto) a  Zvýšení instalovaného výkonu zařízení na výrobu elektřiny z biomasy až o 100 MW ročně (brutto).

11 I. EEG – Zákon o obnovitelných zdrojích 2014  Prostředky EEG:  úprava rozšíření kapacity,  regulace napájení do sítě (týká se provozovatelů sítí) a  dále úprava podpory OZE.

12 I. EEG 2014 – podpora již existujících zdrojů  Uvedení do provozu před 01.08.2014  Uvedení do provozu před 01.01.2015, pokud povoleny do 23.01.2014  Beze změny, podpora dalších 20 let dle původní úpravy  Ostatní případy  nová úprava dle EEG 2014

13 I. EEG 2014 – Podpora u nových střešních solárních panelů  Výše podpory dle data uvedení do provozu, konstantní po dobu 20 let, ALE  Pohyblivá odměna – komplikované, řada faktorů, např. zákonem stanovený práh výkonu, snižování odměny při dosažení cílů zákona, tzv. „dýchající víko – atmender Deckel“  Snaha nepodporovat to, co nad vlastní spotřebu jde do sítě

14 I. EEG 2014 – Výše podpory  Větrné elektrárny umístěné na moři: - základní cena: 3,9 ct/kWh; - zvýšená počáteční cena: 15,40 ct/kWh (snižování od 2018)  Větrné elektrárny umístěné na zemi: - základní cena: 4,95 ct/kWh - zvýšená počáteční cena: 8,90 ct/kWh (snižování při překročení cílů výstavby, tzv. „dýchající víko – atmender Deckel“) - ! Repowering-Bonus byl zrušen

15 I. EEG 2014 – Výše podpory  Solární energie: - podstatné snížení ceny, např.: při jmenovitém výkonu do 10 MW: 9,23 ct/kWh (dříve: 13,50 ct/ kWh)  Biomasa, bioplyn: - podstatné snížení podpory - v případě nových zařízení bude podporováno jen 50 % instalovaného výkonu - příplatek za flexibilitu u nových zařízení: 40 Euro za kW a rok (jen u zařízení se jmenovitým výkonem minimálně 100 kW) ! Již žádná odměna v případě užívání energetických plodin (z.B. kukuřice, zbytkové dřevo)

16 I. EEG 2014  ! EEG spolkovým zemím a obcím nepředepisuje, aby vyhradily odpovídající rozsah ploch pro fotovoltaické elektrárny, zařízení na výrobu biomasy nebo větrnou energii, které by umožnily splnění cílů;  zákon toto ani nemůže stanovit (z důvodu svrchovanosti obcí v oblasti územního plánování)

17 II. Právo územního plánování  Právní základy:  Zákon o územním plánování (Spolkový zákon)  Zemské zákony o územním plánování, zemské plány a programy rozvoje (zemské zákony a nařízení)  Regionální plány (stanovy/ statuty)  Užívací plány, věcné částečné úžívací plány  Územní plány (stanovy/ statuty obcí)

18 II. Právo územního plánování  Větrná energie – privilegovaná  stanoveny oblasti umístění - předvidatelnost  Přehled jednotlivých úrovní územního plánování při stanovení lokalit pro využívání větrné energie:

19 II. Právo územního plánování  Regionální plánování: - úroveň více obcí, velké plochy - stanovení přednostních a vhodných ploch s výlučným účinkem ve smyslu § 35 odst. 3 věta 3 BauGB – stavebního zákona ! Zvláštní úprava v Badensku-Württembersku: žádný výlučný účinek stanovených ploch - téměř všechny regiony mají takové plány nebo právě na vyhotovení plánů k regulaci využívání větrné energie pracují

20 II. Příklad – Regionální plán Západního Saska Für bis zum 31.12.2013 errichtete Immobilien gibt es eine Übergangregelungen (§§ 3054 - 3061 NOZ).  Wenn Eigentümer des Grundstücks (G) und Baus (B) identisch,  B und G werden vereinigt.  Wenn Regime von G und B unterschiedlich  G und B bleiben getrennt, ABER gesetzliches Vorkaufsrecht

21 II. Právo územního plánování Užívací plány, věcné částečné užívací plány - obce mají možnost stanovit zóny koncentrace s výlučným účinkem dle § 35 odst. 3 věta 3BauGB

22 II. Věcný č.u.p. města Treuenbrietzen (Braniborsko)

23 II. Právo územního plánování Územní plán (Nástroj plánování obce) - Možnost stanovení speciálních ploch, popřípadě přesného určení místa (stanoviště) pro větrné elektrárny - může obsahovat další omezení (např. omezení výšky, podmínky pro repowering apod.)

24 II. Příklad – Územní plán obce Brieselang “Větrný park – Bredow/ Zeestow II” (Braniborsko)

25 III. Právo územního plánování Na co si (nově) dát pozor:  Mnoho plánů ve fázi vyhotovení, popřípadě přepracování; investoři v oblasti využití větrné energie - písemně vyjadřovat ke „svým“ plochám (v rámci veřejného projednání) a zajistit, aby tyto byly stanoveny - zahrnuty;  Novela stavebního zákona 2014  možnost zemí stanovit zákonně minimální vzdálenosti od bytové zástavby; Bavorsko - pravděpodobně využije, minimální odstup 10ti násobku výšky; Ostatní spolkové země – budou vzdálenosti přibližně 1 km

26 II. Právo územního plánování  ! V případě fotovoltaických zařízení na střechách je nutno dát pozor na stavební řády a zejména možné statuty/ stanovy obcí (Možnost vyloučení např. prostřednictvím interních předpisů obcí – „Gestaltungssatzungen“)

27 III. Povolovací řízení

28 3. Soukromoprávní aspekty podnikání v oblasti OZE v Německu

29 3. Realizace projektu výstavby obnovitelných zdrojů v Německu Založení Joint Venture/ Projekční společnosti Obstarání/ zajištění vhodných ploch Financování projektu Developerské smlouvy Smlouvy ohledně výstavby zařízení Smlouvy o dodávkách elektřiny

30 3. Volba práva Německé právo? Ne nezbytně, mnohdy přesto výhodnější Sjednání národního práva - často rozumnější Ujednání o příslušnosti soudu V Německu častěji efektivnější prosazení práva u soudu než v ČR Rozhodčí doložky možné D.I.S. (Německý Institut pro rozhodčí řízení), Vídeň

31 3. Projektová společnost Projektová společnost Často GmbH – základní kapitál minimálně 25.000 EUR Alternativně Unternehmensgesellschaft (UG) Další formy – AG (Akciová společnost), KG (komanditní) apod. Nebo nesamostatná organizační složka

32 3. Joint Venture Joint Venture GbR – „společnost občanského práva“ Samostná právní subjektivita ALE odpovědnost společníků Kooperační smlouvy s partnery v Německu

33 3. Obstarání ploch Nájemní nebo pachtovní smlouva (na dlouhou dobu) Koupě pozemků – nezbytnost notářského zápisu Věcná břemena (zejména pro vedení kabelů) Smlouvy o budoucích smlouvách Nemovitosti v Německu Stavba a pozemek - jeden celek Výjimka - § 95 BGB – přechodné stavby

34 3. Financování projektu  Specializovaná oddělení bank (Informace i v letácích)  Podklady, které je nutno zajistit  Podstatné: Záruky  Na co si dát pozor:  Bankovní garance ≠ Bankovní ručení („Bankbürgschaft“ )  Bankovní ručení – často výhodnější

35 3. Ostatní smlouvy Developerské smlouvy Smysluplné pro „zdolání“ veřejnoprávních předpokladů Důležitý zkušený developer Smlouvy o dodávkách zařízení, o výstavbě zařízení a distribuční smlouvy Velice podobné jako v ČR Smlouvy o dodávkách elektřiny Přísně regulované Nezbytné zvláštní znalosti

36 4. Diskuze

37 5. Kde nás najdete LOH Rechtsanwälte Jägerstraße 59, 10117 Berlin Tel +49 (0) 30 850 700 0 Fax + 49 (0) 30 850 700 111 E-Mail: berlin@loh.de www.loh.de


Stáhnout ppt "Realizace projektů výstavby obnovitelných zdrojů v Německu Právní rámec Dr. David Kouba Rechtsanwalt Mgr. Silvie Gubová, LL.M. Advokát."

Podobné prezentace


Reklamy Google