Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generace tzv. buřičů 8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generace tzv. buřičů 8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český."— Transkript prezentace:

1

2 Generace tzv. buřičů 8. ročník

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000. M. Hánová a kol.: Odmaturuj z literatury, DIDAKTIS, 2002. Generace tzv. buřičů

4 Generace tzv. buřičů Buřiči skupina mladých básníků, ve své tvorbě navazují na generaci 90. let 19. století - českou modernu také negují současnou společnost, negaci stupňují až k revoltě, jsou tzv. protispolečensky orientovaní Viktor Dyk www.elidor.cz/.../Dyk_Viktor/viktor_dyk.jpg www.cesky-jazyk.cz/.../autori/toman-karel-2d.jpg Karel Toman

5 Fráňa Šrámek www.cesky-jazyk.cz/.../sramek-frana-g1.jpg Petr Bezruč www.antik-kant.cz/katal/pict/bezruc_petr.jpg František Gellner www.cesky-jazyk.cz/.../gellner-frantisek-c2.jpg S. K. Neumann www.knihovnaslany.cz/.../06/kalendarium-cerven/ Jaroslav Hašek www.ceskatelevize.cz/.../dokumenty_osobnosti_11

6 Postoj buřičů ke společnosti Přelom století u nás: hospodářský růst společenský pohyb obavy z blížící se krize pocity skepse nemožnost naplnit své sny  odsuzovali vykořisťování  odsuzovali národnostní útlak  vliv anarchismu (chtějí neomezenou svobodu pro člověka, odmítají autoritu státu)  vliv antimilitarismu (odmítají válku, armádu)  vliv satanismu  vliv dekadence  vliv civilismu (oslava moderní techniky a civilizace, Neumann)  vliv vitalismu (oslava života a přírody, radost ze všedních věcí, zdůrazňuje základní hodnoty lidského života, Šrámek)  žijí bouřlivým bohémským životem (touha žít po plném životě a hlubokém citu)

7 www.knihovnaslany.cz/.../ Buřiči sami sebe nazývali „básníky vzdoru a života“. S. K. Neumann Scházeli se v Neumannově vile v Praze na Olšanech. V této vile S. K. Neumann redigoval a vydával svůj první časopis „Nový kult“, který věnoval anarchistickému hnutí. Anarchističtí buřiči nosili rudý karafiát.

8 Rysy tvorby  s směřování k lidové tvorbě, lidová píseň, městský folklór  do veršů vstupuje hovorový jazyk o veršů vstupuje motiv moderní civilizace, spojený s antimilitarismem a zájmem o sociální otázky  přímé pojmenování (zřídka používají metafory)

9 Viktor Dyk (1877-1931) - básník, prozaik, dramatik, novinář, politik - vystudoval gymnázium (učitel A. Jirásek) - vystudoval práva - vyhrála dráha svobodného spisovatele, žurnalisty a politika

10 Smrt Pohřební průvod před Vinohradským divadlem Hrob Viktora Dyka - Olšany Tragicky zahynul při koupání v moři. Jeho smrt předznamenala poslední lyrická sbírka Devátá vlna. www.knihovnaslany.cz/.../kalendarium-prosinec-2/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk

11 Politik  vůdce státoprávně pokrokové strany (za 1. světové války byl vězněn za účast v protirakouském odboji a za literární činnost)  po vzniku ČSR pracoval v pravicové národně demokratické straně  poslanec  senátor Památník Viktora Dyka v Mělníku

12 Viktor Dyk jako autor  jeho dílo zahrnuje všechny literární druhy  lyriku i epiku  prózu i dramata  nejvýznamnější je jeho poezie (verš – metricky pravidelný, nemelodický, bez metafor, záměrně suchý) Milá sedmi loupežníků – lyricko-epická poema je příběhem odboje, lásky, zrady a smrti Devátá vlna – sbírka Krysař – novela, téma ze staré německé pověsti, hrdina je osamělý, hrdý individualista; odpor k malosti a bezpáteřnosti Zmoudření Dona Quijota – drama

13 Krysař – novela Krysař zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal za to sjednanou odměnu. Proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele Do propasti, aby se pomstil za jejich lakotu. Neštěstí přežili jen blázen a nemluvně – symbolický význam – oslava toho, co popírá rozum (dítě ho ještě nemá a blázen ho už ztratil) www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Krysař+Dykwww.metalopolis.net/files%5Cpictures%5Carticl

14 Milá sedmi loupežníků – lyricko-epická poema V lesích řádí skupina loupežníků, na které je vypsána odměna. Mladá dívka bez domova se stává jejich společnou milenkou. Je svědkem jejich násilných činů, kterých se zhrozí až tehdy, když loupežníci zabijí faráře. Dívka se však zamiluje do jednoho z nich, ale druhý z bandy jí ho zabije. („Ty máš nás, milá, všecky ráda. Proč jednoho jsi měla víc?“ ) Je to trest za to, že porušila úmluvu, že bude mít ráda všechny stejně. Milá poté zrazuje své loupežníky, prozradí četníkům jejich skrýš. Loupežníci jsou pochytáni a popraveni. www.obalkyknih.cz/api/cover?isbn=9788073990428

15 Karel Toman (1877-1946) - vl. jménem Antonín Bernášek - básník, novinář - překladatel z francouzštiny - nedokončená studia práv - redaktor Národních listů - žil ve Vídni, hodně cestoval (Německo, Anglie, Francie, Nizozemí)

16 Sbírka M MM Měsíce ŘÍJEN Ty bože révy, který posíláš paprsky slunce na nalité hrozny, na zlaté hrozny, hrozny fialové, buď milostivý. Po teplých stráních vzpínají se k tobě vášnivé keře roztančeným gestem, zpívají, mluví, hovoří a prosí, bys dal jim oheň, aby rozdaly jej, bys vdech' jim radost, aby vzkvetla v očích zkalených trudem. Neb my jsme lidé mdlí a pro tvou slávu milujeme víno a s číší jen se naše srdce pomodlí. http://www.ceskaliteratura.cz/texty/toman.htm - obsahuje 12 básní podle kalendářních měsíců - příroda v koloběhu roku - oslava domova - oslava společenství lidí - oslava tradice života - oslava české historické tradice http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Toman www.kokovice.estranky.cz/archiv/iobrazek/7 Kokovice u Slaného – rodný dům

17  S S bírky P PP Pohádky krve  T T T Torzo života - vyjádření bolesti a krize člověka, který zápasí o své osvobození; život je viděn ve dvojím ostrém lomu, bolesti a rozkoše; tragický ráz milostných veršů M MM Melancholická pouť – inspirace z cest po Evropě  S S S Sluneční hodiny - barvité a konkrétní záběry přírody; země zdrojem utrpení i obnovované víry a naděje; objevují se biblické narážky, odmítání moralismu a askeze  V V V Verše rodinné a jiné  H H H Hlas ticha  S S S Stoletý kalendář img.spisovatele.cz/.../karel-toman.jpg

18 František Gellner (1881-1914) - básník a prozaik - kreslíř, karikaturista, ilustrátor - za 1. světové války byl prohlášen za nezvěstného na haličské frontě (přesné datum a místo jeho úmrtí není známo)

19 http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner - narodil se v rodině málo zámožného židovského obchodníka - s otcem cestoval jako kramář na pouti (získal inspiraci) - vystudoval gymnázium - studoval báňskou akademii v Příbrami - studoval malířství (Mnichov, Paříž, Drážďany) - karikaturista v redakci Lidových novin Autoportrét Františka Gellnera s podpisem

20 Dílo „Nechci se vyvyšovat, ale průkopníci nových směrů uznají, že já to byl, jež zavedl do českého básnictví moderní vymoženosti jako pivo, viržinka atd. Volný verš jsem si neoblíbil, je v něm málo citu. Proti upřílišněným požadavkům srdce je marno bojovat.“ básničky se podobají písničkám (jednoduché, krátké verše, strofy, přímé pojmenování, ne obrazné, vulgarismy užívá) verši chce vědomě šokovat poklidné měšťanstvo zdánlivě sám sebe v očích čtenářů snižuje ironická a cynická poezie ovšem zastírá bolest, zklamání a touhu po silném citu

21 Sbírka P PP Po nás ať přijde potopa o osobní cynická zpověď o zklamání nad dobou o hořkost nad životem o skeptický ke společnosti o hrubá slova z ulice „Já držím pohár ve své dlani. Je zpěněný a přetéká. Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka. Jenž čeká, zdali víno jeho se do brázd vyschlých rozleje, na snivých květech v jiných světech zda zavěsí své krůpěje. Jenž čeká, zda se sehnou květy pod onou tíží ku zemi. Jenž čeká, zdali jiné světy rozzáří svými vůněmi. Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka. Já držím pohár ve své dlani: své srdce, které přetéká.“ (báseň Přetékající pohár ze sbírky Po nás ať přijde potopa!) http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner

22 Sbírka P PP Po nás ať přijde potopa „Má milá rozmilá, neplakej! Život už není jinakej. Dnes buďme ještě veselí na naší bílé posteli! Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví. Zejtra si lehneme do rakví.“ (báseň Perspektiva ze sbírky Po nás ať přijde potopa!) www.mzm.cz/images/gellner/05.jpg

23 Sbírka R RR Radosti života o různé tematiky o reakce na falešnou dobovou morálku o ironie, vzpomínky na mládí o popis bohémského života „Má řeč je hrubá jako můj smích a jako moji známí. A alkohol (to myslil bych!) jemnosti nepřidá mi.“ (z básně Což, páni spisovatelé ze sbírky Radosti života) www.lyzeho.estranky.cz/archiv/iobrazek/151

24 Sbírka R RR Radosti života „Všichni mi lhali, všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali. Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. (…) Srdce mé stále po lásce prahne, nikomu však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím.“ (z básně Všichni mi lhali ze sbírky Radosti života) Pojednává o tom, jak slepě věřil všemu a že svět bude lepší. Nechce být ve společnosti, která je pokrytecká. Ukazuje, že každý se něčím přetvařujeme. img.spisovatele.cz/.../frantisek-gellner.jpg

25 Stanislav Kostka Neumann (1875-1947) www.knihovnaslany.cz/.../06/kalendarium- cerven/ - básník, publicista, prozaik - literární a výtvarný kritik - neúspěšný student (gymnázium, obchodní akademie) - významná kulturně politická osobnost

26 http://cs.wikipedia.org/wiki/Omladina Proces s ss s tzv. Omladinou Omladina Omladina – studentské a dělnické dorostenecké hnutí - vzniklo v 2. pol. 80. let 19. století - vytvořili ho sympatizanti mladočechů - ovlivňovali rakousko-uherskou politiku (státoprávní, nacionální a sociálně reformní požadavky) V roce 1893 byla zatčena řada aktivistů: S. K. Neumann byl odsouzen ke 14 měsícům těžkého žaláře v Plzni-Bory.

27 http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Kostka_Neumann  na konci století se přiklonil k anarchismu (k dispozici vlastní časopis „Nový kult“)  spolupracoval s Lidovými novinami  s bratry Čapkovými připravil Almanach pro rok 1914  spoluzakladatel Esperantského klubu v Praze (v esperantu mohl psát i poezii)  1. sv. válku tráví na frontě  1921 vstup do KSČ  1929 vystupuje proti novému vedení KSČ v čele s K. Gottwaldem

28 Složitý umělecký vývoj - od anarchismu, dekadence a symbolismu přes civilismus a kritický realismus až k proletářské poezii - díky levicovým postojům často neprávem řazen ke komunistickým spisovatelům Památník S. K. Neumanna

29 Symbolismus sb. J sem apoštol nového žití (rozladění z neúspěchu pokrokového hnutí) Dekadence a satanismus sb. S atanova sláva mezi námi (zabývá se sebechválou a sebevyzdvižením nad okolním bahnem) Památník v Bílovicích nad Svitavou http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Kostka_Neumann

30 Vitalismus a naturalismus sb. K niha lesů, vod a strání (přírodní lyrika s pocity životní pohody, smyslového okouzlení přírodou, oslavuje moravskou krajinu, razí heslo, že člověk má žít naplno) http://www.obrazar.com/ob-qcentrum/neuman.jpghttp://img.spisovatele.cz/foto/stanislav-kostka-neumann/stanislav-kostka-neumann.jpg

31 Civilizační poezie sb. N ové zpěvy (oslava techniky ………..) http:// leccos.com/pics/pic/neumann_stanislav_kostka.jpg

32 „Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! „ http://ld.johanesville.net/sramek/citaty Fráňa Šrámek (1877-1952) „Kdo miluje, srdce své neunese.“ www.cesky-jazyk.cz/.../sramek-frana-g1.jpg - básník - spisovatel - dramatik - buřič

33 Život Sobotka http://cs.wikipedia.org/wiki/Sobotka - básník - spisovatel - dramatik - buřič  narodil se v Sobotce v rodině berního úředníka  přestěhování do Zbiroha u Berouna  přestěhování do Písku (gymnázium)  studium práv v Praze nedokončil

34 Semtinská lípa Proč jen mi, lípo semtinská, pod tebou často maní napadne klípek dějinný o blízké hradní paní: to paní Rejna z Kosti psala, svému ujci se zpovídala, že hříšná je, by nebránil jí neb novým jarem se jí znítil kep... (Fráňa Šrámek: Semtinská lípa) fylkir.wz.cz/lipa.htm rodný dům v Sobotce

35 http://img.spisovatele.cz/foto/frana-sramek/frana-sramek.jpg Dům U Koulí čp. 31 nedaleko Putimské brány www.mesto-pisek.cz/.../Image/mesto/ukouli.jpg Město Písek si Šrámek velmi oblíbil, odehrává se v něm velká část jeho románů a divadelních her. (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr)

36 Antimilitaristický postoj  jednoroční vojenská služba (1899) mu byla za trest prodloužena  patřil k anarchistické skupině kolem časopisu Nový kult  2x vězněn (1905) za účast na demonstracích a antimilitaristickou báseň „Píšou mi psaní“  1. světová válka – nasazení na italskou a ruskou frontu  nemoc – revmatismus  2. světová válka – na protest proti fašismu téměř nevycházel z domu (zveličováno)

37 Píšou mi psaní vojanští páni, a tam stojí psáno dvanáctého ráno že já musím rukovat, oh, rukovat. Voják je voják, musí bojovat - vloží k líci pušku, vezme si na mušku třeba vlastní srdce své, oh, srdce své. Zdrávi vzkázali, zdrávi napsali, já jsem rezervista, básník, anarchista, zpívám si a proklínám, oh, proklínám. Pomašíruju, zpívat si budu: modrý rezervista, rudý anarchista, v modré dálce rudý květ, oh, rudý květ….! Píšou mi psaní http://www.ceskaliteratura.cz/texty/sramek.htm

38 Dílo  vliv impresionismu  antimilitaristický až pacifistický postoj Základní témata:  příroda  odpor proti válce  milostný vztah mladých lidí, neschopných podřídit se konvencím

39 Sbírky Života bído, přec Tě mám rád téma citové krize hlavního hrdiny osudy vyděděnců témata vojenská Modrý a rudý odpor k válce odpor k ponižujícím poměrům v armádě

40 Splav projevem vitalismu oslavuje život, přírodu, lásku Trápím se, trápím, myslím si, kde bych tě nejraděj potkal. Ulice střídám, parky a nábřeží, bojím se krásných lží. Bojím se lesa. V poledním lese kdo miluje, srdce své neunese. Na můj práh kdyby jsi vstoupila, snad bys mne tím zabila. Chtěl bych tě potkati v lukách. V lukách je vlání na všechny strany, pokorné odevzdávání. V lukách je nejprostší života stůl, rozlomíš chleba, podáš ženě půl, chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí, až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí, a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín, muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín... Chtěl bych tě potkati v lukách. šel bych ti vstříc. A až bys mi odešla, ach, zvečera již, bys na mne nemyslila víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas...

41 Romány Stříbrný vír impresionistický román autobiografické prvky příběh citového dospívání studenta Ratkina Tělo vitalistický román oslavuje smyslové okouzlení mladé ženy Past Křižovatky

42 Divadelní hry Léto vliv imresionismu Mladý student se zamiluje do vdané paničky, která se jen předvádí - je to žena bez morálky a zábran. Studen zmoudří a zamiluje se do své vrstevnice Stázie. Měsíc nad řekou vliv imresionismu Pan Hlubina, ústřední postava celé hry, jeho žena paní Hlubinová, jejich dcera Slávka, pan Josef Roškot, bývalý spolužák Hlubiny a jeho syn Vilík. Hlubinovi spolužáci připravují večírek, na kterém by se všichni sešli, a kde by si mohli zavzpomínat na svá studentská léta. Paní Hlubinová se snaží tuto událost před svým manželem zatajit. Obává se totiž, že by se její manžel styděl za to, že je jen obyčejným obchodníkem, když to jeho spolužáci dotáhli mnohem dál. Pan Hlubina byl kdysi premiant třídy a měl vyšší cíle než se stát pouhým obchodníkem. Žena přikládá velký díl viny také sobě. Do plánu paní Hlubinové je zasvěcena i dcera Slávka.

43 Petr Bezruč (1867-1958) - vlastním jménem Vladimír Vašek pseudonym Bezruč = bezruký (připadal si bezmocný při pomoci obyvatelům Slezka – popolšťování …..)  narodil se v Opavě v rodině národního buditele  nuceni přestěhovat se do Brna (otec – profesor jazyků na německém gymnáziu, těžce napadaný za zpochybňování pravosti Rukopisů, po jeho smrti rodina ve finanční tísni)

44 Studia  g gymnázium v Brně  špatný prospěch z němčiny, matematiky a zpěvu  naopak prospívá v řečtině  čte v originále Puškina a Lermontova  píše ironické verše proti profesorům  uvažuje o vstupu do kláštera  f filologii v Praze nedokončil pro peníze  hospody, kavárny, karty, pitky se spolužáky  diskuze o literatuře  melancholie http://ld.johanesville.net/bezruc/zivotopis?bio=1&fig=1http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

45 http://ld.johanesville.net/bezruc/zivotopis?bio=1&fig=1 Odchod z Prahy  návrat do Brna  písařem zemského výboru  apatie – rodině nepomáhá, alkohol, cigarety, příležitostné výlety  vážně onemocněl  poštovní úředník v Místku  přátelství se slezským vlastencem Ondřejem Boleslavem Petrem (obrátil Vaškovu pozornost k sociální a národní otázce Slezka)  zamiloval se do Maryčky Sagonové (nešťastná láska)  zamiloval se do Dody Bezručové (pseudonym Bezruč)  sebevražda přítele  přeložen na nádražní poštu do Brna  umírá matka  příznaky tuberkulózy

46 Zatčení  1915 – zatykač pro velezradu  za napsání protistátní básně oslavující ruská vojska a cara jako osvoboditele  vězněn rok  prokázána jeho nevina Z protokolu výslechu Vladimíra Vaška: "Politické přesvědčení, které se odráží v mých básních, rovná se nejčistšímu demokratismu. Moje básně byly psány především pro dělnictvo. Toto celé zaměření je v rozporu s oslavováním cara, který je dělnictvem a demokraty nenáviděn dnes právě tak jako před válkou. Proto báseň zmíněné tendence, uveřejněná v kterémsi francouzském časopise, není ode mne." a dále "Nikdy jsem se nezabýval politikou, vždy jsem se zajímal jen o literaturu." http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

47 Dílo Slezské písně  jediná sbírka – Slezské písně  vystupuje jako mluvčí slezského lidu, jeho mstitel  rukopis poslal pod pseudonymem, autorství dlouho skrýval Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, sto roků kopal jsem uhlí, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. http://svjet.sweb.cz/basne43.html

48 Pomník Maryčky ve Starých Hamrech balada Maryčka Magdónova - příběh dívky, která žije s rodiči v chýši u lesa. Matka umírá a otec, který se má starat o rodinu jednoho dne při cestě domů z hospody špatně šlápne na kámen, spadne a rozbije si hlavu. Maryčka jako nejstarší z dětí se musí o ostatní sourozence postarat - sehnat jídlo a něco na topení - chodí na panské (do panského lesa na dřevo). Jednou ji tam načapají. Než aby byla odsouzena a uvrhla sourozence do ostudy, skočí ze skály.

49 http://basne.webzdarma.cz/bezruc.jpghttp://ivan-motyl.blog.tyden.cz/obrazek/petr-bezruc-45e5e876812eb_240x260.jpg Smrt - 1958 v Olomouci

50 Téma: Generace tzv. buřičů – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Generace tzv. buřičů 8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český."

Podobné prezentace


Reklamy Google