Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Amalthea - Předškolní klub

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Amalthea - Předškolní klub"— Transkript prezentace:

1 Amalthea - Předškolní klub

2 projekt Předškolní klub vychází ze spolupráce NNO Amalthea a sociálních pracovnic městského úřadu a Člověka v tísni v rámci projektu Podpora pro rodinu a dítě vznikla potřeba vytvoření klubu pro děti pracovníci, kteří navštěvují rodinu, jsou kolikrát konfrontováni s tím, že děti, které by měly být ve školce zůstávají doma - vyšší práh klasických školek – rodina není schopna dodržovat nastavená pravidla , většinou vše skončí při zápisu dítěte do školky, který rodina nezvládne další  ukazatel pro vznik  předškolního klubu - Azylový dům, kde máme matky s dětmi, které jsou zde na určitou dobu a přicházejí v různém časovém období, takže tímto nastává  velký problém při umístění dětí do školky po skončení ESF projektu bude snaha podobnou aktivitu ve městě udržet začínající aktivita, není souhlas se zveřejněním fotek

3 PREZENTACE PROJEKTU „POJĎTE DO ŠKOLKY!“
„Pojďte do školky!“, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ PREZENTACE PROJEKTU „POJĎTE DO ŠKOLKY!“ Amalthea, o.s

4 Projekt „Pojďte do školky!“:
datum zahájení: datum ukončení: Projekt je realizován na celém území ČR, v Pardubickém kraji ho realizuje Amalthea, o.s. ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je iniciovat změnu stávající praxe ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Projekt nabízí komplexní řešení problematiky předškolního vzdělávání těchto dětí: provozování předškolního klubu úzká spolupráce s rodiči dětí navštěvujících klub vzdělávání pracovníků působících v předškolním vzdělávání propojení sociálních a vzdělávacích služeb a nastavení systému včasné péče o děti, které jsou ohroženy budoucím školním selháváním

6 CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
sociálně znevýhodněné děti předškolního věku pedagogové MŠ, přípravných ročníků ZŠ, pracovníci PPP a NNO, kteří se věnují vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami důležití rozhodovatelé - vedoucí pracovníci především školských institucí, či úseků samosprávy (školské i sociální odbory), kteří mohou zásadně ovlivňovat vzdělávací systém na lokální úrovni rodiče dětí, kteří budou pravidelně docházet do předškolních klubů

7 1. PŘEDŠKOLNÍ KLUB AMÁLKA

8 KOMU JE KLUB URČEN: rodinám s dětmi ve věku 4 až 7 let (do nástupu do školy) z Chrudimi a okolí, které vzhledem ke svému sociálnímu či jinému znevýhodnění nemohou navštěvovat běžnou školku a vypadávají tak ze systému předškolního vzdělávání dětem z rodin s nižším socioekonomickým statutem, dětem z mnohočetných či neúplných rodin nebo rodin jinak ohrožených

9 CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU AMÁLKA:
odbourávat handicap způsobený sociálním znevýhodněním ve vztahu k předškolnímu vzdělávání příprava na úspěšný vstup do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol - příprava dítěte na novou budoucí roli „žáka“ podpora rodiny a nejbližšího sociálního okolí dítěte motivace k aktivnímu se zapojení rodičů do vzdělávání dítěte

10 CO PŘEDŠKOLNÍ KLUB AMÁLKA NABÍZÍ:
strukturovanou předškolní přípravu dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy naplňování individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu vrstevníků včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte

11 SLUŽBY PRO RODIČE: poradenství při výchově dítěte a při výběru mateřské či základní školy organizace společných setkání rodičů – povídání o výchově dětí, sdílení zkušeností odkázání na další návazné služby

12 PROVOZ PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU
provoz klubu zajišťuje pracovník předškolního klubu s pomocí asistentky maximální kapacita klubu je 10 dětí děti mohou klub navštěvovat 4 dny v týdnu, vždy od úterý do pátku v době od 8,00 do 12,00 hodin všechny služby jsou poskytovány bezplatně

13 DALŠÍ AKTIVITY: pravidelná rodičovská setkání (aktivity pro rodiče s dětmi) kluby matek (tematická posezení s rodiči) výlety 1x do měsíce návštěvy zubaře, lékaře, cannisterapie

14 2. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání je určeno pedagogům MŠ, přípravných ročníků ZŠ, pracovníkům PPP a NNO získají znalosti a dovednosti, díky kterým budou moci lépe pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak s dětmi se sociálním znevýhodněním seznámí se specifiky prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají a s konkrétními metodami práce

15 Kurzy mají za cíl metodicky podpořit učitele při práci s dětmi a orientují se na tato témata: osobnost dítěte, individualizace práce v MŠ, jazyková příprava dětí z jazykově odlišného prostředí, rozvoj tvořivosti dětí, rozvoj řečových schopností a dovedností vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků, rozvoj grafomotoriky a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj čtenářství, atd. Součástí nabízených kurzů bude i seznámení s ověřenými praktickými metodami, podporujícími společné vzdělávání všech dětí, vhodnými a efektivními pro oblast předškolního vzdělávání.

16 VÝSTUP AKTIVITY: Dojde k vytvoření a ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků působících v předškolním vzdělávání, který zvýší jejich kompetence pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a pro diferencované vzdělávání.

17 3. PODPORA ÚZKÉ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POSKYTOVATELI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB
Aktivita bude probíhat v místech, kde budou zároveň provozovány nízkoprahové předškolní kluby. Lokalita: CHRUDIM

18 HLAVNÍM TĚŽIŠTĚM TÉTO KLÍČOVÉ AKTIVITY JE:
pořádání kulatých stolů pořádání pracovních setkání vstupování do již fungujících plánovacích procesů

19 S CÍLEM: podpořit lokální vzdělávací systém s důrazem na předškolní vzdělávání propojit sociální a vzdělávací služby podpořit systém včasné péče o děti, které jsou nejvíce ohroženy budoucím školním selháváním vytvořit návrh lokální koncepce

20 CÍL AKTIVITY: nastavení konkrétních opatření, která povedou k minimalizaci případů, kdy dítě vyrůstající v nepodnětném prostředí, případně dítě s jinými SVP, propadává vzdělávacím systémem pomoci obci s očekávanou optimalizací sítě předškolních zařízení, která v příštích letech proběhne, v souvislosti se snižujícím se počtem dětí v předškolním věku podpořit obec v tvorbě plánu, který přizve k předškolnímu vzdělávání znevýhodněné děti a tím zajistí jejich vyšší šance na školní úspěch

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jana Ženíšková
vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě Kontakt:


Stáhnout ppt "Amalthea - Předškolní klub"

Podobné prezentace


Reklamy Google