Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S OCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH. S DRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN : Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S OCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH. S DRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN : Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu."— Transkript prezentace:

1 S OCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

2 S DRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN : Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou

3 CÍLOVÁ SKUPINA Službu poskytujeme dospělým lidem, kteří splňují následující podmínky: dlouhodobě duševně nemocní s psychotickými nebo afektivními poruchami, kteří jsou v důsledku své nemoci znevýhodněni na otevřeném trhu práce bydliště v Brně a okolí (dojezd do dílny do 60 minut) věk 18 – 64 let (Café Práh 18 – 58 let) stabilizovaný psychický stav vlastní rozhodnutí pro vstup do služby zájem o pracovní činnosti aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskutečňování osobních cílů zájemce umožní poskytovateli kontaktovat svého ambulantního psychiatra

4 N ÁPLNÍ PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNĚ RUKODĚLNÉ JE : Výroba lepenkových dárkových krabiček Výroba batikovaných triček Výroba přáníček Prodej výrobků na destigmatizačních akcích

5 DÍLNU TROJLÍSTEK TVOŘÍ TŘI PROVOZNÍ CELKY, VE KTERÝCH PROBÍHÁ RŮZNÁ PRACOVNÍ TERAPIE: Šicí dílna - práce s textilními materiály, výroba dekoračních i užitkových výrobků Provozní dílna - pomocné administrativní práce, vedení recepce Bazalka - Výroba velmi jednoduchých dekoračních předmětů formou různých výtvarných technik.

6 N ÁPLNÍ PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNĚ CAFÉ PRÁH JE : obsluha zákazníků dílny výroba a příprava nápojů a pochutin úklid prostor kavárny a přilehlých prostor prodej zboží v obchůdku

7 G RAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ DÍLEN BAZALKA (dílna Trojlístek) DÍLNA RUKODĚ LNÁ + TROJLÍS TEK (šicí a provozní dílna) CAFÉ PRÁH CHRÁNĚ NÁ DÍLNA TRH PRÁC E

8 CHRÁNĚNÁ DÍLNA ŠICÍ SDRUŽENÍ PRÁH Práce v chráněném prostředí bývá zpravidla na kratší pracovní úvazek (min. 20 hodin týdně). Prostředí a vybavení dílny se maximálně blíží běžným pracovním podmínkám. Pracovník na chráněném místě je zaměstnancem Sdružení Práh a má uzavřenou řádnou pracovní smlouvu. Pracovník pracuje v dílně bez podpory sociálního pracovníka. Dílna je zařazena do systému chráněných dílen podporovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce.

9 PRACOVNÍ TERAPIE V STD PROBÍHÁ NA DVOU RŮZNÝCH TIPECH MÍST: REHABILITAČNÍ MÍSTA PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ MÍSTA

10 REHABILITAČNÍ MÍSTA rehabilitační místa nabízí všechny typy dílen jsou ošetřena smlouvou o poskytnutí služby a individuálním rehabilitačním plánem rehabilitační místa jsou určena pro uživatele, kteří zatím nedosahují svými pracovními schopnostmi a dovednostmi na pracovně-rehabilitační místa dané dílny, slouží k nácviku základních sociálních a pracovních dovedností místo je poskytováno za intenzivní podpory pracovníka dílny doba využívání rehabilitačního místa je neomezená v Rukodělné dílně a v Trojlístku, v Café Práh je doba omezena na 6 měsíců, v mimořádných případech lze dobu prodloužit o další tři měsíce.

11 P RACOVNĚ - REHABILITAČNÍ MÍSTA pracovně-rehabilitační místa jsou realizována ve všech tipech dílen minimální docházka do dílny je 10 hodin týdně, v dílně Café Práh je to 8 hodin týdně (4 hodiny 2x do týdne) v Rukodělné dílně a dílně Trojlístek je dále nutné, aby byl uživatel schopen při vstupu na pracovně-rehabilitační místo vyrobit minimálně 5 stanovených výrobků. V dílně Café Práh musí uživatel ovládat 75% postupů výrobního programu dílny. pracovně-rehabilitační místo vyžaduje kvalitně odvedenou práci za nízké podpory pracovníka dílny s uživateli je podepsaná smlouva o poskytnutí služby a pracovní smlouva, uživateli náleží za odvedenou pracovní činnost mzda, která je stanovena ve mzdovém výměru u jednotlivých uživatelů průběh pracovní terapie je ošetřen individuálním rehabilitačním plánem

12 PŘÍKLAD PRŮBĚHU PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNĚ Odchod z dílny V červnu 2008 ukončila E.S. pracovní terapii v Café Práh. Její pracovní a sociální dovednosti byli již na takové úrovni, že nadále nepotřebovala v této oblasti podporu a další nácvik. Její zdravotní stav byl v době odchodu z dílny stabilizovaný. E. odešla na volný trh práce, kde byla zaměstnaná na pozici prodavačky lahůdek. Pracovně rehabilitační místo Od prosince 2005 byla E.S. přijata na pracovně – rehabilitační místo. V době nástupu již měla osvojené základní pracovní dovednosti a také zvládla vyrobit víc jak 75% nápojů. Se sociálním pracovníkem se zaměřili na nácvik dalších pracovních dovedností (přiměřené pracovní tempo, soustředěnost na práci, nácvik docházky do dílny na 8 hodiny 5x týdně, manipulaci s penězi). Rehabilitační místo V říjnu 2005 byla uživatelka přijata na přípravné místo, kde si nacvičovala základní pracovní a sociální dovednosti (docházku do dílny na 4 hodiny 2x do týdne, pracovní postupy výroby nápojů, komunikaci se zákazníky a kolegy) Před vstupem do Café Práh E.S. ztratila po hospitalizaci téměř všechny dosud nabyté pracovní a sociální dovednosti. Z toho důvodu nebyl možný její návrat na trh práce ani umístění na chráněné místo.

13 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY: PLÁNOVÁNÍ DLE HOLANDSKÉ ŠKOLY STORM DLOUHODOBÉ REHABILTIAČNÍ PLÁNY KRÁTKODOBÉ REHABILTIAČNÍ PLÁNY

14 DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN (DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ CÍL) PŘEKÁŽKA K NAPLNĚNÍ CÍLE SPECIFICKÝ REHABILITAČ NÍ PLÁN Č. 1 -SPECIFICKÝ CÍL - KROKY K JEHO DOSAŽENÍ PŘEKÁŽKA K NAPLNĚNÍ CÍLE SPECIFICKÝ REHABILITAČ NÍ PLÁN Č. 2 - SPECIFICKÝ CÍL - KROKY K JEHO DOSAŽENÍ PŘEKÁŽKA K NAPLNĚNÍ CÍLE SPECIFICKÝ REHABILITAČ NÍ PLÁN Č. 3 - SPECIFICKÝ CÍL - KROKY K JEHO DOSAŽENÍ

15 KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN KROK Č.3 KROK Č.2 KROK Č. 1 KROKY K DOSAŽENÍ CÍLE KRÁTKODOBÝ REHABILTIAČNÍ CÍL

16 D ALŠÍ METODY PRÁCE VYUŽÍVANÉ V DÍLNÁCH : Šetření připravenosti Šetření kvality života Protikrizové plánování Skupinové nácviky sociálních dovedností Skupinové setkávání s rodinnými příslušníky Job klub

17 PROBLEMATICKÉ TÉMA DÍLEN Uzavírání pracovních smluv s klienty v dílně

18 U ZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍCH SMLUV S KLIENTY V DÍLNÁCH Pro Proti Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na odměnu za práci Odměna a podpora motivace klientů Klienti na pracovně- rehabilitačních místech vyrábí zboží, z jehož prodeje má sdružení zisk – klientovi náleží mzda Finanční zátěž pro poskytovatele

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST SDRUŽENÍ PRÁH BRNO


Stáhnout ppt "S OCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH. S DRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN : Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu."

Podobné prezentace


Reklamy Google