Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_2_10 Název vzdělávacího materiálu Vstupní zařízení – scanery a vizualizéry Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblast Hardware počítačů a operační systémy Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. ročník Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, pracovní, sociální, komunikativní a personální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 Scanner (skener) Skener je vstupní periferní zařízení, které zajišťuje převod (resp. digitalizaci) textu a grafiky (2D i 3D) z tištěné do elektronické podoby. Skenované dokumenty jsou přeneseny do počítače jako rastrové obrázky. Druhy skenerů: 1.ruční skener 2.stolní (plochý) skener 3.skener – snímač čárového kódu 4.tužkový skener 5.bubnový rotační skener 6.filmový skener 7.3D skener

5 Princip činnosti skenerů Motor zajišťuje pohyb zdroje světla (výbojka) podél stránky předlohy. Předloha je postupně po řádcích osvětlována - více odrážejí světlo světlé plochy než tmavé. Odražené světlo je optickou soustavou skeneru nasměrováno na CCD čip (Charged Coupled Device – nábojově vázaná struktura), kterým je převedeno světlo na elektrické impulzy. Elektrické impulsy jsou předány na ADC (Analog-to- Digital Converter – analog/číslicový převodník). Digitální data jsou zpracována grafickým čipem a přenesena do počítače.

6 CCD - prvek stolní skener Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scanner.view.750pix.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CCD_in_camera.jpg

7 Ruční skener (tužkový skener – zvláštní druh skeneru) Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki /File:Imagint_scanners_types_7.png proces snímání probíhá tak, že se přístroj přiloží k listu papíru a postupně se přejíždí shora dolů nevýhodou je, že ruční skener má poměrně úzký záběr, z toho důvodu je nutné stránku A4 skenovat v několika sloupcích kvalita takto získaného obrazu je nízká záleží na "stabilitě" ruky a rychlosti snímání předlohy tužkový skener- j edná se o zvláštní druh ručního skeneru, který má podobu tužky. Snímací plocha je v jeho špičce. tužkový skener slouží pouze ke snímání textů Zdroj: http://www.cpen.com/products

8 Stolní (plochý) skener předloha se pokládá na skleněnou plochu skeneru a uzavře se víkem pod sklem je umístěn pohyblivý světelný zdroj, který osvětluje předlohu, od níž se světlo odráží přes soustavu zrcadel na CCD snímač plocha stolního skeneru bývá nejčastěji formát A4 (někdy i větší) součástí některých skenerů byl dříve i nástavec pro skenování diapozitivů Zdroj: http://www.grafika.cz/rubriky/skenery/o-skenovani-a-skenerech-podrobne-ii-typy-skeneru-132976cz

9 u filmového skeneru je předloha (filmové políčko) z jedné strany prosvětleno a na druhé straně políčka je obraz usměrněn optikou na snímač optika používaná u filmových skenerů je kvalitnější než u plochých skenerů, protože filmový skener pracuje s velice malou předlohou Filmový skener

10 Skener (snímač čárového kódu) Principem snímaní čárového kódu je to, že laserový paprsek, nebo jiný zdroj světla, odráží znaky kódu na zrcátko detektoru fotosnímače, který převádí plochy kódu (různé šířky a délky čar) na časově proměnný elektrický signál. Tento elektrický signál je dekodérem převeden do digitální formy. Některé snímače vyžadují kontaktní snímání, jiné přečtou kód i na vzdálenost 60 cm i více. Existuje několik čárových kódů, mezi nejpoužívanější patří kód UPC (Universal Produkt Kode), jeho evropská varianta EAN (Evropan Artikle Numering). Zdroj: http://www.posiflex.cz/cd-3830

11 Bubnový (rotační) skener předloha se nasadí na válec (buben), který rotuje kolem své osy předlohu osvěcuje laserový paprsek, jehož zdroj je umístěn v hlavici, která se při rotování bubnu posouvá napříč směru rotování předlohy výsledkem skenování je velmi kvalitní obrazový výstup bubnové skenery jsou však drahé a slouží pouze k profesionálnímu použití Bubnový skener společnosti Screen Zdroj: http://www.svettisku.cz

12 laserové 3D skenovací systémy, umožňují určování prostorových souřadnic snímaného objektu 3D modelování má využití ve strojírenství a stavebnictví, kde můžeme provádět např. vizualizaci staveb, konstrukcí, interiérů i různých předmětů, nebo součástí strojů, atd. naskenovaný objekt je příslušným programem zobrazen jako uskupení bodů, z něhož pak lze vytvořit 3D model, který lze jakkoli upravovat a dotvářet v CAD systému metody snímání- dotykové, optické, laserové, destruktivní, rentgenové a ultrazvukové Mechanické 3D scanery Dotykový skener Microscribe Zdroj: http://robo.hyperlink.cz

13 Dokumentové kamery (vizualizéry) vizualizéry dokážou snímat jakýkoliv trojrozměrný obraz a přenést ho přes dataprojektor na plátno mohou nahradit zpětný projektor, digitální kameru i fotoaparát dokážou vytvořit kvalitní obraz v požadované velikosti kromě prezentačního využití může plnit vizualizér ještě funkci 3D scanneru používají se zejména ve školství k digitalizaci jakýchkoli předloh Zdroj: http://www.amethyst.cz/cz/zbozi/interaktivni-ucebny/vizualizery/206-smart-vizualizer-sdc-330.html

14

15 Zadání 1 Zjistěte z literatury nebo na Internetu, jaké vlastnosti jsou typické pro stolní skenery, na jakém principu pracují a pokuste se nakreslit schematický obrázek stolního skeneru a jeho jednotlivých částí. Zadání 2 V čem se liší vizualizér od skeneru a kde ho můžete použít? Najděte na Internetu alespoň dva typy vizualizérů a popište, na jakém principu pracují.

16

17 1.Ruční skener snímá předlohu: a)přiložením k listu papíru a jeho postupným snímáním b)položením předlohy na skleněnou plochu a jejím snímáním c)nasazením předlohy na válec 2.Bubnový skener snímá předlohu: a)přiložením k listu papíru a jeho postupným snímáním b)nasazením předlohy na válec c)položením předlohy na skleněnou plochu a jejím snímáním

18 3.Skener (snímač čárkového kódu): a)obraz je prosvícen a usměrněn optikou na snímač b)převádí plochy kódu (různé šířky a délky čar) na časově proměnný elektrický signál c)naskenovaný objekt je příslušným programem zobrazen jako uskupení bodů 4.Filmový skener: a)převádí plochy kódu (různé šířky a délky čar) na časově proměnný elektrický signál b)naskenovaný objekt je příslušným programem zobrazen jako uskupení bodů c)obraz je prosvícen a usměrněn optikou na snímač

19 5.Mechanický 3D skener: a)převádí plochy kódu (různé šířky a délky čar) na časově proměnný elektrický signál b)naskenovaný objekt je příslušným programem zobrazen jako uskupení bodů c)obraz je prosvícen a usměrněn optikou na snímač

20 Seznam odkazů a použité literatury: 1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 3.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0


Stáhnout ppt "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google