Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém pro administraci studia a e-learning

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém pro administraci studia a e-learning"— Transkript prezentace:

1 Informační systém pro administraci studia a e-learning

2 Informační systém Aplikace Data Služby Podpora uživatelům Technologie
Informační systém Masarykovy univerzity Aplikace Data Služby Podpora uživatelům Technologie Architektura Servis HW/SW

3 cena za excelentní implementaci studijního informačního systému 2005
cena za archiv závěrečných prací 2007 Itanium Innovation Awards ISA Awards 2009 Finalists in Mission-Critical Data Aplikace Data Administrativa Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Studijní referent Vědecká činnost + Data zadávají a spravují uživatelé Administrativní pracovníci pouze potvrzují a provádějí kontrolu Výjimky Provázanost aplikací, nejsou jednoúčelové Anglická/slovenská verze Přístupová práva uděluje správce systému dané školy Nadstandard Komunikace E-learning Služba odhal. Plagiátů Obchodní centrum Absolvenstká síť Úřadovna

4 Správce Aplikace Data = klíčová osoba (trvale!)
= poskytuje podporu uživatelům školy = je komunikačním partnerem týmu MU = má nejvyšší práva v ISu = člověk z provozu! = ne informatik! = logicky uvažující člověk = dobré zkušenosti s ženami = podpora vedení! = důvěra ve zkušenosti týmu MU = nemixovat roli správce VT a ISu! = ½ úvazku (odhad) = jak dobře je vybrán(a), tak je spokojena škola (oddělení, uživatelé, vedení) Informační systém Masarykovy univerzity je

5 Oblíbené záložky – odkazy do IS a internetu (social bookmarking)
Aplikace Data Navigační prvky: název stránky, na níž se nacházíme, jaká je ke stránce cesta. Jazyková verze. Informační systém Masarykovy univerzity Aktuální dění v IS. Navigační panel pro rychlé vstupy do aplikací. Uživatel má pouze ty agendy, které mu náležejí z jeho pozice: studijní referent učitel student správce Osvědčeno praxí: úvodní stránka nabízí vstup do všech hlavních oblastí ISu (tím odpadá hledání aplikace zanořené v další úrovni).

6 Přehled aplikací Aplikace Data Informační systém Masarykovy univerzity
Pošta s AVO, ASO, doživotní (péče o zákazníky) Evidence studia Záznamní učitele včetně e-learningu Informační systém Masarykovy univerzity Správa publikací Aplikace pro studenta (známky, zkoušky, e-learning, zápis předmětů) Katalog předmětů, rozvrh E-přihláška (zde pro autentizovné uživatele-nevyplňuje zbytečné údaje) Elektronická nástěnka Elektronická diskusní fóra Kontakty, seznamy, evidence pracovníků Správa životopisů

7 Přehled aplikací II Aplikace Data
Archiv závěrečných prací Social bookmarking Kruhy lidí (sociální sítě), blogy. Informační systém Masarykovy univerzity Absolventská síť. Dokumentový server (úložiště souborů: e-learning – úkoly a eseje, centrální pokyny – smětrnice a dokumenty, archiv závěrečných prací, …) Redakční systém pro e-learning Dril Obchodní centrum Stipendia

8 Přijímací řízení – aplikace, funkcionality:
Sběr údajů od uchazeče Pro různé obory se požaduje vyplnění jiných rubrik Autom. kontrola úplnosti přihlášky, neúplnou nelze podat Přidělení variabilního symbolu automaticky Uchazeči se zobrazuje, zda byl přijat školou Převzetí platby z ekonomiky, spárování Uchazeči se zobrazuje, kdy platba došla Hromadný s informacemi Uchazeči se zobrazují termíny jeho zkoušky Výběry uchazečů dle kritérií – statistiky, exporty Tisk složek o uchazeči pro přijímací řízení Import výsledků zkoušek Uchazeči se zobrazují výsledky zkoušky vč. skenu písemky a dalších sdělení Hromadné zakládání studií Nastavení různých podmínek v různ. bězích přijímacího řízení Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

9 Akademický rok - aplikace:
Implementace SZŘ Tvorba harmonogramu semestrů Manipulace s katalogem předmětů Plnění základních a doplňujících údajů k předmětu Nastavení atributů katalogu předmětů Nastavení omezení pro zápisy do kurzů a prerekvizit Zařazení kurzů do doporučených šablon (plánů) Export předmětů pro formát tištěných katalogů Tvorba seminárních skupin vč. nastavení kapacit Rozvrh Kontrola včas zadaných známek dle SZŘ Časové soutěže (zátěžové špičky) Akreditace – aplikace: Sběr akreditačních údajů (pro akreditačního referenta, údajů od učitele, …) Poplatky – aplikace: Kontrola a vyměření poplatků – dle SZŘ SIMS a jiné evidence komunikace s centrální databází Sdružené informace matrik studentů (SIMS) informace o přijímacím řízení (UIV) zdravotní pojištění další výkaznictví Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

10 Učitel – aplikace, funkcionality:
Možnost vkládání a doplňování informací ke kurzu Seznamy studentů Hodnocení studentů Zadání zkušebních termínů (autom. kontrola proti vícerým přihlášením studentů) Zadávání známek Zasílání dopisů Evidence a úprava svých publikací, exporty a tisk jejich seznamů Kontroly pro databázi RIV Evidence životopisů Poskytnutí svých údajů do podkladů akreditačního procesu Evaluační anonymní anketa (k předmětu, výuce, souhrnná) Zadání balíků témat k závěrečným pracím Vkládání posudků k závěrečným pracím E-aktivity ve výuce (viz Výuka - e-learning) Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

11 Student – aplikace, funkcionality:
Vyplnění a aktualizace svých osobních údajů (personalista/referent pouze potvrzuje) Vytvoření své osobní stránky Lidé vč. fotografie (realizuje student) „Doživotní“ ová stránka (Spolek absolventů) Webový prostor pro osobní použití (prezentace, marketing) Výběr (registrace) předmětů (podle šablony) – aby splnil kredity Průchod vlnami registrace dle „stáří“ studia Žádosti o výjimky Ankety kvality (pravidelné) Zápis do semestru (elektronicky) Výběr/soutěž o nejvhodnější rozvrhy, seminární skupiny Tisk svého rozvrhu a možnosti vyhledávání v něm Zápis/zrušení kurzů v době změn v zápisu Zasílání informací a změn na mobil Práce s ISem přes PDA Žádosti o kolej, ubytovací, sociální a ostatní stipendia Automatický přístup do učeben přes ISIC Ověření, zda splňuji podmínky pro postup Nabídka a výběr závěrečných prací Vkládání a evidence závěrečných prací vč. klíčových slov, anotací, pdf a txt verze, zobrazených posudků od vedoucího/oponenta Kontrola diplomu a Diploma Supplementu Studium (viz Výuka – e-learning) Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

12 „e-learning pro každého“
Výuka - e-learning – aplikace: Osnova kurzu Unicode – text a práce se znaky cizích abeced Testy – diagnostické, procvičovací otázky, znalostní, Oživený text, … Průběžné hodnocení, autom. přenos hodnocení z testu Průzkumy/dotazníky Studijní materiály, vystavování distančních opor Kontrola úkolu/práce, zda není plagiátem Diskusní fórum předmětu Elektronické zkoušení (skenováním písemek nebo u PC) Zadání témat práce, referátů, skupinových projektů Odevzdávárna úkolů elektronicky Poskytovna materiálů ke studiu mezi spolužáky Přijímárna pro nahlížení do oskenovaných písemek, Diploma Supplement ap. Cvičné nebo sebeprezentační webové prostory (Můj web) pro vlastní prezentace nebo testovací režimy, html editor Předávání velkých souborů Úschovnou (nevhodných do u) Zpřístupňování záznamů přednášek Záložky – odkazy z Internetu, vytváření oborových zdrojů „E-learning pro každého“ - rapid e-learning Dril Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

13 Studijní a další referenti – aplikace, funkcionality:
Práce s evidencí pro matriku studentů Práce s evidencí a správou stipendií Kontrola omluvenek v systému Práce s evidenci revalidačních přelepky na ISIC Hromadné výběry studentů dle kritérií Evidence osoby, studijní evidence osoby Kontrola studia Práce s evidencí závěrečných prácí a závěrečnými zkouškami Práce s evidencí poplatků za studium Tisky dokumentů Správa studentských průkazů Statistiky, výstupy v txt, xls, html Rezervace místností propojená s rozvrhem (kontroluje automaticky) Studijní pobyty, stáže (Erasmus, …) Vědecká činnost - aplikace: Životopisy Publikace Exporty pro RIV Statistiky Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

14 Komunikace - aplikace:
Poštovní server - každý má ovou schránku, zůstává mu doživotně Antivirová ochrana Antispamová ochrana Prostor pro předávání velkých dokumentů (Úschovna) Vývěska s různými režimy zobrazování a vkládání Spolek absolventů, možnosti hromadného exportu, služby pro absolventy v IS Elektronické volby (hlasování, průzkumy, volby do senátu, …) Diskusní fórum, relaxační plkárny Různé: Řízení přístupů sofistikovaným systém přístupových práv Dokumentový server – zpřístupnění dokumentů, směrnic, pravidel nastavené cílové skupině (kolegium, studenti, pracovníci, veřejnost, …) Personální evidence, osobní údaje, dovolená, pracoviště Fulltextové vyhledávání v celém datovém úložišti (bez ohledu na formát – TeX, Word, PDF, OpenOffice; vyhledání zadáním části slov - analogie skloňování; vyhledávání bez ohledu na diakritiku) Tématické vyhledávání Vyhledávání v databázi osob a pracovišť Režim ´handicap´ (pro zdravotně postižené studenty) Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

15 Nadstandard - aplikace:
Malý IS – možnost pracovat s vybranými aplikacemi přes mobil, PDA aj. Vlastní webový prostor Svépomocné agendy Hra Kamenožrout Manažerská data Služba pro porovnávání dokumentů – porovnává se se všemi dokumenty, pracemi, soubory – odhalí opsání části práce ze seminárky jiného studenta, … přidávání podezřelých souborů pro kontrolu; optimalizováno pro češtinu, angličtinu, slovenštinu, další v dohlednu; prohledává se bez ohledu na formát (TXT, PDF, Word, TeX) Obchodní centrum – integrace do systému (s e-learningem, administrativou) Absolventská síť Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Informační systém Masarykovy univerzity

16 Proces evidence e-VŠKP
Zanese práci na studijní oddělení 5 Autom. Kontrola průchodu studiem Učitel – vedoucí práce Student Studijní oddělení Zadává témata práce - název, překlad názvu, zadání, … 1 Vybírá téma, přihlásí se, je přihlášen 2 3 Otevře archiv Balíky témat 6 Ukončí manipulaci Zpracovává práci, pak naplní archiv 4 Vkládá posudek 7 Třídenní výjimka možná Archiv Konverze do pdf „bez ochrany“ a txt Kontrola plagiátů Vkládá posudek sám, vkládá sekretářka 7 Diplom, Diploma Supplement 7 Zpřístupnění veřejnosti 5 dní před obhajobou Noauth IS MU Aleph Oponent

17 Kontrola plagiátů v IS CARITAS1)
„Nalézt podobné dokumenty“ „podobné jako vejce vejci“ … pro vyučující, uživatele „Globální vyhledávání plagiátů“ … pro manažery Systémy pro odhalování plagiátů: v seminárních pracích – Odevzdej.cz v závěrečných pracích – Theses.cz v zaměstnaneckých dílech – Repozitar.cz Zapojení se do Theses.cz, Odevzdej.cz vaši uživatelé přistupují přes IS CARITAS Repozitar.cz Evidence a správa publikací včetně vykazování pro RIV je integrováno v IS CARITAS Informační systém Masarykovy univerzity repozitar_?

18 Kontrola plagiátů v IS CARITAS2)
Informační systém Masarykovy univerzity

19 Výsledek kontroly plagiátů
Informační systém Masarykovy univerzity

20 Služby Podpora uživatelům
Data: Spravuje CARITAS Jsou k dispozici servisní informace (kdo, kdy vložil, přijal, …) Aplikace: Spravuje vývojový tým Reakce na změny legislativy ihned Nápovědy 86 kapitol (celkem otázek) Nové aplikace k dispozici zdarma Design Navrhuje a implementuje dle grafiky školy vývojový tým Distribuované úložiště souborů (speciální know-how): Jednoduché a levné navýšení distribuovaného úložiště dat zajišťuje vývojový tým 1. zajišťuje efektivní přístup k ZP (distribuce výkonu potřebného na získání nebo uložení práce na řadu počítačů) 2. řešeno jako komoditní architektura - velmi levné navýšení kapacity až o desítky TB najednou Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování Informační systém Masarykovy univerzity

21 Služby Podpora uživatelům
Zálohování – třístupňové (všechny za provozu bez omezení přístupu uživatelů) 1. on-line zálohy – mimo lokalitu na zálohovací stroj 2. noční záloha databáze vč. rolback segmentů – na zálohovací stroj 3. noční záloha dat z databázových tabulek - na DVD/2x měsíčně. Soubory v úložišti systému závěrečné práce, e-learning, dokumentový server, ... se automaticky zrcadlí a kopírují na zálohovací server, zaznamenávají na pásku/DVD Aplikací -> IS MU díky vícevrstvé architektuře IS MU vytváří tento systém případný záložní systém (aniž by pocítila kterákoli strana snížením výkonu). Proti běžným třívrstvým architekturám (oddělení datové, aplikační a prezentační vrstvy) má IS aplikační cluster (webové servery) propojen s distribuovaným úložištěm dat, databázový cluster je víceúrovňový. Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování Informační systém Masarykovy univerzity

22 Filozofie IS Informační systém Masarykovy univerzity
1. Vize – 1999 (http namísto klient-server, data v rukou uživatelů), 2003 (ponechání poštovní adresy absolventům), 2004 (e-VKŠP, distribuované úložiště dat), 2005 (Spolek) apod. 2. Decentralizace – data vkládají a spravují sami uživatelé 3. Centralizace – postupná systematizace (jednotný SZŘ, postupy na fakultách, centrální nabídka sportu pro celou univerzitu) 4. Minimalizace administrativy typu fronta/okénko 5. Důvěra – důsledná komunikace s uživateli ( em), nezávislost na správcích (data spravují uživatelé), vývoj a změny podle uživatelů, bezpečnost, uživatelů , denní přístup už., přes autentiz.web. operací), dostupnost 99 % 6. Služby pro uživatele – od počátku zaměřen na studenta + uživatelé dostávají „něco navíc“: komunikační nástroje (pošta vč. antispamu, antiviru; nástěnky; diskusní fóra), Můj web, poskytovny, úschovna, záložky, ISSN Elportálu pro publikace (na MU; není stand. součástí), … 7. Mnoho systémů studia – mezifakultní: studentem řízené studijní plány; autom. kontrola dodržování; ročníkové centrálně spravované plány (LF MU, VŠFS); odlišné kreditové systémy (FHS UK); studium na VOŠ (VOŠ JABOK); provoz pro desítky (Akcent College) až desetitisíce uživatel (MU) 8. Bezproblémové zátěže – časové soutěže (předměty, rozvrhové skupiny, zkušební termíny, témata prací, …), zátěže – už./5-10 minut 9. Integrace e-learningu do administrativního systému 10. Stálý a rychlý vývoj - metoda extrémního programování (rychlý vývoj, nemá smysl podávat projekty na vývoj agend, rozhodují dny, týdny), optimalizace řešení (není pod/naddimenzováno), nízké náklady versus jiné školy 11. Kustomizace – respektování odlišností jiných škol Informační systém Masarykovy univerzity

23 Co je výhodou Informační systém Masarykovy univerzity
Přístup přes https k libovolné aplikaci Široké zázemí odborníků – aplikační programátoři, databázový architekt, bezpečnostní manažer, analytička, projektový manažer, pracovník pro podporu uživatelů, specialista na e-learning Školení správce/správců, e-learningového specialisty/ů, uživatelů Předání know-how pro postupný rozvoj používání systému, způsob udržování a aktualizace dat, osvědčené procesy postupy, možné projekty ověřené na MU (e-learning) apod. Formáty dokumentů – pro soubory se automaticky vytvářejí pdf a txt verze Kapacity úložiště - není omezení na velikost souborů Aplikace nejsou jednoúčelové nebo konkrétními portály (jako např. samostatně stojící aplikace odevzdáváren x propojena se studijními materiály, se systémem práv, semestry, kurzy, otevřena v nastaveném časovém období, autom.vložení příjmení a jména vkládajícího, …) E-learning – integrace do systému, který všichni používají Informační systém Masarykovy univerzity

24 Uživatelská příjemnost
Informační systém Masarykovy univerzity Vlastní designér Design dle grafiky školy Navigační prvky

25 Technologie Architektura
Klientská část Výhradně běžný webový prohlížeč, jedna adresa (Win, Linux, MacOS, Solaris, PalmOS, Java, Symbian) Prezentační/aplikační část HTTPs server (Apache, vlastní aplik. prostředí, Perl, Linux FC, dualcore AMD-64, O&G) Distribuované souborové úložiště objemných dat Databázová část DB server (Oracle Database 10g SE, Linux FC, 2 x dualcore AMD-64, O&G) Další součásti Víceúrovňové zabezpečení a zálohování (off-site) (monitoring provozu 24x7, okamžitá reakce na chyby, nízká doba opravy) Automatické konverze, systémová komunikace Informační systém Masarykovy univerzity

26 Nabízený outsourcing zahrnuje
Služby Podpora uživatelům všechny standardní agendy: administrativa, komunikace, e-learning, …; česká (příp. anglická, slovenská) verze; stálý vývoj: nové agendy; servis aplikací, upgrade, zásahy; HW/SW provoz, servis – upgrade – záplaty (do úrovně před zásahy dodavatele), jednání s dodavateli; databáze provoz, –”–; řešení konektivity, UPS; zavedení režimu podpory; školení odpovědných osob – dle smlouvy; zálohování dat; archivace dat; bezpečnost; pojištění HW; metodická, technická a uživatelská podpora – dle smlouvy; spolehlivý a bezpečný mailserver s AV a antispamovou ochranou (v systému). Technologie Architektura Servis HW/SW Aplikace Data Informační systém Masarykovy univerzity Co to znamená? vývojový tým pro CARITAS chod ISu stálý rozvoj a vývoj zdarma sledování bezproblémového provozu monitoring bezpečnosti, zásahy podpora koordinátorovi CARITAS metodika, know-how, příp. školení

27 Co je zajištěno formou outsourcingu?
Bezpečnost dat Vysoký stupeň zabezpečení. Trvalý dohled nad systémem. Spolehlivost systému, dostupnost dat Dostupnost 99,6 %, spolehlivý vůči uživatelům – naprostá důvěra uživatelů (nic nevedou písemně, kromě zákonných povinností). Údržba, opravy, výměna hardware za běhu systému. Záruky Vývojový tým je vývojovým týmem pro každou školu. Vývojové kapacity dostatečné, extrémní vývoj probíhal i za třetinových kapacit. Neposkytuje pouze podporu dle smlouvy, ale sleduje používání systému a potřeby. Nabízíme implementaci základu do 3 měsíců. Zkušenosti s jinou školou MU cca z na stud. VŠFS cca z na stud. 2002 – FHS UK cca z na stud. BIVŠ stud. Akademie STING 900 stud. VOŠ JABOK cca z 300 na 900 stud. Akcent College 30 stud. VŠTE stud. VŠH stud. Informační systém Masarykovy univerzity

28 Klíčové implementační kroky
3 měsíce realistický harmonogram; návrh, příprava HW a konfigurace; návrh, nastavení databáze; vlastní implementace, importy dat – dle smlouvy: předání matrik studentů, číselníků, údajů o programech, předmětech, záznamy studijních výsledků, o zaměstnancích, pracovištích, harmonogram akademického roku, studijní řád; zahájení testovacího provozu; školení uživatelů – dle smlouvy; přidělení přístupů; zahájení ostrého provozu; informace studentům; režim podpory – dle smlouvy; ověřené postupy při implementaci a udržování aktuálnosti a konzistence dat. Informační systém Masarykovy univerzity

29 Prostor pro Vaše dotazy
Děkuji za pozornost! Prostor pro Vaše dotazy Informační systém Masarykovy univerzity Kontakt: Další informace:


Stáhnout ppt "Informační systém pro administraci studia a e-learning"

Podobné prezentace


Reklamy Google