Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém pro administraci studia a e-learning.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém pro administraci studia a e-learning."— Transkript prezentace:

1 Informační systém pro administraci studia a e-learning

2 Informační systém Masarykovy univerzity Aplikace Data Služby Podpora uživatelům Technologie Architektura Servis HW/SW Informační systém

3 Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Studijní referent Vědecká činnost + ▫ Data zadávají a spravují uživatelé ▫ Administrativní pracovníci pouze potvrzují a provádějí kontrolu ▫ Výjimky ▫ Provázanost aplikací, nejsou jednoúčelové ▫ Anglická/slovenská verze ▫ Přístupová práva uděluje správce systému dané školy Informační systém Masarykovy univerzity cena za excelentní implementaci studijního informačního systému 2005 cena za archiv závěrečných prací 2007 Itanium Innovation Awards ISA Awards 2009 Finalists in Mission-Critical Data Aplikace Data Administrativa Nadstandard Komunikace E-learning Služba odhal. Plagiátů Obchodní centrum Absolvenstká síť Úřadovna

4 Informační systém Masarykovy univerzity Aplikace Data = klíčová osoba (trvale!) = poskytuje podporu uživatelům školy = je komunikačním partnerem týmu MU = má nejvyšší práva v ISu = člověk z provozu! = ne informatik! = logicky uvažující člověk = dobré zkušenosti s ženami = podpora vedení! = důvěra ve zkušenosti týmu MU = nemixovat roli správce VT a ISu! = ½ úvazku (odhad) = jak dobře je vybrán(a), tak je spokojena škola (oddělení, uživatelé, vedení) Správce

5 Informační systém Masarykovy univerzity Uživatel má pouze ty agendy, které mu náležejí z jeho pozice: studijní referent učitel student správce Navigační panel pro rychlé vstupy do aplikací. Oblíbené záložky – odkazy do IS a internetu (social bookmarking) Osvědčeno praxí: úvodní stránka nabízí vstup do všech hlavních oblastí ISu (tím odpadá hledání aplikace zanořené v další úrovni). Jazyková verze. Navigační prvky: název stránky, na níž se nacházíme, jaká je ke stránce cesta. Aplikace Data Aktuální dění v IS.

6 Elektronická nástěnka Správa životopisů Elektronická diskusní fóra Kontakty, seznamy, evidence pracovníků Informační systém Masarykovy univerzity Pošta s AVO, ASO, doživotní e-mail (péče o zákazníky) Aplikace Data Přehled aplikací Záznamní učitele včetně e-learningu Správa publikací Aplikace pro studenta (známky, zkoušky, e-learning, zápis předmětů) Katalog předmětů, rozvrh E-přihláška (zde pro autentizovné uživatele- nevyplňuje zbytečné údaje) Evidence studia

7 Stipendia Obchodní centrum Redakční systém pro e-learning Archiv závěrečných prací Dokumentový server (úložiště souborů: e-learning – úkoly a eseje, centrální pokyny – smětrnice a dokumenty, archiv závěrečných prací, …) Absolventská síť. Social bookmarking Informační systém Masarykovy univerzity Dril Aplikace Data Přehled aplikací II Kruhy lidí (sociální sítě), blogy.

8 Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení – aplikace, funkcionality: Sběr údajů od uchazeče Pro různé obory se požaduje vyplnění jiných rubrik Autom. kontrola úplnosti přihlášky, neúplnou nelze podat Přidělení variabilního symbolu automaticky Uchazeči se zobrazuje, zda byl přijat školou Převzetí platby z ekonomiky, spárování Uchazeči se zobrazuje, kdy platba došla Hromadný e-mail s informacemi Uchazeči se zobrazují termíny jeho zkoušky Výběry uchazečů dle kritérií – statistiky, exporty Tisk složek o uchazeči pro přijímací řízení Import výsledků zkoušek Uchazeči se zobrazují výsledky zkoušky vč. skenu písemky a dalších sdělení Hromadné zakládání studií Nastavení různých podmínek v různ. bězích přijímacího řízení Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Aplikace Data

9 Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Akademický rok - aplikace: Implementace SZŘ Tvorba harmonogramu semestrů Manipulace s katalogem předmětů Plnění základních a doplňujících údajů k předmětu Nastavení atributů katalogu předmětů Nastavení omezení pro zápisy do kurzů a prerekvizit Zařazení kurzů do doporučených šablon (plánů) Export předmětů pro formát tištěných katalogů Tvorba seminárních skupin vč. nastavení kapacit Rozvrh Kontrola včas zadaných známek dle SZŘ Časové soutěže (zátěžové špičky) Akreditace – aplikace: Sběr akreditačních údajů (pro akreditačního referenta, údajů od učitele, …) Poplatky – aplikace: Kontrola a vyměření poplatků – dle SZŘ SIMS a jiné evidence komunikace s centrální databází Sdružené informace matrik studentů (SIMS) informace o přijímacím řízení (UIV) zdravotní pojištění další výkaznictví Aplikace Data

10 Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Učitel – aplikace, funkcionality: Možnost vkládání a doplňování informací ke kurzu Seznamy studentů Hodnocení studentů Zadání zkušebních termínů (autom. kontrola proti vícerým přihlášením studentů) Zadávání známek Zasílání dopisů Evidence a úprava svých publikací, exporty a tisk jejich seznamů Kontroly pro databázi RIV Evidence životopisů Poskytnutí svých údajů do podkladů akreditačního procesu Evaluační anonymní anketa (k předmětu, výuce, souhrnná) Zadání balíků témat k závěrečným pracím Vkládání posudků k závěrečným pracím … E-aktivity ve výuce (viz Výuka - e-learning) Aplikace Data

11 Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Student – aplikace, funkcionality: Vyplnění a aktualizace svých osobních údajů (personalista/referent pouze potvrzuje) Vytvoření své osobní stránky Lidé vč. fotografie (realizuje student) „Doživotní“ e-mailová stránka (Spolek absolventů) Webový prostor pro osobní použití (prezentace, marketing) Výběr (registrace) předmětů (podle šablony) – aby splnil kredity Průchod vlnami registrace dle „stáří“ studia Žádosti o výjimky Ankety kvality (pravidelné) Zápis do semestru (elektronicky) Výběr/soutěž o nejvhodnější rozvrhy, seminární skupiny Tisk svého rozvrhu a možnosti vyhledávání v něm Zápis/zrušení kurzů v době změn v zápisu Zasílání informací a změn na mobil Práce s ISem přes PDA Žádosti o kolej, ubytovací, sociální a ostatní stipendia Automatický přístup do učeben přes ISIC Ověření, zda splňuji podmínky pro postup Nabídka a výběr závěrečných prací Vkládání a evidence závěrečných prací vč. klíčových slov, anotací, pdf a txt verze, zobrazených posudků od vedoucího/oponenta Kontrola diplomu a Diploma Supplementu Studium (viz Výuka – e-learning) Aplikace Data

12 Informační systém Masarykovy univerzity Výuka - e-learning – aplikace: Osnova kurzu Unicode – text a práce se znaky cizích abeced Testy – diagnostické, procvičovací otázky, znalostní, Oživený text, … Průběžné hodnocení, autom. přenos hodnocení z testu Průzkumy/dotazníky Studijní materiály, vystavování distančních opor Kontrola úkolu/práce, zda není plagiátem Diskusní fórum předmětu Elektronické zkoušení (skenováním písemek nebo u PC) Zadání témat práce, referátů, skupinových projektů Odevzdávárna úkolů elektronicky Poskytovna materiálů ke studiu mezi spolužáky Přijímárna pro nahlížení do oskenovaných písemek, Diploma Supplement ap. Cvičné nebo sebeprezentační webové prostory (Můj web) pro vlastní prezentace nebo testovací režimy, html editor Předávání velkých souborů Úschovnou (nevhodných do e-mailu) Zpřístupňování záznamů přednášek Záložky – odkazy z Internetu, vytváření oborových zdrojů „E-learning pro každého“ - rapid e-learning Dril Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Aplikace Data „e-learning pro každého“

13 Informační systém Masarykovy univerzity Studijní a další referenti – aplikace, funkcionality: Práce s evidencí pro matriku studentů Práce s evidencí a správou stipendií Kontrola omluvenek v systému Práce s evidenci revalidačních přelepky na ISIC Hromadné výběry studentů dle kritérií Evidence osoby, studijní evidence osoby Kontrola studia Práce s evidencí závěrečných prácí a závěrečnými zkouškami Práce s evidencí poplatků za studium Tisky dokumentů Správa studentských průkazů Statistiky, výstupy v txt, xls, html Rezervace místností propojená s rozvrhem (kontroluje automaticky) Studijní pobyty, stáže (Erasmus, …) Vědecká činnost - aplikace: Životopisy Publikace Exporty pro RIV Statistiky Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Aplikace Data

14 Informační systém Masarykovy univerzity Komunikace - aplikace: Poštovní server - každý má e-mailovou schránku, zůstává mu doživotně Antivirová ochrana Antispamová ochrana Prostor pro předávání velkých dokumentů (Úschovna) Vývěska s různými režimy zobrazování a vkládání Spolek absolventů, možnosti hromadného exportu, služby pro absolventy v IS Elektronické volby (hlasování, průzkumy, volby do senátu, …) Diskusní fórum, relaxační plkárny Různé: Řízení přístupů sofistikovaným systém přístupových práv Dokumentový server – zpřístupnění dokumentů, směrnic, pravidel nastavené cílové skupině (kolegium, studenti, pracovníci, veřejnost, …) Personální evidence, osobní údaje, dovolená, pracoviště Fulltextové vyhledávání v celém datovém úložišti (bez ohledu na formát – TeX, Word, PDF, OpenOffice; vyhledání zadáním části slov - analogie skloňování; vyhledávání bez ohledu na diakritiku) Tématické vyhledávání Vyhledávání v databázi osob a pracovišť Režim ´handicap´ (pro zdravotně postižené studenty) Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Aplikace Data

15 Informační systém Masarykovy univerzity Nadstandard - aplikace: Malý IS – možnost pracovat s vybranými aplikacemi přes mobil, PDA aj. Vlastní webový prostor Svépomocné agendy Hra Kamenožrout Manažerská data Služba pro porovnávání dokumentů – porovnává se se všemi dokumenty, pracemi, soubory – odhalí opsání části práce ze seminárky jiného studenta, … přidávání podezřelých souborů pro kontrolu; optimalizováno pro češtinu, angličtinu, slovenštinu, další v dohlednu; prohledává se bez ohledu na formát (TXT, PDF, Word, TeX) Obchodní centrum – integrace do systému (s e-learningem, administrativou) Absolventská síť Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard Aplikace Data

16 Proces evidence e-VŠKP Učitel – vedoucí práce Studijní oddělení Student Balíky témat Zadává témata práce - název, překlad názvu, zadání, … 1 Vybírá téma, přihlásí se, je přihlášen 2 Archiv 3 Otevře archiv Zpracovává práci, pak naplní archiv 4 Zanese práci na studijní oddělení 5 Vkládá posudek 7 Oponent Vkládá posudek sám, vkládá sekretářka Vkládá posudek sám, vkládá sekretářka 7 Kontrola plagiátů Noauth IS MU Aleph 7 Zpřístupnění veřejnosti 5 dní před obhajobou 6 Ukončí manipulaci Diplom, Diploma Supplement Autom. Kontrola průchodu studiem Konverze do pdf „bez ochrany“ a txt Třídenní výjimka možná

17 Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 1) „Nalézt podobné dokumenty“ „podobné jako vejce vejci“ … pro vyučující, uživatele „Globální vyhledávání plagiátů“ … pro manažery Systémy pro odhalování plagiátů: v seminárních pracích – Odevzdej.cz v závěrečných pracích – Theses.cz v zaměstnaneckých dílech – Repozitar.cz Zapojení se do Theses.cz, Odevzdej.cz vaši uživatelé přistupují přes IS CARITAS Repozitar.cz Evidence a správa publikací včetně vykazování pro RIV je integrováno v IS CARITAS

18 Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 2)

19 Informační systém Masarykovy univerzity Výsledek kontroly plagiátů

20 Informační systém Masarykovy univerzity Služby Podpora uživatelům Data: Spravuje CARITAS Jsou k dispozici servisní informace (kdo, kdy vložil, přijal, …) Aplikace: Spravuje vývojový tým Reakce na změny legislativy ihned Nápovědy 86 kapitol (celkem 1 647 otázek) Nové aplikace k dispozici zdarma Design Navrhuje a implementuje dle grafiky školy vývojový tým Distribuované úložiště souborů (speciální know-how): Jednoduché a levné navýšení distribuovaného úložiště dat zajišťuje vývojový tým 1. zajišťuje efektivní přístup k ZP (distribuce výkonu potřebného na získání nebo uložení práce na řadu počítačů) 2. řešeno jako komoditní architektura - velmi levné navýšení kapacity až o desítky TB najednou Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování

21 Informační systém Masarykovy univerzity Zálohování – třístupňové (všechny za provozu bez omezení přístupu uživatelů) 1. on-line zálohy – mimo lokalitu na zálohovací stroj 2. noční záloha databáze vč. rolback segmentů – na zálohovací stroj 3. noční záloha dat z databázových tabulek - na DVD/2x měsíčně. Soubory v úložišti systému závěrečné práce, e-learning, dokumentový server,... se automaticky zrcadlí a kopírují na zálohovací server, zaznamenávají na pásku/DVD Aplikací -> IS MU díky vícevrstvé architektuře IS MU vytváří tento systém případný záložní systém (aniž by pocítila kterákoli strana snížením výkonu). Proti běžným třívrstvým architekturám (oddělení datové, aplikační a prezentační vrstvy) má IS aplikační cluster (webové servery) propojen s distribuovaným úložištěm dat, databázový cluster je víceúrovňový. Služby Podpora uživatelům Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování

22 Informační systém Masarykovy univerzity 1. Vize – 1999 (http namísto klient-server, data v rukou uživatelů), 2003 (ponechání poštovní adresy absolventům), 2004 (e-VKŠP, distribuované úložiště dat), 2005 (Spolek) apod. 2. Decentralizace – data vkládají a spravují sami uživatelé 3. Centralizace – postupná systematizace (jednotný SZŘ, postupy na fakultách, centrální nabídka sportu pro celou univerzitu) 4. Minimalizace administrativy typu fronta/okénko 5. Důvěra – důsledná komunikace s uživateli (e-mailem), nezávislost na správcích (data spravují uživatelé), vývoj a změny podle uživatelů, bezpečnost, uživatelů 70 000, denní přístup 28 000 už., přes 1 000 000 autentiz.web. operací), dostupnost 99 % 6. Služby pro uživatele – od počátku zaměřen na studenta + uživatelé dostávají „něco navíc“: komunikační nástroje (pošta vč. antispamu, antiviru; nástěnky; diskusní fóra), Můj web, poskytovny, úschovna, záložky, ISSN Elportálu pro publikace (na MU; není stand. součástí), … 7. Mnoho systémů studia – mezifakultní: studentem řízené studijní plány; autom. kontrola dodržování; ročníkové centrálně spravované plány (LF MU, VŠFS); odlišné kreditové systémy (FHS UK); studium na VOŠ (VOŠ JABOK); provoz pro desítky (Akcent College) až desetitisíce uživatel (MU) 8. Bezproblémové zátěže – časové soutěže (předměty, rozvrhové skupiny, zkušební termíny, témata prací, …), zátěže 5 000 – 10 000 už./5-10 minut 9. Integrace e-learningu do administrativního systému 10. Stálý a rychlý vývoj - metoda extrémního programování (rychlý vývoj, nemá smysl podávat projekty na vývoj agend, rozhodují dny, týdny), optimalizace řešení (není pod/naddimenzováno), nízké náklady versus jiné školy 11. Kustomizace – respektování odlišností jiných škol Filozofie IS

23 Informační systém Masarykovy univerzity Co je výhodou Přístup přes https k libovolné aplikaci Široké zázemí odborníků – aplikační programátoři, databázový architekt, bezpečnostní manažer, analytička, projektový manažer, pracovník pro podporu uživatelů, specialista na e-learning Školení správce/správců, e-learningového specialisty/ů, uživatelů Předání know-how pro postupný rozvoj používání systému, způsob udržování a aktualizace dat, osvědčené procesy postupy, možné projekty ověřené na MU (e-learning) apod. Formáty dokumentů – pro soubory se automaticky vytvářejí pdf a txt verze Kapacity úložiště - není omezení na velikost souborů Aplikace nejsou jednoúčelové nebo konkrétními portály (jako např. samostatně stojící aplikace odevzdáváren x propojena se studijními materiály, se systémem práv, semestry, kurzy, otevřena v nastaveném časovém období, autom.vložení příjmení a jména vkládajícího, …) E-learning – integrace do systému, který všichni používají

24 Informační systém Masarykovy univerzity Uživatelská příjemnost Vlastní designér Design dle grafiky školy Navigační prvky

25 Informační systém Masarykovy univerzity Technologie Architektura Klientská část Výhradně běžný webový prohlížeč, jedna adresa (Win, Linux, MacOS, Solaris, PalmOS, Java, Symbian) Prezentační/aplikační část HTTPs server (Apache, vlastní aplik. prostředí, Perl, Linux FC, dualcore AMD-64, O&G) Distribuované souborové úložiště objemných dat Databázová část DB server (Oracle Database 10g SE, Linux FC, 2 x dualcore AMD-64, O&G) Další součásti Víceúrovňové zabezpečení a zálohování (off-site) (monitoring provozu 24x7, okamžitá reakce na chyby, nízká doba opravy) Automatické konverze, systémová komunikace

26 Aplikace Data Informační systém Masarykovy univerzity všechny standardní agendy: administrativa, komunikace, e-learning, …; česká (příp. anglická, slovenská) verze; stálý vývoj: nové agendy; servis aplikací, upgrade, zásahy; HW/SW provoz, servis – upgrade – záplaty (do úrovně před zásahy dodavatele), jednání s dodavateli; databáze provoz, –”–; řešení konektivity, UPS; zavedení režimu podpory; školení odpovědných osob – dle smlouvy; zálohování dat; archivace dat; bezpečnost; pojištění HW; metodická, technická a uživatelská podpora – dle smlouvy; spolehlivý a bezpečný mailserver s AV a antispamovou ochranou (v systému). Nabízený outsourcing zahrnuje Co to znamená? vývojový tým pro CARITAS chod ISu stálý rozvoj a vývoj zdarma sledování bezproblémového provozu monitoring bezpečnosti, zásahy podpora koordinátorovi CARITAS metodika, know-how, příp. školení Služby Podpora uživatelům Technologie Architektura Servis HW/SW

27 Informační systém Masarykovy univerzity Co je zajištěno formou outsourcingu? Bezpečnost dat Vysoký stupeň zabezpečení. Trvalý dohled nad systémem. Spolehlivost systému, dostupnost dat Dostupnost 99,6 %, spolehlivý vůči uživatelům – naprostá důvěra uživatelů (nic nevedou písemně, kromě zákonných povinností). Údržba, opravy, výměna hardware za běhu systému. Záruky Vývojový tým je vývojovým týmem pro každou školu. Vývojové kapacity dostatečné, extrémní vývoj probíhal i za třetinových kapacit. Neposkytuje pouze podporu dle smlouvy, ale sleduje používání systému a potřeby. Nabízíme implementaci základu do 3 měsíců. Zkušenosti s jinou školou 1999 MU cca z 18 000 na 42 500 stud. 2001 VŠFS cca z 2 500 na 6 000 stud. 2002 – 2008 FHS UK cca z 1 000 na 2 500 stud. 2007 BIVŠ 5 000 stud. 2008 Akademie STING 900 stud. 2008 - 2009 VOŠ JABOKcca z 300 na 900 stud. 2008 Akcent College30 stud. 2009 VŠTE1 200 stud. 2010 VŠH3 000 stud.

28 Informační systém Masarykovy univerzity Klíčové implementační kroky realistický harmonogram; návrh, příprava HW a konfigurace; návrh, nastavení databáze; vlastní implementace, importy dat – dle smlouvy: předání matrik studentů, číselníků, údajů o programech, předmětech, záznamy studijních výsledků, o zaměstnancích, pracovištích, harmonogram akademického roku, studijní řád; zahájení testovacího provozu; školení uživatelů – dle smlouvy; přidělení přístupů; zahájení ostrého provozu; informace studentům; režim podpory – dle smlouvy; ověřené postupy při implementaci a udržování aktuálnosti a konzistence dat. 3 měsíce

29 Informační systém Masarykovy univerzity Děkuji za pozornost! Kontakt: iscor@fi.muni.cziscor@fi.muni.cz. http://is.muni.cz/ http://is.muni.cz/elportal/ Další informace: http://is.muni.cz/info/ http://is.muni.cz/clanky/ http://is.muni.cz/do/1433/na psali_o_isu/ http://is.muni.cz/nas_system/ Prostor pro Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Informační systém pro administraci studia a e-learning."

Podobné prezentace


Reklamy Google