Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 E-Marketing Mgr. Štěpán Prachař +420-606-777-207 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 E-Marketing Mgr. Štěpán Prachař +420-606-777-207 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 E-Marketing Mgr. Štěpán Prachař prachar@fmk.utb.cz +420-606-777-207 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 2 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Co vás čeká? :) E-Marketing Úvod do E-marketingu – co je to, pozice v marketingovém mixu Základní terminologie, jak zadat, vytvořit a provozovat webovou prezentaci, souboj marketingové oddělení versus technické – vyhrajte nad „IT“, aplikace CI pro potřeby www Zvyšování návštěvnosti, organizace webu, odpovědnost za obsah a update, není nutné stihnout vše najednou, co udělat před spuštěním - klíčová slova, vyhledávače, atp. Výběr firmy (design, architektura, technologie, rozpočet), web in house nebo outsourcing, audity, návštěvnost, PR na webu – možnosti a cesty realizace Rozbor web prezentace - čeho si všímat a co měnit, vodítko při hodnocení webů E-Statistiky SEM & SEO, Sociální sítě a Web 2.0 Mobilní marketing

3 3 E-Marketing Úvod UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

4 4 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Elektronický marketing E-Marketing

5 5 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Elektronický marketing E-Marketing Elektronický marketing můžeme chápat jako marketingové aktivity uskutečňované prostřednictvím elektronických médií. Nejen tedy za pomoci internetu, ale kupříkladu i následujících technologií: mobilní telefony PDA/MDA GPS navigátory elektronické informační stojany automaty na prodej lístků v podstatě i RDS na rádiu

6 6 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E-Marketing jako nástroj marketingového mixu E-Marketing E-marketing můžeme využít ať už více či méně v jednotlivých položkách marketingového mixu, lépe přímo v komunikačním mixu jako prostředek k dosáhnutí celkových marketingových cílů daného subjektu. Využití v marketingovém mixu, zejména v následujících položkách: Price – cena produktu Je rozhodně ovlivněna tím, že se k ní nepřipočítávají takové položky, jako jsou: - náklady na propagaci v místě prodeje, - personální náklady spojené s prodejem

7 7 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E-Marketing jako nástroj marketingového mixu E-Marketing Placement – distribuce produktu Není třeba řešit distribuci k velkoprodejcům, mluvíme-li o e-shopu, existuje několik možností, jak dopravit zboží přímo k zákazníkovi. Například: - na vlastní náklady, vlastní dopravou - doručovacími společnostmi (DHL, PPL, Česká pošta,..) Vynikajícím příkladem využití elektronických médií při distribuci je distribuce softwaru – nejen že jej lze distribuovat klasicky na CD, ale též přes internet.

8 8 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E-Marketing jako nástroj marketingového mixu E-Marketing Promotion – komunikační mix Reklama Sponzoring Podpora prodeje Osobní prodej Direct Marketing

9 9 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Využití komunikačního mixu v e-marketingu E-Marketing Základním principem využití e-marketingu v komunikačním mixu je to, že lze navázat komunikaci s recipientem ve velmi krátké době a hlavně od něj získat téměř okamžitě reakci na daný podnět. Výhody: nízká cena realizace krátký čas potřebný pro realizaci daných cílů marketingové komunikace zacílení cílových skupin s velmi vysokou úspěšností, zvláště u reklamy, lze velmi dobře komunikovat s velmi specifickými skupinami snadná flexibilita při potřebné změně timingu, využití specifických prostředků vynikající vyhodnocení komunikačních kampaní, velmi přesné údaje snadná dostupnost pro recipienty (internet, mobily) lze doslova zahltit recipienta informacemi o daném produktu – a to díky tomu, že nemusíme být omezeni prostorem, který věnujeme informování recipienta, na rozdíl od ostatních médií

10 10 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Využití komunikačního mixu v e-marketingu E-Marketing Základním principem využití e-marketingu v komunikačním mixu je to, že lze navázat komunikaci s recipientem ve velmi krátké době a hlavně od něj získat téměř okamžitě reakci na daný podnět. Nevýhody: využitím e-marketingu „diskriminujeme“ z našich komunikačních záměrů recipienty, kteří nevlastní prostředky, pomocí kterých komunikujeme (internet, mobily,..) a tím zároveň určujeme, že budeme komunikovat pouze s recipienty vlastnící dané prostředky komunikace nevšímavost recipientů k našim komunikačním aktivitám v záplavě informací negativní pohled recipientů na některé formy (spam) technologická závislost v některých případech nevratnost informace (banner se zobrazí pouze jednou)

11 11 E-Marketing Vznik a provoz webové prezentace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

12 12 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Co bude v této kapitole E-Marketing A)základní terminologie, B)význam internetových domén, C)jak zadat, vytvořit a provozovat webovou prezentaci, D)souboj marketingové oddělení versus technické – vyhrajte nad „IT“, E)aplikace grafického manuálu pro potřeby www F)organizace webu / struktura a způsob odpovědností za sekce, G)update aneb kdo a jak bude odpovědný za obnovu údajů, H)Není nutné stihnout vše najednou - co udělat před spuštěním - klíčová slova, vyhledávače, atp.

13 13 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz A. Základní terminologie E-Marketing HTML - HyperText Markup Language kódovací jazyk, který se používá na tvorbu tzv. hypertextových dokumetů. Hypertext jakýkoliv text, který může být vybrán čtenářem, a následně odkazuje na další dokument, který může být přijat a zobrazen. Reklamní banner – AD nositel reklamního sdělení (propagační plocha) na webové stránce, která je většinou prolinkována s další webovou stránkou Ad Impressions (IMP) zobrazení banneru Ad Click kliknutí na banner Ad Click Rate, Click Thru Rate (CR, CTR) Podíl kliknutí k počtu zobrazení (v %)

14 14 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz A. Základní terminologie E-Marketing Unique IP Jednoznačná IP adresa Unique Cookies Jednoznačný počítač CPT - Cost Per Thousand Cena za 1.000 zobrazení Visitor návštěvník webové stránky

15 15 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz A. Základní terminologie E-Marketing B2B komunikace Business To Business - obchodní společnost s obchodní společností B2C komunikace Business To Customer – obchodní společnost s koncovým zákazníkem C2C komunikace Customer To Customer – zákazník (spotřebitel) se zákazníkem (spotřebitelem) A2C Authority To Citizen – vládní úřady s občanem E2E Exchange To Exchange – komunikace burz mezi sebou ISP – Internet Service Provider poskytovatel připojení na internet Web Provider poskytovatel prostoru pro umístění webové prezentace

16 16 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz A. Základní terminologie E-Marketing Web – Webový server – Site – Web site – „sajta“ – prostě: Webová prezentace prostor vymezený prezentaci webových stránek, který se jeví jako kompaktní celek. Způsoby připojení a)dočasné – dial-up, via mobile b)trvalé – pevná linka, leased line, fix line, wifi Technologie způsoby připojení do sítě: - připojení kabelem – pevná instalovaná síť – LAN (T1, T3,..) - wi-fi – bezdrátové připojení - telefonní linka – vytáčené spojení - ADSL – pevná linka s nižší přenosovou rychlostí - připojení mobilním telefonem – WAP, GPRS, UMTS, EDGE

17 17 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz A. Základní terminologie E-Marketing WiFi (WLAN) připojení Česká republika vlastní přes 60 % bezdrátových přípojek celé Evropské unie, tj. 180 tisíc uživatelů. (začátek roku 2007) ačkoliv máme pouze 2 % obyvatel ze všech 25 zemí EU, ve skutečnosti je u nás až 66 % všech bezdrátových místních smyček

18 18 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz B. Význam internetových domén E-Marketing Výběr domény Při specifikaci názvu vaší webové prezentace je třeba dbát na několik pravidel, která povedou k vyšší zapamatovatelnosti zákazníkem, resp. recipientem vaší webové prezentace. Jsou to minimálně následující: 1)volit název tak, aby byl co nejvíce shodný s názvem propagovaného subjektu nebo produktu – název společnosti, výrobku, služby 2)volte dobře zapamatovatelný název, ne příliš složitý 3)volit zaběhlou, používanou zkratku známou co největšímu množství recipientů v cílové skupině 4)pozor na registrované ochranné známky 5)existuje-li, zkuste přidat další znak (pomlčku,..) slovo, například regionální příslušnost, obor, nebo registrovat pod jinou top-level doménou prvního řádu (.com,.net,.info ad.) 6)dnes lze registrovat domény i s diakritikou 7)lze použít libovolnou kombinaci písmen, číslic a pomlček, do max. velikosti 128 znaků

19 19 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz B. Význam internetových domén E-Marketing Příklady Dobře zvolené domény: ebanka.czeBanka (dnes samozřejmě Raiffeisen Bank) csob.czČSOB oskar.czOskar – Český mobil (dnes samozřejmě Vodafone) Ne příliš vhodně zvolené domény: cpoj.czČeská pojišťovna Diskutabilní: wuestenrot.czWüstenrot banka

20 20 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing WWW stránky společností, firem, úřadů, osobností apod. jsou silným nástrojem komunikace s jejich zákazníky. Při jejich tvorbě – nebo zadávání v případě outsourcingu – je dobré dbát jistých pravidel: 1)Striktně si stanovit jasné a reálné cíle: a)komu jsou stránky určeny – cílová skupiny b)jakou funkci mají splňovat, jaký je jejich účel, obsah a cíle (tvorba image, podpora prodeje, reklama, informace..) Cílové skupiny webové prezentace: a)zákazníci b)obchodní partneři c)média a zástupci médií d)veřejnost

21 21 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing Funkce (cíle) internetové prezentace a)informovat o vlastníkovi www prezentace b)periodické zveřejňování informací c)partnerský terminál (informace pro partnerské společnosti – B2B) d)prezentace produktů (výrobků, služeb) e)e-shopy (prodej produktů elektronickou cestou – přes internet) f)podpora k produktům g)headhunting (získávání nových pracovních sil) h)nástroj PR

22 22 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 2) Vytvořte tým, který bude zodpovědný za www prezentace marketingový manažer Team Leader copywritereditor (korektor)překladatelWebmaster Web DesignerProgramátor

23 23 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 3) www doména Prosinec 2007: celosvětově registrováno přes 153 miliony domén

24 24 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 3) www doména http://www.historyshots.com/OtherArtists/4015.cfm

25

26 26 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 4) grafický návrh důležité dodržovat CI (pokud ovšem existuje) dokáže postavení organizace v očích visitora patřičně nadhodnotit (anebo i podhodnotit) nesmí převažovat nad obsahem (narušovat informační hodnotu stránek) – nesmí rušit, nezdržuje, musí napomáhat lepší orientaci grafický návrh je dobrý tehdy, je-li intuitivní, jednoduchý a srozumitelný chyby: text je brán pouze jako „hmota“ pro tvorbu grafiky – je malý, není vnímán jeho obsah menu, nadpisy a text jsou malé, tudíž nečitelné složité animace odvádějící pozornost velikost stránky, která zpomaluje jejich načítání na stránce je umístěno „Under Construction“

27 27 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 5) Logistika a ergonomie pod tímto pojmem rozumíme vytváření struktury www prezentace cílem je vytvořit co nejvhodnější strukturu stránek pro cílového recipienta jedná se hlavně o strukturu (hierarchie) stránek, umístění menu, layout (rozvržení) stránky, rozdělení na tematické oblasti vždy je dobrý pohled více lidí menu – horizontálně nebo vertikálně? kolik položek maximálně v menu?

28 28 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 6) Reklamní banner Některá literatura uvádí, že „na internetovou prezentaci nepatří reklamní banner“– NENÍ TO PRAVDA!! Ano, na www prezentaci společností nepatří reklama cizích produktů, které nemají souvislost s naší webovou prezentací, ale propagovat své produkty např. pomocí bannerů lze – dobrý příkladem je eBanka, e-shopy a další. Reklamní banner probereme později.

29 29 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 7) Copywriting Je samozřejmé, že textový obsah webové prezentace musí odpovídat cílové skupině (resp. cílovým skupinám). Dobře působí, když je obsah: stručný heslovitý rozsáhlé texty jsou členěny do menší, logických celků lze-li obsah vyjádřit graficky, „hurá“ do toho (pozor na přeplácanost) je-li stránka čitelná bez nutnosti rolovat posuvníky směrem dolů, je to jen dobře

30 30 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 7) Copywriting Co příliš dobře nepůsobí: úvodní slovo ředitele historie společnosti, produktu servírovaná hned jako první informace všechny úspěchy firmy vnucované na titulní stránce interní informace společnosti (není-li tato webová prezentace součástní intranetu) to, že si produkt koupil Franta Kocourek z Dolních Kotěhůlek (myšleno neznámá osoba, nikoliv ztotožnění se se známou osobností, či osobností, které recipient projevuje důvěru v jeho názory – doktoři apod.) Jedná-li se o e-shop, je dobré mít na paměti: dobře zviditelnit vysvětlení, jak lze produkt získat, kontakt vytvořit dobrou produktovou strukturu (obvykle podle výrobce, typu produktu, parametrů, ceny) vytvořit možnost snadného a přitom kvalitního vyhledávání

31 31 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost Aby webová prezentace byla přístupná co nejvíce cílové skupině, musíme mít na paměti: dobrá dostupnost serveru, na kterém je prezentace umístěna (připojení do sítě internet) dobře vybudovaná www prezentace – rychlá, nenačítající se pomalu, přehledná, srozumitelná používání všeobecně rozšířených technologií (základní HTML, Macromedia Flash, Java, apod.) obvyklá trpělivost návštěvníka stránky, než se tato stránka načte je +- do 20ti sekund. Toto je ovšem závislé na rychlosti připojení, na kterou si uživatel zvyknul. pokud uživatel nenajde hledanou informaci do „tří kliků“, jeho entuziasmus v hledání rapidně klesá (až na nulu)

32 32 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost

33 33 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://money.cnn.com/magazines/business2/storysupplement/worldinternet/index.htm#

34 34 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost struktura českého internetu: Věk% 14-1933,7 20-2927 30-3920,6 40-4916,3 50-5911 60 a více3,1 Populace České republiky: 10.228.744 obyvatel Uživatelů českého internetu: 5,1 mil Průměrný čas strávený na internetu za týden: 3 hodin a 49 minut http://www.internetworldstats.com/stats9.htm

35 35 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost populace EU: 489.188.563 obyvatel počet uživatelů internetu EU: 292.998.821 penetrace internetu EU: 59,9% http://www.internetworldstats.com/stats9.htmhttp://www.internetworldstats.com/stats9.htm, http://www.internetworldstats.com/top20.htmhttp://www.internetworldstats.com/top20.htm

36 36 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost Internet Black Holes – místa, kde není Internet svobodný http://www.labnol.org/internet/favorites/world-atlas-internet-map-social-media/1489/

37

38 38 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost Operating systems on the Czech internet Operating systemShare Microsoft Windows97,68% MS Windows XP60,87 % MS Windows 9816,67 % MS Windows 200015,65 % MS Windows Me2,46 % MS Windows NT 4.01,08 % MS Windows 950,70 % UNIX a odvozené1,39% Apple Mac0,64% Not specificable0,25% Mobile devices0,01%

39 39 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://rychlost.cz/clanek/2008-01-webove-prohlizece/ http://www.novinky.cz/clanek/127632-internet-anketa-o-nejoblibenejsi-webovy-prohlizec.html

40 40 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://www.clickz.com/showPage.html?page=3623695 Top Worldwide Browsers, October 2006 RankBrowser Usage Share (%) 1Microsoft IE85.85 2Mozilla Firefox11.49 3Apple Safari1.61 4Opera0.69 5Netscape0.12 Source: OneStat.com, 2006 Top U.S. Browsers, October 2006 RankBrowser Usage Share (%) 1Microsoft IE80.77 2Mozilla Firefox14.88 3Apple Safari3.41 4Opera0.61 5Netscape0.19 Source: OneStat.com, 2006

41 41 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://www.web-tech.us/internetusagebyhalfhour.htm

42 42 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://www.emarketer.cz/658714-ohlednuti-za-rokem-2007-media.php

43 43 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost Vývoj reklamních příjmů medií v letech 2007 a 2009 podle monitoringu TNS Media Intelligence http://www.uvdt.cz/default.aspx?server=1&article=342 Medium 20072006 Poměr 2007/2006 Reklama v tis. Kč Podíl (%) Reklama v tis. Kč Podíl (%) Televize24 373 23846,123 680 17147,0102,9 Tisk19 276 11036,419 165 77838,0100,6 Internet3 442 0006,52 028 0004,0169,7 Rozhlas3 291 6006,23 214 4496,4102,4 Outdoor2 313 2794,42 111 7974,2109,5 Kina191 9220,4200 0000,496,0 Reklamní trh celkem 52 888 149100,050 400 195100,0104,9

44 44 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost Internet za rok 2007 inkasoval 2 miliardy korun od domácích zadavatelů reklamy http://www.admonitoring.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=4

45 45 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost – zdroj: UVDT (SVIT) http://www.uvdt.cz/default.aspx?server=1&article=342

46 46 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 8) dostupnost http://www.iinfo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-rijen-vyhledavani/ Vyhledávač Červenec 2006 Říjen 2006 Leden 2007 Říjen 2007 Seznam61,10 %63,39 %62,53 %62,30 % Google23,48 %23,85 %24,75 %28,87 % Centrum5,37 %4,72 %4,84 %3,39 % Atlas2,86 %2,38 %2,58 %1,53 % Jyxo0,79 %0,57 %0,42 %0,24 % Seznam.cz Google

47 47 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 9) jazykové mutace

48 48 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 10) právní aspekty vlastník webové prezentace musí vlastnit i zde materiály publikované, nebo alespoň souhlas k jejich užití Copyright Terms of Use Legal Notice Privacy Statement důležité dodržovat citace pozor na registrované ochranné známky

49 49 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz C. Webová prezentace – zadání, vznik, provoz.. E-Marketing 11) vytvoření webové prezentace V základě existují 2 způsoby - vlastními silami nebo outsourcing Vlastní síly – webovou prezentaci vytváříme sami: stanovte si odpovědné osoby vytvořte si časový harmonogram realizace zajistěte si prostředky nutné k vytvoření (hardware, software, lidské zdroje, finanční k Vybereme-li si pro tvorbu www prezentace outsourcing (dodavatele), je třeba mít namysli: o jakou jde společnost, reference cenová specifikace (celková cena, „servisní práce“) časový harmonogram a postup realizace Na webovou prezentaci NEPATŘÍ texty: UNDER CONTRUCTION, ve výstavbě, připravujeme,.. Stránky budou funkční od..

50 50 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz D. „ajťáci vs. markeťáci“ E-Marketing Při vytváření webové prezentace se dostáváme ke klasickému problému: Marketingové oddělení „my chceme“ IT technologové „to nejde“ Při vytváření webu je také důležité brát v úvahu, jakým způsobem se bude webová prezentace rozrůstat: změny v počtu e-mailů změna a počty FTP přístupů nárůst databází a prostoru nutného pro hladký běh prezentace

51 51 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E. Aplikace grafického manuálu na webové stránky E-Marketing V zásadě mohou nastat dvě situace – grafický manuál: počítá s webovou prezentací NEPOČÍTÁ s webovou prezentací V případě, kdy grafický manuál nepočítá s webovými stránkami, je třeba dodržovat několik základních pravidel nakládání s grafickými symboly daného subjektu, který propagujeme touto formou, a to: dodržování ochranných zón dodržování poměrů logotypů – tedy měnit velikost proporcionálně dodržovat stanovenou barevnost

52 52 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E. Aplikace grafického manuálu na webové stránky E-Marketing Chyby: špatné proporce logotypu

53 53 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz E. Aplikace grafického manuálu na webové stránky E-Marketing Chyby: špatné proporce logotypu nedodržení ochranné zóny logotypu a kačenka

54 54 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz F. Organizace webu a odpovědnosti E-Marketing Redakční systémy Pokud vedeme webovou prezentaci jako klasický redakční systém, máme vyhráno. Co je to redakční systém? Redakční systém je aplikace (ať už uložená na webu nebo přímo v počítači), pomocí které kontinuálně utváříme obsah webové prezentace. Můžeme tedy: vytvářet a upravovat aktuální zprávy (tzv. aktuality) udržovat v aktuálním stavu a vytvářet fotogalerie, knihovny souborů, dokumentů spravovat a udržovat databáze: výrobků – a to včetně popisu, cen, fotografií apod. služeb – popis, změna, ceny ad. ostatní databáze – například adresáře klientů

55 55 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz F. Organizace webu a odpovědnosti E-Marketing Redakční systémy Základním principem redakčních systémů v případě webů typu news - jsou následující funkce: ŠéfredaktorEditor WEB Redaktor

56 56 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz G. Update neboli aktualizace E-Marketing V případě webů, které nejsou typem webu „news“, tedy ostatní, probíhá komunikace jiným způsobem. Je dobré, aby za data, která jsou na webu byla odpovědná pouze jedna osoba. V případě společností s rozsáhlou strukturou webu je možné, aby za jednotlivé kapitoly byly odpovědné různé další osoby. Pozor, je třeba rozlišovat, kdo je odpovědný za obsah, a kdo je odpovědný za editaci.

57 57 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz H. Není nutné stihnout vše najednou E-Marketing Při přípravě webové prezentace se můžeme dostat do následujících situací: 1)máme hotový design (a systém) 2)máme hotový design (a systém), máme v něm již základní data 3)máme hotovo vše – design (a systém), data Dostáváme se do situace, kdy je na zvážení, zda-li je vhodné vypustit do světa webovou prezentaci, která není kompletní. Dostáváme se do situace, kdy řešíme otázku, zda-li je „lepší něco než nic“. Nicméně - co udělat před spuštěním – je vhodné pomocí společností nebo individuálně – zaregistrovat do vyhledávačů klíčová slova, aby se o vaší webové prezentace též vědělo. Při tvorbě stránek je taky důležité myslet na to, aby součástí zdrojového kódu byly tzv. „meta- tagy“, které určují různé informace, mimo jiné také ty, které využívají vyhledávače při prohledávání internetu.

58 58 E-Marketing Hodnocení webových prezentací UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

59 59 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing Zcela jistě se někdy každý dostane do situace, kdy je nucen zhodnotit webovou prezentaci. Jednotlivé možné subtypy analýzy: 1.technicko-ergonomická analýza: a.doména b.funkčnost stránek c.ergonomie stránek (uspořádání a rozmístění částí a jejich snadného užití, struktura) 2.obsahová analýza: a.hodnocení z pohledu textové analýzy b.hodnocení z hlediska grafického zpracování c.posouzení relevantnosti a kvality prezentovaného obsahu 3.marketingově-komunikační analýza: a.návratnost investic b.splnění komunikačního cíle

60 60 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing České webové prezentace OborNázevWWW Technicko-ergonomická analýzaObsahová analýza Celkem DoménaFunkčnostErgonomieText Grafické zpracování Relevance a kvalita dat Vysoké školyUTB ve ZlíněUTB.cz5535154,00 VŠE PrahaVSE.cz5545354,50 iAukce (C2C)AukroAukro.cz5433343,67 OdklepnutoOdklepnuto.cz5554454,67 E-ShopyAta ComputersAtaComp.cz4434243,50 PatroPatro.cz5534344,00 HotelyPenzion U PotokaUPotoka.cz4435243,67 Hotel Parishotel-paris.cz4534253,83 Módní zbožíOP ProstějovOP-Profashion.cz2555554,50 JitexJitex.cz5435254,00 Softwarové firmyAVGAVG.cz5535554,67 Software AMOSamsoft.cz2445454,00 HryMafiamafia-game.com3434353,67 Vlastivědavlastiveda.ic.cz1445143,17 BankyRaiffeisenrb.cz4445454,33 Česká spořitelnacsas.cz2424153,00 Mobilní operátořiO2cz.o2.com1425353,33 T-MobileT-Mobile.cz5545454,67 Zpravodajský serveriDnesidnes.cz5534344,00 AktuálněAktualne.cz5544434,17 Vyhledávací portálSeznamSeznam.cz5534344,00 CentrumCentrum.cz5544444,33 Celkově3,954,553,414,453,004,553,98

61 61 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing Zahraniční webové prezentace OborNázevWWW Technicko-ergonomická analýzaObsahová analýza Celke m DoménaFunkčnostErgonomieText Grafické zpracování Relevance a kvalita dat Vysoké školyHarvard UniversityHarvard.edu4435153,67 Ohio UniversityOhio.edu4435354,00 iAukce (C2C)eBayeBay.com5435354,17 AmazonAmazon.com5445454,50 E-ShopyDrJaysDrJays.com5434354,00 MobileMobile.de5455454,67 HotelyHof Van MarkenHofVanMarken.nl5545454,67 Hotel AmstelzichtHotelAmstelzicht.com4555554,83 Módní zbožíDelaveineDelaveine.com5555555,00 NikeNike.com5345554,50 Softwarové firmyPohodaPohoda.sk5455454,67 MicrosoftMicrosoft.com5455554,83 HryGTARockStarGames.com1424343,00 TrackManiaTrackMania.com5555454,83 BankyRaiffeisen Centrobankrcb.at4425253,67 Bank Of AmericaBankOfAmerica.com5435254,00 Mobilní operátořiVodafone NLVodafone.nl5555555,00 Orange SKOrange.sk5445354,33 Zpravodajský serverBBCbbc.com5445554,67 24UR24UR.com5555555,00 Vyhledávací portálGoogleGoogle.com5545344,33 YahooYahoo.com5435344,00 Celkově4,644,273,914,913,684,864,38

62 62 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing Zcela jistě se někdy každý dostane do situace, kdy je nucen zhodnotit webovou prezentaci. Zde je tedy několik málo bodů, kterých je dobré se držet, aby toto hodnocení bylo adekvátní a na profesionálním základu. Hodnotíme tedy: 1)Doména je-li zvolen název tak, aby byl co nejvíce shodný s názvem propagovaného subjektu nebo produktu – název společnosti, výrobku, služby.. je-li zvolen dobře zapamatovatelný název, ne příliš složitý je-li vybrána zaběhlá, používaná zkratka známá co největšímu množství recipientů v cílové skupině

63 63 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing 2)Cílová skupina Známe-li cílovou skupinu (cílové skupiny), hodnotíme, zda-li je celá prezentace vhodně zacílena. Soudíme tak zejména z následujících bodů: a.struktura – je-li vhodně zvolena, není složitá, snadná na orientaci, intuitivní, jednoduchá a srozumitelná b.jedná-li se o e-shop, zda-li je dobře viditelné vysvětlení, jak lze produkt nakoupit, zda-li je vytvořena dobrá produktová struktura, existuje-li možnost snadného a přitom kvalitního vyhledávání

64 64 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing 3) Grafika V hodnocení grafiky existují tato kritéria: zda-li působí webová prezentace „přeplácaně“, zda-li obsahuje zbytečné animované prvky apod., je-li (jsou-li dostupné informace) dodržována Corporate Identity, zda-li nepřevažuje nad obsahem, je-li intuitivní, jednoduchá a srozumitelná, zda-li jsou čitelné nadpisy, menu a text, je-li adekvátní cílové skupině

65 65 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing 4) Aktuálnost v případě stránek, které si zakládají na aktuálních informacích (ať už firemní či portály typu news), hodnotíme: zda-li informace jsou opravdu aktuální, zda-li je ze stránek zřejmé, kdo je za jejich aktuálnost odpovědný

66 66 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing 5) Funkčnost Hodnotíme: zda-li se nenačítají dlouho, celé, a v plné kvalitě, zda-li nechybí nějaké grafické prvky (nenačtené obrázky apod.), zda-li jsou funkční všechny www odkazy, zda-li tam není umístěn text „under construction“ (a tedy jsou nefunkční), existují-li jazykové mutace (jsou-li nutné), zda-li jsou zobrazitelné i na jiném než nejpoužívanějším prohlížeči Internet Explorer (např. Mozilla, FireFox, Maxthon, Netscape, Opera ad.), a v neposlední řadě, zda-li obsahuje zdrojový kód meta-tagy charakterizující webovou prezentaci pro vyhledávače

67 67 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing 6) Copywriting Hodnotíme: zda-li je text stručný, heslovitý, zda-li jsou rozsáhlé texty členěny do menších, logických celků, zda-li je stránku nutné „rolovat“, aby ji bylo možno přečíst celou

68 68 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing Příklady Porovnejme následující příklady: Bankovnictví: www.ebanka.czwww.ebanka.cz (www.rb.cz)www.rb.cz www.csob.cz www.cpoj.cz Mobilní operátoři: www.eurotel.czwww.eurotel.cz (www.cz.O2.com)www.cz.O2.com www.t-mobile.cz www.oskar.czwww.oskar.cz (www.vodafone.cz)www.vodafone.cz Univerzity: www.upol.cz www.cuni.cz www.utb.cz

69 69 Mgr. Štěpán Prachař, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, prachar@fmk.utb.cz Jak hodnotit webovou prezentaci? E-Marketing Příklady Porovnejme následující příklady: Komunikační agentury: www.icomtech.czwww.icomtech.cz | www.agenturapodlinka.cz | www.saatchi.com | www.kaspen.czwww.agenturapodlinka.czwww.saatchi.comwww.kaspen.cz Ministerstva: www.mvcr.czwww.mvcr.cz | www.mzv.cz | www.msmt.czwww.mzv.czwww.msmt.cz Oděvní firmy: www.gala.czwww.gala.cz | www.nike.com | www.ozone.czwww.nike.comwww.ozone.cz


Stáhnout ppt "1 E-Marketing Mgr. Štěpán Prachař +420-606-777-207 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google