Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU"— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU
Petr Kratochvíl Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Strategie podpory Regionálního CR (v letech 1999 – 2008)
Definice území Česka na turistická území Komunikace s regiony, oblastmi a kraji Programy rozvoje cestovního ruchu byly zpracovány téměř ve všech regionech Profesionalizace řízení a organizace (destinační management) Turistické produkty jako základ nabídky Měření Cílený marketing, tzn. inovace používaných marketingových nástrojů Jakost Ing. Petr Kratochvíl

3 POJEM Destinační Management
soubor technik, nástrojů a opatření při plánování, organizaci, komunikaci … CR v regionu organizace zabývající se organizováním a logistikou konferencí a regionálních akcí Organizace cestovního ruchu v regionu je nutností, aby fungovala organizace, která bude iniciovat a řídit celý proces rozvoje CR ve spolupráci se soukromým i státním sektorem a místními obyvateli obecný název činnosti Ing. Petr Kratochvíl

4 POJEM Destinační Management
Výsledek Destinační management – pro odbornou veřejnost Jednoznačné pojmenování problému Navenek minimum rozdílností při výkladu pojmu Organizace cestovního ruchu (OCR) – pro laickou veřejnost, včetně politické reprezentace Přetrvávající nezbytnost vysvětlovat obsah činnosti Počeštění přispívá i k pochopení obsahu pojmu Závěr: Neuzavřený proces Ing. Petr Kratochvíl

5 Předmět činnosti Destinačního Managementu
Vytváření organizací cestovního ruchu (OCR) v turistických regionech (dokument) Na základě zadání České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a s využitím podkladu Asociace turistických regionů České republiky zpracovala Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD., v prosinci 2005  Projednáno a upraveno na základě jednání Asociace turistických regionů České republiky dne a projednáno na veřejných oponenturách organizovaných v Olomouci dne a v Praze dne Obsah Vymezení destinace cestovního ruchu Postavení cestovního ruchu v regionu Přínosy cestovního ruchu pro region Negativní dopady rozvoje cestovního ruchu v regionu Proč vytvářet organizaci cestovního ruchu (OCR) v regionu Problémy ovlivňující vznik OCR v regionu Co ovlivňuje charakter OCR v regionu Možné formy OCR v regionu Úlohy OCR v regionu Jak vytvářet finanční prostředky na činnost OCR v regionu Ing. Petr Kratochvíl

6 Vývoj DM stále v Plenkách
Základní bariéry: Složitost pojmu a obsahu Nízká autorita problému Využívání jen tradičních nástrojů marketingu Financování provozu Ing. Petr Kratochvíl

7 Složitost pojmu a obsahu
Cestovní ruch je chápán jako soubor infrastruktury a marketingu - není potřeba, aby ho někdo koordinoval – organizoval (trh to vyřeší) Není legislativní základ pro DM, nelze slepě přebírat zahraniční modely Neumíme problém jednoduše vysvětlit, věcně argumentovat, nemedializujeme jej Ing. Petr Kratochvíl

8 Nízká autorita problému
V Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 – priorita č.4 – Vytváření organizační struktury CR 4.1. Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni 4.2. Činnost turistických informačních center 4.3. Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu 4.4. Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti cestovního ruchu v ČR ale Při implementaci Koncepce byly finanční zdroje převedeny MMR ČR z IOP na ROP a nejsou určeny pro podporu priority č.4. Ing. Petr Kratochvíl

9 tradiční nástroje marketingu
DM se soustřeďují především na tradiční nástroje marketingu – tiskoviny, veletrhy a výstavy a internet Manažeři DM většinou pokračují v té činnosti, kterou dlouhodobě vykonávali (rekrutují se z OÚ, měst, sdružení…) Deformace podpořena fondy EU (ROPy) Ostatní činnost nejsou tak vidět, měřítkem úspěchu jsou počty tiskovin apod. Ing. Petr Kratochvíl

10 Financování provozu DM
Každý DM má problémy s financování svého provozu (kromě krajských „DM“) Subjekty podílející se na činnosti DM nejsou zvyklí finančně se podílet na jejich činnosti ve prospěch všech regionálních subjektů Samosprávní subjekty považují financování DM za novou aktivitu, nenahrazují jim část svých propagačních činností Zatím málo řešený problém – bariéra další činnosti: konec podpory z EU Ing. Petr Kratochvíl

11 Současné DM 7.4.2017 Ing. Petr Kratochvíl Svazek obcí Jizerské hory
Českosaské Švýcarsko o.p.s. Krkonoše – svazek obcí DM Podzvičínsko Sdružení Českolipsko Sdružení Český ráj Branka o.p.s. Destinační společnost Sokolovsko Jeseníky, sdružení CR Destinační společnost Orlické hory Zlatý pruh Polabí o.p.s. Rakovnicko, svazek obcí Destinační společnost Východní Cechy KLACR Posázaví o.p.s. Střední Morava, sdružení CR Vysočina tourism JČCR CCRVM RRA Stachy CCRJM Sdružení Slovácko Ing. Petr Kratochvíl

12 Menší a „Nestabilní“ DM
Tolštejnské panství Asociace Ještěd Most RRA Střední Čechy Kralický sněžník STIS Kutná Hora DM Plzeňsko Těšínské Beskydy Poodří Moravský kras Písek Kroměřížsko Třebíč CCRJM Český Krumlov Ing. Petr Kratochvíl

13 Současná činnost DM - příklady
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. - odlišuje se Provádí průběžně monitoring návštěvnosti (kvantita) Sestavuje turistické produkty a realizuje prodejní cesty (spolupracující výhradní CK) Připravují se na roky po 2013 již nyní Rezervační systém Provokují nadregionální spolupráci (Jantarová stezka) Ing. Petr Kratochvíl

14 Současná činnost DM - příklady
Zlatý pruh Polabí, o.p.s. Odlišuje se Vznikla z iniciativy podnikatelských subjektů Sprinter v marketingových aktivitách Spolupráce s ostatními regiony a oblastmi v prosazování zájmů DM Pozitivní vztah a spolupráce se samosprávami měst a obcí Bariéra Současný postoj Středočeského kraje k DM a CR Ing. Petr Kratochvíl

15 Problémy k řešení Objasňování činnosti DM ve všech oblastech
Často realizovaná náplň činnosti: strategie rozvoje, vize, akční plán, opatření, marketingová strategie – podíl na tvorbě posilování image, tiskoviny, internet, výstava a veletrhy, členství v profesních svazech… shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci koordinuje činnosti turistických informačních center zajišťuje fundraising rozvojových projektů, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty apod.) analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních podmínek - silné a slabé stránky a vnějšího okolí - příležitosti a ohrožení regionu, segmentace trhu, výběr cílových segmentů, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným segmentům) sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a požadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu) Ing. Petr Kratochvíl

16 Problémy k řešení Objasňování činnosti DM ve všech oblastech
Téměř nerealizovaná náplň činnosti: aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a požadavky trhu zabezpečuje optimalizaci vlivů cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků) podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl

17 Problémy k řešení Objasňování činnosti DM ve všech oblastech
Důraz na přípravu lidských zdrojů: vytváří strategie v oblasti turistických produktů s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování uskutečňuje návštěvnický management stanovuje únosné zatížení území regionu pomocí indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu připravuje scénář krizového managementu (pro případ živelních pohrom, útoků teroristů apod.) koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci regionu zabezpečuje optimalizaci vlivů cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků) podporuje zavádění moderních technologií do praxe Ing. Petr Kratochvíl

18 Nedělejte z teorie terorii. Jiří Žáček
Shrnutí Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu je základní podmínkou jeho rozvoje Zvyšování autority DM lze dosáhnout přesvědčivou argumentací na číslech Potřeba překonat bariéru tradičního pojetí marketingu v cestovním ruchu Nedělejte z teorie terorii. Jiří Žáček Ing. Petr Kratochvíl

19 Děkuji za pozornost Ing. Petr Kratochvíl, konzultant
tel.: , mail: Ing. Petr Kratochvíl


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google