Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Gender responsive budgeting (GRB) ((rozpočtování podle genderu)) –GRB je o tom, jak zajistit, aby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Gender responsive budgeting (GRB) ((rozpočtování podle genderu)) –GRB je o tom, jak zajistit, aby."— Transkript prezentace:

1 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Gender responsive budgeting (GRB) ((rozpočtování podle genderu)) –GRB je o tom, jak zajistit, aby rozpočty centrální vlády a rozpočty měst a obcí a politiky a programy, které jsou těmito rozpočty podporovány, řešily potřeby a zájmy jednotlivců, kteří patří do různých sociálních skupin. Tímto způsobem GRB sleduje, zda se objevují nějaké nevýhody či předsudky plynoucí z toho, že někdo je muž nebo žena. –GRB se ale stejným způsobem zabývá i tím, zda mohou existovat nějaké nevýhody plynoucí z toho z jakého jedinec pochází etnika, společenské či příjmové skupiny, či z toho, v jakém místě žije a z toho, do jaké patří věkové skupiny. –GRB není o tom, že muži a ženy budou mít vlastní rozpočty, ani o tom, že rozpočty budou rozdělovány rovnoměrně. GRB je o tom, že zjišťujeme, zda potřeby žen a mužů jsou nebo nejsou stejné a kde se případně liší. Kde se potřeby liší, tam musí být i odlišné přidělování zdrojů. Debbie Budlender 2006 (zdroj: UNIFEM)

2 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady „Aktivní integrace hlediska genderové rovnosti“ - alias genderový mainstreaming jinak Genderový mainstreaming znamená, že: a) genderové hledisko musí být integrováno do –do všech politik i do běžných každodenních záležitostí –na všech úrovních rozhodování –ve všech oblastech veřejné politiky, b) jak?: všechny návrhy v oblasti veřejné politiky musí být posuzovány z hlediska potřeb žen a mužů c) genderová rovnost může být prosazována pouze změnou norem, které do značné míry určují naše chování, a přerozdělení moci a zdrojů v dané oblasti činnosti. - formální normy - neformální normy/obvyklé způsoby chování a jednání-změna neformálních norem může začít hned-podporujte chování a jednání, které k tomu přispěje (Zdroj: Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů, vydalo MPSV)

3 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Šest kroků, jak začít s genderovým mainstreamingem (GM) a jak ho prosadit u vás: 1. Otevřeně se přihlašte k politice genderového mainstreamingu a vezměte ji za svou. 2. Určete osobu, která bude za politiku GM zodpovědná a která je zároveň mezi vašimi lidmi respektovaná, má neformální autoritu, má o GM zájem a je ochotná se v této oblasti dále vzdělávat. 3. Počítejte s náklady, a to ve formě času, úsilí či peněz a překonejte první fáze, kdy náklady přesahují přínosy. Přínosy se dostaví později. 4. Připravte se na otázky od vašich lidí, které budou pravděpodobně znít „A co tím získám já? „Co mi to přinese“? 5. Stanovte si měřitelné a termínované cíle a pravidelně provádějte jejich kontrolu. 6. Prosazujte genderový mainstreaming v každodenních rutinních činnostech. (Zdroj: Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů, vydalo MPSV)

4 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Co je možno udělat hned pro prosazení politiky GM u Vás: Obsazování výborů a komisí zastupitelstva: ženy do „technických výborů“ - finance/infrastruktura/doprava/bezpečnost ženy bývají obvykle obsazovány do „pečovatelských výborů“ - sociální/školství/kultura Usnesení zastupitelstva závazek používat princip GM při rozhodování o životě v obci a při financování. Vznik výboru/komise pro prosazování principu GM – bude posuzovat návrhy z hlediska principu GM. Kvoty k diskusi/legislativa není ve výhledu/pouze voličský tlak na strany/preferenční hlasy/ případně vlastní aktivita žen

5 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Města a obce mají možnost ovlivnit strukturu svého rozpočtu s ohledem na své priority a místní specifika. Dobrá znalost místních podmínek je nezbytná pro posouzení struktury rozpočtu z hlediska gender budgeting. Jaké statistické údaje jsou potřeba? - struktura obyvatelstva podle věku - struktura obyvatelstva podle pohlaví - složení domácností - využití volného času - ekonomická aktivita podle věku - ekonomická aktivita podle pohlaví - struktura nezaměstnaných - úroveň vzdělání Na základě znalosti uvedených statistických údajů mohou města a obce posuzovat míru financování potřeb žen a mužů ze svého rozpočtu. Příklady financování: - veřejná doprava - sportovní stadion-fotbal/hokej - tělocvična – aerobic/hokejball - veřejné osvětlení na trase škola-školka - kursy Internet - kursy základy podnikání pro ženy - modelářský kroužek - pořádání automobilových závodů - lávka přes potok - dotace pro kroužky-aktivity děti a mládež - dotace pro ochotnické divadlo - dotace pro rybářský kroužek

6 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Jaké jsou dnes největší položky v rozpočtu vaší obce/města? (Ž=53%, M=47%) Uveďte zde 5 až 10 položek: Jak jsou z těchto položek financovány potřeby žen a mužů v %? Potřeby žen: Potřeby mužů:

7 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Případová studie – viz příloha

8 Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Děkuji za pozornost !!! Mgr. Olga Sedláčková, MBA konzultantka kontakt: email: olga.sedlackova@sedcon.czolga.sedlackova@sedcon.cz mobil: +420 777 830 460


Stáhnout ppt "Genderové rozpočtování měst a obcí-praktické příklady Gender responsive budgeting (GRB) ((rozpočtování podle genderu)) –GRB je o tom, jak zajistit, aby."

Podobné prezentace


Reklamy Google