Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ."— Transkript prezentace:

1 VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

2 Cíl řešení  Stanovení vlivu antropogenní činnosti na kvalitu půd za pomocí biologických testů toxicity a genotoxicity

3 Práce provedené v roce 2008  Vypracování rešerše zabývající se vytyčenou problematikou, srovnání různých přístupů hodnocení  Ověření vybrané metodiky stanovení akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida  Ověření metody stanovení inhibice aktivity enzymu AChE

4 Terestrické biotesty V současné době se v půdní ekotoxikologii využívají:  půdní mikroorganismy  vyšší rostliny  půdní bezobratlí

5 Testy toxicity na žížalách  Žížaly- tvoří 60-80% celkové biomasy - úzký kontakt s půdou - bioakumulační schopnost - výskyt v různých typech půd - typičtí geobionti

6 Testy toxicity na žížalách Nejvíce používaný druh - Eisenia foetida Výhoda - snadný chov v laboratorních podmínkách - krátký generační čas - vysoký generační potenciál

7 End-points  Mortalita  Vliv na reprodukci  Vyhodnocování chování  Malformace  Měření enzymových aktivit

8 Stanovení AChE  Acetylcholinesteráza – enzym ukončující působení neurotransmiteru acetylcholinu  Produkci AChE inhibují těžké kovy, různé organické sloučeniny

9 Testy genotoxicity  Bakteriální testy mutagenity – poskytují základní informaci o mutagenním působení sledované látky  Pro detekci látek s genotoxickými účinky se nejčastěji využívají Amesův test a SOS chromotest  Pro modelování metabolických změn se využívá metabolická aktivace in vitro S9 postmitochondriální frakcí

10 Lužická Nisa Chrastava – Barandov 50°48'50.768"N, 14°56'51.567"E.

11 Výsledky  Vzorek byl testován v osmi opakováních  Negativní kontrola ve čtyřech opakováních  Do každé testovací nádoby bylo umístěno 10 žížal  Test probíhal 14 dní  Ve všech kontrolách i ve všech vzorcích nebyla detekována toxicita

12 Vzorek Absorbance bílkovin při 595 nm Množství bílkoviny ve vzorku  g/  l  Absorbance AChE v čase 3 min Absorbance AChE v čase 0 min Rozdíl hodnot absorbancí AChE/bílkovina  mol/min/mg  K11,00961, ,6140,490,1241, K21,07574, ,4210,3430,0780, K31,02764, ,610,3910,2192, K41,252108, ,5070,3360,1711, K50,94949, ,6040,3940,212, K60,97855, ,750,3860,3644, K71,234104, ,5640,380,1841, K81,00560, ,6890,4110,2783, P11,256108, ,9080,454 3, P21,325122, ,9190,4790,442, P30,98556, ,7280,4280,33, P40,89539, ,0810,5210,5610, P51,16891, ,6150,470,1451, P61,02564, ,930,5350,3954, P71,03466, ,8580,510,3483, P80,9855, ,1640,6110,5537, P90,85531, ,9430,5680,3758, P101,04768, ,040,3510,6897, P111,13886, ,3930,2870,1060, P120,88938, ,6130,3270,2865, P131,15689, ,7580,3540,4043, P141,20398, ,9020,3720,533, P150,98857, ,8080,3690,4395, P161,15689, ,8230,4260,3973, P170,96352, ,5540,3410,2132,

13 Výsledky  Stanovení AChE Průměrná aktivnost v kontrole 2,57 mol/min/mg Průměrná aktivnost v půdě 4,45 mol/min/mg Ve vzorku půdy nebyly obsaženy látky, které vyvolávají inhibici produkce enzymu AChE

14 Návrh prací pro rok 2009   Monitoring toxických účinků škodlivin vzorků půd a dnových sedimentů stanovením akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida a stanovením inhibice aktivity enzymu AChE   Monitoring genotoxických účinků škodlivin vzorků půd a dnových sedimentů, u kterých byla detekována toxicita kontaktním testem na žížalách, pomocí Amesova testu a SOS chromotestu

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google