Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ."— Transkript prezentace:

1 VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

2 Cíl řešení  Stanovení vlivu antropogenní činnosti na kvalitu půd za pomocí biologických testů toxicity a genotoxicity

3 Práce provedené v roce 2008  Vypracování rešerše zabývající se vytyčenou problematikou, srovnání různých přístupů hodnocení  Ověření vybrané metodiky stanovení akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida  Ověření metody stanovení inhibice aktivity enzymu AChE

4 Terestrické biotesty V současné době se v půdní ekotoxikologii využívají:  půdní mikroorganismy  vyšší rostliny  půdní bezobratlí

5 Testy toxicity na žížalách  Žížaly- tvoří 60-80% celkové biomasy - úzký kontakt s půdou - bioakumulační schopnost - výskyt v různých typech půd - typičtí geobionti

6 Testy toxicity na žížalách Nejvíce používaný druh - Eisenia foetida Výhoda - snadný chov v laboratorních podmínkách - krátký generační čas - vysoký generační potenciál

7 End-points  Mortalita  Vliv na reprodukci  Vyhodnocování chování  Malformace  Měření enzymových aktivit

8 Stanovení AChE  Acetylcholinesteráza – enzym ukončující působení neurotransmiteru acetylcholinu  Produkci AChE inhibují těžké kovy, různé organické sloučeniny

9 Testy genotoxicity  Bakteriální testy mutagenity – poskytují základní informaci o mutagenním působení sledované látky  Pro detekci látek s genotoxickými účinky se nejčastěji využívají Amesův test a SOS chromotest  Pro modelování metabolických změn se využívá metabolická aktivace in vitro S9 postmitochondriální frakcí

10 Lužická Nisa Chrastava – Barandov 50°48'50.768"N, 14°56'51.567"E.

11 Výsledky  Vzorek byl testován v osmi opakováních  Negativní kontrola ve čtyřech opakováních  Do každé testovací nádoby bylo umístěno 10 žížal  Test probíhal 14 dní  Ve všech kontrolách i ve všech vzorcích nebyla detekována toxicita

12 Vzorek Absorbance bílkovin při 595 nm Množství bílkoviny ve vzorku  g/  l  Absorbance AChE v čase 3 min Absorbance AChE v čase 0 min Rozdíl hodnot absorbancí AChE/bílkovina  mol/min/mg  K11,00961,403846150,6140,490,1241,401042722 K21,07574,096153850,4210,3430,0780,704569396 K31,02764,865384620,610,3910,2192,403167018 K41,252108,13461540,5070,3360,1711,115167746 K50,94949,865384620,6040,3940,212,993353145 K60,97855,442307690,750,3860,3644,734651405 K71,234104,67307690,5640,380,1841,243367088 K81,00560,634615380,6890,4110,2783,286319285 P11,256108,90384620,9080,454 3,018042817 P21,325122,17307690,9190,4790,442,605994389 P30,98556,788461540,7280,4280,33,793749129 P40,89539,480769231,0810,5210,5610,29913183 P51,16891,980769230,6150,470,1451,103171773 P61,02564,480769230,930,5350,3954,424483781 P71,03466,211538460,8580,510,3483,786882165 P80,9855,826923081,1640,6110,5537,19134364 P90,85531,788461540,9430,5680,3758,512152592 P101,04768,711538461,040,3510,6897,298200556 P111,13886,211538460,3930,2870,1060,844366299 P120,88938,326923080,6130,3270,2865,352557481 P131,15689,673076920,7580,3540,4043,255288819 P141,20398,711538460,9020,3720,533,895783913 P150,98857,365384620,8080,3690,4395,537260161 P161,15689,673076920,8230,4260,3973,19789078 P170,96352,557692310,5540,3410,2132,881987043

13 Výsledky  Stanovení AChE Průměrná aktivnost v kontrole 2,57 mol/min/mg Průměrná aktivnost v půdě 4,45 mol/min/mg Ve vzorku půdy nebyly obsaženy látky, které vyvolávají inhibici produkce enzymu AChE

14 Návrh prací pro rok 2009   Monitoring toxických účinků škodlivin vzorků půd a dnových sedimentů stanovením akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida a stanovením inhibice aktivity enzymu AChE   Monitoring genotoxických účinků škodlivin vzorků půd a dnových sedimentů, u kterých byla detekována toxicita kontaktním testem na žížalách, pomocí Amesova testu a SOS chromotestu

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google