Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ EVROPSKÉ VÝZVY V ENERGETICKÉ POLITICE V MAĎARSKU György Hatvani náměstek státního tajemníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ EVROPSKÉ VÝZVY V ENERGETICKÉ POLITICE V MAĎARSKU György Hatvani náměstek státního tajemníka."— Transkript prezentace:

1 NOVÉ EVROPSKÉ VÝZVY V ENERGETICKÉ POLITICE V MAĎARSKU György Hatvani náměstek státního tajemníka

2 2 Energetické výzvy XXI. století: vytvoření jednotného vnitřního trhu boj proti klimatickým změnám zachování sociálních jistot Splnění úloh souvisejících s výzvami si vyžaduje společná řešení a opatření Uzrál čas na vypracování nové evropské energetické politiky!

3 3 Základní pilíře nové energetické politiky ZACHOVATELNOST: rozvoj a využití konkurenceschopných obnovitelných zdrojů, zlepšení efektivnosti evropské spotřeby, zmírňování příčin vzniku klimatických změn; KONKURENCESCHOPNOST: zajištění toho, aby otevření trhů sloužilo ku prospěchu spotřebitelů a ekonomiky jako celku; vyrovnávání vlivů růstu mezinárodních cen energie, používání moderních energetických technologií; JISTOTA ZÁSOBOVÁNÍ: diverzifikace energetického mixu, zdrojů a cest zásobování, motivace investic, příprava na nouzové situace.

4 4 Hlavní výzvy dotýkajícící se EU Nutnost energetických investic ve výši 1000 miliard EUR v následujících 20 letech Stoupající závislost na importu energie Zužování možných zdrojů Rostoucí energetické nároky Stoupající ceny nositelů energie Globální oteplování Zatím se nevytvořil celkově jednotný, vnitřní energetický trh

5 5 Klíčově důležité tematické oblasti Zelené knihy I. Vytvoření jednotných vnitřních energetických trhů II. Zásobovací jistoty a solidarita mezi členskými státy III. Vytvoření zachovatelné, účinné a diverzifikované struktury energetických zdrojů (energetického mixu) IV. Boj proti klimatickým změnám V. Výzkum-rozvoj VI. Vytvoření společné vnější energetické politiky, dosažení jednotného vystupování v rámci vnějších energetických vztahů EU

6 6 I.1. Vývoj maďarského trhu s elektrickou energií 200320042005 Právní otevření trhu (%)3570 Počet obchodníků disponujících povolením (ks) 112230 Registrovaní oprávnění spotřebitelé - počet (ks)505501740 - provozovny (ks)908304930 Poměr aktivního trhu (%)192235

7 7 I.2. Vývoj maďarského trhu s plynem 20042005 Právní otevření trhu (%)70 Počet obchodníků disponujících povolením (ks) 10 14 Registrovaní oprávnění spotřebitelé (ks) 2363 Poměr aktivního trhu (%)67,5

8 8 I.3.Domácí úlohy pro přizpůsobení se jednotnému evropskému energetickému trhu Vytvoření nového tržního modelu, stanovení optimální cílové funkce, dlouhodobá správa ukazatelů HTM Přizpůsobení se jednotným evropským pravidlům používání systémů (Evropské centrum energetických sítí) Jednotné cenové mechanismy používání systémů Prioritní plán a motivační systém infrastrukturálních investic pro oživení trhu Komplexní výměna informací mezi účastníky trhu

9 9 II. Zvýšení jistot zásobování Diverzifikace zásobování plynem Vytvoření nutných regulačních kapacit v systému elektrické energie Právní směrnice společenství pro vytváření zásob Evropské pozorovací centrum pro zásobování energií a bezpečnost Společné direktivy pro sítě, bezpečnost a spolehlivost na úrovni EU

10 10 III. Vytvoření optimálního energetického mixu Důsledná realizace současné nukleární opce- prodloužení životnosti Využití obnovitelných zdrojů poskytujících racionální a maximální ekonomické výhody (EU:12-15%) Komise nezpochybňuje v souvislosti s energetickým mixem suverenitu členských států v energetické politice, avšak upozorňuje na to, že každý stát musí vést takovou politiku, která bere ohledy na zájmy svých sousedů a celého společenství, a dále na aspekty konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí

11 11 III./1 Očekávaná budoucnost domácího využití uhlí Dominantním prvkem ekonomicky vytěžitelného domácího bohatství uhlí - za použití současných těžebních technologií - je lignit (2.9 miliard tun nerostného bohatství) Určujícím odvětvím dlouhodobého zužitkování uhlí zůstane i nadále průmysl elektrické energie Překážkou zužitkování mohou být: opatření omezující emise CO 2 Šance mohou zlepšit: plynulé zvyšování cen uhlovodíku, rozvoj technických postupů vytápění čistým uhlím

12 12 IV. Boj proti klimatickým změnám Energetická efektivita, jako priorita: vypracování nového akčního plánu energetické efektivity (cíl: 20% úspory do roku 2020); pokračování v informačních kampaních; zavedení nových finančních prostředků (např. fond záruk energetické efektivity); upřednostnění dopravního sektoru (především zlepšení hromadné dopravy ve velkých městech); zavedení systému evropského bílého certifikátu. Vypracování dlouhodobého Plánu obnovitelné energie: zkoumání cílů vytýčených po roce 2010; nová směrnice pro využití obnovitelných zdrojů vytápění; dlouhodobý plán zaměřený na snížení dovozu ropy (je potřeba více, než 5,75%); zajištění stabilního investičního prostředí na úrovni EU.

13 13 V. Napomáhání inovacím: výzkum- rozvoj Vypracování technologického plánu strategické energie se zaměřením na společné cíle (bio-pohonné hmoty, hydrogenové cely, fotoenergetická zařízení, technologie čistého uhlí, rozvoj elektrických sítí) Zřízení Evropského technologického Institutu

14 14 VI. Vytvoření společné vnější energetické politiky, dosažení jednotného vystupování v rámci vnějších energetických vztahů EU Iniciativa k uzavření mezinárodní dohody v tématu energetické efektivity Prohlubování energetických vztahů s nejvýznamnějšími výrobními a spotřebitelskými zeměmi Nové energetické partnerství s Ruskem Vytvoření Panevropského energetického společenství Vytvoření společného evropského mechanismu v zájmu jednotné evropské reakce na vnější krize v zásobování energií Stanovení evropských priorit v oblasti infrastrukturálních investic, jejichž cílem je zlepšení vnějšího zásobování

15 15 Společná energetická strategie EU, jak dál? „Historický obrat, nebo katalog dobromyslných nápadů? ” ____________________________________ Maďarská energetická politika, jak dál? Pokračujme po vytýčené cestě, ale neoddalujme nutná rozhodnutí!

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Ministerstvo hospodářství a dopravy Gazdasági és Közlekedési Minisztérium www.gkm.hu hatvani.gyorgy@gkm.gov.hu


Stáhnout ppt "NOVÉ EVROPSKÉ VÝZVY V ENERGETICKÉ POLITICE V MAĎARSKU György Hatvani náměstek státního tajemníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google