Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrárna Chvaletice a.s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrárna Chvaletice a.s"— Transkript prezentace:

1 Elektrárna Chvaletice a.s. 21. 10. 2014
Den dodavatelů Elektrárna Chvaletice a.s.

2 Elektrárna Chvaletice
Hnědouhelná tepelná elektrárna u řeky Labe v Pardubickém kraji, v katastru obce Chvaletice Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla Instalovaný výkon 4 x 205 MW Od září 2013 součást Skupiny Sev.en 287 zaměstnanců

3 Vznik skupiny Sev.en LUAS ECHV Dobývací prostor v lomu ČSA u Litvínova
HU až 17,5 MJ/kg Cca zaměstnanců HU elektrárna 4x 205 MW výroba až cca 4,5 TWh ročně Cca 280 zaměstnanců

4 Majetková účast Litvínovská uhelná a.s. Severní energetická a.s.
Severní energetická a.s. Majetková účast Lom ČSA 100 % Největší hnědouhelné ložisko v ČR Elektrárna Chvaletice Nejmladší hnědouhelná elektrárna s dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně Důl Kohinoor Jediný hnědouhelný hlubinný důl v ČR Humeco, a.s. Zajišťuje odvodnění lomů, úpravu vody, odběry a rozbory vod, čištění odpadních vod. Hipodrom Most 57 % Dostihový a rekreační areál vybudovaný na bývalé Velebudické výsypce

5 Největší výrobci elektrické energie v ČR
Společnost Instalovaný výkon (MW) 1 Skupina ČEZ 15 779,0 2 EP Energy 851,2 3 Elektrárna Chvaletice a.s. 820,0 4 Sokolovská uhelná, a.s. 591,2 5 Alpiq Generation, s. r. o. 486,65 6 Dalkia Česká republika, a.s. 401,01

6 Správní orgány Představenstvo společnosti Dozorčí rada předseda
Jan Dienstl člen Luboš Pavlas Jan Pozler Dozorčí rada předseda Tomáš Fohler člen Petr Karas Jan Dvořáček

7 Vedení společnosti Člen představenstva, generální ředitel Luboš Pavlas
Člen představenstva, technický ředitel Jan Pozler Finanční ředitel Pavel Kos

8 Vstupní suroviny Hnědé uhlí způsob přepravy po železnici
dopravní vzdálenost 200 km roční spotřeba (2013) 2, 5 – 3 mil tun Parametry uhlí z kupních smluv 1-8 /2013 Od 9/2013 Dodavatel Severočeské doly a. s. Severní energetická a. s. Nástup Tušimice ČSA, Vršany Výhřevnost průměrná Qir (GJ/t) 10,0 15 Výhřevnost rozmezí Qir (GJ/t) 9,0 – 11,5 14,0 – 17,0 Obsah popela max Ad (%) 44,0 30,0 Obsah síry Sd (%) 3,1 1,8

9 Vstupní suroviny Voda Vápenec druh říční povrchová voda lokalita
řeka Labe způsob přepravy čerpáním přívodním potrubím dopravní vzdálenost 2 km roční spotřeba (2013) m3 Vápenec druh tříděný vápenec lokalita důl Kotouč Štramberk způsob přepravy po železnici dopravní vzdálenost 270 km roční spotřeba (2013) t

10 Vize Obnovy Navrhnout, připravit a realizovat obnovu zařízení ECH, při dodržení optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané zařízení bylo provozuschopné do roku 2030, a umožnilo reagovat na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení požadavků legislativy.

11 Cíle Obnovy Spolehlivost
Zvýšení provozní spolehlivosti technologie s ohledem na příležitosti uplatnění vyrobené elektrické energie na velkoobchodním trhu. Obnova dožité technologie, posouzení stavu a návrh nejlepší varianty. Disponibilita, zajišťující připravenost zařízení k provozu, v době vysokých cen EE Minimalizace poruchových stavů s dopadem na výpadek zdroje  Provozní hospodárnost Využití potenciálu stávající technologie a nových technologií (zvýšení účinnosti a snížení vlastní spotřeby) Využití nízkopotenciálního tepla z kogenerace Využití produktů po spalování uhlí (VEP – popílek, struska, energosádrovec a stabilizát), bude-li to ekonomicky zajímavé a technicky možné při případném použití sekundární metody DeNOx

12 Cíle Obnovy Provozování Ekologie
V rámci akceptovatelných nákladů rozšíření regulačního pásma bloků Zachování stávajících hodnot trendů výkonových změn V souladu s pravidly bezpečnosti práce a protipožární ochrany Ekologie Plnění platné ekologické legislativy po roce 2015 – emise, odpadní vody, hluk Využití výroby bloků v rámci emisních stropů v letech I. pol s maximální efektivitou

13 Plán obnovy Absorbéry Plán obnovy ve dvou krocích do roku 2020:
B3, B4 a ABS2 B1, B2 a ABS 1 Absorbéry Optimalizace provozu s ohledem na aktuální palivo Snížení vlastní spotřeby el. energie Dodržování limitů platných po roce 2015 Oprava ochranných vrstev nádob absorbérů

14 Plán obnovy Zauhlování Elektro MaR a SKŘ Obnova dopravních cest
Prodloužení životnosti Snížení prašnosti – vyšší prašnost paliva Sev-En Snížení vlastní spotřeby elektřiny Optimalizace dopravních cest Proběhlo VŘ na dopravu paliva Elektro Revize generátorů a budičů Revize vývodových transformátorů Rekonstrukce generátorových ochran MaR a SKŘ Obnova ŘS blokových i neblokových zařízení Rekonstrukce MaR s ohledem na rekonstrukce strojních částí a požadavků legislativy

15 Plán obnovy Strojovna Kotelna GO/rekonstrukce TG a TN Opravy čerpadel
Napájecí Podávací Kondenzační Vývěvy Opravy či výměna armatur Kotelna Rekonstrukce EO – plnění nových limitů TZL Rekonstrukce kotlů ve vztahu na emise NOx - plnění nových limitů Primární opatření (hořáky, MO, vzduchospaliny) Sekundární opatření (SNCR) Opravy tlakových částí (životnost, poruchovost)

16 Příprava akcí pro nejbližší období
Kotelna K1 - výměna pojistných ventilů výparníku K1 - Oprava výsypky a vynašeče kotle K1 - Oprava rohů zásobníků paliva K1 - Oprava potrubí recikulovaných spalin K1 - Revize a oprava 12ks transformátorů VVN pro elektrofiltry K1 - Oprava EO K1 - Oprava PK18 K1 – Oprava výparníku K1 - Vyvážení kotle K2 - výměna pojistných ventilů výparníku a VTPV K2 - Oprava výsypky a vynašeče kotle K2 - Oprava rohů zásobníků paliva K2 - Oprava potrubí recirkulovaných spalin K2 - Oprava EO K2 - Oprava spodních smyček MPII K2 – denitrifikace – sekundární metoda K4 - Oprava kouřového ventilátoru KV40 Oprava tlakového systému OKP25 ABS 1 - Částečná oprava klapky ve výstupním kouřovodu do chladící věže č. 3

17 Příprava akcí pro nejbližší období
Strojovna B1 - Vstupní filtr na chladícím řádu B1 - GO podávacího čerpadla elektronapaječky B1 - Přetrubkování kondenzátoru turbonapaječky B1 - Oprava TG 1 B2 - GO napájecího čerpadla turbonapaječky 20 B4 - Výměna olejových chladičů

18 Příprava akcí pro nejbližší období
Elektro a MaR 00 - Upgrade ŘS MicroScada 00 - EMON výměna analyzátorů a oprava odběrů měření plynných emisí ABS1 a ABS2 00 - Oprava náhradního rotoru generátoru 00 - Rekonstrukce izolovaných vodičů sudé záskokové smyčky B1 - Generální oprava generátoru a budiče TG1 B1 - Rekonstrukce REG 216 B1 - Revize a oprava blokového transformátoru T1 B1 - Revize a oprava zapouzdřených vodičů 15,75 kV B1 - Oprava výkonové části budící soupravy B2 - Upgrade decentralizovaného systému (DCS) Foxboro

19 Příprava akcí pro nejbližší období
Společné technologie 00 - GO otoče výklopníku 00 - PD výměna hydrospojky 00 – Skládkový stroj 1 - GO napínání výložníkového pasu 00 - Výměna pražců pod sládkovým strojem 1 00 - Výměna pražců pod koleji 101b, 32 a pod výhybkou E 9 00 - GO jeřábu 11 – mezistrojovna (pro rekonstrukci vnitřního výměna rozrážecích zvonů v silech strusky č.1 a č.2 00 - Stavba č.5 - ukládání stabilizátu, technická rekultivace, protiprašné opatření B1 až B4 - Odvodnění strusky B3 - Oprava opláštění - jižní strana - kóta 33m

20 Zásady nákupu Obecné zásady
Prodloužit životnost elektrárny do 2030, zatím NE DÉLE Efektivní vynakládání prostředků na investice a údržbu Důraz na flexibilitu zdroje s ohledem na okamžité potřeby trhu s elektrickou energií Důraz na skutečnou soutěž Snaha o přesné technické zadání Snaha o motivaci dodavatelů

21 Zásady nákupu Zásady zadávání zakázek Průhledné podmínky
Veřejné zakázky – limity 10/120 mil. Kč (sektorový zadavatel) I podlimitní zakázky soutěžit formou interních VŘ Alespoň 3 poptaní Oslovovat firmy z regionu

22 Zásady nákupu Zásady hodnocení Většinou nejnižší cena
Bonusy (prémie) za lepší než požadované plnění Někdy i technické řešení Odbornost Reference

23 Zásady nákupu Obchodní a smluvní podmínky
Platební podmínky – obecně bez záloh Délka záruční doby – obvykle 24/36 měs. Rozsah záruky – obecně celé dílo (v případě rekonstrukcí nebo složitých akcí - individuální) Sankce – vždy za termíny (zvl. dokončení), příp. za neplnění garantovaných parametrů Náhrada újmy – jsme ochotni diskutovat o omezení výše odpovědnosti

24 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Elektrárna Chvaletice a.s"

Podobné prezentace


Reklamy Google