Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den dodavatelů Elektrárna Chvaletice a.s. 21. 10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den dodavatelů Elektrárna Chvaletice a.s. 21. 10. 2014."— Transkript prezentace:

1 Den dodavatelů Elektrárna Chvaletice a.s. 21. 10. 2014

2 Hnědouhelná tepelná elektrárna u řeky Labe v Pardubickém kraji, v katastru obce Chvaletice Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla Instalovaný výkon 4 x 205 MW Od září 2013 součást Skupiny Sev.en 287 zaměstnanců Elektrárna Chvaletice

3 Dobývací prostor v lomu ČSA u Litvínova HU až 17,5 MJ/kg Cca 1 100 zaměstnanců HU elektrárna 4x 205 MW výroba až cca 4,5 TWh ročně Cca 280 zaměstnanců Vznik skupiny Sev.en

4 Litvínovská uhelná a.s. Severní energetická a.s. Majetková účast 2. 8. 2013 Severní energetická a.s.Majetková účast Lom ČSA100 % Největší hnědouhelné ložisko v ČR Elektrárna Chvaletice100 % Nejmladší hnědouhelná elektrárna s dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně Důl Kohinoor100 % Jediný hnědouhelný hlubinný důl v ČR Humeco, a.s.100 % Zajišťuje odvodnění lomů, úpravu vody, odběry a rozbory vod, čištění odpadních vod. Hipodrom Most 57 % Dostihový a rekreační areál vybudovaný na bývalé Velebudické výsypce

5 Největší výrobci elektrické energie v ČR SpolečnostInstalovaný výkon (MW) 1Skupina ČEZ15 779,0 2EP Energy851,2 3Elektrárna Chvaletice a.s.820,0 4Sokolovská uhelná, a.s.591,2 5Alpiq Generation, s. r. o.486,65 6Dalkia Česká republika, a.s.401,01

6 Představenstvo společnosti předsedaJan Dienstl členLuboš Pavlas členJan Pozler Dozorčí rada předsedaTomáš Fohler členPetr Karas člen Jan Dvořáček Správní orgány

7 Vedení společnosti Člen představenstva, generální ředitelLuboš Pavlas Člen představenstva, technický ředitelJan Pozler Finanční ředitelPavel Kos

8 Vstupní suroviny Hnědé uhlí způsob přepravypo železnici dopravní vzdálenost200 km roční spotřeba (2013)2, 5 – 3 mil tun Parametry uhlí z kupních smluv1-8 /2013Od 9/2013 DodavatelSeveročeské doly a. s.Severní energetická a. s. Nástup TušimiceČSA, Vršany Výhřevnost průměrná Qir (GJ/t)10,015 Výhřevnost rozmezí Qir (GJ/t)9,0 – 11,514,0 – 17,0 Obsah popela max Ad (%)44,030,0 Obsah síry Sd (%)3,11,8

9 Vstupní suroviny Voda druhříční povrchová voda lokalitařeka Labe způsob přepravyčerpáním přívodním potrubím dopravní vzdálenost2 km roční spotřeba (2013)10 000 000 m3 Vápenec druhtříděný vápenec lokalitadůl Kotouč Štramberk způsob přepravypo železnici dopravní vzdálenost270 km roční spotřeba (2013)108 660 t

10 Vize Obnovy Navrhnout, připravit a realizovat obnovu zařízení ECH, při dodržení optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané zařízení bylo provozuschopné do roku 2030, a umožnilo reagovat na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení požadavků legislativy.

11 Cíle Obnovy Spolehlivost  Zvýšení provozní spolehlivosti technologie s ohledem na příležitosti uplatnění vyrobené elektrické energie na velkoobchodním trhu.  Obnova dožité technologie, posouzení stavu a návrh nejlepší varianty.  Disponibilita, zajišťující připravenost zařízení k provozu, v době vysokých cen EE  Minimalizace poruchových stavů s dopadem na výpadek zdroje Provozní hospodárnost  Využití potenciálu stávající technologie a nových technologií (zvýšení účinnosti a snížení vlastní spotřeby)  Využití nízkopotenciálního tepla z kogenerace  Využití produktů po spalování uhlí (VEP – popílek, struska, energosádrovec a stabilizát), bude-li to ekonomicky zajímavé a technicky možné při případném použití sekundární metody DeNOx

12 Cíle Obnovy Provozování  V rámci akceptovatelných nákladů rozšíření regulačního pásma bloků  Zachování stávajících hodnot trendů výkonových změn  V souladu s pravidly bezpečnosti práce a protipožární ochrany Ekologie  Plnění platné ekologické legislativy po roce 2015 – emise, odpadní vody, hluk  Využití výroby bloků v rámci emisních stropů v letech 2016 - I. pol. 2020 s maximální efektivitou

13 Plán obnovy Plán obnovy ve dvou krocích do roku 2020: 2016 - B3, B4 a ABS2 2018 - B1, B2 a ABS 1 Absorbéry  Optimalizace provozu s ohledem na aktuální palivo −Snížení vlastní spotřeby el. energie −Dodržování limitů platných po roce 2015  Oprava ochranných vrstev nádob absorbérů

14 Plán obnovy Zauhlování  Obnova dopravních cest −Prodloužení životnosti −Snížení prašnosti – vyšší prašnost paliva Sev-En −Snížení vlastní spotřeby elektřiny −Optimalizace dopravních cest  Proběhlo VŘ na dopravu paliva Elektro  Revize generátorů a budičů  Revize vývodových transformátorů  Rekonstrukce generátorových ochran MaR a SKŘ  Obnova ŘS blokových i neblokových zařízení  Rekonstrukce MaR s ohledem na rekonstrukce strojních částí a požadavků legislativy

15 Plán obnovy Strojovna  GO/rekonstrukce TG a TN  Opravy čerpadel −Napájecí −Podávací −Kondenzační −Vývěvy  Opravy či výměna armatur Kotelna  Rekonstrukce EO – plnění nových limitů TZL  Rekonstrukce kotlů ve vztahu na emise NOx - plnění nových limitů −Primární opatření (hořáky, MO, vzduchospaliny) −Sekundární opatření (SNCR)  Opravy tlakových částí (životnost, poruchovost )

16 Příprava akcí pro nejbližší období Kotelna K1 - výměna pojistných ventilů výparníku K1 - Oprava výsypky a vynašeče kotle K1 - Oprava rohů zásobníků paliva K1 - Oprava potrubí recikulovaných spalin K1 - Revize a oprava 12ks transformátorů VVN pro elektrofiltry K1 - Oprava EO K1 - Oprava PK18 K1 – Oprava výparníku K1 - Vyvážení kotle K2 - výměna pojistných ventilů výparníku a VTPV K2 - Oprava výsypky a vynašeče kotle K2 - Oprava rohů zásobníků paliva K2 - Oprava potrubí recirkulovaných spalin K2 - Oprava EO K2 - Oprava spodních smyček MPII K2 – denitrifikace – sekundární metoda K4 - Oprava kouřového ventilátoru KV40 Oprava tlakového systému OKP25 ABS 1 - Částečná oprava klapky ve výstupním kouřovodu do chladící věže č. 3

17 Příprava akcí pro nejbližší období Strojovna B1 - Vstupní filtr na chladícím řádu B1 - GO podávacího čerpadla elektronapaječky B1 - Přetrubkování kondenzátoru turbonapaječky B1 - Oprava TG 1 B2 - GO napájecího čerpadla turbonapaječky 20 B4 - Výměna olejových chladičů

18 Příprava akcí pro nejbližší období Elektro a MaR 00 - Upgrade ŘS MicroScada 00 - EMON výměna analyzátorů a oprava odběrů měření plynných emisí ABS1 a ABS2 00 - Oprava náhradního rotoru generátoru 00 - Rekonstrukce izolovaných vodičů sudé záskokové smyčky B1 - Generální oprava generátoru a budiče TG1 B1 - Rekonstrukce REG 216 B1 - Revize a oprava blokového transformátoru T1 B1 - Revize a oprava zapouzdřených vodičů 15,75 kV B1 - Oprava výkonové části budící soupravy B2 - Upgrade decentralizovaného systému (DCS) Foxboro

19 Příprava akcí pro nejbližší období Společné technologie 00 - GO otoče výklopníku 00 - PD 163 - výměna hydrospojky 00 – Skládkový stroj 1 - GO napínání výložníkového pasu 00 - Výměna pražců pod sládkovým strojem 1 00 - Výměna pražců pod koleji 101b, 32 a pod výhybkou E 9 00 - GO jeřábu 11 – mezistrojovna (pro rekonstrukci vnitřního výměna rozrážecích zvonů v silech strusky č.1 a č.2 00 - Stavba č.5 - ukládání stabilizátu, technická rekultivace, protiprašné opatření B1 až B4 - Odvodnění strusky B3 - Oprava opláštění - jižní strana - kóta 33m

20 Zásady nákupu Obecné zásady – Prodloužit životnost elektrárny do 2030, zatím NE DÉLE – Efektivní vynakládání prostředků na investice a údržbu – Důraz na flexibilitu zdroje s ohledem na okamžité potřeby trhu s elektrickou energií – Důraz na skutečnou soutěž – Snaha o přesné technické zadání – Snaha o motivaci dodavatelů

21 Zásady nákupu Zásady zadávání zakázek – Průhledné podmínky – Veřejné zakázky – limity 10/120 mil. Kč (sektorový zadavatel) – I podlimitní zakázky soutěžit formou interních VŘ – Alespoň 3 poptaní – Oslovovat firmy z regionu

22 Zásady nákupu Zásady hodnocení – Většinou nejnižší cena Bonusy (prémie) za lepší než požadované plnění – Někdy i technické řešení – Odbornost – Reference

23 Zásady nákupu Obchodní a smluvní podmínky – Platební podmínky – obecně bez záloh – Délka záruční doby – obvykle 24/36 měs. – Rozsah záruky – obecně celé dílo (v případě rekonstrukcí nebo složitých akcí - individuální) – Sankce – vždy za termíny (zvl. dokončení), příp. za neplnění garantovaných parametrů – Náhrada újmy – jsme ochotni diskutovat o omezení výše odpovědnosti

24 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Den dodavatelů Elektrárna Chvaletice a.s. 21. 10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google