Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika v období mezi národními studiemi 16.4.2014 Ing. Martin Michek Project Management And Consulting PMAC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika v období mezi národními studiemi 16.4.2014 Ing. Martin Michek Project Management And Consulting PMAC."— Transkript prezentace:

1 Energetika v období mezi národními studiemi 16.4.2014 Ing. Martin Michek Project Management And Consulting PMAC

2 Džaváharlál Néhrú Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli. Norbert Wiener Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti

3 V období zemědělství a řemesel až do základů zaměření prací na specializovanou činnost byl rozvoj služeb na minimální úrovni Rychlost změn od dob industrializace do doby digitálního věku se neustále zvyšuje, s rozvojem průmyslu exponenciálně roste i rozvoj služeb

4 "Bezradnost a nespokojenost jsou prvními předpoklady k pokroku. " Thomas Edison

5 V ČR jsou jiné výchozí podmínky: využívání dvou tarifních produktů, fungující systému zálohových plateb, nízké netechnické ztráty, funkční systém operátora trhu Technologie AMM není na úrovni, která dává záruku efektivního, spolehlivého a cenově přijatelného nasazení Stav s HDO dovoluje tvorbu a nabídku řady tarifůOblast služeb AMM si vyžádá mnoho času v období projektové a marketingové přípravy.Případné zavedení AMM v podmínkách ČR v současné době není ekonomicky efektivní.Před implementací je nutné připravit národní legislativní podmínky a technické normy Závěry z Národní studie

6 podstatné snížení cenové úrovně snížení prostorové náročnosti výrazné zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, přenosové rychlosti a kapacity komunikace dosažení konvergence a integrity Smart Grid a AMM přezkoumání optima četnosti zpracování dat odolnosti AMM proti kybernetickým útokům Ekonomické podmínky z Národní studie

7 Doporučení z Národní studie  Připravit národní legislativní podmínky a technické normy AMM tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana dat.  Nezahajovat plošné zavedení AMM do roku 2018 a pokračovat v provozování a technologickém vývoji cestou pilotních projektů,  rozšířit možnosti využití systému HDO doplněním o tarify bez přímého řízení spotřebičů  sledovat technologický vývoj v oblasti inteligentních sítí a inteligentního měření  do r. 2017 stanovit národní komunikační standardy, standardy měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM  vyhodnotit vhodnost a zejména efektivitu zavedení inteligentního měření nejpozději do roku 2017,  do roku 2018 zpracovat aktualizaci národní studie na základě vyhodnocení, vypracovat plán implementace inteligentního měření

8 Jak jsem se vypořádali s doporučeními  V oblasti národní legislativy a technických norem není vidět zřejmý pokrok  Pokračuje nabírání zkušeností v provozování v pilotních projektech AMM  Sběr nových zkušeností z technologického vývoje inteligentních měřících systémů pokulhává  Nebyly doplněny nové tarify bez přímého řízení spotřebičů využitím systému HDO  Sledujeme a vyhodnocujeme technologický vývoj v oblasti inteligentních sítí a inteligentního měření  Nebyly zahájeny práce na tvorbě národních komunikačních standardu, standardu měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM  Na hodnocení vhodnosti a efektivity zavedení inteligentního měření je dostatek času

9 Přístup k hodnocení IMS ? Nic není jen černobílý Je nutné objektivně vyhodnocovat situaci Je nutné znovu posoudit cíle a výchozí parametry

10 Stávající přístup Národní alokační plán Příprava nové tarifní politiky Diskuse nad novou regulační periodou Vyhodnocování provozu v AMM pilotech Dílčí ověřování lokálního managementu

11 Změny kolem nás Dopady energetické krize Evropská energetická politika Změny v oblasti konvenčních zdrojů Lokální výroba Změny v oblasti konečné spotřeby Tlak na energetické úspory Zvyšování efektivity procesu

12 Technologické možnosti Smart meteringu

13 Energetika Zdravotnictví Operativa v terénu Řízení, specializace Lokální šetření

14 Řešení problémů ve zdravotnictví Prosazování technického pokroku Sdílení odborných informací Komunikační problémy Rivalita mezi odbornými zařízeními Protože jde o zdraví nás všech dokážeme si to lépe představit

15 Změny v našem okolí Lokální operativa dosahuje vyšší odbornosti a úspěšnosti Vyšší přesnost a automatizace zvyšuje kvalitu služeb Přenos a archivace dat se dynamicky vyvíjí

16 Hledání smysluplného řešení AMM Je společný koncept spolupráce a komunikace napříč energetickým sektorem

17 Jak postupovat dál Monitorovat a prakticky ověřit nové technologie a komunikace, včetně zapracování požadavků EK a mezinárodních standardů Aktualizovat vyhodnocení nabídek technologických a finančních parametrů dodavatelů inteligentních měřících systémů Vypracovat národní standardy měřicích zařízení, standardy hlavních prvků systému AMM a národní komunikační standard

18 Stanovení smysluplných parametrů Na základě smysluplné zákaznické customizace stanovit vyvážený objem dat dle charakteru OPM Vyřešit funkcionality a kompatibilitu měření v uzlových bodech/DTS na další technologické distribuční procesy Integrovat nových energetické trendy: akumulace, elektromobilita, lokální zdroje, …

19 Reálná očekávání od smart technologií Vysoká úroveň automatizace pro zpracování operací Dálkové zpracování zákaznických požadavků a změnových řízení Úprava obchodního modelu dle dostupných dat Pilotní ověření integrací do následných okolní ch systémů Globální využití AMM lze reálně očekávat až po ustálení systému, pravděpodobně až v další generaci IMS

20 Hledání smysluplných cílů ??? Základní funkce energetické soustavy Základní operativa, základní funkce Základní životní funkce – dýchání, tlukot srdce Zajištění základní životních funkcí

21 Děkuji za pozornost "Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme." Thomas Edison


Stáhnout ppt "Energetika v období mezi národními studiemi 16.4.2014 Ing. Martin Michek Project Management And Consulting PMAC."

Podobné prezentace


Reklamy Google