Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Švédsko – průkopník e-health

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Švédsko – průkopník e-health"— Transkript prezentace:

1 Švédsko – průkopník e-health
Ing. Gabriela Hitzgerová, MBA Project Leader, Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví SWEDISH TRADE COUNCIL

2 obsah 3 Úvod Švédské ICT a zdravotní péče Švédsko a e-Health Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL 3

3 TOP ICT + TOP health care = TOP E-health
Švédsko dominuje světovým žebříčkům ICT vyspělosti a zároveň se řadí mezi země s nejvyšší úrovní zdravotní péče. To umožnilo i rychlý rozvoj v oblasti elektronizace zdravotnictví, kde Švédsko zaujímá vedoucí pozici, ale je také iniciátorem změn v ostatních evropských zemích. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a špičkovým technologiím může Švédsko nabídnout přínosnou spolupráci jak na politické tak na obchodní úrovni. SWEDISH TRADE COUNCIL

4 základní údaje o Švédsku
Počet obyvatel: 9,4 mil. Rozloha: km2 Státní zřízení: Konstituční monarchie Hlava státu: Král Carl XVI Gustaf (od r. 1973) Předseda vlády: Fredrik Reinfeldt (od r. 2006) Vláda: středopravicová v čele se stranou Moderaterna (Umírnění) Jazyk: švédština, více než 90% Švédu hovoří plynule anglicky Měna: švédská koruna (1 SEK = CZK) Největší města: Stockholm, Göteborg, Malmö Administrativní dělení: 21 krajů a 290 obcí HDP: 405 mld. USD (2009) Inflace: 1,1% (2010) Nezaměstnanost: 8% (červenec 2010) Průměrná mzda: 3200 EUR (2009) Zdroj: sweden.se, IMF, map – CIA World Factbook, SCB SWEDISH TRADE COUNCIL

5 Švédsko má srovnatelný ekonomický růst, ale o hodně vyšší HDP na obyvatele než Česká republika
Růst HDP (%) HDP na hlavu v PPP, 2009 (USD) Zdroj: Eurostat, IMF SWEDISH TRADE COUNCIL

6 obsah 3 Úvod Švédské ICT a zdravotní péče Švédsko a eHealth Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL 3

7 Švédsko dominuje mezinárodním ict žebříčkům
Zdroj: World Economic Forum, Global Information Technology Report , EIU SWEDISH TRADE COUNCIL

8 Zdravotní péče ve Švédsku
Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny Zdravotní výdaje činí 9% HDP, 85% všech zdravotních výdajů je financováno z veřejných prostředků Decentralizace: kraje poskytují ambulantní a lůžkovou péči, obce poskytují domácí péči, sociální a pečovatelské služby Poplatky: pobyt v nemocnici – 80 SEK (~ 210 CZK) za den, vyšetření u praktického lékaře – SEK (266 – 532 CZK), návštěva specialisty – max. 300 SEK (~ 800 CZK), léky– max. 900 SEK (~ 2395 CZK) ročně; děti nepodléhají poplatkům Maximální výše poplatků činí 1800 SEK (~ 4790 CZK) ročně, nad tuto částku služby a předpisy léků jsou zdarma Efektivní a dobře fungující systém: mezinárodní srovnání potvrzují, že Švédsko patří k nejlepším na světě podle přístupu ke zdravotní péči, kvality a dosahovaných výsledků Zdroj: sweden.se, LU SWEDISH TRADE COUNCIL

9 Švédsko patří mezi země s nejvyšší úrovní zdravotní péče na světě
8. nejvyšší průměrná délka života: Švédsko (83 ženy, 78.9 muži), OECD (81.9, 76.3), ČR (80.2, 73.8) 2. nejnižší úmrtnost na rakovinu: Švédsko (173 ze případů), OECD (212), ČR (271) 2. nejnižší úmrtnost na infarkt po hospitalizaci: Švédsko (2.9/100), OECD (4.9), ČR (5.3) 4. nejvyšší zaměstnanost v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb jako podíl na celkové zaměstnanosti: Švédsko (15.7/100), OECD (9.9), ČR (6.6) Zdroj: OECD – Health at a Glance 2009, Newsweek 2010 SWEDISH TRADE COUNCIL

10 obsah 3 Úvod Švédské ICT a zdravotní péče Švédsko a eHealth Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL 3

11 Švédsko se řadí mezi přední hráče v e-health
Téměř všichni švédští praktičtí lékaři používají počítač (ČR – 82%, EU – 87%) 88% ordinací má přístup k vysokorychlostnímu internetu (ČR – 38,5%, EU – 48%) Podíl počtu ordinací, které uchovávají informace o pacientech v elektronické podobě, činí 96% (ČR– 67%, EU – 79,5%) 80% lékařských předpisů je elektronických Podíl elektronické výměny dat o pacientech činí 89% (ČR – 33%, EU – 48%) 88% lékařů používá software pro podporu rozhodování (ČR – 72%, EU – 62%) Zdroj: empirica, Pilot on ehealth indicators, 2007 SWEDISH TRADE COUNCIL

12 Švédská národní strategie pro e-health
Byla vytvořena Národní skupinou vysokých zástupců pro e-Health v roce 2006 Vize: Bezpečná, přístupná a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče založená na veřejné potřebě ICT je používané jako strategický nástroj na všech úrovních ve zdravotnictví, aby podporovalo bezpečnější, přístupnější a efektivnější služby zdravotní a sociální péče Občané budou mít rychlý, bezproblémový přístup k veškerým informacím o zdravotní péči, zdravotních problémech a jejich osobním zdravotním stavu, budou jim poskytnuty vysoce kvalitní služby a budou se moci aktivně podílet na své péči a léčení Poskytovatelé zdravotních a pečovatelských služeb budou mít přístup k efektivním a interoperabilním řešení e-Health, která zajistí bezpečnost pacientů a usnadní vykonávání jejich každodenních úkolů Úřady a další organizace zodpovědné za poskytování zdravotní péče budou mít vhodné ICT nástroje, které umožní sledovat bezpečnost pacientů, kvalitu péče a podporovat manažerské funkce a alokaci zdrojů Zdroj: National Strategy for eHealth SWEDISH TRADE COUNCIL

13 strategIE definuje šest oblastí opatření
Zlepšit řešení e-Health a přizpůsobit je potřebám pacientů Vytvoření lepších základních podmínek pro ICT v oblasti zdravotní a sociální péče Zdroj: National Strategy for eHealth SWEDISH TRADE COUNCIL

14 Probíhající a dokončené projekty v oblastech opatření
Sladit zákony a předpisy s rozšířeným používáním ICT Vytvoření společné informační struktury Vytvoření společné technické infrastruktury Zákon o datech pacientů 2008: - Národní informační struktura Jednotný a konzistentní popis činností - Národní projekt pro interdisciplinární terminologii - Řídící architektonická skupina - Národní formát pro e-preskripci - Informace o zdravotní péči pro finanční úřady - SJUNET Národní síť pro veškerou elektronickou komunikaci v oblasti zdravotní a sociální péče - Registr zdravotních služeb - Základní služby pro správu informací - Bezpečné IT ve zdravotních službách - Normy pro elektronickou interoperabilitu ve službách zdravotní a sociální péče Videokonferenční služby / telemedicína Jasná pravidla za účelem zajištění bezpečného a efektivního zacházení s osobními daty Zlepšení bezpečnosti pacientů a osobního soukromí Elektronický přístup k úplné historii pacienta ze strany poskytovatelů péče Umožnit občanům povolit přístup k jejich lékařským záznamům Přímý elektronický přístup k vlastním údajům Usnadnit interoperabilní a podpůrné ICT systémy Zjednodušit přístup k informacím a službám pro pacienty a personál - National Patient Summary Usnadnit přístup k důležitým informacím o pacientech ze strany poskytovatelů péče PASCAL Poskytnout přístup k úplným informacím o individuálních lékařských předpisech - Care Online Portál pro občany, kteří hledají informace a pomoc při výběru správné péče se Webová stránka, která poskytuje odpovědi na často kladené dotazy pacientů a veřejnosti – Telefonická poradenská služba - Manuál: Online informace pro zdravotní sestry Zdroj: National Strategy for eHealth SWEDISH TRADE COUNCIL

15 Úspěšné projekty: Národní přehled o pacientech
Národní přehled o pacientech (National Patient Summary) je důležitou součástí Švédské národní strategie pro eHealth Poskytuje přístup autorizovanému zdravotnímu personálu ke kritickým informacím o pacientech, bez ohledu na organizaci, ke které patří, čas a místo Souhrnný přehled o pacientovi dává poskytovateli péče lepší data pro rozhodování o diagnóze, léčení a sledování pacienta Projekt realizuje Inera (švédská organizace pro zdravotní poradenství) pro Švédské sdružení místních úřadů a krajů Národní přehled o pacientech bude postupně zaveden ve všech krajích do roku 2012 Rok, kdy různé kraje planují zavést NPS Zdroj: National Strategy for eHealth, SWEDISH TRADE COUNCIL

16 Mezinárodní iniciativy švédska v oblasti e-health
Proaktivní úsilí o rozšíření a konkretizaci spolupráce Důraz na přechod od strategie k akci a potřeba ukázat hmatatelné přínosy pro pacienty V roce 2008 byly zahájeny dva rozsáhlé EU projekty epSOS a CALLIOPE, jež zahrnují konkrétní činnost pro vytvoření a rozvoj nové platformy pro spolupráci Během EU předsednictví na podzim 2009 Švédsko usilovalo o zvýšení povědomí a podpory eHealth, jež se stalo součástí politické agendy EU Švédsko prezentovalo studii „eHealth for a Healthier Europe!“ s cílem poukázat na přínosy ICT v oblasti zdravotní péče ”Švédové jsou velmi aktivní při zvyšování povědomí o příležitostech nabízených e-Health.” Mike Palmer, výbor ICT pro zdravotnictví, Evropská komise Zdroj: Swedish National Strategy for eHealth – status report 2009, eHealth for a Healthier Europe SWEDISH TRADE COUNCIL

17 obsah 3 Úvod Švédské ICT a zdravotní péče Švédsko a eHealth Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL 3

18 Různé formy spolupráce mezi českou republikou a Švédskem na několika úrovních
Úroveň Subjekty Příklady spolupráce EU projekty: např. epSOS zahrnuje 6 zemí EU včetně Švédska a ČR Bilaterální spolupráce: např. mezi ministerstvy zdravotnictví při využití švédského know-how a zkušeností s projekty národní strategie pro eHealth Evropská a národní Čeští a švédští zástupci v EU zodpovědní za otázky e-Health, vlády, Ministerstva zdravotnictví Regionální projekty: spolupráce mezi českými a švédskými kraji a nemocnicemi v těchto krajích Místní projekty: spolupráce mezi obcemi a městy především v oblasti domácí péče a péče o staré lidi Výměna zkušeností a pilotní projekty při implementaci vybraných ICT řešení Regionální a místní Regiony, obce, města Spolupráce mezi českými a švédskými ICT firmami v podobě obchodního zastoupení, společné účasti ve veřejných zakázkách, společný výzkum a vývoj, outsourcing Dodávky ICT řešení, poradenství, technická podpora konečným zákazníkům Obce, města, nemocnice a další zdravotnická zařízení, dodavatelé ICT řešení Obchodní Věříme, že česko-švédská spolupráce poroste a bude přínosná pro všechny strany SWEDISH TRADE COUNCIL

19 Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví
V případě zájmu o další informace o švédském e-Health a spolupráci se Švédskem prosím kontaktujte: Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví (Swedish Trade Council) Václavské náměstí 51 Praha 1 Telefon: SWEDISH TRADE COUNCIL


Stáhnout ppt "Švédsko – průkopník e-health"

Podobné prezentace


Reklamy Google