Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zlatý trojúhelník Co? PÚ - potenciál úspěšnosti vize života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zlatý trojúhelník Co? PÚ - potenciál úspěšnosti vize života"— Transkript prezentace:

0 SPIRÁLOVÝ RŮST GALAXIÍ

1  Zlatý trojúhelník Co? PÚ - potenciál úspěšnosti vize života
ČÚ čas  DE CÍL budoucnost konkurent PÚ - potenciál úspěšnosti KE - kvalita existence SK - sociální kapitál ZK - znalostní kapitál EÚ - ekonomická úspěšnost JE - jištění existence ČÚ - časová úspěšnost DE - délka existence  = 1,618 = zlatý řez vize života časový okamžik časový úsek PROSTŘEDÍ neurčitost - CYKLIČNOST a mohu /nemohu jednota - KOMPLEXITA chci motivace Co? inovace SK mám /musím stimulace zákazník exploatace dělat protiklad - TURBULENCE ZK b energie  JE PROSTŘEDEK entropie  KE ZDROJ

2 SPIRÁLA - přírodní zákonitost dynamiky růstu
jádro dynamiky  POTENCIÁLÚSPĚŠNOSTI entropická složka jádro spirální úspěšnosti (sociální kapitál + znalostní kapitál) fází managementu krizový  revitalizační  kultivační  sebekultivační  spontánní bod rozruchu  HRR (human resource ratio) HRR= I SPOLUPODNIKATEL II ZLEPŠOVATEL III PLNIČ IV POLOPLNIČ V EGOCENTRIK AUTOKATALIZAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA TVŮRCE ENTROPICKÉ MEZERY - GRADIENTU ZMĚN ÚROVEŇ KULTIVACE SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU EFEKTIVNOST PODNIKOVÉ POLITIKY/IDEOLOGIE MÍRA BIOLOGIZACE PODNIKU EKONOMICKÁ ÚSPĚŠNOST energetická složka  Z  Z2  Z3  Z krátkodobé jištění existence stupňů turbulence objem/sortiment  náklady  kvalita  průběžný čas  optimální okamžik  ČASOVÁ ÚSPĚŠNOST časová složka  1/Z  1/Z2  1/Z3  1/Z dlouhodobá dynamická stabilita stupňů komplexity egocentrická  vynucená  reciproční  velkorysá  spontánní

3 HIERARCHIE POTŘEB ČLOVĚKA A PODNIKU
ENTROPICKÉ MINIMUM - EXCELENCE POTENCIÁLU ÚSPĚŠNOSTI POTENCIÁL soutěžní excelentnost estetické a transcendentní potřeby potřeba poznat a porozumět inovantnost rozvoj potenciálu excelence ideologie ES3 schopnosti naplňovat poslání oboru podnikání seberealizace podnikový image, hrdost na příslušnost k firmě potřeba úcty a sebeúcty kooperativní vztahy - zaměstnanec, zákazník, dodavatel, region sociální potřeby jištění existence peníze politika ES1, ES2 bezpečí a jistota právní bezpečnost, mít zákazníka a jistotu zisku biologické potřeby PENÍZE potřeba uspokojit základní funkce podniku ENTROPICKÉ MAXIMUM - ZÁNIK 

4 ENERGETIZAČNÉ STRATÉGIE
ES1... orezávanie suchých vetiev ... vytesňovanie entropie … imunitný systém ES2... stimulačne-zásluhovostná ES3... motivačne-statusová efekty zmien ES1 ES2 potenciálová $ ES2 produktová ES3 pokles internej entropie eint čas

5  PÁSMO PRÁCE hodnoty Podniková kultura (eint, HRR) normativy
vize života ES 3 Podniková ideologie Pozitivní zpětná vazba (PZV) hodnoty chci ES2 - potenciálová Podniková kultura (eint, HRR) musím ES2 - produktová Podniková politika Negativní zpětná vazba (NZV) normativy nesmím ES 1

6  PÁSMO PRÁCE ES 3 Podniková kultura (eint, HRR) ES 1 hodnoty
vize života hodnoty Pozitivní zpětná vazba (PZV) podniková ideologie Spolupodnikatel Zlepšovatel Plnič Polopnič Egocentrik ES 3 ES2 - potenciálová chci Podniková kultura (eint, HRR) musím ES2 - produktová ES 1 normativy Negativní zpětná vazba (NZV) podniková politika nesmím

7 ÚSPEŠNÉ A NEÚSPEŠNÉ FIRMY
Bohatstvo Zoznam príležitostí Počet Zoznam sviní

8 EINSTEINOV VÝŤAH Príležitosť Potenciál úspešnosti Problém

9 VČLENĚNÍ PRACOVNÍKA DO PRÁCE
STIMULAČNĚ - JIŠTĚNÍ EXISTENCE (JE) NORMATIVY PROSTORU JEDNOZNAČNOSTI ZÁKAZ - obavy o zhoršení JE PŘÍKAZ - šance na zlepšení JE MOTIVAČNĚ - ROZVOJ KVALITY EXISTENCE (KE) HODNOTY PROSTORU MNOHOZNAČNOSTI RIZIKA, PROBLÉMY - obavy o zhoršení KE PŘÍLEŽITOSTI - šance na zlepšení KE Stimulační účinek POTENCIÁL ÚSPĚŠNOSTI ÚSPĚŠNÝ PRODUKT stimulační maximin Minimalizace rizik, problémů Maximalizace příležitosti motivační minimax stimulátor, čas motivátor, čas METODA: S P L A symtom příčina lék akční plán CÍL: FRAKTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA DLOUHODOBÝ ÚSPĚCH CELKU METODA: NAŘÍZENÍ / KONTROLA CÍL: ODPOVĚDNOST ZA SPLNĚNÍ PŘÍKAZŮ A DODRŽENÍ ZÁKAZŮ 20/80 20/80

10 PĚT STAVŮ ENERGETIZACE A STABILITY
SPOLUPODNIKATEL II ZLEPŠOVATEL III PLNIČ IV POLOPLNIČ V EGOCENTRIK STAV ENERGETIZACE MÍRA STABILITY stabilní uzel stabilní ohnisko nestabilní ohnisko nestabilní uzel totálně nestabilní ZÁKAZY PŘÍKAZY RIZIKA PŘÍLEŽITOSTI + ukládá si sám + mění v příležitosti + využívá pro podnik + dodržuje + plní minimalizuje + využívá pro podnik + dodržuje + plní řeší s nadřízeným - nevyužívá + vynuceně dodržuje + vynuceně plní - převádí na podnik - využívá pro sebe - nedodržuje - neplní - převádí na podnik - strhává pro sebe PRODUKT j e d n o z n a č n o s t jako min jako max POTENCIÁL m n o h o z n a č n o s t

11 KULTIVAČNÍ MATICE HRR PRO MANAGEMENT A ZAMĚSTNANCE
zaměstnanci pořadí důležitosti energetizačních strategií management ES1 ES3 ES2 HRR Z =  Z = 1,3 typ managementu poznámka nad 4,6 nad 3,6 spontánní zaniká energetizační rozdíl mezi subjektem a objektem řízení sebekultivační 3,6 2,6 přechod k sebeenergetizaci kultivační 2,6 1,6 ES2 - produktová - management / potenciálová - zaměstnanci / potenciálová revitalizační 1,6 1,0 pod 1,0 pod 0,6 krizový

12 Základní otázka managementu
dynamika změn gradient změn mám abych měl Co mohu dělat, se v budoucnu lépe ? chci abychom měli Prostředek Zdroj Pásmo práce Prostředí Čas Cíl MANEX II MANEX III MANEX IV MANEX V MANEX VI MANEX VII MANAŽER EXCELENCE - MANEX I vzájemně závislé proměnné úspěchu úspěch dynamická stabilita kultura činné rovnováhy

13 ZÁKON ÚDOLÍ zákon údolí (das Talgesetz) trénovaná kultura pro změny
energetizace pro změny velikost změny zákon exponenciály netrénovaná kultura pro změny BZ

14 KŘIVKA REAKCE ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PROCESU ZMĚN
Kontinuální zlepšování Dokončení změny Neinformovaný optimismus Informovaný optimismus Nehybnost a odmítnutí Přijetí Hněv Nadějný realismus Smlouvání Informovaný pesimismus Testování Zoufalství (Kittnerová, D.:„Řízení změn v českých podnicích“/ Moderní řízení 5/99 )

15 PROUD ZMĚN - SYSTÉM EIA - OKF
O/S N K OO I A mnohoznačnost jednoznačnost E bodový nástroj implementace ~ adresnost odpovědnosti horizontální nástroj implementace dodavatelsko odběratelské vztahy vertikální nástroj implementace rozprostření odpovědnosti ODBORNOST KOMPLEXNOST FRAKTÁLNOST PROGRAM ZMĚN všedním způsobem nevšední rozvoj podniku PODNIKOVÁ RADA ZMĚN MANAŽER ZMĚN ŘÍDÍCÍ TÝM - klíčové strategie MAJITEL KRITICKÝCH CÍLŮ PROJEKTOVÝ TÝM - projekty VIZE, ENERGETIZACE, TVORBA KRITICKÝCH CÍLŮ, HODNOCENÍ STUPEŇ TURBULENCE PODNIKOVÉ PROCESY POLICY DEPLOYMENT VNITŘNÍ ZÁKAZNÍK MATICE ODPOVĚDNOSTI 4. jednotlivec 3. skupina 2. divize 1. podnik 2. nabídka 1. poptávka 2. pracovník 1. pracoviště vertikální segmentace práce 2. vytvoření v praxi 1. vytvoření v hlavě GARANT ODBORNOSTI řešitelský tým horizontální segmentace práce 1. M/P 2. V/V 3. E/F 4. N/S 5. V/Ú 6. L/I 7. A/P vznik ideje standardizace vyzrávání ideje implementace ideje MANAŽER - TVŮRCE ZMĚN realizační tým

16 SYSTÉMOVÁ MATICE ZMĚN - EIA/OKF
ZDROJ PROSTŘEDEK CÍLOVOST energetizace ideje změny akční plány O PROSTŘEDÍ v n ě j š í MEZERA NEDOSTATEČNOSTI odbornost K HORIZONTÁLNÍ SYNERGICKÉ EFEKTY komplexnost PROSTŘEDÍ v n i t ř n í F VERTIKÁLNÍ SYNERGICKÉ EFEKTY fraktálnost

17 rozvoj lidských zdrojů
PROGRAM ZMĚN penetrační model změn prostorový model změn sendvičový model změn rozvoj manažerů usnadňovatel partner lídr kouč krizový management spontánní management mapa úspěšnosti ec 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 prostředí model EFQM body 100 200 300 400 500 600 700 800 900 stupeň turbulence hvězdičky body SZ rozvoj lidských zdrojů vyzrávání a empowering autonomní týmy 20% 40% 60% 80% spolupodnikatel minipodniky subjekty Proudu změn 20 30 40 50 60 70 80 90 100 zdroj zánik rozdílu mezi subjektem a objektem řízení transformace vnějšího na vnitřního manažera rozvoj procesů prohlubování procedury rozšiřování nástroje TQM KZ a maximalizace obou složek bohatství v kažkém okamžiku pro: - pracovníka podniku - zákazníka - podnik lidské zdroje eint ŘÍZENÍ PROUDU ZMĚN RADA ZMĚN OTEVÍRÁNÍ FRONTY 0,8 0,7 OTEVÍRÁNÍ FRONTY MANAGEMENT 0,5 0,4 OTEVÍRÁNÍ FRONTY 0,2 0,1 0,05 rozvoj procesů Re-programy Re-designing Reengineering Redefigning DZ všichni, všechno, nejlepšími metodami stále, nejdůležitější, nejlepšími odborníky OKF, v optimálním okamžiku prostředek technický subsystém eext 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 cílovost čas 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Stáhnout ppt " Zlatý trojúhelník Co? PÚ - potenciál úspěšnosti vize života"

Podobné prezentace


Reklamy Google