Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© SILMA, 2010 SPIRÁLOVÝ RŮST GALAXIÍ. © SILMA, 2010 ZK PÚ - potenciál úspěšnosti KE - kvalita existence SK - sociální kapitál ZK - znalostní kapitál EÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© SILMA, 2010 SPIRÁLOVÝ RŮST GALAXIÍ. © SILMA, 2010 ZK PÚ - potenciál úspěšnosti KE - kvalita existence SK - sociální kapitál ZK - znalostní kapitál EÚ."— Transkript prezentace:

1 © SILMA, 2010 SPIRÁLOVÝ RŮST GALAXIÍ

2 © SILMA, 2010 ZK PÚ - potenciál úspěšnosti KE - kvalita existence SK - sociální kapitál ZK - znalostní kapitál EÚ - ekonomická úspěšnost JE - jištění existence ČÚ - časová úspěšnost DE - délka existence  = 1,618 = - zlatý řez inovace exploatace zákazník protiklad - TURBULENCE stimulace mám /musím energie  JE PROSTŘEDEK entropie  KE ZDROJ PROSTŘEDÍ neurčitost - CYKLIČNOST mohu /nemohu Co? JÁ jednota - KOMPLEXITA b a časový úsek časový okamžik čas  DE CÍL budoucnost vize života dělat konkurent motivace chci Zlatý trojúhelník EÚPÚ ČÚ  SK

3 © SILMA, 2010 SPIRÁLA - přírodní zákonitost dynamiky růstu bod rozruchu  HRR (human resource ratio) jádro dynamiky  POTENCIÁLÚSPĚŠNOSTI entropická složka jádro spirální úspěšnosti (sociální kapitál + znalostní kapitál) 5 fází managementu krizový  revitalizační  kultivační  sebekultivační  spontánní EKONOMICKÁ ÚSPĚŠNOST energetická složka 1  Z  Z 2  Z 3  Z 4 krátkodobé jištění existence 5 stupňů turbulence objem/sortiment  náklady  kvalita  průběžný čas  optimální okamžik  ČASOVÁ ÚSPĚŠNOST časová složka 1  1/Z  1/Z 2  1/Z 3  1/Z 4 dlouhodobá dynamická stabilita 5 stupňů komplexity egocentrická  vynucená  reciproční  velkorysá  spontánní I SPOLUPODNIKATEL II ZLEPŠOVATEL III PLNIČ IV POLOPLNIČ V EGOCENTRIK AUTOKATALIZAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA TVŮRCE ENTROPICKÉ MEZERY - GRADIENTU ZMĚN ÚROVEŇ KULTIVACE SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU EFEKTIVNOST PODNIKOVÉ POLITIKY/IDEOLOGIE MÍRA BIOLOGIZACE PODNIKU HRR=

4 © SILMA, 2010 HIERARCHIE POTŘEB ČLOVĚKA A PODNIKU ENTROPICKÉ MINIMUM - EXCELENCE POTENCIÁLU ÚSPĚŠNOSTI ENTROPICKÉ MAXIMUM - ZÁNIK  soutěžní excelentnost inovantnost schopnosti naplňovat poslání oboru podnikání kooperativní vztahy - zaměstnanec, zákazník, dodavatel, region právní bezpečnost, mít zákazníka a jistotu zisku podnikový image, hrdost na příslušnost k firmě potřeba uspokojit základní funkce podniku estetické a transcendentní potřeby potřeba poznat a porozumět sociální potřeby bezpečí a jistota potřeba úcty a sebeúcty biologické potřeby seberealizace politika ES 1, ES 2 jištění existence peníze ideologie ES 3 rozvoj potenciálu excelence PENÍZE POTENCIÁL

5 © SILMA, 2010 ENERGETIZAČNÉ STRATÉGIE ES 1... orezávanie suchých vetiev... vytesňovanie entropie … imunitný systém ES 2... stimulačne-zásluhovostná ES 3... motivačne-statusová ES 3 ES 2 produktová ES 1 čas pokles internej entropie e int efekty zmien ES 2 potenciálová  $ 

6 © SILMA, 2010  vize života PÁSMO PRÁCE hodnoty normativy Podniková kultura (e int, HRR) ES2 - produktová ES2 - potenciálová musím nesmím chci ES 1 ES 3 Podniková ideologie Pozitivní zpětná vazba (PZV) Podniková politika Negativní zpětná vazba (NZV)

7 © SILMA, 2010  vize života PÁSMO PRÁCE hodnoty normativy Podniková kultura (e int, HRR) I.Spolupodnikatel II.Zlepšovatel III.Plnič IV.Polopnič V.Egocentrik ES2 - produktová ES2 - potenciálová Pozitivní zpětná vazba (PZV) podniková ideologie Negativní zpětná vazba (NZV) podniková politika musím nesmím chci ES 1 ES 3

8 © SILMA, 2010 Spirálový management 7 ÚSPEŠNÉ A NEÚSPEŠNÉ FIRMY Bohatstvo Počet Zoznam sviní Zoznam príležitostí 1............... 2............... 3...............

9 © SILMA, 2010 Spirálový management 8 EINSTEINOV VÝŤAH Problém Príležitosť Potenciál úspešnosti

10 © SILMA, 2010 VČLENĚNÍ PRACOVNÍKA DO PRÁCE STIMULAČNĚ - JIŠTĚNÍ EXISTENCE (JE) NORMATIVY PROSTORU JEDNOZNAČNOSTI ZÁKAZ - obavy o zhoršení JE PŘÍKAZ - šance na zlepšení JE MOTIVAČNĚ - ROZVOJ KVALITY EXISTENCE (KE) HODNOTY PROSTORU MNOHOZNAČNOSTI RIZIKA, PROBLÉMY - obavy o zhoršení KE PŘÍLEŽITOSTI - šance na zlepšení KE Stimulační účinek METODA: NAŘÍZENÍ / KONTROLA CÍL: ODPOVĚDNOST ZA SPLNĚNÍ PŘÍKAZŮ A DODRŽENÍ ZÁKAZŮ METODA:S P L A symtom příčina lék akční plán CÍL: FRAKTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA DLOUHODOBÝ ÚSPĚCH CELKU stimulátor, čas stimulační maximin ÚSPĚŠNÝ PRODUKT Minimalizace rizik, problémů Maximalizace příležitosti motivátor, čas motivační minimax POTENCIÁL ÚSPĚŠNOSTI 20/80

11 © SILMA, 2010 I SPOLUPODNIKATEL II ZLEPŠOVATEL III PLNIČ IV POLOPLNIČ V EGOCENTRIK ZÁKAZY PŘÍKAZY RIZIKA PŘÍLEŽITOSTI + ukládá si sám + mění v příležitosti + využívá pro podnik PĚT STAVŮ ENERGETIZACE A STABILITY stabilní uzelstabilní ohniskonestabilní ohniskonestabilní uzeltotálně nestabilní + dodržuje + plní minimalizuje + využívá pro podnik + dodržuje + plní řeší s nadřízeným - nevyužívá + vynuceně dodržuje + vynuceně plní - převádí na podnik - využívá pro sebe - nedodržuje - neplní - převádí na podnik - strhává pro sebe POTENCIÁL m n o h o z n a č n o s t PRODUKT j e d n o z n a č n o s t STAV ENERGETIZACE MÍRA STABILITY jako minjako max

12 © SILMA, 2010 KULTIVAČNÍ MATICE HRR PRO MANAGEMENT A ZAMĚSTNANCE poznámka ES 2 - produktová - management / potenciálová - zaměstnanci / potenciálová přechod k sebeenergetizaci zaniká energetizační rozdíl mezi subjektem a objektem řízení zaměstnanci pořadí důležitosti energetizačních strategií management ES 1 ES 3 ES 2 ES 1 ES 2 ES 3 ES 2 ES 3 ES 2 ES 1 ES 2 ES 3 ES 1 ES 2 ES 1 ES 3 typ managementu krizový revitalizační kultivační sebekultivační spontánní Z =  nad 4,6 3,6 2,6 1,6 pod 1,0 HRR Z = 1,3 nad 3,6 2,6 1,6 1,0 pod 0,6

13 © SILMA, 2010 mám abych měl Co mohu dělat, se v budoucnu lépe ? chci abychom měli ZdrojProstředí ČasCílPásmo práce Základní otázka managementu Prostředek vzájemně závislé proměnné úspěchuúspěch dynamika změn gradient změn kultura činné rovnováhy dynamická stabilita MANEX II MANEX III MANEX IV MANEX V MANEX VI MANEX VII MANAŽER EXCELENCE - MANEX I

14 © SILMA, 2010 ZÁKON ÚDOLÍ trénovaná kultura pro změny zákon údolí (das Talgesetz) netrénovaná kultura pro změny zákon exponenciály energetizace pro změny velikost změny BZ

15 © SILMA, 2010 KŘIVKA REAKCE ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PROCESU ZMĚN Neinformovaný optimismus Nehybnost a odmítnutí Nadějný realismus Smlouvání Hněv Zoufalství Testování Přijetí Dokončení změny Kontinuální zlepšování Informovaný optimismus Informovaný pesimismus (Kittnerová, D.:„Řízení změn v českých podnicích“/ Moderní řízení 5/99 )

16 © SILMA, 2010 O/S N K PČ OO IA E bodový nástroj implementace ~ adresnost odpovědnosti horizontální nástroj implementace ~ dodavatelsko- odběratelské vztahy vertikální nástroj implementace ~ rozprostření odpovědnosti ODBORNOST KOMPLEXNOST FRAKTÁLNOST PROGRAM ZMĚN všedním způsobem nevšední rozvoj podniku PODNIKOVÁ RADA ZMĚN MANAŽER ZMĚN ŘÍDÍCÍ TÝM - klíčové strategie MAJITEL KRITICKÝCH CÍLŮ PROJEKTOVÝ TÝM - projekty VIZE, ENERGETIZACE, TVORBA KRITICKÝCH CÍLŮ, HODNOCENÍ STUPEŇ TURBULENCE PODNIKOVÉ PROCESY POLICY DEPLOYMENT VNITŘNÍ ZÁKAZNÍK MATICE ODPOVĚDNOSTI 4. jednotlivec 3. skupina 2. divize 1. podnik 2. nabídka 1. poptávka 2. pracovník 1. pracoviště vertikální segmentace práce 2. vytvoření v praxi 1. vytvoření v hlavě GARANT ODBORNOSTI řešitelský tým horizontální segmentace práce 1. M/P 2. V/V 3. E/F 4. N/S 5. V/Ú 6. L/I 7. A/P 1. podnik 2. divize 3. skupina 4. jednotlivec vyzrávání ideje implementace ideje MANAŽER - TVŮRCE ZMĚN realizační tým PROUD ZMĚN - SYSTÉM EIA - OKF

17 © SILMA, 2010 energetizaceideje změnyakční plány EIA O K F odbornost komplexnost fraktálnost MEZERA NEDOSTATEČNOSTI HORIZONTÁLNÍ SYNERGICKÉ EFEKTY VERTIKÁLNÍ SYNERGICKÉ EFEKTY ZDROJPROSTŘEDEK CÍLOVOST PROSTŘEDÍ v n ě j š í PROSTŘEDÍ v n i t ř n í SYSTÉMOVÁ MATICE ZMĚN - EIA/OKF

18 © SILMA, 2010 PROGRAM ZMĚN RADA ZMĚN ŘÍZENÍ PROUDU ZMĚN cílovost 0,9 0,5 0,4 0,2 0,1 0,05 0,7 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,7 0,6 0,8 100200 20 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 prostředí mapa úspěšnosti ecec model EFQM body stupeň turbulence hvězdičky zdroj lidské zdroje subjekty Proudu změn body SZ e int prostředek technický subsystém e ext 300400500 600 700 800 900 krizový management spontánní management prostorový model změn penetrační model změn sendvičový model změn 100 90 807060504030 OTEVÍRÁNÍ 1. FRONTYOTEVÍRÁNÍ 2. FRONTY OTEVÍRÁNÍ 3. FRONTY MANAGEMENT rozvoj procesů KZ TQM procedury a nástroje rozšiřování prohlubování všichni, všechno, stále, nejlepšími metodami rozvoj procesů DZ Re-programy Re-designing Reengineering Redefigning nejdůležitější, nejlepšími odborníky OKF, v optimálním okamžiku rozvoj lidských zdrojů autonomní týmy vyzrávání a empowering 20% 40% 60% 80% spolupodnikatel minipodniky transformace vnějšího na vnitřního manažera zánik rozdílu mezi subjektem a objektem řízení maximalizace obou složek bohatství v kažkém okamžiku pro: - zákazníka - podnik - pracovníka podniku čas 20002001200220032004 2005 rozvoj manažerů lídr usnadňovatel kouč partner


Stáhnout ppt "© SILMA, 2010 SPIRÁLOVÝ RŮST GALAXIÍ. © SILMA, 2010 ZK PÚ - potenciál úspěšnosti KE - kvalita existence SK - sociální kapitál ZK - znalostní kapitál EÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google