Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální oteplování – strašák nebo fakt?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální oteplování – strašák nebo fakt?"— Transkript prezentace:

1 Globální oteplování – strašák nebo fakt?
Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav Café Nobel – Ústí n/L

2 Otázky dnešního klubového podvečera
Co dnes o změně klimatu víme? Jsou zřejmé příčiny změn? Jaká je role skleníkových plynů? Jak přesně lze budoucí klima odhadnout? Jaká jsou hlavní rizika předpokládaných změn? Co nám říká poslední zpráva IPCC? Zásadní otázka: Lze „boj s klimatem“ vyhrát ?

3 Rozdíl mezi počasím a klimatem
okamžitý stav atmosféry na daném místě KLIMA (PODNEBÍ) = průměrné charakteristické počasí na daném místě

4 Co dnes o změně klimatu víme?

5 Teplota - hlavní indikátor změn
CO2 T střídání geologických epoch s periodou kolem tisíc let glaciály - pomalejší nástup, kulminace ke konci období, teplota o oC nižší než dnes interglaciály - kratší, teplota o oC vyšší než dnes 2010 2005 1998 2013 2003 2002 2006 2009 2007 2004 2012 NOAA ( ) 5 5

6 Změny teploty nejsou plošně homogenní
příklad 2013  pevnina oceán globálně 0,99 0,48 S - polokoule 1,02 0,51 J - polokoule 0,89 0,47

7 Teploty v Evropě

8 Srážky v Evropě

9 Extrémní jevy zvýšení průměrné teploty vede k vyššímu výskytu vysokých teplot a k poklesu výskytu nízkých teplot zvyšující se proměnlivost počasí může vést k vyššímu výskytu vysokých i nízkých teplot teplé dny chladné noci změny teploty generují i změny dalších meteorologických /klimatologických faktorů střídání suchých období a období intenzivních srážek

10 Teploty a srážky v ČR 1961 - 2010 trend » 0,3 oC / 10 let
trend » 8 mm (tj. 1,1 % ) / 10 let

11 Teplé dny vs. chladné noci 1961 - 2010
Průměrné počty dnů za rok (ČR) 1961–1990 1991–2010 rozdíl mezi obdobími letní dny (TMA ≥ 25°C) 45 57 12 tropické dny (TMA ≥ 30°C) 8 14 6 horké dny (TMA ≥ 35°C) 0,2 1,0 0,8 tropické noci (TMI ≥ 20°C) 0,1 0,4 0,3 mrazové dny (TMI < 0°C) 112 106 -6 ledové dny (TMA < 0°C) 30 28 -2 arktické dny (TMA ≤ -10°C) 1,1 0,6 -0,5

12 Jsou zřejmé příčiny změn?

13 Příčiny změn klimatického systému
klimatický systém přirozené orbitální změny změny sluneční činnost změny parametrů zemského povrchu a oceánů sopečná činnost antropogenní emise skleníkových plynů působení člověka na složky systému atmosféra oceán kryosféra litosféra biosféra změny ve složkách vazby mezi složkami zpětné vazby

14 Orbitální změny, sluneční činnost
sklon zemské osy periodicita ~ let změny excentricity eliptické dráhy periodicita ~ let precese zemské osy periodicita ~ let Milankovičovy cykly 11 let 22 let 87 let 210 let 2300 let 6000 let

15 Jaká je role skleníkových plynů?

16 Skleníkové plyny a skleníkový efekt
přirozené (vodní pára, CO2, CH4) antropogenní (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) oteplování pevné aerosoly ochlazování vodní pára výpar oblačnost zpětné vazby podíl » % vliv dříve spíše podceňován atmosféra a zemský povrch pohlcuje a odráží sluneční záření dlouhovlnné vyzařování Země bez skleníkových plynů Þ T ~ -18 oC působení přirozeného množství skleníkových plynů Þ T ~ 15 oC antropogenní skleníkové plyny Þ DT > 0

17 Emise plynů vs. jejich koncentrace
zdroje emisí skleníkových plynů energetika průmysl doprava zemědělství odlesňování odpady koncentrace skleníkových plynů nárůst o přibližně 25 % za posledních 50 let nárůst o přibližně 40 % za posledních 200 let trend meziročních nárůstů kolem 2 ppm, tj. přibližně 0,5 %/rok

18 Jak přesně lze budoucí klima odhadnout?

19 Modelování vývoje klimatu

20 Schéma modelování výběr scénáře RCP 2013 (dříve SRES 2000)
Impaktové modely voda zemědělství lesy …… a další GCM RCM I RCM II výběr scénáře RCP 2013 (dříve SRES 2000) výběr období výběr modelu GCM (krok ~ 300 km) RCM I (krok ~ 75 km) RCM II (krok £ 25 km) ČHMÚ: RCM ALADIN – CLIMATE/CZ (CGM ARPÉGE-CLIMATE) krok 25 km podrobnější topografie statistický downscalling validace modelu na datech VÝSTUPY: teplota, srážky, vlhkost, vítr, globální záření porovnání výsledků s evropskými projekty ENSEMBLES, PRUDENCE, CECILIA

21 (Representative Concentration Pathway)
Scénáře RCP 2013 (Representative Concentration Pathway) Podle přibližného celkového radiačního působení v roce 2100 oproti roku 1750: RCP2.6 – 2,6 W/m2 – výrazné snížení koncentrace CO2eq v atmosféře RCP4.5 – 4,5 W/m2 – stabilizace koncentrace CO2eq na nižší úrovni RCP6.0 – 6,0 W/m2 – stabilizace koncentrace CO2eq na vyšší úrovni RCP8.5 – 8,5 W/m2 – bez omezení emisí SRES 2000 (stávající celkové radiační působení ~ 2,3 [1,1 - 3,3] W/m2)

22 Důsledky scénářů RCP 2013 vzestup teploty o více než 2°C je pravděpodobný u scénářů RCP6.0 a RCP8.5 je spíše pravděpodobný u scénáře RCP 4.5 oteplování bude pokračovat i po roce 2100 podle všech scénářů s výjimkou RCP2.6 oteplování bude nadále vykazovat kolísání v rámci let až dekád a nebude regionálně uniformní max. 2050 2100 RCP2.6 2020 1,0 0,24 0,40 RCP4.5 2040 1,4 1,8 0,26 0,47 RCP6.0 2080 1,3 2,2 0,25 0,48 RCP8.5 2,0 3,7 0,30 0,63

23 Modelový výhled teploty 2081 - 2100

24 Modelový výhled – teplota (2071-2100 vs. 1971-2000)

25 Modelový výhled – extrémní teploty

26 Modelový výhled – srážky

27 Modelový výhled – teplota (scénář A1B)
0,23o 0,37o 0,35o změny za dekádu oproti předchozímu období Teplota srážky Sluneční svit Teplota srážky Sluneční svit

28 Modelový výhled – extrémní teploty

29 Modelový výhled – srážky (scénář A1B)
0,23o 0,37o 0,35o změny za dekádu oproti předchozímu období +0,7% - 0,6% - 0,5% Teplota srážky Sluneční svit Teplota srážky Sluneční svit

30 Hlavní nejistoty současných projekcí
socio-ekonomické předpoklady modelů (scénáře) parametry modelů (vlhkost, oblačnost, uvolňování tepla z oceánů, aerosoly, zpětné vazby uhlíkového cyklu, aj.) vazba atmosféra – oceán (změny oceánického proudění, nárůst hladin oceánů) nižší přesnost projekcí srážek nižší přesnost regionálních projekcí (projevy menších měřítek jsou výrazně nestacionární) nejistoty se zvyšují se zvyšováním časových projekčních období projekce nejsou předpovědí výhledového stavu

31 Schéma nejistot projekcí změn klimatu
SCÉNÁŘE RCP UHLÍKOVÝ CYKLUS KLIMATICKÁ ODEZVA (vliv vodní páry, energetické procesy, aktivní povrch, …) REGIONÁLNÍ SCÉNÁŘ KLIMATU ROZSAH DOPADŮ ZMĚN ?

32 Jaká jsou hlavní rizika předpokládaných změn

33 Důsledky změn změna klimatu = problém globální
dopady, zranitelnost = problém regionální vyspělejší regióny – nižší rizika Populační vývoj (mld.)

34 Rizika dopadů změn pro ČR
Vodní hospodářství proměnlivost srážek, extrémní srážkové periody rizika sucha, záplav a povodní kvalita vody Zemědělství teplotní a vláhové stresy změny vegetačního období, škůdci, virové a houbové choroby Lesnictví teplotní a vláhové stresy, přísušky posuny vegetačních stupňů rizika požárů Zdraví extremita počasí teplotní stresy, choroby Doprava a cestovní ruch úbytek sněhu kvalita vody Pojišťovnictví záplavy, povodně sucha Energetika energetické špičky přenosové soustavy

35 Poslední zpráva IPCC Fifth Assessment Report (AR5)
Září Climate Change 2013: The Physical Science Basis Březen 2014 – Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability Duben 2014 – Climate Change 2014: Climate Change Mitigation Říjen Climate Change 2014: Synthesis Report

36 Hlavní poznatky I. části
Poslední tři dekády byly od roku 1850 nejteplejší, na severní polokouli je období nejteplejší za posledních 1400 let Globální přízemní teplota vzrostla v období o 0,85 °C Výskyt vln vysokých teplot roste v Evropě, Asii a Austrálii, v severní Americe a v Evropě roste počet a intensita silných srážek Energie akumulovaná v klimatickém systému je z 90% ukládána do oceánu – nárůst hladin Koncentrace CO2 jsou o 40%, CH4 o 150% a N2O o 20% vyšší než byly před průmyslovou revolucí a jsou nejvyšší za posledních let Více než 50 % nárůstu teploty ( ) je způsobeno zvýšením koncentrací skleníkových plynů a antropogenními změnami dalších faktorů Modelový odhad: zvýšení průměrné globální teploty o 1°C - 4°C (2100) 36

37 Hlavní poznatky II. části
Dopady změn v přírodních a antropogenních systémech lze pozorovat na všech kontinentech a oceánech Zvyšuje se četnost výskytu extrémního počasí a jeho dopadů na člověka a ekosystémy Negativní dopady změny klimatu se projevují nejvíce v zemědělství Změny klimatu ovlivňují hydrologickou bilanci, dostupnost a kvalitu pitné vody Ekonomické ztráty jsou odhadovány v rozsahu 0,2 - 2% HDP Změna klimatu může nepřímo zvyšovat rizika násilných konfliktů, ovlivňovat kritickou infrastrukturu mnoha zemí a snižovat jejich vnitřní bezpečnost Hlavní rizika pro Evropu: extrémní srážky, vlny výskytu vysokých teplot, výskyt nebezpečných cyklón, nárůst hladin oceánu 37

38 Hlavní poznatky III. části
Ekonomické ohodnocení mitigací musí vycházet z porovnávání aktuálních nákladů s budoucími přínosy (diskontování) Analýza očekávaných emisí CO2eq pro různé mitigační scénáře udržet koncentrace CO2eq pod úrovní 450 ppm (2100) znamená snížit emise CO2eq v rozsahu 40-70% (2050 vs. 2010) Redukce emisí vyžaduje rozsáhlé změny v investičních systémech Dekarbonizace výroby energie je klíčovou částí mitigačních scénářů pro udržení koncentrace CO2eq v atmosféře (jaderná energie je nízkouhlíkovou technologií) Kjótský protokol byl prvním závazkem postaveným na principech a cílech UNFCCC, měl však jen minimální dopad na globální emise 38

39 Lze „boj s klimatem“ vyhrát ?

40 Reakce na probíhající změny
Problémy dopadů klimatické změny lze řešit snižováním emisí „běh na dlouhou trať“ (velká setrvačnost klimatického systému, jak zapojit všechny státy světa, apod.) ale také volbou vhodných adaptačních opatření rychlejší a levnější reakce na velkou setrvačnost klimatického systému

41 efektivita Kjótského protokolu (2012)
Snižování GHG emisí a efektivita Kjótského protokolu (2012) světové emise CO2 od r vzrostly o 40 % emise CO2 v průmyslových státech (Annex I) vzrostly o 1,5 % emise CO2 v rozvojových státech (non-Annex I) vzrostly o 120 % x ČR (2012) – 0,6%

42 Adaptační opatření soubor možných přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému probíhající nebo předpokládané změně klimatu a jejím dopadům sektorové aktivity podporující možná přizpůsobení a snižování rizik ! znalosti rizik (případové studie, analýzy, domácí i zahraniční) sektorové i regionální odlišnosti význam úlohy regiónů Typy opatření: Východiska:

43 Schéma přípravy adaptační strategie

44 Směry adaptačních opatření (I)
Voda opatření v krajině organizační (plošná rozmanitost pozemkových úprav, podpora zalesnění a zatravnění…) agrotechnická (osevní postupy podporující infiltraci atp.) biotechnická (průlehy, zasakovací pásy atd.) opatření na tocích a v nivě revitalizace toků (úpravy řečišť, uvolnění nivy pro rozlivy) opatření v urbanizovaných územích zvýšení infiltrace dešťové vody, jímání a využívání srážkových vod obnova starých či zřízení nových vodních nádrží zefektivnění hospodaření s vodními zdroji snížení spotřeby vody minimalizace ztrát, stanovení priorit pro kritické situace nedostatku vody dokonalejší čištění odpadních vod 44

45 Směry adaptačních opatření (II)
Zemědělství úprava zemědělské činnosti snížení rozmanitosti, šlechtění pro změněné podmínky agrotechnické technologie snížení ztrát půdní vláhy, změny systémů pěstování udržení úrodnosti půdy rizikem jsou plodiny pro energetické využívání (biopaliva) a klesající hnojení organickými hnojivy zvýšení stability půd rizika větrné eroze a snížení aridizace krajiny změny pěstebních postupů optimalizace závlahových systémů ochrana před zvýšeným tlakem infekčních chorob a škůdců 45

46 Směry adaptačních opatření (III)
Lesnictví lokální predikce možného ohrožení zvyšování adaptačního potenciálu lesů změny druhového složení lesa, garantující dostatečnou biodiverzitu i odolnost náhrada jednodruhových porostů směsí dřevin druhová, genová a věková diverzifikace porostů dlouhodobé plánování a respektování specifik lesních oblastí posilování protipovodňové a protierozní funkce lesa zalesňování nelesních ploch integrovaná ochrana lesa proti kalamitním i invazním škůdcům eliminace rizik gradací hmyzích škůdců, vaskulárních mykóz a kořenových hnilob 46

47 „Není důležité budoucnost předpovídat ,
Perikles ( př.n.l.): „Není důležité budoucnost předpovídat , ale je třeba se na ni připravit…“ Děkuji za pozornost RNDr. Jan Pretel, CSc. Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4


Stáhnout ppt "Globální oteplování – strašák nebo fakt?"

Podobné prezentace


Reklamy Google