Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stresová inkontinence poradna KNL a.s. Mgr.Radmila Pacltová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stresová inkontinence poradna KNL a.s. Mgr.Radmila Pacltová."— Transkript prezentace:

1 Stresová inkontinence poradna KNL a.s. Mgr.Radmila Pacltová

2 Co je to inkontinence?  Podle definice Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS-International Continence Society)  stav nedobrovolného / nechtěný úniku moči  Představuje:medicínský – sociální - hygienický problém  k úniku dochází při zvýšeném nitrobřišním tlaku bez současné kontrakce detruzoru  příčinou je patologická pohyblivost močové trubice, která vznikne v důsledku poškození podpůrných a závěsných aparátů močové trubice

3 Sociologické šetření agentur STEM a STEM/MARK v ČR  Téměř 50% žen trpí občasnou inkontinencí (10-20% hledá pomoc)  Ženy nad 65let 6x častěji než střední věk 57%:5-10%  Inkontinence celkem 36 %  Častěji starší 60 let 60 %  Více než polovina trpí již déle než 2 roky  Téměř polovina postižených dosud lékaře nenavštívila  Nejčastěji (27 %) problém neřeší

4 Vznik poradny  Vědecká rad KNL a.s.  MUDr. R. Procházková PhD., prezidentka Vědecké rady  Věc: Výzkumně – edukační projekt  „Péče o pacientky s dysfunkcí pánevního dna s využitím biofeedbacku“  Předkladatel: 27.6.2011  Mgr. Petra Brédová, Mgr.Radmila Pacltová  Rehabilitační oddělení KNL a.s.

5 Program poradny:  Edukační program – hrazeno pacientkou přednáška všeobecné sestry přednáška fyzioterapeutky( cena 180 Kč) 3út/měs.  Individuální cvičení – hrazeno pojišťovnou  Skupinové cvičení – hrazeno pacientkou (cena 70 Kč) čt/týdně

6  FORMULÁŘ UDĚLENÍ SOUHLASU S ÚČASTÍ VE VÝZKUMNÉ STUDII STRESOVÁ INKONTINENCE U ŽENY  Kód klienta:  Svým souhlasem, který stvrzuji v závěru tohoto dokumentu svým podpisem, s účastí ve výzkumné studii, beru na vědomí následující:  1. V rámci výzkumné studie budu tazatelem požádána o rozhovor a také o vyplnění několika dotazníků, které se týkají mého užívání léků, zdravotního stavu, osobního a sociálního fungování, kvality života a dalšího chování.  2.atd. …

7 Vstupní dotazník 1/ Věk,výška, hmotnost (změny hmotnosti) 2/ Vzdělání a zaměstnání 3/ Počet porodů/potratů 4/ Gynekologická a urologická onemocnění (včetně zánětů, infekcí,….)/rok 5/ Veškeré operace, úrazy (včetně pádů na kostrč)/rok 6/ Jiná onemocnění a obtíže (např. bolesti zad,hlavy,...) 7/ Potíže přináší společenský problém ANO - NE jaký? 8/ Sportovní aktivity – dříve – nyní - bez aktivit 9/ První potíže s únikem moči

8 Vstupní dotazník 10/ Činnost, při které k úniku dochází smích běh kašel sport fyzická zátěž pohlavní styk jiné 11/Příhoda, při které začala moč nechtěně unikat?porod břišní operace úraz přechod jiné 12/ Kompenzační pomůcky a doba jejich používání vložky pleny plenkové kalhotky počet kusů/den 13/Finanční náklady na inkontinenci pomůcky-vložky, pleny, kalhotky jiné pomůcky léky, kolik Kč/měsíčně? 14/ Informace o pomočování nemám informace/stydím se individuální /kamarádka,rodina, média lékař (jméno) jiné

9 15/ Návštěva odborníka praktický lékař gynekolog urolog jiný odborník 16/ Léčba potíží : léky/jaké doba léčení, cvičení/jaké délka cvičení efekt léčby ANO, ČÁSTEČNÝ,NE jaký? 17/ Jiné obtíže: únik stolice s únikem plynů nepříjemné nucení na močení náhlé nucení na močení noční nucení na močení 18/ Únik moče během dne/kolikrát v noci/kolikrát 19/ Množství moče: malé množství, velké množství, nepředvídatelný únik 20/ Jiné informace, které nám chcete sdělit Vstupní dotazník

10  Gaudenzův dotazník-nejznámější, nejdéle užívaný.  Cílem možnost srovnání získaných informací.  26 otázek statisticky významně poukazuje na motorickou urgentní inkontinenci nebo inkontinenci stresovou.

11 Edukační program - sestra  Úvod-výzkum výskytu v ČR  Fyziologie dolních močových cest  Klasifikace inkontinence  Příčiny inkontinence  Příznaky  Diagnostika inkontinence  Léčba inkontinence  Rizikové faktory inkontinence  Úprava životního stylu  Inkontinence stolice  Příčina inkontinence stolice  Diagnostika inkontinence stolice  Léčba inkontinence stolice  Rizikové faktory inkontinence  Úprava životního stylu

12 Edukační program - fyziterapeut  Pánevní dno z pohybového hlediska  Pánevního dno a jeho funkce (vylučovací, podpůrná a stabilizační funkce, podíl na dýchání)  Příčiny dysfunkce pánevního dna  Důsledky dysfunkce PD

13 Hypotézy výzkumu  Ověření předpokladu, že převážná část žen bude středního – produktivním věku.  Předpoklad, že pro vysoce intimní problém inkontinence, budou ženy hledat řešení bez účasti odborníka.  Předpoklad, že inkontinence zasahuje do všech společenských vrstev bez specifikace věku, s převahou žen s fyzicky náročnou prací.  Dalším předpokladem je, že inkontinence přivádí ženy do sociální izolace(zaměstnání, sportovní aktivity, psychická nepohoda, společenské uplatnění).  Zjištění úspěšnosti konzervativní léčby pomocí rehabilitačních pomůcek a působení fyzioterapeuta.

14 Rehabilitační pomůcky

15 Terapie-konzervativní  Vaginální kužely-závaží (20min./denně-50% zlepšení)

16 Terapie-konzervativní-Periton  metoda získání povědomí o činnosti jednotlivých svalových skupin k nácviku izolované kontrakce či relaxace svalů pomocí speciálního přístroje.  Hodnoty změn intraravaginálního tlaku nebo elektromyografické aktivity jsou demonstrovány akusticky, opticky či formou grafu na displeji přístroje.

17

18 Terapie-konzervativní- Pericalm  Metoda o nepřímé elektrostimulaci nervosvalových Struktur pánevního dna pomocí poševně umístěné elektrostimulační sondy.  Efekt stimulace je způsoben hlavně kontrakcí příčně pruhovaného svalu. Používá se stimulace po dobu 30 min. denně v průběhu 20-30dnů/ zlepšení 60%.

19 Věk pacientek, doba trvání potíží Celkem 60 11 neuzavřeno Průměr:53,4 let Celkem 60

20 Vzdělání pacientek

21 Informace pacientek, stupeň inkontinence  @, media – 4  Praktický lékař – 1  Urolog, gynekolog, neurolog – 55  53 žen 1-2. stupeň,  6 žen 2-3.stupeň inkontinence  1 žena 3.stupeň + inkontinence stolice, plynů

22 Sociální izolace, psychická izolace, intimita  Neměly problém -17  Neuvedly -20  Měly problém -13

23 Konzervativní léčba  Medikamenty - 20 pacientek  Cvičení - 60 pacientek  Edukátor – 9  Aquaflex /závaží - 12  Periton - 9  Pericalm - 8  Jiná pomůcka ( Rebuild) – 7  Celkem: 45.pac. s pomůckou/ 60 pacientek

24 Výstupní dotazník Máte nyní po terapii potíže s nechtěným únikem moče? 2/ Jak dlouho probíhala konzervativní terapie inkontinence? 3/ V čem spočívala konzervativní terapie? 4/ Jaké pomůcky jste pro trénink využila: Edukator- Pericalm - Peritone - Vaginální závaží 5/ Kolikrát denně/týdně jste cvičila a v jakém počtu kontrakcí? 6/ Dodržovala jste zásady a doporučení, se kterými jste byla během terapie seznámena? Pokud ne, tak proč? 7/ Máte nyní potíže s únikem moče při zátěži (kašel,smích,pohlavní styk)?

25 Výstupní dotazník 8/ Probouzíte se v noci z důvodu potřeby se vymočit? 9/ Máte nyní po terapii problém s nočním močením? 10/ Máte nepředvídatelný únik malého množství moče? 11/Jste nucena používat kompenzační pomůcky pro únik moče i po terapii (vložky,pleny) ? 12/ Došlo u Vás ke změně hmotnosti? O kolik více či méně? 13/ Máte jiné obtíže (bolesti hlavy,bolesti břicha a páteře,….)? 14/ Došlo ke zmírnění nebo odstranění Vašeho společenského problému? 15/ Co vše Vám terapie přinesla?

26 16/ Svěřila jste se s problémem úniku moče a možností terapie přítelkyni, kolegyni, známé, která si stěžuje na podobné potíže, ale doposud o této možnosti léčení neslyšela? 17/ Jak jste byla spokojena s kvalitou naší péče po celou dobu terapie? 18/ Jak se změnily po terapii Vaše obtíže? Míra spokojenosti: Škála 1-5 1………………zhoršení obtíží 2………………obtíže stejné, beze změn 3………………spokojena, zlepšení o 50% 4………………velmi spokojená, obtíže minimální 5………………maximální spokojenost a úspěšnost, bez obtíží a nutnosti, operace Výstupní dotazník

27 Hodnocení pacientek, doba trvání Míra spokojenosti: Škála 1-5 1…zhoršení obtíží / 0 2…obtíže stejné, beze změn / 2 3…spokojena, zlepšení o 50% / 5 4…velmi spokojená, obtíže minimální / 8 5…maximální spokojenost a úspěšnost, bez obtíží a nutnosti,operace / 2 Operace – 3 Ukončila pacientka - 6 26 odevzdaných / 34 neodevzdaly dotazník

28 www.inkontinence- liberec.cz www.inkontinence- liberec.cz Děkuji za pozornost 13.11.2012 /23,00 hod.– 1.968 návštěv


Stáhnout ppt "Stresová inkontinence poradna KNL a.s. Mgr.Radmila Pacltová."

Podobné prezentace


Reklamy Google