Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stresová inkontinence poradna KNL a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stresová inkontinence poradna KNL a.s."— Transkript prezentace:

1 Stresová inkontinence poradna KNL a.s.
Mgr.Radmila Pacltová

2 Co je to inkontinence? Podle definice Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS-International Continence Society) stav nedobrovolného /nechtěný úniku moči Představuje:medicínský – sociální - hygienický problém k úniku dochází při zvýšeném nitrobřišním tlaku bez současné kontrakce detruzoru příčinou je patologická pohyblivost močové trubice, která vznikne v důsledku poškození podpůrných a závěsných aparátů močové trubice

3 Sociologické šetření agentur STEM a STEM/MARK v ČR
Téměř 50% žen trpí občasnou inkontinencí (10-20% hledá pomoc) Ženy nad 65let 6x častěji než střední věk 57%:5-10% Inkontinence celkem 36 % Častěji starší 60 let % Více než polovina trpí již déle než 2 roky Téměř polovina postižených dosud lékaře nenavštívila Nejčastěji (27 %) problém neřeší

4 Vznik poradny Vědecká rad KNL a.s.
MUDr. R. Procházková PhD., prezidentka Vědecké rady Věc: Výzkumně – edukační projekt „Péče o pacientky s dysfunkcí pánevního dna s využitím biofeedbacku“ Předkladatel: Mgr. Petra Brédová, Mgr.Radmila Pacltová Rehabilitační oddělení KNL a.s.

5 Program poradny: Edukační program – hrazeno pacientkou
přednáška všeobecné sestry přednáška fyzioterapeutky( cena 180 Kč) 3út/měs. Individuální cvičení – hrazeno pojišťovnou Skupinové cvičení – hrazeno pacientkou (cena 70 Kč) čt/týdně

6 FORMULÁŘ UDĚLENÍ SOUHLASU S ÚČASTÍ VE VÝZKUMNÉ STUDII
STRESOVÁ INKONTINENCE U ŽENY  Kód klienta: Svým souhlasem , který stvrzuji v závěru tohoto dokumentu svým podpisem, s účastí ve výzkumné studii, beru na vědomí následující: 1. V rámci výzkumné studie budu tazatelem požádána o rozhovor a také o vyplnění několika dotazníků, které se týkají mého užívání léků, zdravotního stavu, osobního a sociálního fungování, kvality života a dalšího chování. 2.atd. …

7 Vstupní dotazník 1/ Věk,výška, hmotnost (změny hmotnosti) 2/ Vzdělání a zaměstnání 3/ Počet porodů/potratů 4/ Gynekologická a urologická onemocnění (včetně zánětů, infekcí,….)/rok 5/ Veškeré operace, úrazy (včetně pádů na kostrč)/rok 6/ Jiná onemocnění a obtíže (např. bolesti zad,hlavy,...) 7/ Potíže přináší společenský problém ANO - NE jaký? 8/ Sportovní aktivity – dříve – nyní - bez aktivit 9/ První potíže s únikem moči

8 Vstupní dotazník 10/ Činnost, při které k úniku dochází smích běh kašel sport fyzická zátěž pohlavní styk jiné 11/Příhoda, při které začala moč nechtěně unikat?porod břišní operace úraz přechod jiné 12/ Kompenzační pomůcky a doba jejich používání vložky pleny plenkové kalhotky počet kusů/den 13/Finanční náklady na inkontinenci pomůcky-vložky, pleny, kalhotky jiné pomůcky léky, kolik Kč/měsíčně? 14/ Informace o pomočování nemám informace/stydím se individuální /kamarádka,rodina , média lékař (jméno) jiné

9 Vstupní dotazník 15/ Návštěva odborníka praktický lékař gynekolog urolog jiný odborník 16/ Léčba potíží : léky/jaké doba léčení, cvičení/jaké délka cvičení efekt léčby ANO, ČÁSTEČNÝ ,NE jaký? 17/ Jiné obtíže: únik stolice s únikem plynů nepříjemné nucení na močení náhlé nucení na močení noční nucení na močení 18/ Únik moče během dne/kolikrát v noci/kolikrát 19/ Množství moče: malé množství, velké množství, nepředvídatelný únik 20/ Jiné informace, které nám chcete sdělit

10 Gaudenzův dotazník-nejznámější, nejdéle užívaný.
Cílem možnost srovnání získaných informací. 26 otázek statisticky významně poukazuje na motorickou urgentní inkontinenci nebo inkontinenci stresovou.

11 Edukační program - sestra
Úvod-výzkum výskytu v ČR Fyziologie dolních močových cest Klasifikace inkontinence Příčiny inkontinence Příznaky Diagnostika inkontinence Léčba inkontinence Rizikové faktory inkontinence Úprava životního stylu Inkontinence stolice Příčina inkontinence stolice Diagnostika inkontinence stolice Léčba inkontinence stolice Rizikové faktory inkontinence Úprava životního stylu

12 Edukační program - fyziterapeut
Pánevní dno z pohybového hlediska Pánevního dno a jeho funkce (vylučovací, podpůrná a stabilizační funkce, podíl na dýchání) Příčiny dysfunkce pánevního dna Důsledky dysfunkce PD

13 Hypotézy výzkumu Ověření předpokladu, že převážná část žen bude středního – produktivním věku. Předpoklad, že pro vysoce intimní problém inkontinence, budou ženy hledat řešení bez účasti odborníka. Předpoklad, že inkontinence zasahuje do všech společenských vrstev bez specifikace věku, s převahou žen s fyzicky náročnou prací. Dalším předpokladem je, že inkontinence přivádí ženy do sociální izolace(zaměstnání, sportovní aktivity, psychická nepohoda, společenské uplatnění). Zjištění úspěšnosti konzervativní léčby pomocí rehabilitačních pomůcek a působení fyzioterapeuta.

14 Rehabilitační pomůcky

15 Terapie-konzervativní
Vaginální kužely-závaží (20min./denně-50% zlepšení)

16 Terapie-konzervativní-Periton
metoda získání povědomí o činnosti jednotlivých svalových skupin k nácviku izolované kontrakce či relaxace svalů pomocí speciálního přístroje. Hodnoty změn intraravaginálního tlaku nebo elektromyografické aktivity jsou demonstrovány akusticky, opticky či formou grafu na displeji přístroje.

17

18 Terapie-konzervativní- Pericalm
Metoda o nepřímé elektrostimulaci nervosvalových Struktur pánevního dna pomocí poševně umístěné elektrostimulační sondy. Efekt stimulace je způsoben hlavně kontrakcí příčně pruhovaného svalu. Používá se stimulace po dobu 30 min. denně v průběhu 20-30dnů/ zlepšení 60%.

19 Věk pacientek, doba trvání potíží
Celkem 60 11 neuzavřeno Průměr:53,4 let Celkem 60

20 Vzdělání pacientek

21 Informace pacientek, stupeň inkontinence
@, media – 4 Praktický lékař – 1 Urolog, gynekolog, neurolog – 55 53 žen 1-2. stupeň, 6 žen 2-3.stupeň inkontinence 1 žena 3.stupeň + inkontinence stolice, plynů

22 Sociální izolace, psychická izolace, intimita
Neměly problém -17 Neuvedly Měly problém

23 Konzervativní léčba Medikamenty - 20 pacientek Cvičení - 60 pacientek
Edukátor – 9 Aquaflex /závaží - 12 Periton - 9 Pericalm - 8 Jiná pomůcka(Rebuild) – 7 Celkem: 45.pac . s pomůckou/ 60 pacientek

24 Výstupní dotazník Máte nyní po terapii potíže s nechtěným únikem moče? 2/ Jak dlouho probíhala konzervativní terapie inkontinence? 3/ V čem spočívala konzervativní terapie? 4/ Jaké pomůcky jste pro trénink využila: Edukator- Pericalm - Peritone - Vaginální závaží 5/ Kolikrát denně/týdně jste cvičila a v jakém počtu kontrakcí? 6/ Dodržovala jste zásady a doporučení, se kterými jste byla během terapie seznámena? Pokud ne, tak proč? 7/ Máte nyní potíže s únikem moče při zátěži (kašel,smích,pohlavní styk)?

25 Výstupní dotazník 8/ Probouzíte se v noci z důvodu potřeby se vymočit?
9/ Máte nyní po terapii problém s nočním močením? 10/ Máte nepředvídatelný únik malého množství moče? 11/Jste nucena používat kompenzační pomůcky pro únik moče i po terapii (vložky,pleny)? 12/ Došlo u Vás ke změně hmotnosti? O kolik více či méně? 13/ Máte jiné obtíže (bolesti hlavy,bolesti břicha a páteře,….)? 14/ Došlo ke zmírnění nebo odstranění Vašeho společenského problému? 15/ Co vše Vám terapie přinesla?

26 Výstupní dotazník 16/ Svěřila jste se s problémem úniku moče a možností terapie přítelkyni, kolegyni, známé, která si stěžuje na podobné potíže, ale doposud o této možnosti léčení neslyšela? 17/ Jak jste byla spokojena s kvalitou naší péče po celou dobu terapie? 18/ Jak se změnily po terapii Vaše obtíže? Míra spokojenosti: Škála 1………………zhoršení obtíží 2………………obtíže stejné, beze změn 3………………spokojena, zlepšení o 50% 4………………velmi spokojená, obtíže minimální 5………………maximální spokojenost a úspěšnost, bez obtíží a nutnosti, operace

27 Hodnocení pacientek, doba trvání
Míra spokojenosti: Škála 1…zhoršení obtíží / 0 2…obtíže stejné, beze změn / 2 3…spokojena, zlepšení o 50% / 5 4…velmi spokojená, obtíže minimální / 8 5…maximální spokojenost a úspěšnost, bez obtíží a nutnosti ,operace / 2 Operace – 3 Ukončila pacientka - 6 26 odevzdaných / 34 neodevzdaly dotazník

28 www. inkontinence-liberec. cz Děkuji za pozornost 13. 11
Děkuji za pozornost /23,00 hod.– návštěv


Stáhnout ppt "Stresová inkontinence poradna KNL a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google