Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa digitálního obsahu v organizacích Cvičení 1 Luk áš Voborský a Michal Košťál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa digitálního obsahu v organizacích Cvičení 1 Luk áš Voborský a Michal Košťál"— Transkript prezentace:

1 Správa digitálního obsahu v organizacích Cvičení 1 Luk áš Voborský a Michal Košťál lukas.voborsky@etnetera.cz kostam1@fel.cvut.cz

2 Správa digitálního obsahu v organizacích 2 Důležité termíny 2. týdenrozdělení do týmu po 3 lidech 4. týdenmalý test 4. týdenzadání semestrálních prací 6. týden1. milník sem. prace 9. týden2., 3. milník sem. prace 12. týden4., 5. milník sem. prace 13. týdenzáverečný test

3 Správa digitálního obsahu v organizacích 3 Bodování Malý test 0-10 bodů Milník č. 1 0-10 bodů Milník č. 2 0-10 bodů Milník č. 3 0-10 bodů Milník č. 4 0-10 bodů Milník č. 5 0-10 bodů Závěrečný test0-20 bodů Semestrální práce0-20 bodů Celkem0-100 bodů

4 Správa digitálního obsahu v organizacích 4 Základní principy CMS Získávání, úpravy a publikace digitálního obsahu –aktuálnost –kategorizaci, třídění –jednotný vzhled prezentace –oddělení obsahu od vzhledu a publikační logiky –konzistence odkazů Získávání obsahu –vkládání netechnicky zaměřenými uživateli –import –napojení na jiné IS

5 Správa digitálního obsahu v organizacích 5 Základní principy CMS Spolupráce nad obsahem –schvalování připraveného obsahu –příprava kompletní prezentace před publikací Řízení obsahu –příprava šablon, kategorizace, vyhledávání, kontrola referencí, verzování, transakce Publikace obsahu Archivace obsahu –neaktuální dokumenty do archivu, zálohování obsahu, historické verze

6 Správa digitálního obsahu v organizacích 6 CMS jNetPublish Plnohodnotný systém pro správu obsahu Primárním cílení na správu obsahu komplexních webových prezentací Prezentační část je kompletním frameworkem portálového charakteru http://cvutui.etn.cz/edit

7 Správa digitálního obsahu v organizacích 7 Základní principy CMS - Asset Asset = základní datová jednotka + základní typy assetů –obsahové (složka, článek) vs. prezentační (sekce, šablona, datový zdroj)‏ –dědičnost typů –struktura: string, integer, date, boolean, enum, reference, file –vícejazyčnost vs. jednojazyčnost

8 Správa digitálního obsahu v organizacích 8 Základní principy CMS - Asset Vlastnosti –přístupová práva –editovatelnost –historické verze –transakce –příslušnost k projektům, sezením –stav schválení –properties –relace –dětské assety

9 Správa digitálního obsahu v organizacích 9 Základní principy CMS - Publikace Prostředí je rozdeleno na editační a publikační Editační část slouží k administraci a pořizování obsahu a šablon –programátoři, kodéři, editoři, korektoři pomocí prohlížeče –uzpůsobena konkurenčnímu přístupu Publikační část slouží výhradně k zobrazení výsledné prezentace –nelze v ní jakkoliv zasáhnout do obsahu –uzpůsobena rychlé odezvě a velkému množství požadavků Standalone (edit i pub v jedné instanci bez publikace) vs. edit-publish

10 Správa digitálního obsahu v organizacích 10 Základní principy CMS – Kompozice stránek Vychází se ze zadané url, např. http://www.cz.o2.com/osobni/cz/home/index.html http://www.cz.o2.com/osobni/cz/home/index.html –cz.o2.com/osobni -> konfigurace prezentace –cz -> jazyk –home -> sekce –index.html -> dokument sekce/článek –dokument se předá šabloně sekce která jej vykreslí (home)‏ Viz živý příklad jednoduchého výstupu „Hello world!“ http://cvutui.etn.cz/jnp/cz/cviceni/cviceni_01/helloworld/index.html

11 Správa digitálního obsahu v organizacích 11 Základní principy CMS - Lokalizace Vícejazyčné prezentace –symetrická všechny stránky mají obraz ve všech jazycích používá se vícejazyčných atributů assetů veškerá editace ve dvou jazycích, asset nese např. cz i en texty stejná struktura prezentace pro všechny jazyky –nesymetrická každá jazyková mutace jako zvláštní prezentace sdílí se data, systém rozpozná jakou jazykovou variantu použít lze vytvořit rozdílné prezentace pro každý jazyk –izolované prezentace budují se zcela odděleně, nesdílí se ani data, ani prezentační logika nelze komfortně přepínat jazykové verze v prezentaci složitá editace roztříštěného obsahu

12 Správa digitálního obsahu v organizacích 12 Základní principy CMS - Transakce Izolace změn –projekty v rámci jednoho jNP vyvíjet varianty prezentace (např. nový design)‏ sdružuje všechny změny které se mají projevit najednou hierarchická struktura podprojektů-podprojekt vidí změny nad sebou změny se do nadprojektu přenáší potvrzením projektu pouze data z root projektu se dostávají na publikační servery –sezení sdružuje změny od jednoho uživatele do jednoho celku odstiňuje ostatní uživatele od jeho změn v podstatě projekt který vidí jediný uživatel odvozeno od projektu, může být pouze jedno aktivní sezení neomezená doba otevření sezení

13 Správa digitálního obsahu v organizacích 13 Základní principy CMS - Transakce Izolace změn –konflikty změny v projektech a sezeních způsobují zamčení daných assetů administrátor může převzít změněné assety z podprojektů

14 Správa digitálního obsahu v organizacích 14 Základní principy CMS - ACL Role uživatelů a uživatelská práva –slouží k řízení přístupu k částem prezentace (tajné složky)‏ –řízení přístupu k funkcím aplikací v rámci prezentace –editorské a admin funkce v editorské části systému –odlišení uživatelů v rámci spolupráce nad assety –princip ACL a dědění pravidel – každý asset má sadu pravidel –pravidla se kontrolují oproti uživatelské roli ne proti uživateli

15 Správa digitálního obsahu v organizacích 15 Základní principy CMS - Akvizice Akvizice hodnot –viz živý příklad acquisition –implicitní akvizice prováděna automaticky, nelze vypnout používá se pro nalezení šablony sekce další použití na základě konfigurace systému –atribut assetu, atribut jazykové verze –dětský asset, dětský asset jazykové verze –vlastnost, vlastnost jazykové verze –pokračuje k rodiči assetu a hledá vlastnosti zásadní vliv na výkon –explicitní akvizice vynucena uživatelem (autorem šablon), pouze na vyžádání

16 Správa digitálního obsahu v organizacích 16 Na příště Rozdělení do týmu Přečíst příručku editora CMS jNetPublish (cca 30 stran)‏


Stáhnout ppt "Správa digitálního obsahu v organizacích Cvičení 1 Luk áš Voborský a Michal Košťál"

Podobné prezentace


Reklamy Google