Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 6. Vznik živočišných druhů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 6. Vznik živočišných druhů."— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 6. Vznik živočišných druhů

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Podívejme se na čtvrtý argument ve prospěch toho, že Bůh existuje: Argument vzniku živočišných druhů

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Materialismus věří v „makroevoluci“: Jednotlivé živočišné druhy vznikly ze společného předka – jednobuněčného tvora. K tomu všemu došlo přirozenými procesy, bez zásahu inteligence.

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   uvádějí následující příklad:   některé bakterie napadené antibiotiky uhynou, ale jiné jsou odolné o o protože rodičovská bakterie vlastnila genetickou odolnost o o nebo protože vzácná biochemická mutace pomohla baktérii přežít

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist odpůrci makroevoluce reagují takto:   baktérie, které přežily, stále zůstávají baktériemi (nevzniká nový druh života)   vývoj (= evoluce) ano, ale jen tzv. „mikroevoluce“ = vývoj v rámci jednoho druhu   není znám žádný příklad makroevoluce = vzniku nového („vyššího“) živočišného druhu z těch jiných („nižších“) druhů

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist makroevoluce není obhajitelná z těchto důvodů:   genetické hranice uvnitř druhu   změny uvnitř každého živočišného druhu se dějí cyklicky   nezjednodušitelná složitost   molekulární rozdílnost   chybějící vývojové stupně ve zkamenělinách

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   1) druhy jsou geneticky ohraničené   baktérie stále zůstávají baktériemi   křížením psů dostáváme různá plemena, ale stále se jedná o psy   křížením mušek octomilek dochází k různým „mutacím“ (= genetickým změnám), ale vždy je výsledkem muška octomilka (někdy pořádně chromá a zdegenerovaná )   vědcům se nedaří řízeným procesem (= za pomoci inteligence) vytvořit z jednoho živočišného druhu jiný – jak by to mohl dokázat neřízený, slepý proces?

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   2) změny uvnitř druhů se dějí cyklicky   nesměřují k vývoji nové formy života, ale jen dopředu a dozadu v mezích už existující formy například:   Darwin sledoval pěnkavy, které se lišily velikostí zobáku   velikost zobáku souvisela s počasím – za sucha převládalo procento silných zobáků, schopných rozlousknout velká semínka; za deštivého počasí se zvýšilo procento tenkých zobáků   změny vpřed i vzad, ale vždy vznikla pěnkava

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   3) nezjednodušitelná složitost   v roce 1859 Darwin napsal: „pokud by bylo prokázáno, že existují složité orgány, které nemohly vzniknout mnoha postupnými drobnými změnami, celá moje teorie by se absolutně zhroutila“   dnešní vědci vědí, že takových nezjednodušitelně složitých systémů existuje celá řada (zkoumáno na molekulární úrovni): o o buňka o o zrak člověka o o peří (M. Behe: Darwinova černá skříňka)

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   M. Behe   „nezjednodušitelně složitý systém se skládá z několika spojených součástí, které svými vzájemnými vazbami přispívají k základní funkci orgánu; odebráním jakékoli součásti tento systém přestává plnit svou funkci“   proto takový systém nemohl vznikat kousek po kousku, ale musel být vytvořen najednou   není rozumné věřit, že složité orgány se vyvinuly skrze řadu nefunkčních předchůdců

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   například:   pokud bychom chtěli věřit, že ptáci se vyvinuli z ryb nebo plazů, v určité fázi by musel existovat tvor, který už nemá šupiny, ale ještě také nemá peří   takový tvor by ještě nebyl schopen létat, byl by snadnou kořistí ve vodě, na zemi i ve vzduchu (a asi by si sám neobstaral potravu)   není známo jediné vysvětlení, jak se mohlo vyvinout peří

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   4) molekulární rozdílnost druhů   materialisté tvrdí, že podobnost řetězců DNA u člověka a u opice (asi z 90%) dokazuje, že lidé se vyvinuli z opic (nebo mají společného předka)   Ale: i když jsou řetězce aminokyselin hodně podobné, vytvářejí různé pořadí aminokyselin v proteinech (a jakákoli jemná změna pořadí způsobuje nefunkčnost proteinu)   není důležité, do jaké míry jsou řetězce DNA podobné, ale že na molekulární úrovni pomocí nich vzniknou různé typy posloupností proteinů

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příklad:   když statisticky porovnáme dvě různé stránky v knize, dojdeme k velké podobnosti procentuelním zastoupením písmen, ale každá ze stránek sděluje naprosto rozdílnou informaci   podobné řetězce DNA předávají informaci k vytvoření naprosto rozdílných buněk   na molekulární úrovni neexistuje žádná podobnost, která by dovolovala vytvořit vývojový řetězec například typu ryba  plaz  savec

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   5) chybějící vývojové stupně ve zkamenělinách   ve zkamenělinách nebyly nalezeny žádné přechodné formy potvrzující vývoj jednoho živočišného druhu ve druhý   jednotlivé formy živočichů se objevují ve zkamenělinách náhle (proto se někdy říká „kambrijská exploze“, protože většina druhů pochází z kambria – v té době se objevily všechny najednou)   není průkazný řetězec lebek dokumentující údajný vývoj člověka – 99% biologie spočívá v měkké anatomii

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Důkazy ukazují, že živočišné druhy vznikly nezávisle jeden na druhém, pravděpodobně náhle – byly stvořeny

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka číslo 1 materialismu: „inteligentní plán“ není vědeckým názorem

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   věda je hledáním příčin   existují jen dvě skupiny příčin – inteligentní a přirozené   pokud materialisté předem vyloučí existenci inteligentních příčin, pak skutečně „inteligentní plán“ nemohou považovat za vědecký názor (ale ta věda je nějaká divná)

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka číslo 2 materialismu: „inteligentní plán“ se snaží zaplnit Bohem všechny mezery v poznání (stejně jako lidé dříve tvrdili, že blesk je způsoben Bohem)

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   závěry stoupenců „inteligentního plánu“ neplynou z nepřítomnosti důkazů, ale z mnoha naměřených dat   naše pozorování nám říká, že jakákoli informace pochází pouze od inteligentního autora (a neexistuje jediný protipříklad!!)   (kniha Werner Gitt: In the Beginning Was Information … uvádí pět úrovní předávané informace + informace předávaná v DNA je na té nejvyšší možné úrovni (jejím cílem je ZACHOVAT ŽIVOT DANÉHO DRUHU))

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   jedná se o platný vědecký názor založený na opakovaném pozorování – nikoli na mezeře ve znalostech   stoupenci „inteligentního plánu“ jsou otevřeni jak přirozeným, tak nadpřirozeným příčinám (nevylučují příčiny přirozené, ale empiricky pozorované důkazy je vedou směrem k nadpřirozeným příčinám)   zaujatí jsou spíše materialisté, kteří se úvahám o nadpřirozené příčině brání zuby nehty

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   spíše materialisté se snaží svými teoriemi zaplnit všechny mezery v poznání   když jsou v rozpacích nad otázkou, jak vysvětlit vznik nezjednodušitelně složitých biologických systémů, prostě zakrývají svou mezeru v poznání tvrzením, že to způsobil přirozený výběr, čas a náhoda

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka číslo 3 materialismu: „inteligentní plán“ je nábožensky motivován

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   pohled ateisty je také nábožensky motivován (vlastně vyžaduje více víry než pohled „inteligentního plánu“)   „inteligentní plán“ se možná shoduje s Biblí, ale není založen na Bibli, nýbrž na empiricky pozorovaných faktech   bez ohledu na to, co říká Bible, stoupenci „inteligentního plánu“ zavrhují ateismus a materialismus prostě proto, že neodpovídá vědeckému pozorování

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   (pozor na rozdíl v termínech)   kreacionisté = lidé, kteří vysvětlují vznik života a druhů také na základě Bible (věří Bibli, jejich závěrem je, že existuje Bůh)   stoupenci „inteligentního plánu“ = vědci, kteří provádějí vědecká pozorování a interpretují výsledky bez ohledu na Bibli (jejich závěrem je, že na základě vědy můžeme říci, že život vytvořila jistá inteligence)

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka číslo 4 materialismu:   „inteligentní plán“ nemá pravdu, protože tento tzv. „plán“ je nedokonalý   proč např. mají pandy palec nikoli naproti ostatních prstů, ale ve stejné linii s nimi? (S.J.Gould)

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   jak může S.J.Gould vědět, že postavení palce není pro pandu optimální? Třeba se pandě leze po stromech a loupá bambus nejlepším možným způsobem   když něco není optimálně navrženo, neznamená to, že zde nebyl žádný plán (spíše v tom plánu jsou faktory, jejichž smysl ještě neznáme)   např. stromy vyrábějí kyslík a mohly by ho vyrábět i víc – ale to neznamená, že nebyly navrženy podle určitého plánu (kdo posoudí, co je „optimální“?)

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   další věc:   proč jsou stromy kromě toho, že vyrábějí kyslík, (a pandy kromě toho, že lezou po stromech a loupají bambus) také krásné?   (podle mne: součástí „inteligentního plánu“ je nejen splnit funkci, ale také vytvořit radost nad krásou)

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist jakým směrem se ubírají věci, o kterých jsme až dosud mluvili? neukazují spíše na Boha Stvořitele?

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   vesmír vznikl z ničeho   ve vesmíru je asi 100 jemně vyladěných konstant, které umožňují život   život povstává pouze ze života, který existoval již dříve (nikdy nebyl pozorován samovolný vznik z neživého)   život se skládá z tisíců (miliónů) systémů nezjednodušitelné složitosti (existuje něco více než jen neživé chemické sloučeniny)   jednotlivé druhy žijí ve vymezených hranicích   na molekulární úrovni jsou základní typy života naprosto rozdílné (není zde žádná vývojová linie)

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   nejstarší zkameněliny svědčí o plně vyvinutých tvorech, kteří se objevují náhle, bez podstatných změn ve srovnání s posledními známými zkamenělinami daného druhu

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist je potřeba velká dávka víry, aby se člověk vyhnul závěru, který se nabízí nejvíce


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 6. Vznik živočišných druhů."

Podobné prezentace


Reklamy Google