Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALIDACE – „obrat o 180°´“ 4 Metoda empatické komunikace s velmi starými lidmi s demencí 4 bere do úvahy všechny složky starého člověka, pracuje s jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALIDACE – „obrat o 180°´“ 4 Metoda empatické komunikace s velmi starými lidmi s demencí 4 bere do úvahy všechny složky starého člověka, pracuje s jeho."— Transkript prezentace:

1

2 VALIDACE – „obrat o 180°´“ 4 Metoda empatické komunikace s velmi starými lidmi s demencí 4 bere do úvahy všechny složky starého člověka, pracuje s jeho životním příběhem 4 CÍL: obnovit důstojnost, zvýšit sebehodnocení, zmírnit úzkost a zabránit ústupu do vegetace

3 NAOMI FEIL 4 * 1932 v Mnichově 4 Vyrůstala v domově pro seniory v Clevelandu (Ohio, USA), kde pracovali její rodiče 4 Studium sociální práce na Columbia University v New Yorku 4 Po studiu začala pracovat se seniory v ústavních zařízeních 4 1963 - 1980 - nespokojenost s dosavadní praxí v práci se seniory s demencí - formuluje validační teorii 4 1982 - první kniha Validation : the Fail Method (revidována 1992) 4 1993 - druhá kniha: The Validation Breakthrough (revidována 2002) 4 výkonná ředitelka Validation Training Institute 4 přednáší v Americe, Evropě, pořádá workshopy

4 DEMENCE A ALZHEIMEROVA CHOROBA DEMENCE 4 termín pochází z latinského dis = pryč od a mens = mysl 4 poprvé ho použili francouzští badatelé Philipp Pinel a J. E. Esquirol k popisu mentálního úpadku a idiocie způsobené mozkovými lézemi ALZHEIMEROVA CHOROBA 4 1906 - Alois Alzheimer zkoumal při pitvě mozek 51 leté ženy - popsal změny na nervových vláknech a zvláštní látku na mozkové kůře - projevy choroby známé pod jeho jménem 4 tyto změny má na mozku každý stárnoucí člověk, jde jen o míru změn 4 Diagnostika: vylučovacím způsobem (tj. vyloučení jiných chorob)

5 Azheimerova choroba Úbytek v následujících oblastech: 4 paměť 4 orientace 4 úsudek 4 logické myšlení 4 abstraktní myšlení 4 adekvátní emocionální reakce 4 rozsah pozornosti 4 provádění činností každodenního života

6

7 ISADORE ROSE - záznam z dokumentace 4 Březen 1962 - zapsán do centra denní péče : Je mírně zmatený, kontinentní. Tvrdí, že mu sestra krade penzi. Personál instruován, aby prováděl s klientem orientaci v realitě. 4 Květen 1962 : Obviňuje ředitele centra, že ho týrá a zamyká v podkroví. Vypadá podrážděně a nadává personálu. Personál ujišťuje klienta, že mu nikdo nechce ublížit. Orientace v realitě se u klienta patrně míjí účinkem. 4 Duben 1963 : Podstupuje operaci prostaty. Operace je úspěšná, přesto obviňuje doktora z toho, že ho vykastroval. Po operaci je více zmatený a nadává personálu. 4 Květen 1963 : Psychiatrické vyšetření diagnostikuje schizofrenii s halucinacemi a senilní demenci. Doporučena změna přístupu personálu při nevhodném chování klienta - personál dostává instrukci ignorovat klienta, když začne být agresivní. 4 Srpen 1963 : Změna přístupu nepomáhá. Když je klient ignorován, uchyluje se k fyzickým projevům hrubosti. Personál denní péči nezvládá. 4 Březen 1969 : Přijat do sanatoria. Většinou inkontinentní, což svádí na správce. 4 Duben 1969 : Sociální pracovnice se neúspěšně snaží o navázání kontaktu a zjistit příčiny jeho chování. Klient ji ignoruje, odvrací hlavu a čmárá si do právnického bloku, který stále nosí u sebe. 4 Říjen 1970 : Odmítá mluvit, nechává zavřené oči. Rukopis se značně zhoršuje. 4 Březen 1971 : Přes den upoután na vozíku. Stereotypní chování. Krmen lžící. 4 Prosinec 1971 : Přemístěn na intenzivní péči. Krmen, vyprazdňován a překládán. 4 Leden 1973 : Isadore Rose zemřel.

8 ISADORE ROSE - co odborníci nevěděli... 4 Narozen ruským emigrantům do USA - neplánované dítě. 4 Otec ho nemiloval, myslel si, že je k ničemu. Zamykal ho za trest do podkroví. 4 Oženil se, toužil po dítěti, aby mu vynahradil to, co jemu nedal otec. Žena ho však opustila (tvrdila, že je impotentní). 4 Přestěhoval se k sestře. 4 Byl právníkem, ale poté, co prohrál svůj velký případ, rezignoval a věnoval se advokátské praxi spíše pasivně. 4 Doma upadl a byla mu zjištěna kostní choroba - obvinil sestru, že mu dává málo jíst. Začíná obviňovat sestru, že mu krade peníze. 4 Sestra volá na pomoc sociální pracovnici …..

9 ISADORE ROSE 4 Březen 1962 - zapsán do centra denní péče : Je mírně zmatený, kontinentní. Tvrdí, že mu sestra krade penzi. Personál instruován, aby prováděl s klientem orientaci v realitě. 4 Květen 1962 : Obviňuje ředitele centra, že ho týrá a zamyká v podkroví. Vypadá podrážděně a nadává personálu. Personál ujišťuje klienta, že mu nikdo nechce ublížit. Orientace v realitě se u klienta patrně míjí účinkem. 4 Duben 1963 : Podstupuje operaci prostaty. Operace je úspěšná, přesto obviňuje doktora z toho, že ho vykastroval. Po operaci je více zmatený a nadává personálu. 4 Květen 1963 : Psychiatrické vyšetření diagnostikuje schizofrenii s halucinacemi a senilní demenci. Doporučena změna přístupu personálu při nevhodném chování klienta - personál dostává instrukci ignorovat klienta, když začne být agresivní. 4 Srpen 1963 : Změna přístupu nepomáhá. Když je klient ignorován, uchyluje se k fyzickým projevům hrubosti. Personál denní péči nezvládá. 4 Březen 1969 : Přijat do sanatoria. Většinou inkontinentní, což svádí na správce. 4 Duben 1969 : Sociální pracovnice se neúspěšně snaží o navázání kontaktu a zjistit příčiny jeho chování. Klient ji ignoruje, odvrací hlavu a čmárá si do právnického bloku, který stále nosí u sebe. 4 Říjen 1970 : Odmítá mluvit, nechává zavřené oči. Rukopis se značně zhoršuje. 4 Březen 1971 : Přes den upoután na vozíku. Stereotypní chování. Krmen lžící. 4 Prosinec 1971 : Přemístěn na intenzivní péči. Krmen, vyprazdňován a překládán. 4 Leden 1973 : Isadore Rose zemřel.

10 4 Kdo je Isadore Rose? 4 Jak vnímá sám sebe? 4 Co chce a potřebuje? 4 Co pro něho může udělat pomáhající pracovník?

11 PSYCHOSOCIÁLNÍ POTŘEBY VE STÁŘÍ: 4 přijetí vlastního života, integrace 4 vědomí vlastní hodnoty 4 potřeba vztahu, blízkosti (být milován) è CO S TÍM, KDYŽ NĚCO CHYBÍ?

12 PSYCHOSOCIÁLNÍ POTŘEBY VE STÁŘÍ: 4 přijetí vlastního života, integrace 4 vědomí vlastní hodnoty 4 potřeba vztahu, blízkosti (být milován) è CO S TÍM, KDYŽ NĚCO CHYBÍ?

13 LIDSKÝ PŘÍBĚH Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 8 VÝVOJOVÝCH STADIÍ ERIKA ERIKSONA: 1. základní důvěra x základní nedůvěře (svět je dobrý, důvěryhodný …) 2. sebedůvěra, autonomie a vůle proti zahanbení, studu a pochybám ( dělám správnou věc ve správný čas …) 3. iniciativa, ochota riskovat x pocitům viny, rozvíjí se svědomí (podívej jak jsem šikovný …) 4. poznávání světa, získávání kompetence, snaživost x lhostejnosti a pocitu méněcennosti 5. nalezení identity a věrnosti, převzetí role svého pohlaví x difúznosti rolí při zařazování do společnosti a strachu ze zavržení (potřeba vzepřít se, odpoutat a nalézt sám sebe …) 6. intimita, sblížení, láska x izolaci, samotářství (jsem schopný se odevzdat …) 7. sociální zralost, plodnost, vyvrcholení života, produktivita a péče o druhé x stagnaci, prázdnotě, chudosti vztahů (můžu být užitečný, jsem k něčemu …) 8. moudrost, sebeúcta, integrita „já“ x zoufalství, zahořklosti, depresi

14 LIDSKÝ PŘÍBĚH Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE è Důvěra ve svět a dobro è důvěra v sebe sama è budování a upevňování identity è možnost intimity, è možnost odevzdání se, podvolení ve vztazích i situacích (nevadí, že to není tak, jak jsem si naplánoval/představoval) - otevřenost pro alternativy è Integrace celého života - BYLO TO DOBRÉ...

15 Senioři, kteří úspěšně plnili vývojové úkoly, tj.: 4 čelili ve svém životě výzvám i rozčarování 4 čelili každodenním problémům s pocitem naděje 4 odpustili sobě i druhým chyby a neúspěchy 4 když nemohli naplnit své cíle, učinili kompromisy 4 nepřestali si sami sebe vážit navzdory neúspěchům a chybám 4 přestáli tělesné i společenské ztráty 4 uchovali si chuť do života 4 nelpějí na minulosti, ale rádi vzpomínají 4 navázali nové vztahy 4 jsou smíření se svými blízkými a připraveni na smrt è NEPOTŘEBUJÍ VALIDACI - ZHODNOCUJÍ SAMI SEBE jsou orientovaní v realitě nebo pokojní přes pokračující demenci

16 LIDSKÝ PŘÍBĚH Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Co když je na životní cestě něco špatně? …VÝVOJOVÉ ÚKOLY NEMIZÍ, ALE ČEKAJÍ NA VHODNOU PŘÍLEŽITOST

17 STÁŘÍ - INTEGRITA x ZOUFALSTVÍ INTEGRITA 4 hluboké sebepřijetí může převážit nápor ztrát x ZOUFALSTVÍ, ZAHOŘKLOST 4 Nezpracované úkoly čekaly na dobu, kdy slábne sebeovládání a nastupuje „vnitřní zrak“ - doba pro ŠPINAVÉ PRÁDLO (nejedná se o vědomý, úmyslný návrat do minulosti, ale o hlubokou lidskou potřebu zemřít v pokoji) 4 Na povrch vyplouvají EMOCE (zlost, vzdor, hanba, vina, láska, … vše, co bylo potlačováno) – DOBA PRO VYŘEŠENÍ 4 pokud je ignorováno, zvnitřňuje se a mění se v depresi (vnitřně zpracovaný záchvat zlosti) – ÚSTUP DO VEGETACE

18 Senioři, na které čeká řešení vývojových úkolů 4 Často dřívější nástup demence (demence jako obranný mechanismus proti realitě stáří a smrti, proti ztrátě motivace) 4 Projevy chování při demenci bývají bouřlivější - nastává ETAPA VYŘEŠENÍ 4 (když se jí nevěnuje pozornost, může přejít do VEGETACE - tj. pasivita, nedořešenost, apatie)

19 JAK POROZUMĚT CHOVÁNÍ SENIORA S DEMENCÍ? NAOMI FEIL: è Vzít do úvahy věk, společenské a psychické potřeby LIDÉ S DEMENCÍ SE DÍVAJÍ NA SVĚT SVÝM VNITŘNÍM OKEM (pohyby, zvuky pro okolí nesrozumitelné, ale v minulosti dohledatelné) VYŘEŠENÍ x VEGETACI POTŘEBA: 4 někam patřit, najít identitu, vyjádřit sebe sama vyjádřit dlouho ukládané pocity 4 obnovit pocit rovnováhy a ulevit svému osamění v době ochabování tělesných funkcí 4 obnovit své společenské role (lidé z přítomnosti často nahrazují osoby z minulosti) 4 vyřešit neuspokojivé vztahy z minulosti dříve než zemřou 4 vyřešit nedokončené životní úkoly dříve než zemřou

20 VALIDACE 4 Vnímá a přijímá starého člověka v jeho celistvosti s jeho aktuálními potřebami (pokud potřebuje třídit špinavé prádlo, je to OK) 4 Malé dítě má také imaginární kamarády, teenager vzdoruje, … velmi starý člověk má zase vnitřní zrak a potřebuje si dořešit nevyřešené

21 VALIDACE 4 Úcta a empatie k lidem s demencí 4 Klasifikuje projevy chování seniorů s demencí 4 Přináší praktické techniky komunikace se seniory s demencí 4 ZÁKLAD: vztah mezi pomáhajícím a seniorem, který neposuzuje, ale přijímá seniorův pohled na realitu  vzrůst důvěry, zmenšení úzkosti, obnovení vědomí vlastní hodnoty, zlepšení tělesného i společenského fungování (prevence přechodu do vegetativního stavu)

22 PRINCIPY A HODNOTY VALIDACE 4 Všichni lidé jsou jedineční – individualita 4 Všichni lidé jsou hodnotní bez ohledu na to, jak moc jsou dezorientovaní 4 Chování dezorientovaných seniorů má své příčiny a důvody 4 Chování ve vysokém stáří není ovlivněno pouze fyzickými změnami v mozku, ale odráží kombinaci tělesných, společenských a psychických změn z celého života 4 Velmi staré seniory nelze nutit ke změně chování. Chování lze změnit pouze tehdy, chce-li ho změnit sám senior. 4 Velmi staří lidé musí být přijímáni bez posuzování. 4 Každá životní fáze přináší specifické úkoly. Jejich neúspěšné plnění může vést k psychickým problémům. 4 Když selhává aktuální paměť, rovnováha organismu vyvolává ranější vzpomínky. Když ochabuje zrak, nastupuje duševní oko. Když odejde sluch, přicházejí hlasy minulosti. 4 Bolestivé a vyjadřované pocity seniorů mohou být hojeny, pokud jsou akceptovány a validovány důvěryhodným posluchačem. V opačném případě nabudou na síle. 4 Empatie buduje důvěru, snižuje úzkost a obnovuje důstojnost.

23 KLASIFIKACE: 4 STADIA PROJEVŮ DEMENCE 1. Špatná orientace 2. Dezorientace v čase 3. Stereotypní pohyby 4. Vegetace 4 Stadia doprovází zhorušující se tělesný stav a postupné stahování se do sebe 4 Lidé mohou stadia střídat – vždy individuální posouzení – ale většinou se nacházejí v jednom stadiu.

24 1. STADIUM - ŠPATNÁ ORIENTACE ORIENTACE: TĚLESNÉ VZORCE, SVALY: TÓN HLASU: OČI: EMOCE: OSOBNÍ PÉČE: KOMUNIKACE: PAMĚŤ A INTELEKTOVÉ NÁVYKY: HUMOR: Uchován pojem času ; drží se přítomné reality ; uvědomuje si vlastní dezorientaci a hrozí se jí. Napnuté, sevřené svaly ; obvykle kontinentní ; rychlé přímé pohyby ; cílená chůze. Pronikavý, obviňující a často plačtivý Jasné, živé ; zaostřené, dobrý oční kontakt. Popírá pocity. Může provádět základní péči ; vyhledává upomínky na druhé osoby. Kladná reakce na známé role a osoby ; negativní reakce na ty, kdo jsou hůře orientovaní. Schopen číst a psát (není-li slepý) ; drží se pravidel a konvencí. Nějaký humor uchován.

25 2. STADIUM - DESORIENTACE V ČASE ORIENTACE: TĚLESNÉ VZORCE, SVALY: TÓN HLASU: OČI: EMOCE: OSOBNÍ PÉČE: KOMUNIKACE: PAMĚŤ A INTELEKTOVÉ NÁVYKY: HUMOR: Neuchovává povědomí o čase na hodinách ; zapomíná fakta, jména a místa ; obtíže s podstatnými jmény narůstají. Sedí rovně, ale uvolněně ; uvědomuje si inkontinenci ; pomalé plynulé pohyby. Hluboký, zřídka pronikavý ; rád zpívá. Jasné, nezaostřené ; sklopené, oční kontakt spouští rozpoznání. Do přítomné situace dosazuje vzpomínky a pocity z minulosti. Často nesprávně ukládá osobní věci ; vytváří si svá vlastní pravidla chování. Reaguje na laskavý tón a dotek ; usmívá se, když je pozdraven. Schopen číst, ale již nepíše čitelně ; vytváří si svá vlastní pravidla. Nechce hrát hry ; humor není patrný.

26 3. STADIUM - STEREOTYPNÍ POHYBY ORIENTACE: TĚLESNÉ ZORCE, SVALY: TÓN HLASU: OČI: EMOCE: OSOBNÍ PÉČE: KOMUNIKACE: PAMĚŤ A INTELEKTOVÉ NÁVYKY: HUMOR: Uzavírá se většině podnětů z okolního světa ; vnímá čas po svém. Zhroucený vpřed ; neuvědomuje si inkontinenci ; neklidný, přechází. Pomalý, stálý. Oči zavřené (tvář uzavřená, bez výrazu) ; sebestimulace je minimální. Otevřeně projevuje sexuální pocity. Nevelký počet běžně užívaných slov ; neposlouchá ani nemluví s ostatními. Bez motivace číst a psát. Snadno propuká ve smích, často samovolně.

27 4. STADIUM - VEGETACE ORIENTACE: TĚLESNÉ VZORCE, SVALY: TÓN HLASU: OČI: EMOCE: OSOBNÍ PÉČE: KOMUNIKACE: PAMĚŤ A INTELEKTOVÉ NÁVYKY: HUMOR: Nepozná rodinu, návštěvy, staré přátele ani personál ; žádný pojem času. Ochablý ; málo pohybu ; žádná snaha ovládat inkontinenci ; častý pohyb prstů. Obvykle zavřené. Těžko určit. Reaguje na tón a na dotek. Žádná snadno zřejmá komunikace. Těžko určit.

28

29 TECHNIKY VALIDACE Nevyžadují speciální vzdělání … jen schopnost přijmout seniora a vcítit se do něj Různé techniky se hodí pro různá stadia demence (některé se dají použít v různých stadiích, některé jen v určitých stadiích). Nejsou náročné na čas, dají se použít při běžné péči o seniory.

30 TECHNIKA 1: CENTROVÁNÍ 4 „vyčištění“ před validací 4 otevření se klientům aniž by při tom překážely vlastní emoce JAK?: 4 zklidnění, zaměření na vlastní dech (vdech nosem, výdech ústy), zastavení vnitřního dialogu a pozornost soustředit na dýchání

31 TECHNIKA 2: BUDOVÁNÍ DŮVĚRY NEOHROŽUJÍCÍMI, FAKTICKÝMI SLOVY 4 Senioři s demencí nechtějí rozumět svým pocitům - jsou-li s nimi konfrontováni, stáhnou se (nevhodné dotazování na to, proč se chovají tak, jak se chovají). 4 LÉPE: ptát se: kdo, co, kde, kdy, jak

32 TECHNIKA 3: OPAKOVÁNÍ SLOV 4 Vlastní slova seniora opakovaná někým jiným. 4 Pečovatel opakuje jádro toho, co senior řekl a užívá při tom stejná klíčová slova (tón, spád řeči)

33 TECHNIKA 4: POUŽITÍ POLARITY 4 Senior je požádán, aby si vzpomněl na nejkrajnější příklad toho, na co si stěžuje - může tak lépe vyjádřit nahromaděné pocity a dojít úlevy (i když se frustrace týká třeba něčeho jiného).

34 TECHNIKA 5: PŘEDSTAVIT SI OPAK 4 Jde použít v případě, že mezi seniorem a pečujícím již vznikla důvěra 4 pomáhá vzpomenout si, jak podobné situace senior zvládal dříve a používá osvědčené techniky řešení z dřívějšího života = 4 TECHNIKA 6: VZPOMÍNÁNÍ

35 TECHNIKA 7: UDRŽENÍ UPŘÍMNÉHO BLÍZKÉHO OČNÍHO KONTAKTU 4 Projevení náklonnosti blízkým očním kontaktem 4 pečující může zastupovat roli rodiče (bezpečí, láska - snížení úzkosti)

36 TECHNIKA 8: UŽÍVÁNÍ NEJEDNOZNAČNÝCH VÝRAZŮ 4 Použití u seniorů ve stadiu „dezorientace v čase“, kteří užívají nesrozumitelných slov 4 Např.: „Tyhle katašlapy mě bolí!! 4 „Kde vás bolí?“

37 TECHNIKA 9: UŽÍVÁNÍ ZVUČNÉHO, HLUBOKÉHO, LASKAVÉHO TÓNU HLASU 4 Pro staré lidi bývá obtížné slyšet vysoké jemné tóny --> potřeba mluvit zřetelným, hlubokým, přívětivým tónem hlasu (aktivuje vzpomínky na blízké osoby a zmírňuje stres).

38 TECHNIKA 10: POZOROVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ POHYBŮ A EMOCÍ (ZRCADLENÍ) 4 Senioři ve stadiu desorientace v čase a stereotypních pohybů často vyjadřují své emoce bez zábran 4 --> pro komunikace je důležité udělat si přehled jejich tělesných charakteristik a způsobů jak se pohybují a zrcadlit je

39 TECHNIKA 11: SPOJOVÁNÍ CHOVÁNÍ S NESPLNĚNÝMI LIDSKÝMI POTŘEBAMI Chování může vyjadřovat snahu o uspokojení základních lidských potřeb: 4 lásky, 4 užitečnosti (obnovení pohybů spojených s prací) 4 potřebu vyjádřit nezhojené emoce

40 TECHNIKA 12: ROZPOZNÁNÍ A UŽÍVÁNÍ OBLÍBENÉHO SMYSLU Znalost oblíbeného smyslu - jedna z cest budování důvěry Jak oblíbený smysl rozpoznat? 4 Naslouchání 4 pozorování 4 požádat o vzpomínku z minulosti (používané výrazy, např. „viděla jsem vrcholky stromů ; „jasně jsem to slyšel“ Při řeči používat výrazy odrážející oblíbený smysl seniora.

41 TECHNIKA 13: DOTEKY 4 Nejsou vhodné ve stadiu „špatné orientace“, ale účinné ve stadiu „dezorientace v čase“. 4 Tito lidé nerozpoznávají osoby - pečovatel se může rychle stát „blízkou osobou“, která se „smí dotýkat“ (často vzpomínky na rané dětství). 4 POZOR - někteří lidé nemají doteky rádi i ve stadiu pokročilé demence --> vnímavost

42 TECHNIKA 14: UŽÍVÁNÍ HUDBY 4 Schopnost komunikovat skrze hudbu často zůstává i ve stadiu pokročilé demence

43 NAOMI FEIL a GLADYS WILSON 4 www.vfvalidation.org www.vfvalidation.org 4 www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcV M www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcV M

44 ZDROJE: FEIL, Naomi. The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with 'Alzheimer's-Type Dementia‚. Baltimore: Health Professions Press, 1993. Český překlad: FEIL, Naomi. Průlom pomocí Validace : jednoduché techniky pro komunikaci s lidmi s demencí Alzheimerova typu. Překladatel neznámý … www.vfvalidation.org

45


Stáhnout ppt "VALIDACE – „obrat o 180°´“ 4 Metoda empatické komunikace s velmi starými lidmi s demencí 4 bere do úvahy všechny složky starého člověka, pracuje s jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google