Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III.Pauza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III.Pauza."— Transkript prezentace:

1

2 I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III.Pauza

3

4 Čeština má zpravidla pro každou hlásku jedno písmeno. NAŠE PÍSMO JE H L Á S K O V É

5 Hlásky jsou nejmenší součástky řeči, které rozlišujeme sluchem. V písmu je označujeme písmeny. Hlásky jsou nejmenší součástky řeči, které rozlišujeme sluchem. V písmu je označujeme písmeny.

6 Hlásky jsou základní zvuky lidské řeči. Z nich se skládají slova slovo koberec hlásky - k, o, b, e, r, e, c, Hlásky jsou základní zvuky lidské řeči. Z nich se skládají slova slovo koberec hlásky - k, o, b, e, r, e, c,

7 POZOR! POZOR! POZOR! HLÁSKU vyslovujeme PÍSMENO píšeme

8 POZOR! POZOR! POZOR! 1 hláska se výjimečně označuje 2 písmeny i/y

9 6 hlásek 5 písmen Jedno písmeno nemusí odpovídat jedné hlásce píšeme pěkná vyslovujeme [pjekná]

10 Dělení hlásek z hlediska pravopisu: samohlásky souhlásky ? ? ? ?

11 samohlásky samohlásky souhlásky volný průchod - volný průchod výdechového výdechového proudu proudu - dají se zpívat - (tóny) -ústa jsou otevřena výdechový -výdechový proud naráží proud naráží na překážku na překážku -nedají se zpívat-(šumy) -ústa jsou přivřena

12 Samohlásky

13 i/í u/ú e/é o/ó a/á i/í u/ú e/é o/ó a/á KRÁTKÉDLOUHÉSAMOHLÁSKYSAMOHLÁSKY

14 Doplň správně čárky nad samohláskami:

15 Jaro se ohlasilo teplymi, skoro letnimi dny. Sněhova pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobne fialove květy prvosenek. Jaro se ohlasilo teplymi, skoro letnimi dny. Sněhova pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobne fialove květy prvosenek.

16 Jaro se ohlásilo teplými, skoro letními dny. Sněhová pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobné fialové květy prvosenek. Jaro se ohlásilo teplými, skoro letními dny. Sněhová pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobné fialové květy prvosenek.

17 Snih rychle tal a zustaval ležet jen ve stržich, v roklich a při upati stěn, kam slunce neproniklo od rana do večera.

18 Sníh rychle tál a zůstával ležet jen ve stržích, v roklích a při úpatí stěn, kam slunce neproniklo od rána do večera.

19 Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač...... pořadatel... jazýček....... pytlačit.........

20 Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač...... pořadatel... jazýček....... pytlačit....... vysávat pořádat jazyk pytlák

21 Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek..... knížka.... ptačí....... ctitel.......

22 Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek..... knížka.... ptačí....... ctitel....... darovat kniha pták ctít

23 Doplň u, ú, ů : Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do -dolí. Letos byla dobrá -roda. Narýsuj pravo-hlý troj-helník.

24 Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do údolí. Letos byla dobrá úroda. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník. Pomalu sestoupil do údolí. Letos byla dobrá úroda. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník.

25 Doplň u, ú, ů : Studuje na pr-myslové škole. Stál tam rozviklaný st-l. Přidej tam ještě s-l.

26 Doplň u, ú, ů : Doplň u, ú, ů : Studuje na průmyslové škole. Stál tam rozviklaný stůl. Přidej tam ještě sůl.

27 Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, s-k, s-k, s-k, lék, l-k, l-k, l-k,

28 Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, sek, sok, sak, lék, luk, lak, lok,

29 DVOJHLÁSKA vzniká spojením dvou samohlásek v jedné slabice

30 DVOJHLÁSKA DVOJHLÁSKA ou v českých slovech: ou ve slovech přejatých: au eu

31 Rozliš, kdy jde o dvojhlásku ou a kdy o spojení samohlásek oo oo a u, které patří do různých slabik.

32 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

33 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

34 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

35 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

36 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

37 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

38 Souhlásky

39 SOUHLÁSKY v češtině 25 souhlásek b,c,č,d,ď,f,g,h,ch,j,k,l, m,ň,ň,p,r,ř,s,š,t,ť,v,z,ž ch = c + h - spřežka xgw x, g, w - v přejatých slovech

40 Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska...................les........................

41 Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska.........páska les............. pes

42 Z pravopisného hlediska rozlišujeme souhlásky: měkké ž žž ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň, i/í tvrdé h,ch,k,r,d,t,n, y/ý obojetné b,f,l,m,p,s,v,z, i/í-y/ý

43 Cvičení:Doplň i/í - y/ý

44 Doplň i/í - y/ý: Žák nab-l velké zručnosti. Žák nab-l velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný Komáři jsou nepříjemný hm-z. hm-z. Zlé časy m-nuly. Zlé časy m-nuly. P-řit se znamená červenat se. P-řit se znamená červenat se.

45 Doplň i/í - y/ý: Žák nabyl velké zručnosti. Žák nabyl velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný Komáři jsou nepříjemný hmyz. hmyz. Zlé časy minuly. Zlé časy minuly. Pýřit se znamená červenat se. Pýřit se znamená červenat se.

46 Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třp-tily. Sněhu b-lo po kolena. Děti tropily pov-k. Ch-til se do nal-čené pasti.

47 Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třpytily. Sněhu bylo po kolena. Děti tropily povyk. Chytil se do nalíčené pasti.

48 Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o s-lném Bivojovi. Jez do polos-ta, p-j do polop-ta.

49 Četl pověst o silném Bivojovi. Jez do polosyta, pij do polopita. Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý :

50 Pep-k tvořil zdrobnělá slova: lep-tko, krup-čka, slep-čka, kap-čka, s-tečko, s-náček, op-čka, p-rko, pap-rek, s-reček.

51 Pepík tvořil zdrobnělá slova: lepítko, krupička, slepička, kapička, sítečko, synáček, opička, pírko, papírek, sýreček. Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý :

52 P-cha předchází pád. Dříve dm-chali kováři do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dm-chalo.

53 Pýcha předchází pád. Dříve dmýchali kováři do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dmýchalo. Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý :

54 I z malého sem-nka vyroste vel-ký strom. Ve stínu košatých l-p stál nevelký ml-n.

55 I z malého semínka vyroste veliký strom. Ve stínu košatých lip stál nevelký mlýn. Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý :

56 Eva přinesla l-hový kahan. M- se nebojíme práce. Z p-tláka je nejlepší hajný.

57 Eva přinesla lihový kahan. My se nebojíme práce. Z pytláka je nejlepší hajný. Doplň i/í, y/ý : Doplň i/í, y/ý :

58 Zopakuj si vyjmenovaná slova !!!

59 Spodobaznělosti

60 SPISOVNÁ a NESPISOVNÁVÝSLOVNOST NESPISOVNÁVÝSLOVNOST SPODOBA ZNĚLOSTI

61 Podle činnosti hlasivek : 1. znělé (hlasivky se rozkmitají) 2. neznělé (hlasivky se nerozkmitají)

62 Spodoba znělosti

63 Cvičení:Doplňsouhlásku

64 Doplň: su-, bu-, zu-, pá-, tu-ka, me- zna-, sklá-ka,

65 Doplň: sud, buk, zub, páv, tužka, med, znak, skládka,

66 Doplň: lů-ko, osu-ka, lá-ka, sá-ka, pá-ka, ta-ka,

67 Doplň: lůžko, osuška, láska, sázka, páska, taška,

68 Doplň: nů-ky, stu-ka, ma-ka, ostro-, le-, ka-, lo-,

69 Doplň: nůžky, stužka, maska, ostrov, lev, kaz, loď, nůžky, stužka, maska, ostrov, lev, kaz, loď,

70 Doplň: silný mrá-, hradní strá-, milý úsmě-,

71 Doplň: silný mráz, hradní stráž, milý úsměv, silný mráz, hradní stráž, milý úsměv,

72 Doplň: bílý sní-, český náro-, chutný obě-,

73 Doplň: bílý sníh, český národ, chutný oběd,

74 Doplň: železná mří-, závo- v běhu, starý paře-,

75 Doplň: železná mříž, závod v běhu, starý pařez,

76 Zdvojenésouhlásky a souhláskové skupiny

77 Zdvojené souhlásky se objevují, když je jedna souhláska součástí kořene a druhá patří předponě nebo příponě.

78 STAVBA SLOVA přípona koncovka předpona kořen přípona koncovka

79 STAVBA SLOVA přípona koncovka předpona kořen přípona koncovka

80 poddůstojník oddechnoutPorovnej:

81 pod důstojník od dechnout Porovnej:d d d d

82 Přípony -ný, -ní okno okenní nn

83 okn o oken + ní kořen přípona

84 slunce slunný nn

85 slun ce slun + ný kořen přípona

86 cena cenný cena cenný nn nn

87 Cvičení:Doplň -n- nebo -nn-

88 Doplň -n- nebo -nn- : Spontá---í nadšení pominulo. Ra---é brambory jsou drahé.

89 Doplň -n- nebo -nn- : Spontánní nadšení pominulo. Rané brambory jsou drahé.

90 Doplň -n- nebo -nn- : Natíral oke---í rámy. Kytara je stru---ý nástroj.

91 Doplň -n- nebo -nn- : Natíral okenní rámy. Kytara je strunný nástroj.

92 Doplň -n- nebo -nn- : Vi--ík byl potrestán. Podal souhr---ý výklad.

93 Doplň -n- nebo -nn- : Viník byl potrestán. Podal souhrnný výklad.

94 Doplň: Nejce---ější poštovní známky máme uloženy v ochra---ých sáčcích.

95 Doplň: Nejcennější poštovní známky máme uloženy v ochranných sáčcích.

96 Doplň: Muchomůrka zelená je naše ne---edovatější houba. Odpoledne se ro---ářilo slunce.

97 Doplň: Muchomůrka zelená je naše nejjedovatější houba. Odpoledne se rozzářilo slunce.

98 Doplň: Obdivovali jsme na ra---ích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná či---ost.

99 Doplň: Obdivovali jsme na raccích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná činnost.

100 Doplň: Často používáme dvo---azyčný slovník. Babi---ina tvář se ro---ářila.

101 Doplň: Často používáme dvojjazyčný slovník. Babiččina tvář se rozzářila.

102

103

104 SLABIKA Slova dělíme na slabiky, jejichž základem je samohláska (dvojhláska) nebo slabikotvorná souhláska r, l.

105 Rozděl slova na slabiky:

106 vysílají vy-sí-la-jí

107 nekonečný ne-ko-neč-ný

108 několikanásobný ně-ko-li-ka-ná-sob-ný

109 nerozebírejme ne-ro-ze-bí-rej-me

110 přísudek pří-su-dek

111 Čím je zajímavá pohádka „CHLAP, DĚD, VNUK a HROB“ od Jana Wericha?

112 Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu a on krad ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. …………………... Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu a on krad ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. …………………... Správně! V celé pohádce najdeš pouze jednoslabičná slova.

113

114 přízvučná a) přízvučná -vyslovena větší silou -vyslovena větší silou nepřízvučná b) nepřízvučná SLABIKA

115 PŘÍZVUK V českých slovech V českých slovech je přízvuk hlavní na první slabice

116 PŘÍZVUK Ve spojení jednoslabičné předložky předložky se jménem se přízvuk přesouvá na předložku. napolezazahradou na pole, za zahradou,

117 PŘÍZVUK Ve spojeních dvojslabičné předložky předložky se jménem nemá dvojslabičná předložka hlavní přízvuk mimo křižovatku mimo křižovatku

118 PŘÍZVUK Trojslabičná Trojslabičná a víceslabičná slova mají na liché slabice vedlejší přízvuk přízvuk (slabší) nenasycený nenasycený

119 Podtrhni slovní přízvuk: z důvodu bezpečnosti na cestě v obci

120 Podtrhni slovní přízvuk: mezi řidiči kolem školy

121 Podtrhni slovní přízvuk: vedle přechodu pro chodce

122 Podtrhni slovní přízvuk: bez problémů kolem lesa

123 Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

124 Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

125 Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

126 Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

127

128 Větu členíme na větné úseky větné úseky. Mezi úseky vznikají přestávky - PAUZY

129 PROČ vznikají pauzy ? 1. musíme se nadechnout 2. lépe pochopíme obsah věty

130 Záleží na tempu ? Čím pomalejší tempo- tím děláme kratší úseky. Čím rychlejší tempo- tím děláme delší úseky. Čím rychlejší tempo- tím děláme delší úseky.

131

132

133 Důraz je zesílený slovní přízvuk

134 Větný přízvuk = přízvuk, kterým chceme zdůraznit chceme zdůraznit některé slovo ve větě. některé slovo ve větě.

135 1. V psaném projevu klademe důraz zpravidla na konec věty. Silněji slovo zdůrazníme, posuneme-li dané slovo na začátek věty.

136 2. V mluveném projevu klademe důraz na kterékoliv slovo ve větě bez změny slovosledu.

137 S R O V N E J ! Půjčím Janě nové šaty.

138 S R O V N E J ! Půjčím Janě nové šaty. Janě Janě půjčím nové šaty. Nové Nové šaty půjčím Janě. Půjčím Janě nové šaty. Janě Janě půjčím nové šaty. Nové Nové šaty půjčím Janě. Mění se postoj mluvčího ke skutečnosti.

139

140 V mluveném projevu dbáme na tempo řeči. Tempo musí být přiměřené obsahu a posluchači.

141 S tempem souvisí pauzy. Správným kladením pauz členíme projev na úseky, které spolu obsahově souvisí. Díky tomu lépe porozumíme obsahu projevu.

142

143 I N T O N A C E změna = změna výšky hlasu- zvláště na konci věty a) stoupavá b)klesavá c) stoupavě klesavá

144 Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají svou melodii= intonaci. V písmu tuto melodii naznačují interpunkční znaménka. ? !

145 VĚTA OZNAMOVACÍ O synovi neměla zprávy. Na konci oznamovacích vět klesáme hlasem melodie klesavá

146 VĚTA TÁZACÍ - zjišťovací Půjdeš se mnou do kina? Melodie na konci mírně klesá a pak stoupá melodie stoupavá

147 VĚTA TÁZACÍ -doplňovací Kde jste včera večeřeli ? Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

148 VĚTA ROZKAZOVACÍ VĚTA ROZKAZOVACÍ Pišme! Pišme! melodie stoupavě klesavá

149 VĚTA PŘACÍ VĚTA PŘACÍ Kéž bychom měli volno! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

150 VĚTA ZVOLACÍ VĚTA ZVOLACÍ To je nádhera! To je nádhera! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

151

152 Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

153 Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

154 TEST

155 Pozorně si přečti text a vyber správnou odpověď. Pokud neznáš odpověď, klikni na červený domeček. Dozvíš se správnou odpověď.

156 1. České samohlásky jsou: a) dlouhé a) dlouhé b) krátké b) krátké c) znělé a neznělé c) znělé a neznělé

157 2. Čeština má: a) 25 souhlásek a) 25 souhlásek b) 26 souhlásek b) 26 souhlásek c) 27 souhlásek c) 27 souhlásek

158 3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: souhlásky nepatří: a) t - d a) t - d b) p - b b) p - b c) t - ť c) t - ť

159 4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: ve slově SVĚDOMITÁ: a) 10 písmen a 9 hlásek b) 9 písmen a 10 hlásek c) 8 písmen a 10 hlásek

160 5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: je ve slově ZPRÁVA: a) 1 a) 1 b) 2 b) 2 c) 3 c) 3

161 6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? ke spodobě znělosti? a) zpěvák a) zpěvák b) mravenec b) mravenec c) loďka c) loďka

162 7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? o dvojhlásku „ou“? a) nouze a) nouze b) poukázat b) poukázat c) pouzdro c) pouzdro

163 8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: slovech je: a) na druhé slabice a) na druhé slabice b) na první slabice b) na první slabice c) je pohyblivý c) je pohyblivý

164 9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: a) přízvuk zůstává na 1. slabice 1. slabice b) přízvuk se přesouvá na předložku na předložku c) přízvuk se ruší

165 10. Poznáš správně označený přízvuk? přízvuk? a) mezi topoly b) mezi topoly c) mezi topoly

166 1. České samohlásky jsou: a) dlouhé a) dlouhé b) krátké b) krátké správná odpověď

167 2. Čeština má: a) 25 souhlásek a) 25 souhlásek správná odpověď

168 3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: souhlásky nepatří: c) t - ť c) t - ť správná odpověď

169 4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: ve slově SVĚDOMITÁ: b) 9 písmen a 10 hlásek [svjedomitá] [svjedomitá] správná odpověď ě

170 5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: je ve slově ZPRÁVA: a) 1 Z P RÁVA a) 1 Z P RÁVA správná odpověď

171 6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? ke spodobě znělosti? a) zpěvák a) zpěvák c) loďka c) loďka správná odpověď

172 7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? o dvojhlásku „ou“? a) nouze a) nouze c) pouzdro c) pouzdro správná odpověď

173 8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: slovech je: b) na první slabice b) na první slabice správná odpověď

174 9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: b) přízvuk se přesouvá na předložku na předložku správná odpověď

175 10. Poznáš správně označený přízvuk? přízvuk? b) mezi topoly správná odpověď

176


Stáhnout ppt "I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III.Pauza."

Podobné prezentace


Reklamy Google