Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKOVÁ KULTURA. PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury o vlastní práci k práci uznávané smyslu práce ke spolupracovníkům sdílené úspěchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKOVÁ KULTURA. PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury o vlastní práci k práci uznávané smyslu práce ke spolupracovníkům sdílené úspěchu."— Transkript prezentace:

1 PODNIKOVÁ KULTURA

2 PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury o vlastní práci k práci uznávané smyslu práce ke spolupracovníkům sdílené úspěchu firmy k cílům firmy respektované odměňování ke konfliktům otevřenost budoucnosti firmy k novým myšlenkám čestnost image firmy ke změně spravedlnost kariéře k produktům firmy spolehlivost a pod. PŘEDSTAVYPŘÍSTUPYHODNOTY

3 PODNIKOVÁ KULTURA Vztahy mezi základními prvky a činností podniku PŘÍSTUPY HODNOTY PODMÍNKY PRO ČINNOST ČINNOST VÝSLEDEK Špatná firemní kultura vytváří z tohoto vztahu „začarovaný kruh“, dobrá firemní kultura naopak tvoří konkurenční výhodu podniku PŘEDSTAVY

4 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Podniková kultura je souhrn představ, přístupů a hodnot v podniku všeobecně sdílených a uznávaných a relativně dlouhodobě udržovaných. PRAVIDLA VNĚJŠÍ ZNAKY, VÝTVORY RITUÁLY, LEGENDY HRDINOVÉ a MEZILIDSKÉ VZTAHY KOMUNIKACE

5 PODNIKOVÁ KULTURA Integrované schéma dopadu podnikové kultury INDIVIDUÁLNÍ VNÍMÁNÍ PODNIK SPOLEČNOST NORMY HODNOTY

6 PODNIKOVÁ KULTURA Rysy podnikové kultury interpersonální konsensusNutná shoda, založeno na umění získat, systém výchovy a vzdělávání, spoluúčast na tvorbě usnadňuje akceptaci, zásadní důležitost individuálního poznání nebo vnímání Systém výchovy a vzdělávání, pocit vnitřní spravedlnosti, příklad managementu, systém posilování a sankcí dlouhodobý, stabilní, historický charakter Obtížné rychle změnit, změna spojena s dlouhodobým působením, přenáší se senioritou, vnitřní obrana před změnami možnost vzniku oddělených podskupin v rámci větších sociálních celků Významná role silných individualit, nepůsobí automaticky, poznávat kulturu subskupin, přenos dobrých zásad do podnikové kultury

7 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Přístup k zákazníkovi Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a podniku Přístup k podnikání Přístup k vnějšímu prostředí PROJEVY PODNIKOVÉ KULTURY V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

8 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Přístup k zákazníkovi Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a firmy Přístup k podnikání Přístup k vnějšímu prostředí strategie při jednání, časový výhled, reakce na požadavky, telefonáty, reklamace,…. oslovování, sliby, dodržování termínů, komunikace, vztah mladších a starších, péče o spolupracovníky a jejich rozvoj, odměňování, spolupráce, podpora,…. oblékání, pracovní prostředí, čistota, upravenost, auta, okolí podniku, dárkové a propagační předměty, vizuální styl, etiketa v jednání,…. sdílení cílů, vizí, podpora vedení, dlouhodobost setrvání v oboru, inovativnost, zaměření na zisk, standardizace, ….. ekologie, etika v podnikání, sponzorování, pomoc neziskovým organizacím, komunikace s veřejností, spolupráce s místními samosprávami, kultura, sport,…

9 PODNIKOVÁ KULTURA Hierarchie kultur NADNÁRODNÍ INDUSTRIÁLNÍ KULTURA Hromadná výroba zboží, blahobyt, bohatství = moc, styl trávení volného času. Ovlivněna globalizací ekonomiky, mírou prosazené liberalizace. NÁRODNÍ KULTURA Historický prvek, geopolitický prvek, náboženský vliv, národní charakter, vztah k cizinců a menšinám PODNIKOVÁ KULTURA Představy, přístupy, hodnoty, pravidla, vnější znaky, mezilidské vztahy na pracovišti, komunikace, vztah k zákazníkům, vztah k okolí podniku. SUBKULTURY Kultury dílen, kanceláří, závodů, divizí apod.

10 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur ROZDÍLY MEZI TŘEMI TYPY PODNIKŮ ParametryA - americkýJ - japonskýE – evropský Pracovní poměrKrátkodobýNěkdy doživotníDlouhodobý Ohodnocení a funkční postup RychlýVelmi pomalýPomalý Profesionální orientaceVysoce specializovanáVelmi univerzálníSpíše univerzální RozhodováníIndividuálníVe skupináchDůraz na skupinovou účast a konsensus KontrolaVelmi zřetelnáSamozřejmá a neformální Samozřejmá kontrola, zřetelné ohodnocení pracovního výkonu OdpovědnostUrčena individuálněSdílena skupinověIndividuální Zájem o zaměstnanceV jejich pracovním životě V jejich životě všeobecném Zájem rozšířený za hranice pracovního života

11 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur Silná kultura Základní prvky jsou silně zakotveny, těžko se mění, pravidla jsou velmi striktně dodržována, vnější znaky jsou jednoznačné a přesně definované. Slabá kultura Základní prvky jsou slabě zakotveny, silné osobnosti je lehce zvrátí, pravidla se nedodržují, nejsou žádné sankce, vnější znaky jsou nevýrazné a často jsou měněny. Při vstupu zahraničního kapitálu, fůzi podniků mohou nastat adaptační problémy projevující se ve střetu podnikových kultur. Strategie jediné silné podnikové kultury tvrdě prosazované v přebíraných podnicích. KULTURNÍ DOMINANCE PLURALITA KULTUR Centrála má svou kulturu, kterou neprosazuje do podřízených jednotek, ty si ponechávají vlastní kulturu pokud příliš nebrzdí rozvoj. SYNERGICKÝ MODEL Centrála přebírá pozitivní prvky z nově přebíraných jednotek a snaží se vytvořit novou všeobecně přijímanou kulturu na vyšší úrovni. Střet neslučitelných podnikových kultur bývá často příčinou neúspěšných mezinárodních i národních fůzí.

12 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur – příklad (DaimlerChrysler) Co provázelo fůzi Daimler-Benz a Chrysler Daimler-Benz 300 tis zaměstnanců, na třetím místě, rostoucí zisk Chrysler 121 tis. zaměstnanců, šesté místo, rychle klesající zisk V Německu obavy o amerikanizaci, Američané obavy o ztrátu suverenity O fůzi se mluvilo jen proto, aby se zmírnil šok. Ve skutečnosti byl Chrysler převzat neboť jeho samostatná existence byla ohrožena. Prosazován „Duch rovnoprávnosti“ – snaha odstranit nálady proti spojení. (Spojení=cíl) Každý krok vážen – čas kompromisů (obsazení funkcí dvojitě) Na sídlo ve Stuttgardu reagovala americká burza poklesem ceny akcií. Dnes (po sloučení) konec kompromisů (šéfem Běmec, prosadí se nejlepší – konec dublování) 40% 80% Podíl práce 300 špičkových odborníků při fůzi

13 PODNIKOVÁ KULTURA Co determinuje podnikovou kulturu ? VLIVY VNĚJŠÍ Legislativa Geografická poloha Ekologie Regionální vlivy Ekonomický systém Kultury vyšších řádů (národů) Sociální systémy Politické preference Velikost firmy Úroveň vědy a výzkumu v oboru Kapitálový trh Infrastruktura VNITŘNÍ Historie firmy Právní forma Majetek Zakladatel Stáří firmy Předmět podnikání Pozice na trhu Rizikovost podnikání Etapa vývoje Úroveň technologie Zaměstnanci Struktury a procesy

14 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury Základní rysy : Vytváří se po dlouhou řadu let Má velkou setrvačnost Změna vyžaduje změnu postoj Důvody vyžadující změnu zavedené podnikové kultury nebo náhradu novou Strategická potřeba naráží na starou podnikovou kulturu V ekonomickém, politickém, sociálním, technickém okolí podniku proběhly zásadní změny neslučitelné se vžitou podnikovou kulturou Podnik přechází z jedné vývojové etapy do druhé V podniku probíhá zásadní generační výměna Podnik mění předmět podnikání, vstupuje do jiného oboru Změnilo se postavení na trhu Podnik byl převzat nebo sám převzal jiný podnik.

15 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury PŘÍPRAVA A PRŮBĚH ZMĚNY I.ETAPA DIAGNOSTIKA II. ETAPA TVORBA VIZE III. ETAPA NÁSTROJE ZMĚNY Popis prvků současné kultury Shoda s PK proklamovanou Rozložení sil Symptomy, projevy objektivita Rysy potřebné PK Její klíčové představy Rozdíly stará x nová PK Představa o nositelích změny Představa o čase pro změnu Podpůrné a brzdné síly Sestavení projektového týmu Příprava klíčových sil Podpůrná kampaň Nástroje prosazení změny Realizace změn, sledování, posilování

16 PODNIKOVÁ KULTURA Bodové hodnocení podnikové kultury (příklad) CHARAKTERISTIKAHODNOCENÍ 0%100% Mocenský odstupMalývelký Kolektivizmus – individualizmuskolektiv.individual. Feminizmus - maskulinizmusfemin.maskul. Obava z nejistotyMaláVelká Časová orientace firmykrátkodobádlouhodobá

17 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury ZDOLA NAHORU Vyberou si ji sami spolupracovníci. Založena na široké diskusi. Důležitá inspirující vize managementu. Významné získat podíl zaměst. na tvorbě. KONSENZUS SHORA DOLŮ PŘÍKLAD Důležitá inspirující vize managementu. Jádrem a nositelem změny management. Přenést do chování zaměstnanců.

18 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury Výchova a vzdělávání Vnitřní normy, předpisy, pokyny Systém odměňování (posílení chování) Spoluúčast na řízení Příklad managementu Komunikace Kriteria hodnocení Řízení pomocí cílů Kariérový systém Obměna zaměstnanců (propouštění, přijímání) Výběr zaměstnanců Adaptační proces Výchova a vzdělávání Vliv seniority Vnitřní normy, předpisy, pokyny Hodnocení zaměstnanců ve zkušební době Příklad managementu STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCINOVÍ ZAMĚSTNANCI

19 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury NOVÍ ZAMĚSTNANCI PEČLIVÝ VÝBĚR KANDIDÁTŮ Přijímání podnikových norem Stálé vzory Posilování tradic Vzdělávání Odměňování a upevňo- vání požadovaného chování PŘIJETÍ NOREM VSTUP NEPŘIJETÍ


Stáhnout ppt "PODNIKOVÁ KULTURA. PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury o vlastní práci k práci uznávané smyslu práce ke spolupracovníkům sdílené úspěchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google