Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKOVÁ KULTURA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKOVÁ KULTURA."— Transkript prezentace:

1 PODNIKOVÁ KULTURA

2 PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury
o vlastní práci k práci uznávané smyslu práce ke spolupracovníkům sdílené úspěchu firmy k cílům firmy respektované odměňování ke konfliktům otevřenost budoucnosti firmy k novým myšlenkám čestnost image firmy ke změně spravedlnost kariéře k produktům firmy spolehlivost a pod. PŘEDSTAVY PŘÍSTUPY HODNOTY

3 PODNIKOVÁ KULTURA Vztahy mezi základními prvky a činností podniku
VÝSLEDEK ČINNOST PŘÍSTUPY PŘEDSTAVY HODNOTY PODMÍNKY PRO ČINNOST Špatná firemní kultura vytváří z tohoto vztahu „začarovaný kruh“, dobrá firemní kultura naopak tvoří konkurenční výhodu podniku

4 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury
Podniková kultura je souhrn představ, přístupů a hodnot v podniku všeobecně sdílených a uznávaných a relativně dlouhodobě udržovaných. ZÁKLADNÍ PRVKY VNĚJŠÍ ZNAKY, VÝTVORY PRAVIDLA MEZILIDSKÉ VZTAHY KOMUNIKACE RITUÁLY, LEGENDY a HRDINOVÉ

5 PODNIKOVÁ KULTURA Integrované schéma dopadu podnikové kultury
SPOLEČNOST PODNIK INDIVIDUÁLNÍ VNÍMÁNÍ NORMY HODNOTY

6 PODNIKOVÁ KULTURA Rysy podnikové kultury
interpersonální konsensus Nutná shoda, založeno na umění získat, systém výchovy a vzdělávání, spoluúčast na tvorbě usnadňuje akceptaci, zásadní důležitost individuálního poznání nebo vnímání Systém výchovy a vzdělávání, pocit vnitřní spravedlnosti, příklad managementu, systém posilování a sankcí dlouhodobý, stabilní, historický charakter Obtížné rychle změnit, změna spojena s dlouhodobým působením, přenáší se senioritou, vnitřní obrana před změnami možnost vzniku oddělených podskupin v rámci větších sociálních celků Významná role silných individualit, nepůsobí automaticky, poznávat kulturu subskupin, přenos dobrých zásad do podnikové kultury

7 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury
Přístup k podnikání Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a podniku Přístup k zákazníkovi Přístup k vnějšímu prostředí PROJEVY PODNIKOVÉ KULTURY V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

8 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury
Přístup k zákazníkovi Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a firmy Přístup k podnikání Přístup k vnějšímu prostředí strategie při jednání, časový výhled, reakce na požadavky, telefonáty, reklamace,…. oslovování, sliby, dodržování termínů, komunikace, vztah mladších a starších, péče o spolupracovníky a jejich rozvoj, odměňování, spolupráce, podpora,…. oblékání, pracovní prostředí, čistota, upravenost, auta, okolí podniku, dárkové a propagační předměty, vizuální styl, etiketa v jednání,…. sdílení cílů, vizí, podpora vedení, dlouhodobost setrvání v oboru, inovativnost, zaměření na zisk, standardizace, ….. ekologie, etika v podnikání, sponzorování, pomoc neziskovým organizacím, komunikace s veřejností, spolupráce s místními samosprávami, kultura, sport,…

9 PODNIKOVÁ KULTURA Hierarchie kultur
NADNÁRODNÍ INDUSTRIÁLNÍ KULTURA Hromadná výroba zboží, blahobyt, bohatství = moc, styl trávení volného času. Ovlivněna globalizací ekonomiky, mírou prosazené liberalizace. NÁRODNÍ KULTURA Historický prvek, geopolitický prvek, náboženský vliv, národní charakter, vztah k cizinců a menšinám PODNIKOVÁ KULTURA Představy, přístupy, hodnoty, pravidla, vnější znaky, mezilidské vztahy na pracovišti, komunikace, vztah k zákazníkům, vztah k okolí podniku. SUBKULTURY Kultury dílen, kanceláří, závodů, divizí apod.

10 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur
ROZDÍLY MEZI TŘEMI TYPY PODNIKŮ Parametry A - americký J - japonský E – evropský Pracovní poměr Krátkodobý Někdy doživotní Dlouhodobý Ohodnocení a funkční postup Rychlý Velmi pomalý Pomalý Profesionální orientace Vysoce specializovaná Velmi univerzální Spíše univerzální Rozhodování Individuální Ve skupinách Důraz na skupinovou účast a konsensus Kontrola Velmi zřetelná Samozřejmá a neformální Samozřejmá kontrola, zřetelné ohodnocení pracovního výkonu Odpovědnost Určena individuálně Sdílena skupinově Zájem o zaměstnance V jejich pracovním životě V jejich životě všeobecném Zájem rozšířený za hranice pracovního života

11 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur
Silná kultura Základní prvky jsou silně zakotveny, těžko se mění, pravidla jsou velmi striktně dodržována, vnější znaky jsou jednoznačné a přesně definované. Slabá kultura Základní prvky jsou slabě zakotveny, silné osobnosti je lehce zvrátí, pravidla se nedodržují, nejsou žádné sankce, vnější znaky jsou nevýrazné a často jsou měněny. Při vstupu zahraničního kapitálu, fůzi podniků mohou nastat adaptační problémy projevující se ve střetu podnikových kultur. KULTURNÍ DOMINANCE Strategie jediné silné podnikové kultury tvrdě prosazované v přebíraných podnicích. PLURALITA KULTUR Centrála má svou kulturu, kterou neprosazuje do podřízených jednotek, ty si ponechávají vlastní kulturu pokud příliš nebrzdí rozvoj. SYNERGICKÝ MODEL Centrála přebírá pozitivní prvky z nově přebíraných jednotek a snaží se vytvořit novou všeobecně přijímanou kulturu na vyšší úrovni. Střet neslučitelných podnikových kultur bývá často příčinou neúspěšných mezinárodních i národních fůzí.

12 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur – příklad (DaimlerChrysler)
Co provázelo fůzi Daimler-Benz a Chrysler Daimler-Benz 300 tis zaměstnanců, na třetím místě, rostoucí zisk Chrysler 121 tis. zaměstnanců, šesté místo, rychle klesající zisk V Německu obavy o amerikanizaci, Američané obavy o ztrátu suverenity O fůzi se mluvilo jen proto, aby se zmírnil šok. Ve skutečnosti byl Chrysler převzat neboť jeho samostatná existence byla ohrožena. Prosazován „Duch rovnoprávnosti“ – snaha odstranit nálady proti spojení. (Spojení=cíl) Každý krok vážen – čas kompromisů (obsazení funkcí dvojitě) Na sídlo ve Stuttgardu reagovala americká burza poklesem ceny akcií. Dnes (po sloučení) konec kompromisů (šéfem Běmec, prosadí se nejlepší – konec dublování) Podíl práce 300 špičkových odborníků při fůzi 40% 80%

13 PODNIKOVÁ KULTURA Co determinuje podnikovou kulturu ?
VLIVY VNĚJŠÍ Legislativa Geografická poloha Ekologie Regionální vlivy Ekonomický systém Kultury vyšších řádů (národů) Sociální systémy Politické preference Velikost firmy Úroveň vědy a výzkumu v oboru Kapitálový trh Infrastruktura VNITŘNÍ Historie firmy Právní forma Majetek Zakladatel Stáří firmy Předmět podnikání Pozice na trhu Rizikovost podnikání Etapa vývoje Úroveň technologie Zaměstnanci Struktury a procesy

14 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury
Základní rysy : Vytváří se po dlouhou řadu let Má velkou setrvačnost Změna vyžaduje změnu postoj Důvody vyžadující změnu zavedené podnikové kultury nebo náhradu novou Strategická potřeba naráží na starou podnikovou kulturu V ekonomickém, politickém, sociálním, technickém okolí podniku proběhly zásadní změny neslučitelné se vžitou podnikovou kulturou Podnik přechází z jedné vývojové etapy do druhé V podniku probíhá zásadní generační výměna Podnik mění předmět podnikání, vstupuje do jiného oboru Změnilo se postavení na trhu Podnik byl převzat nebo sám převzal jiný podnik.

15 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH ZMĚNY Podpůrné a brzdné síly Sestavení projektového týmu Příprava klíčových sil Podpůrná kampaň Nástroje prosazení změny Realizace změn, sledování, posilování Popis prvků současné kultury Shoda s PK proklamovanou Rozložení sil Symptomy, projevy objektivita Rysy potřebné PK Její klíčové představy Rozdíly stará x nová PK Představa o nositelích změny Představa o čase pro změnu ETAPA DIAGNOSTIKA II. ETAPA TVORBA VIZE III. ETAPA NÁSTROJE ZMĚNY

16 PODNIKOVÁ KULTURA Bodové hodnocení podnikové kultury (příklad)
CHARAKTERISTIKA HODNOCENÍ 0% 100% Mocenský odstup Malý velký Kolektivizmus – individualizmus kolektiv. individual. Feminizmus - maskulinizmus femin. maskul. Obava z nejistoty Malá Velká Časová orientace firmy krátkodobá dlouhodobá

17 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury
PŘÍKLAD Důležitá inspirující vize managementu. Jádrem a nositelem změny management. Přenést do chování zaměstnanců. ZDOLA NAHORU Vyberou si ji sami spolupracovníci. Založena na široké diskusi. Důležitá inspirující vize managementu. Významné získat podíl zaměst. na tvorbě. KONSENZUS SHORA DOLŮ

18 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury
Výchova a vzdělávání Vnitřní normy, předpisy, pokyny Systém odměňování (posílení chování) Spoluúčast na řízení Příklad managementu Komunikace Kriteria hodnocení Řízení pomocí cílů Kariérový systém Obměna zaměstnanců (propouštění, přijímání) Výběr zaměstnanců Adaptační proces Výchova a vzdělávání Vliv seniority Vnitřní normy, předpisy, pokyny Hodnocení zaměstnanců ve zkušební době Příklad managementu STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCI NOVÍ ZAMĚSTNANCI

19 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury
NOVÍ ZAMĚSTNANCI VSTUP PEČLIVÝ VÝBĚR KANDIDÁTŮ NEPŘIJETÍ Stálé vzory Přijímání podnikových norem Vzdělávání Odměňování a upevňo- vání požadovaného chování Posilování tradic PŘIJETÍ NOREM


Stáhnout ppt "PODNIKOVÁ KULTURA."

Podobné prezentace


Reklamy Google