Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické principy a specifické postupy SUMP Radomíra Jordová, Hana Brůhová-Foltýnová, Petr Kurfürst, Zbyněk Sperat Praha, Kongresové centrum 26. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické principy a specifické postupy SUMP Radomíra Jordová, Hana Brůhová-Foltýnová, Petr Kurfürst, Zbyněk Sperat Praha, Kongresové centrum 26. 6."— Transkript prezentace:

1 Strategické principy a specifické postupy SUMP Radomíra Jordová, Hana Brůhová-Foltýnová, Petr Kurfürst, Zbyněk Sperat Praha, Kongresové centrum 26. 6. 2014

2 Struktura prezentace oUdržitelnost a veřejné zdraví v hlavní roli oSUMP a návaznosti na další sektorové dokumenty a politiky oParticipace oInovace v plánování PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

3 Sektor dopravy přispívá K HDP 4 - 8 % K zaměstnanosti 2 – 4 % (v průmyslových zemích, zdroj OECD 1998 ) Doprava je nezbytná pro mezinárodní obchod, spotřebu domácností Osobní doprava = každodenní aktivita (cca 3 cesty denně, tj. cca 1 hod. strávená dopravou, zdroj EUROSTAT 2007 ) DŮLEŽITÝ A DLOUHODOBĚ ROSTOUCÍ SEKTOR PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

4 Negativní dopady dopravy Doprava má negativní dopady na: Zdraví Životní prostředí Budovy a stavby Statky zničené při nehodách PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

5 Podoby negativních dopadů dopravy -Emise -Hluk -Nehody -Dopravní zácpy (kongesce) -Fragmentace ekosystémů -Znečištění vod a půdy -Dopady na přírodu včetně snižování biodiverzity -Zábor půdy a skrývky půdy -Čerpání neobnovitelných zdrojů Společenské Environmentální PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

6 Proč SUMP? - Může pomoci vyřešit problémy jako - Dopravní zácpy, emise a hluk z dopravy, nehodovost, nízká energetická efektivita, urban sprawl, zábor veřejných prostranství dopravou atd. - Takto sníží společenské náklady dopravy -Vyšší ekonomická / energetická efektivita, nižší externí náklady - Důležitý odkaz k principům udržitelnosti -Environmentální pilíř -Sociální pilíř -Ekonomický pilíř PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

7 Globální změna klimatu Doprava: 23 % GHGs Emise z dopravy rostou rychleji než jiných sektorů Emise přímo odvozeny ze spalování paliv (čerpání neobnovitelných zdrojů) Land-use: Neprostupnost povrchu Celosvětové zdravotní dopady –Vlny veder – stres z horka –Zranění a úmrtí v důsledku vážných pohrom spojených s klimatem –Nemoci přenášené bacilonosiči (lymská borelióza, horečka dengue, … ) Počet motorových vozidel celosvětově PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

8 8 Znečištění ovzduší Lokální a regionální dopady –zdraví, materiály Relativní podíl emisí z dopravy na celkovém znečištění v ČR –Zásadní příspěvek k tvorbě přízemního ozonu –CO 43,1 % –NOx 35 % –VOC 21% –PM 10 33 % –PM 2,5 46 % Zdroj: CDV (2007) Podíl emisí z dopravy na celkových emisích, ČR [%] PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

9 Externí náklady dopravy EXTERNALITY = náklady přenášené na ostatní (společnost), kteří je nepůsobí, a to bez kompenzace Doprava = významný původce externích nákladů Podíl silniční dopravy na dopravních externalitách: 87 % –z toho 50 % připadá na dopravní nehody ! Externí náklady v ČR – podíl na HDP: Nehody 1,5 – 2,0 % Znečištění 0,4 % Hluk 0,3 % Kongesce 1,0 – 2,0 % CELKEM 3,2 – 5,7 % (70–130 mld. Kč) PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

10 10 Zdroj: COŽP UK 2008 Externí náklady dopravy €c/km Venkov Město PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

11 Zábor městského prostoru dopravou Zdroj: MŽP 2002 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

12 12 Zdroj: WHO 2009 Globální epidemie obezity Nízká fyzická aktivita Obezita přispívá k: –44 % diabetes, –23 % ischemická choroba srdeční, –7 - 41 % některý typ rakoviny. 4,8 % mrtvých celosvětově (2,8 milionů) –z toho 8,4 % mrtvých ve vyspělých zemích Obesita u mužů (BMI ≥ 30 kg/m 2 ) (Berghofer et al. 2008)

13 Jak snížit negativní dopady dopravy a zachovat úroveň mobility? Tradiční přístup: Výstavba dopravní infrastruktury pro motorová vozidla – zvýšení kapacity komunikací a plynulosti dopravy X Moderní přístup: Integrované (mezisektorové a dlouhodobé) plánování (SUMP) + vyvážený přístup ke všem druhům dopravy PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

14 Specifika cest po městě 30% všech jízd autem kratší než 3 km v Evropě 50% všech cest kratších než 5 km ( zdroj: MŽP 2002 ) PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

15 Aktivity nadnárodních institucí Světová zdravotnická organizace: –Charta o dopravě, životním prostředí a zdraví (červen 1999) Naplňování principů udržitelného rozvoje dopravy Podpora hromadné přepravy osob Podpora aktivních forem dopravy Snižování emisí Hodnocení projektů z hlediska vlivů na žp –Kvantifikace společenských přínosů cyklistiky a chůze

16 Dohoda starostů Covenant of Mayors Evropské hnutí zahrnující místní samosprávné instituce, které se dobrovolně zavážou zvyšovat energetickou efektivitu a využívat obnovitelné druhy energie Chce dosáhnout či ještě lépe předčít cíl EU snížit do roku 2020 emise CO 2 o 20 % 5.766 signatářů (pouze 5 z ČR) http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

17 GENT: Příklad zohlednění environmentálního pilíře udržitelnosti Hl. m. vlámské provincie Východní Flandry Univerzitní a přístavní město 233.000 obyv., 156 km2 Na soutoku Šeldy a Leie 55 km západně od Bruselu Významný dopravní uzel Část městského centra bez aut největší plocha v centru města bez automobilového provozu pěší zóna 35 ha cyklisté – neomezený přístup MHD, zásobování, taxi, zdravotní služby – vjezd povolen PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

18 Plán mobility v Gentu Plán mobility v Gentu 1997: 1. generace plánu mobility zákaz průjezdu automobilů centrem pohyb pouze po vnitřním městském okruhu vjezd povolen pouze cyklistům a MHD opatření na podporu cyklistické dopravy (1993) vyšší frekvence a rozšíření spojů MHD výstavba podzemních parkovišť + dynamické řízení parkovacích míst renovace veřejných prostor PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

19 Plán mobility v Gentu Plán mobility v Gentu 2003: plán mobility pro celý Gent: udržitelná mobilita parkovací politika definice a koordinace sítí pro automobilovou veřejnou cyklistickou dopravu komunikační strategie akční plán včetně školních plánů mobility PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

20 Téma klimatických změn Téma klimatických změn Snižování emisí CO 2 integrální součástí městského plánování Společný cíl: „Klimaticky neutrální Gent do r. 2050“ Asociace pro řešení klimatických změn (od 2009) www.gentsklimaatverbond.be Pracovní skupiny, síťování, výměna zkušeností Magistrát partnerem Komunikace s firmami, NNO, obyvateli, … Plán řešení klimatických změn (2008-2020) Plán čistoty ovzduší Podpora cyklistiky, „zelenější“ MHD, car-sharing, nízkoemisní zóny, systémy řízení dopravy…

21 GENT 2008 - 2020 “ Gent, a creative city, a pioneer in the development of a sustainable, solidary and open society by uniting all creative forces” Filozofie klimatického plánu Gentu pro 2008-2020: -> Udělej nyní to, co se ukázalo být efektivní (2008-2010) -> Standardizace inovací (2010-2016) -> Standardizace experimentálních opatření (2016-2020) Akční plán se 105 aktivitami PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

22 Úspěch plánu mobility v Gentu Úspěch plánu mobility v Gentu velká propagace plánu mobility (informační kancelář, dopisy, cestující apod.) zapojení všech zainteresovaných stran koordinace magistrátu, odbor mobility a odbor životního prostředí výrazná a aktivní role magistrátu, změna filozofie realizace koordinovaných dopravních projektů (železniční nádraží jako multimodální uzel apod.) PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 26. června 2014 Praha Hana Brůhová-Foltýnová

23 Děkuji za pozornost! Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. E-mail: hana.bruhova@cdv.cz Tel.: 736 434 347 http://www.civitas.eu http://www.cdv.cz


Stáhnout ppt "Strategické principy a specifické postupy SUMP Radomíra Jordová, Hana Brůhová-Foltýnová, Petr Kurfürst, Zbyněk Sperat Praha, Kongresové centrum 26. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google